ฝ่ายบริการลูกค้า

วิธีการค้นหา ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ HP

บทนำ
เอกสารนี้ระบุรายละเอียดการค้นหาและดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากเว็บไซต์ HP
 คำเตือน
เตรียมการดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องพิมพ์ ดังต่อไปนี้
 1. เตรียมเครื่องพิมพ์ ไม่ต้้องเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ในขณะนี้
 2. เตรียมสาย USB ไม่ต้องเสียบสาย USฺB ในขณะนี้
 3. คลิก Internet Explorer (IE) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ HP
   บันทึก
  หากเป็นเว็บบราวเซอร์อื่นๆ เชน Google Chrome หรือ Mozila Firefox หน้าต่างดาวน์โหลดอาจแตกต่างกัน
การค้นหาไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก www.hp.com (หน้าเว็บไซต์สหรััฐอเมริกา) แล้วคลิกที่ลิงคฺ์ United States (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าเว็บไซต์ประเทศไทย
  รูปภาพ : หน้าเว็บไซต์หลัก
 2. เลือกหน้าเว็บไซต์ Thailand (ประเทศไทย)
  รูปภาพ : เลือกประเทศไทย
 3. คลิก "Support" และ "Download drivers" ที่เมนูบนในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่หน้าฝ่ายดูแลลูกค้าและค้นหาไดร์เวอร์ต่อไป
  รูปภาพ : หน้าเว็บไซต์หลัก HP ประเทศไทย เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 4. คลิกที่ลิงค์ข้อความ "ซัพพอร์ท & ดาวน์โหลดสำหรับคอนซมููเมอร์ เดสก์ทอปพีซี & คอนซูเมอร์เครื่องพิิมพ์" ทางหน้าจอด้านซ้าย
  รูปภาพ : หน้าเว็บซัพพอร์ตและไดร์เวอร์์ประเทศไทย เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 5. ใส่ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ในช่อง "ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการสนับสนุน" แล้วคลิก "ถัดไป" ภาพตัวอย่าง เครื่องพิมพ์รุ่น P1005
  รูปภาพ : ใส่ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
   บันทึก
  หากไม่ทราบชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกที่ คำแนะนำในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์
 6. คลิกเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่่ต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ ภาพตัวอย่างเลือก HP LaserJet P1005 Printer
  รูปภาพ : รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบ
 7. คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์
 8. คลิกหัวข้อ "ดาวน์โหลด" เพื่อเลือกระบบฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดไดร์เวอร์
 9. เลือกระบบปฏิบัติการ Windows ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพตัวอย่างการเลือกระบบปฏิบัติการ Windows7 (32 บิต)
  รูปภาพ : เลือกระบบปฏิบัติการ Windows
   บันทึก
  หากไม่ทราบประเภทจำนวนบิตในคอมพิิวเตอร์ของคุณ ให้คลิิ๊กที่่ลิงค์ข้อความ เวอร์ชั่นในระบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ของฉันคือ 32-bit หรือ 64-bit ด้านข้างปุ่ม ถัดไป เพื่ออ่านวิธีการเช็คข้อมูลจำนวนบิตในคอมพิวเตอร์
 10. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกไดร์เวอร์ที่ต้องการตามรายชื่อที่ปรากฏ
  รูปภาพ : ขยายหัวข้อเพื่อเลือกไดร์เวอร์
 11. จากนั้นเลือกประเภทของไดร์เวอร์ที่ต้องการซึ่งประกอบด้วยไดร์เวอร์ประเภทแรกคือแบบเบสิคและประเภทที่สองคืือเต็มรูปแบบ
   บันทึก
  หากเป็นการใช้งานเครื่องพิมพ์ครั้งแรก HP แนะนำให้เลือกดาวน์โหลดไดร์ืเวอร์ประเภทที่สองคือเต็มรูปแบบ อ่านเอกสารข้อมูลไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์์ประเภทต่างๆ
  รูปภาพ : เลือกไดร์เวอร์ที่ต้องการและคลิกดาวน์โหลด
  • หากต้องการดาวน์โหลดทันทีให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" สีีฟ้า
 12. เมื่อหน้าต่างดาวน์โหลดปรากฏขั้น ให้คลิิ๊ก Run หรือหากต้องการเลือกสถานที่เก็บไฟล์ ให้กด Save เพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากหน้าเว็บไซต์
  รูปภาพ : หน้าต่างดาวน์โหลดไดร์์์เวอร์จากเว็บไซต์ HP
 13. หน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลดปรากฏ ให้คลิิ๊ก Run
  รูปภาพ : หน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลด
 14. ในหน้าต่างต้อนรัับเข้าสู่เครื่องมือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1000 ถึง 1500 HP แนะนำให้ปิดแอพพลิเคชั่นหรือหน้าจออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่่อนการดำเนินการติดตั้งต่อไป หลังจากนั้นให้คลิ๊กNext
 15. หน้าต่างเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งาน เมื่ออ่านจบแล้วคลิก Yes
  รูปภาพ : เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งาน
 16. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ ภาพตัวอย่าง รุ่นผลิตภัณฑ์ HP Laser Jet P1005
  รูปภาพ : เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์
 17. เข้าสู่หน้าการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ภาพตัวอย่าง การติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่นผลิตภัณฑ์ HP Laser Jet P1005
  รูปภาพ : หน้าการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 18. เสียบสาย USB เข้าที่เครื่องพิิมพ์์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ ดังภาพ
  รูปภาพ : เครื่องมือติดตั้งเครื่องพิมพ์
   หมายเหตุ
  ห้ามเปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนการเสียบสาย USB เ้ข้าที่เครื่อง
 19. เครื่องมือการติดตั้งไดร์เวอร์ตรวจจับเครื่องพิมพ์ที่ทำกำลังติดตั้งโดยอัตโนมัติจนเสร็จเรียบร้อย
 20. จากนั้นลองทดสอบการพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว
   บันทึก
  หากไม่สามารถพิมพ์งานได้ อาจเกิดจากการติดตั้งไดร์เวอร์ไม่สมบูรณ์ ให้ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ Uninstall driver แล้วลงไดร์เวอร์ใหม่อีกครั้ง
หากยังคงพบปัญหาการค้นหา ดาวน์โหลดหรือติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาคลิกติดต่อ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ HP เปิดช่องทางให้บริการลูกค้าทั้งทางสายโทรศัพท์ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ HP ประเทศไทย ศููนย์บริการ HP ทั่วประเทศในหน้าเดียวกับการตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากลูกค้ากับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก HP ในสาขาต่างๆแต่ละประเทศทั่วโลก(ภาคภาษาอังกฤษ) หรือกลับสู่ี่หน้าฝ่ายดูแลลูกค้า HP เพื่อติดต่อ HP

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย