ฝ่ายบริการลูกค้า

HP PC - การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการวินิจฉัยที่ปรากฏขึ้นระหว่างเริ่มทำงาน

ในขณะเริ่มทำงาน หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบขึ้น คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ช่วยให้คุณและ ข่างบริการของ HP มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจไม่ถูกต้องกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ หากข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับปัญหาฮาร์ดแวร์ เครื่องจะสร้างรหัสการรับประกันที่ช่วยในการตรวจสอบเงื่อนไขการผิดพลาดสำหรับหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
การแก้ไขข้อผิดพลาดขณะเริ่มทำงานในเครื่องรุ่นที่มี UEFI
หากคอมพิวเตอร์ซึ่งมีสภาพแวดล้อม Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ไม่สามารถเริ่มทำงาน หรือแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระหว่างการเริ่มทำงาน ดูเอกสารการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้
การแก้ไขปัญหาการเริ่มทำงานอื่นๆ
หากคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มการทำงาน หรือแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระหว่างการเริ่มต้นทำงาน ดูเอกสารต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UEFI
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) เป็นรหัสเฟิร์มแวร์จากชิปบนเมนบอร์ดของคุณที่มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมจาก Basic Input/Output System (BIOS) UEFI ช่วยให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนระบบปฏิบัติการจะโหลดได้ ตัวอย่างเช่น UEFI มีระบบเมนูแบบกราฟิกและข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และสามารถวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ เกี่ยวกับ UEFI และเมนู Startup

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย