ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP - สแกนโดยการใช้ซอฟต์แวร์ตัวเต็มของ HP (Windows XP)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows XP มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย