ฝ่ายสนับสนุน HP

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP - วิธีการสแกน: Windows XP

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows XP มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย