ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP - ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของฉันได้อย่างไร

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและเลเซอร์เจ็ทของ HP
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาหมายเลขรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หมายเลขรุ่นเป็นรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรผสมตัวเลขแบบไม่ซ้ำที่ใช้ในการระบุเวอร์ชันเฉพาะของเครื่อพิมพ์ มีหลายด้านบนตัวเครื่องพิมพ์ที่หมายเลขรุ่นระบุไว้อยู่โดยทั่วไป ค้นหาหมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ในด้านหนึ่ง จากนั้นตรวจสอบด้านอื่น ๆ หากคุณไม่พบหมายเลขรุ่น
เครื่องพิมพ์ซีรีส์เดียวกันอาจมีหลากหลายรุ่นและมีคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกัน ภาพเครื่องพิมพ์ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง และอาจต่างไปจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ด้านที่มีหมายเลขรุ่นระบุไว้อาจใช้เหมือนกัน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเลขรุ่นที่อาจดูใกล้เคียงกับเลขรุ่นที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ของคุณ:
  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1515
  • เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4530 All-in-One
  • เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP LaserJet M1120
  • เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4610 All-in-One
  • เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6500a Plus All-in-One
 บันทึก
อย่าสับสนระหว่างหมายเลขรุ่น (ตัวอย่างเช่น HP LaserJet M1120) กับหมายเลขชิ้นส่วน (ตัวอย่างเช่น Q1234) ที่ใช้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
รับชมวิดีโอสั้นเพื่อรับทราบวิธีการค้นหาเลขรุ่น เลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือในการดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
ตำแหน่งเลขรุ่นทั่ว ๆ ไป
มองหาที่ด้านต่อไปนี้เพื่อค้นหาหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ หากไม่พบหมายเลขรุ่นตามวิธีในตัวอย่างนี้ ให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ระบุในหัวข้อถัดไป
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างและรายละเอียดเครื่องพิมพ์
จากแผงควบคุมด้านล่างจอแสดงผล
เลขรุ่นที่แผงควบคุม (ตำแหน่งของแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป)
ระบุเลขรุ่นจากจอแสดงผลที่แผงควบคุม ตำแหน่งแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป
ใกล้กับตลับหมึกพิมพ์
ตัวอย่างตำแหน่งของหมายเลขรุ่น (ใกล้กับตลับหมึกพิมพ์)
ตัวอย่างตำแหน่งของหมายเลขรุ่น (ใกล้กับตลับหมึกพิมพ์)
สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ชื่อและเลขรุ่นจะอยู่แยกกัน ชื่อรุ่นเช่น HP OfficeJet Pro 8000 สามารถพบได้ในตำแหน่งอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารชุดนี้ หมายเลขรุ่นเฉพาะ (เช่น A809a) จะอยู่ใกล้กับตลับหมึกพิมพ์หรือด้านในฝาช่องตลับหมึก คุณอาจต้องเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์เพื่อดูหมายเลขรุ่น
ค้นหาหมายเลขรุ่นที่อยู่ด้านบนของเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งหมายเลขรุ่นที่อาจเป็นไปได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของคุณ หากไม่พบหมายเลขรุ่นตามวิธีในตัวอย่างนี้ ให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ระบุในหัวข้อถัดไป
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์
มุมขวาบน (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนขวา
มุมขวาล่าง (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมขวาล่าง
มุมซ้ายบน (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนซ้าย
มุมซ้ายล่าง (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมซ้ายล่าง
ค้นหาหมายเลขรุ่นที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งหมายเลขรุ่นที่อาจเป็นไปได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์
มุมขวาบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนขวา
มุมขวาล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมขวาล่าง
มุมซ้ายบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนซ้าย
มุมซ้ายล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมซ้ายล่าง
กลางล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางล่าง
กลางบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางบน
กลางบน (ด้านหน้า) ใต้ฝาด้านบน
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางบน ใต้ฝาครอบด้านบน
ซ้ายกลาง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางซ้าย
กลาง ที่แผงด้านหน้า
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ตรงกลาง

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย