ฝ่ายสนับสนุน HP

วิธีการสแกน: Windows XP

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการสแกนใน Windows XP มีอยู่หลายวิธีในการสแกนภาพหรือเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือจากฟังก์ชั่นสำเร็จของระบบปฏิบัติการ Windows เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการสแกนผ่านช่องทางทั้งสอง
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน ให้ลองใช้ HP Print and Scan Doctor
EmptyPortlet
Contact HP

ติดต่อ HP

ให้ HP ช่วยหาคำตอบหรือระบุศูนย์บริการของคุณ ติดต่อเรา >

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย