ฝ่ายบริการลูกค้า

คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP - การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์แบบมีสาย (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 8
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ทั่วไป
การระบุอาการ
เลือกอาการที่ตรงกับปัญหาที่คุณประสบมากที่สุด:
 บันทึก
หากไม่พบอาการในรายการต่อไปนี้และแป้นพิมพ์ของคุณเป็นแบบ ไร้สาย ควรใช้เอกสารสนับสนุน การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย
ปุ่มค้าง
หากตัวปุ่มค้างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกด คุณอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ ปุ่มส่วนใหญ่สามารถถอดออกได้โดยง่ายด้วยการสอดใบมีดไว้ข้างใต้ปุ่มและงัดขึ้น หลังจากที่ถอดปุ่มออกได้แล้ว ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด ทำความสะอาดข้างใต้ปุ่ม และช่องใส่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ใส่ปุ่มคืนกลับตำแหน่งเดิม
คำแนะนำอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงเมื่อประสบปัญหาปุ่มค้าง:
 • ปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการกับแป้นพิมพ์
 • หากแป้นพิมพ์ยังคงอยู่ในการรับประกันและปุ่มค้าง คุณอาจต้องติดต่อกับ HP เพื่อสอบถามว่า สามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ได้หรือไม่ ก่อนที่คุณจะถอดปุ่มดังกล่าวออก หากปุ่มค้างเนื่องจากน้ำหกใส่หรือมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปติดข้างใน หนทางเดียวในการแก้ไขคือ การทำความสะอาด
 • สำหรับปุ่มที่มีขนาดยาว เช่น Space และ Enter อาจมีแกนโลหะขนาดเล็กรองรับอยู่ คุณจะต้องสอดแกนนี้เข้าไปข้างในปุ่มและแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเปลี่ยนปุ่มลงในแป้นพิมพ์
 • ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ไร้สาย เช่น ปุ่มที่ใช้งานโดยพีซี TouchSmart IQ Series อาจจะเปลี่ยนได้ยาก ควรพิจารณาเปลี่ยนแป้นพิมพ์สำหรับแป้นพิมพ์ประเภทเหล่านี้
รูปภาพ : การถอดและทำความสะอาดปุ่มที่ค้าง
การถอดปุ่ม
กดปุ่มเพียงครั้งเดียวแต่พิมพ์ออกมาหลายอักขระ
หากมีอักขระแสดงขึ้นตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเวลากดปุ่ม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำให้ช้าลง:
 1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกขวา แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนู
  รูปภาพ : แผงควบคุม
  ภาพเมนูที่มุมล่างซ้ายที่มีการเลือกแผงควบคุม
  หน้าต่างแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ แป้นพิมพ์ เลือก แป้นพิมพ์ จากรายการผลลัพธ์
  รูปภาพ : แป้นพิมพ์
  แป้นพิมพ์ในแผงควบคุม
  หน้าต่างคุณสมบัติแป้นพิมพ์จะเปิดขึ้น
 3. ลากแถบเลื่อนการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำ ไปยังยาว แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  รูปภาพ : การเปลี่ยนการตั้งค่าการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำอักขระ
  การตั้งค่าการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำของแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ส่งเสียงเตือนในระหว่างพิมพ์
หากในบางครั้ง คอมพิวเตอร์ส่งเสียงเตือนในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ แสดงว่า แป้นสลับหรือแป้นตรึงทำงานอยู่ แป้นสลับสามารถส่งเสียงเตือนเมื่อแป้น Lock ถูกกด ฟังก์ชันแป้นตรึงสามารถส่งเสียงเตือนเมื่อแป้น Ctrl, Alt, Shift และ Lock ถูกกด ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการปิดใช้งานแป้นตรึงและแป้นสลับ:
 1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกขวา แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนู
  รูปภาพ : แผงควบคุม
  ภาพเมนูที่มุมล่างซ้ายที่มีการเลือกแผงควบคุม
  หน้าต่างแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง คลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณในแผงควบคุม
  หน้าต่างทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้นจะเปิดขึ้น
 4. หากมีการเลือกไว้แล้ว ให้ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นตรึง' แล้วคลิก ตั้งค่า 'แป้นตรึง'
  รูปภาพ : แป้นตรึง
  แป้นตรึง
  หน้าต่างตั้งค่า 'แป้นตรึง' จะเปิดขึ้น
 5. ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อกด SHIFT ห้าครั้ง เพื่อปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
  รูปภาพ : การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
  การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสู่หน้าต่าง ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 7. ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นสลับ'
  หากมีการเลือกไว้แล้ว ให้ลบการเลือกออกจาก เปิด 'แป้นสลับ' โดยกดแป้น NUM LOCK ค้างไว้ 5 วินาที
  รูปภาพ : การเปลี่ยนการตั้งค่า 'แป้นสลับ'
  การเปลี่ยนการตั้งค่า 'แป้นสลับ'
 8. คลิก ตกลง แล้วปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
  จะไม่มีการส่งเสียงเตือนอีกต่อไป
เมื่อกดปุ่ม มีการตอบสนองช้า
หากมีความล่าช้าเล็กน้อยตั้งแต่กดปุ่มจนถึงเวลาที่อักขระแสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่า ฟังก์ชัน 'แป้นกรอง' อาจถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันแป้นกรองนำเสนอตัวเลือการกดปุ่มที่หลากหลายเพื่อปรับการหน่วงเวลาของปุ่ม และป้องกันการกดโดนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการปิดใช้งาน 'แป้นกรอง' และกลับสู่ลักษณะการทำงานของแป้นพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกขวา แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนู
  รูปภาพ : แผงควบคุม
  ภาพเมนูที่มุมล่างซ้ายที่มีการเลือกแผงควบคุม
  หน้าต่างแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง คลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณในแผงควบคุม
 4. ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นกรอง' แล้วคลิก ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
  รูปภาพ : ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
  ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
 5. บนหน้า ตั้งค่า 'แป้นกรอง' ให้ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นกรอง' เมื่อกด SHIFT 8 วินาที เพื่อปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
  รูปภาพ : การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
  การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
 6. คลิก ตกลง แล้วปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
  ถึงตอนนี้ ปุ่มต่างๆ น่าจะตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
อักขระผิดตัวปรากฏขึ้นเวลาพิมพ์ การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ หรือ Dvorak
หากอักขระผิดตัวปรากฏขึ้นเวลาพิมพ์ หรือคุณกำลังพยายามใช้งานแป้นพิมพ์อื่น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำข้อมูล Windows ให้ตรงกันกับประเภทของแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังใช้งาน:
 1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกขวา แล้วเลือก แผงควบคุม จากเมนู
  รูปภาพ : แผงควบคุม
  ภาพเมนูที่มุมล่างซ้ายที่มีการเลือกแผงควบคุม
  หน้าต่างแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ รูปแบบแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ภาษา คลิก เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล
  รูปภาพ : เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล
  เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูลในแผงควบคุม
 4. ถัดจากภาษาหลักของคุณ คลิก ตัวเลือก
  รูปภาพ : เปลี่ยนการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ
  เปลี่ยนการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ
  หน้าต่าง ตัวเลือกภาษา จะเปิดขึ้น
 5. คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล เพื่อดูรายการตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล
  เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลในตัวเลือกภาษา
 6. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการจากรายการ แล้วคลิก เพิ่ม
  รูปภาพ : เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  รูปแบบแป้นพิมพ์ใหม่จะถูกเพิ่มให้รายการวิธีการป้อนข้อมูลในตัวเลือกภาษา
 7. คลิก บันทึก
 8. สลับรูปแบบแป้นพิมพ์โดยกดแป้น Windows + SPACE BAR
  ภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ปัจจุบันที่เลือกจะแสดงขึ้นในทางลัดการตั้งค่าในแถบงานบนเดสก์ท็อป Windows และที่มุมขวาล่างของหน้าจอการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Windows หากต้องการสลับรูปแบบโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนหน้าจอ คลิกการแจ้งเตือน แล้วเลือกภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการ:
  รูปภาพ : การแจ้งเตือนภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ในทางลัดการตั้งค่า
  การแจ้งเตือนภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ในทางลัดการตั้งค่า
  รูปภาพ : การแจ้งเตือนภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ในเดสก์ท็อป Windows
  การแจ้งเตือนภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ในเดสก์ท็อป Windows
 9. ตอนนี้ จะสามารถใช้งานแป้นพิมพ์ใหม่ได้ หากต้องการเพิ่มตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ
   บันทึก
  การตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์ยังจะนำมาใช้กับแป้นพิมพ์บนหน้าจอและแป้นพิมพ์สัมผัส Windows 8 ด้วย
ปัญหาเกี่ยวกับปุ่มพิเศษหรือตัวควบคุมระดับเสียง
ตัวควบคุมระดับเสียงและปุ่มต่างๆ สำหรับคุณลักษณะแป้นพิมพ์พิเศษ เช่น อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล ถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพิ่มเติมของ HP (kbd.exe) หากมีอาการใดก็ตามในต่อไปนี้ ควรติดตั้งหรืออัพเดตซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์ใหม่:
 • ข้อความระบุว่า kbd.exe หยุดทำงาน
 • คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าปุ่มแป้นพิมพ์พิเศษ
 • ระดับเสียงไม่ยอมปรับเปลี่ยนเมื่อใช้ตัวควบคุมระดับเสียงของแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน
ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ ควรค้นหาว่าแป้นพิมพ์แบบมีสายประเภทใดที่คุณมี โดยพิจารณาดูที่ส่วนปลายของสายแป้นพิมพ์และเปรียบเทียบกับภาพดังต่อไปนี้:
ประเภทของช่องเสียบแป้นพิมพ์
ภาพช่องเสียบแป้นพิมพ์
PS/2
USB
หากแป้นพิมพ์หยุดตอบสนอง ควรกดแป้น Windows + C และสังเกตว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น:
 • หากเมนูชุดทางลัด Windows 8 เปิดขึ้น แสดงว่า แป้นพิมพ์ทำงานและซอฟต์แวร์ที่คุณใช้หยุดตอบสนอง ขณะใช้ตัวชี้เมาส์ ให้เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์และกด Alt + F4 พร้อมกันเพื่อปิดโปรแกรมที่หยุดตอบสนอง
 • หากเมนูชุดทางลัด Windows 8 ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่า แป้นพิมพ์หรือระบบปฏิบัติการหยุดตอบสนอง ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและทำให้แป้นพิมพ์มีข้อมูลตรงกันกับ BIOS และ Windows
รีเซ็ตแป้นพิมพ์
 1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง
 2. ในขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องสนิทอยู่ ให้ถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อด้วย ยกเว้นจอภาพ
 3. สำหรับแป้นพิมพ์ PS/2 ควรตรวจสอบช่องเสียบที่ส่วนปลายสายแป้นพิมพ์ หากพบพินที่โค้งงอ ควรพยายามยืดให้ตรงโดยใช้ส่วนปลายของปากกาลูกลื่นที่หดอยู่ หากพินงอเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้หรือหัก ควรเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ ควรตรวจสอบว่า ไม่มีพินหักอยู่ภายในรูใดภายในช่องเสียบ PS/2 บนคอมพิวเตอร์ พินที่หักจะต้องถูกถอดออกจากรูก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์อื่น
 4. ต่อแป้นพิมพ์ใหม่อีกครั้ง สำหรับแป้นพิมพ์ USB ควรเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เข้ากับตัวเชื่อมต่อ USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้ถูกใช้งานก่อนหน้านี้
 5. ให้เปิดคอมพิวเตอร์โดยเหลือไว้เฉพาะการเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์และจอภาพ ให้ Windows เปิดไปยังหน้าจอเริ่มของ Windows 8 แล้วกดแป้น Windows + C และสังเกตว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น:
  • หากเมนูชุดทางลัด Windows 8 เปิดขึ้น แสดงว่า แป้นพิมพ์กำลังทำงาน มีปัญหาการเชื่อมต่อ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณใหม่ รวมทั้งเมาส์
  • หากเมนูชุดทางลัด Windows 8 ไม่เปิดขึ้น แสดงว่า แป้นพิมพ์อาจเสีย เชื่อมต่อแป้นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่า แป้นพิมพ์เสียหรือไม่ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ หากแป้นพิมพ์ไม่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากแป้นพิมพ์ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง แล้วดำเนินการต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้
 6. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 7. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกขวาและเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากเมนู
  รูปภาพ : ตัวจัดการอุปกรณ์
  ภาพเมนูมุมล่างซ้ายที่มีการเลือกตัวจัดการอุปกรณ์
  ตัวจัดการอุปกรณ์จะเปิดขึ้นมา
 9. คลิก แสดง และเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
  รูปภาพ : แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
  แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
 10. คลิกที่ลูกศรที่ติดกับแป้นพิมพ์ คลิกขวาที่ชื่ออุปกรณ์แป้นพิมพ์ แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง เพื่อถอดอุปกรณ์ออกจาก Windows
  รูปภาพ : ถอนการติดตั้งแป้นพิมพ์
  ถอนการติดตั้งแป้นพิมพ์
 11. ลบชื่ออุปกรณ์ในหมวดหมู่แป้นพิมพ์ออกต่อไปจนกระทั่งชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดถูกถอนการติดตั้งแล้ว
 12. ปล่อยให้แป้นพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์:
  1. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปทางด้านขวาของหน้าจอ เมื่อแถบชุดทางลัดปรากฏขึ้น คลิก การตั้งค่า
   รูปภาพ : ทางลัดการตั้งค่า
   ทางลัดการตั้งค่า
   ทางลัดการตั้งค่าจะเปิดขึ้น
  2. คลิก เปิด/ปิด และเลือก รีสตาร์ท
   รูปภาพ : รีสตาร์ท
   เปิด/ปิด, รีสตาร์ท
   รอให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows
 13. ถึงตอนนี้ แป้นพิมพ์ควรทำงานได้ถูกต้องแล้ว หากแป้นพิมพ์ยังคงไม่ทำงาน ควรติดตั้งและอัพเดตซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์ใหม่
ซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งใหม่หรืออัพเดต
แป้นพิมพ์ HP และ Compaq ใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ (kbd.exe) นอกเหนือจากไดรเวอร์แป้นพิมพ์ปกติที่มาพร้อมกับ Windows ซอฟต์แวร์นี้นำเสนอฟังก์ชันพิเศษสำหรับมัลติมีเดียคีย์ อินเทอร์เน็ตคีย์ และตัวควบคุมระดับเสียง (บนบางแป้นพิมพ์) ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่และอัพเดตซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1: คืนค่าไดรเวอร์แป้นพิมพ์ดั้งเดิม
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ในการคืนค่าไดรเวอร์แป้นพิมพ์ดั้งเดิม:
ขั้นตอนที่ 2: อัพเดตไดรเวอร์แป้นพิมพ์จากเว็บไซต์ HP
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์แป้นพิมพ์ที่อัพเดตจากเว็บไซต์ HP
 1. ถ้าคุณได้รับแจ้งให้ป้อนชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น Pavilion p6230f หรือ TouchSmart 600-1050uk
 2. เลือกเวอร์ชันของ Windows ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานอยู่
 3. คลิกที่ลิงค์ ไดรเวอร์ - แป้นพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูล
 4. เลือกโปรแกรมอัพเดตแป้นพิมพ์ เช่น โปรแกรมอัพเดต HP Multimedia Keyboard/Mouse Driver
  หากไม่มีการอัพเดตที่พร้อมใช้ แสดงว่า คุณมีไดรเวอร์แป้นพิมพ์ล่าสุดแล้ว
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์
 6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย