ฝ่ายสนับสนุน HP

การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 8)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 8
เอกสารนี้อธิบายวิธีการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์กลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อตามวิธีการดำเนินการกู้ข้อมูลแบบต่าง ๆ
สำหรับ Windows 8 ขั้นตอนในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะแตกต่างจากขั้นตอนสำหรับการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ผลิตคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณผลิตเมื่อใด สามารถเลือกคำแนะนำจากสีพื้นหลังของหน้าต่างการกู้ข้อมูลระบบ
ควรสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ และอ่านข้อควรระวังให้ครบทุกข้อก่อนทำการกู้คืนระบบ
 หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับ Windows Vista หรือ Windows 7 และคอมพิวเตอร์มีการอัพเกรดเป็น Windows 8 ขั้นตอนการคืนค่าจะเป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คุณต้องอัพเกรดเป็น Windows 8 (อีกครั้ง) หลังจากที่การกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์
หากคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับ Windows Vista และมีการอัพเกรดเป็น Windows 8 ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows Vista)
หากคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับ Windows 7 และมีการอัพเกรดเป็น Windows 8 ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 7)
กระบวนการกู้คืนระบบโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ เพื่อให้ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าปิดกระแสไฟหรือหยุดขั้นตอนการกู้คืนระบบจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ล็อกอินที่ Windows แจ้ง
 บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store
ประเภทการกู้ข้อมูลระบบ (Windows 8)
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบกู้คืนสามประเภท หรืออาจมีเพียงสองประเภท ใช้การกู้คืนระบบที่แก้ไขปัญหาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเพิ่มเติมเกินความจำเป็น
  • System Recovery (กู้คืนระบบ): ตัวเลือกนี้จะทำการฟอร์แมตไดร์ฟของเครื่อง (โดยปกติจะเป็น C:) และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม
     คำเตือน
    หากขนาดของพาร์ติชั่น (โดยปกติคือ C:) ลดลงต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด พาร์ติชั่นอื่นที่ผู้ใช้จัดทำไว้จะถูกลบทิ้งและข้อมูลที่จัดเก็บจะหายไป
  • Factory Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน): Factory Reset จะลบพาร์ติชั่นทั้งหมดและรีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟทั้งหมด ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ และติดตั้งไดร์เวอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมดใหม่ ตัวเลือกนี้ยังเป็นการจัดทำพาร์ติชั่นกู้คืนระบบที่จำเป็นใหม่ (โดยปกติเป็น D:) รวมทั้งพาร์ติชั่น UEFI (โดยปกติเป็น E:) และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใหม่
    ตัวเลือก Factory Reset จะปรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมเมื่อตอนที่จัดซื้อ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายการทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกลบทิ้ง
  • Minimized Image Recovery (กู้คืนระบบโดยจำลองข้อมูลเบื้องต้น): ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลายรุ่นของ HP จะมี Minimized Image Recovery ที่ทำหน้าที่ลบพาร์ติชั่นทั้งหมด รีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟ ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมและไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ใหม่ รวมทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นของ HP ใหม่ (เช่น HP Support Assistant และ HP Recovery Manager) Minimized Image Recovery จะไม่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและเกมแบบทดลองใช้ใหม่
EmptyPortlet
Contact HP

ติดต่อ HP

ให้ HP ช่วยหาคำตอบหรือระบุศูนย์บริการของคุณ ติดต่อเรา >

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย