ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP - เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจาก HP
เครื่องพิมพ์ไม่ยอมเปิดทำงานหรือไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ไม่มีไฟสถานะ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ จากเครื่องพิมพ์
โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ แหล่งจ่ายไฟของคุณอาจมีชุดจ่ายไฟภายในเครื่องพิมพ์ (ภายใน), ชุดจ่ายไฟที่แยกจากเครื่องพิมพ์ (ต่อพ่วง), หรือแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้หากคุณมีเครื่องพิมพ์พกพา ตรวจสอบตารางสำหรับประเภทแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้น ไปหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเอกสารชุดนี้แนะนำในการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟภายใน
ตัวอย่างแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในเครื่องพิมพ์พกพา
    ภาพ: ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
  1. ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  2. ชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วง
  3. เต้ารับที่ผนัง
ภาพ: ตัวอย่างสายไฟที่เเสียบเข้ากับชุดจ่ายไฟภายในโดยตรง
ภาพ: ตัวอย่างแบตเตอรี่ในเครื่องพิมพ์พกพา
นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณลองทุกขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน ให้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่ีอม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarranty ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย