ฝ่ายบริการลูกค้า

  • คำแนะนำ
    ต้องการความช่วยเหลือหลังจากอัพเกรดเป็น Windows 10 หรือไม่?

    นี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่อาจพบได้หลังจากการอัพเกรด

    ดูบทความ

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP - วิธีการสแกน: Windows XP

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows XP มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor

ไทย
ภาษา: ไทย