ฝ่ายสนับสนุน HP

การติดตั้ง Windows 7 HP Printer Driver and Solution Center สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน USB

เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวในปี 2009 และก่อนหน้านี้ซึ่งมีไดร์เวอร์ตัวเต็มสำหรับ Windows 7 ผ่าน HP Solution Center
เรียนรู้วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ตัวเต็มจาก HP และซอฟต์แวร์ HP Solution Center โดยใช้ HP Printer Install Wizard โดยดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากเว็บไซต์ของ HP หรือโดยการติดตั้งผ่านแผ่น CD เครื่องพิมพ์ เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้ง จากนั้นเลือกตัวเลือก USB

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย