ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP - การค้นหาเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

บทนำ
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาหมายเลขรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หมายเลขรุ่นเป็นรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรผสมตัวเลขแบบไม่ซ้ำที่ใช้ในการระบุเวอร์ชันเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกันอาจมีหลากหลายรุ่นและมีคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกัน
 บันทึก
อย่าสับสนระหว่างหมายเลขรุ่น (ตัวอย่างเช่น HP LaserJet M1120) กับหมายเลขชิ้นส่วน (ตัวอย่างเช่น Q1234) ที่ใช้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเลขรุ่นที่อาจดูใกล้เคียงกับเลขรุ่นที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ของคุณ:
  • เครื่องพิมพ์ HP PSC 2175v All-in-One
  • เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro K5400tn
  • เครื่องพิมพ์ HP Photosmart 1315
  • เครื่องพิมพ์ HP Deskjet D4200
  • เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP LaserJet M1120
ตามที่อธิบายในเอกสารนี้ หมายเลขรุ่นมักจะอยู่บนตัวเครื่องพิมพ์ ใช้วิธีการในเอกสารชุดนี้เพื่อระบุเลขรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้อย่างไร
ตรวจสอบตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ตามภาพด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง เครื่องพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากนี้ แต่สามารถใช้วิธีการร่วมกันได้
รับชมวิดีโอสั้นเพื่อรับทราบวิธีการค้นหาเลขรุ่น เลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือในการดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
ตำแหน่งเลขรุ่นทั่ว ๆ ไป
ค้นหาเลขรุ่นผลิตภัณฑ์จากตำแหน่งต่อไปนี้ หากไม่พบเลขรุ่นตามวิธีในหัวข้อนี้ ให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารชุดนี้
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างและรายละเอียดเครื่องพิมพ์
จากแผงควบคุมด้านล่างจอแสดงผล
เลขรุ่นที่แผงควบคุม (ตำแหน่งของแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป)
ระบุเลขรุ่นจากจอแสดงผลที่แผงควบคุม ตำแหน่งแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป
ใกล้กับตลับหมึก
ตัวอย่างตำแหน่งเลขรุ่น (ใกล้กับตลับหมึก)
ตัวอย่างตำแหน่งเลขรุ่น (ใกล้กับตลับหมึก)
สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ชื่อและเลขรุ่นจะอยู่แยกกัน ชื่อรุ่น (เช่น HP Officejet Pro 8000) สามารถตรวจสอบได้ตามผลิตภัณฑ์รุ่นอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารชุดนี้ เลขรุ่นเฉพาะ (เช่น A809a) จะอยู่ใกล้กับตลับหมึกหรือด้านในฝาช่องตลับหมึก คุณอาจต้องเปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อตรวจสอบเลขรุ่น
ค้นหาหมายเลขรุ่นที่อยู่ด้านบนของเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งเลขรุ่นที่อาจเป็นไปได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์
มุมขวาบน (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนขวา
มุมขวาล่าง (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมขวาล่าง
มุมซ้ายบน (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนซ้าย
มุมซ้ายล่าง (ด้านบน)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ มุมซ้ายล่าง
ค้นหาหมายเลขรุ่นที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งเลขรุ่นที่อาจเป็นไปได้ จากนั้นเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างเครื่องพิมพ์
มุมขวาบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนขวา
มุมขวาล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมขวาล่าง
มุมซ้ายบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมด้านบนซ้าย
มุมซ้ายล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ มุมซ้ายล่าง
กลางล่าง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางล่าง
กลางบน (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางบน
กลางบน (ด้านหน้า) ใต้ฝาด้านบน
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางบน ใต้ฝาครอบด้านบน
ซ้ายกลาง (ด้านหน้า)
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ กลางซ้าย
กลาง ที่แผงด้านหน้า
หมายเลขรุ่นอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ตรงกลาง

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย