ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP - เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจาก HP
เครื่องพิมพ์ไม่ยอมเปิดทำงานหรือไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ไม่มีไฟสถานะ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ จากเครื่องพิมพ์
โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ แหล่งจ่ายไฟของคุณอาจมีชุดจ่ายไฟภายในเครื่องพิมพ์ (ภายใน), ชุดจ่ายไฟที่แยกจากเครื่องพิมพ์ (ต่อพ่วง), หรือแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้หากคุณมีเครื่องพิมพ์พกพา ตรวจสอบตารางสำหรับประเภทแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้น ไปหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเอกสารชุดนี้แนะนำในการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟภายใน
ตัวอย่างแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในเครื่องพิมพ์พกพา
    ภาพ: ตัวอย่างสายไฟที่เสียบเข้าไปในชุดจ่ายไฟต่อพ่วง
  1. ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
  2. ชุดจ่ายไฟแบบต่อพ่วง
  3. เต้ารับที่ผนัง
ภาพ: ตัวอย่างสายไฟที่เเสียบเข้ากับชุดจ่ายไฟภายในโดยตรง
ภาพ: ตัวอย่างแบตเตอรี่ในเครื่องพิมพ์พกพา
นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณลองทุกขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน ให้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่ีอม
ติดต่อ HP เพื่อขอรับบริการในเอเชียแปซิฟิค
หากคุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด และยังพบปัญหาของเครื่อง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก HP ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการรับบริการ

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย