ฝ่ายบริการลูกค้า

PC เดสก์ท็อปจาก HP - การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ต่อสาย (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 10 หรือ 8
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ทั่วไป
 บันทึก
หากไม่พบอาการปัญหาแป้นพิมพ์ของคุณในเอกสารชุดนี้และแป้นพิมพ์ของคุณเป็นแบบ ไร้สาย ควรใช้เอกสารการให้บริการในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย
ก่อนเริ่มแก้ไขปัญหา
ก่อนแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนแก้ไขปัญหาบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจกำหนดให้คุณต้องตรวจสอบวิธีการต่อแป้นพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าแป้นพิมพ์ต่อสายแบบใดที่คุณใช้ โดยดูที่ท้ายสายแป้นพิมพ์และเปรียบเทียบกับภาพต่อไปนี้
  ประเภทของช่องเสียบแป้นพิมพ์
  ภาพช่องเสียบแป้นพิมพ์
  PS/2
  USB
 2. หากแป้นพิมพ์ไม่ตอบสนอง ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหากับแป้นพิมพ์หรือกับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้
  จาก Windows 10, กดปุ่ม Windows + A และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หาก Action Center เปิดขึ้นมา แสดงว่าแป้นพิมพ์ทำงานเป็นปกติ และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ไม่มีการตอบสนอง ขณะใช้ตัวชี้เมาส์ ให้เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์และกด Alt + F4 พร้อมกันเพื่อปิดโปรแกรมที่หยุดตอบสนอง
  • หากเมนู Action Center ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่า แป้นพิมพ์หรือระบบปฏิบัติการหยุดตอบสนอง ไปที่หัวข้อ แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน (ในเอกสารชุดนี้) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและซิงค์แป้นพิมพ์ของคุณกับ BIOS และ Windows
  จาก Windows 8, กดปุ่ม Windows + C และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หากเมนู Charms เปิดขึ้น แสดงว่า แป้นพิมพ์ทำงานและซอฟต์แวร์ที่คุณใช้หยุดตอบสนอง ขณะใช้ตัวชี้เมาส์ ให้เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์และกด Alt + F4 พร้อมกันเพื่อปิดโปรแกรมที่หยุดตอบสนอง
  • หากเมนู Charms ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่าแป้นพิมพ์หรือระบบปฏิบัติการหยุดตอบสนอง ไปที่หัวข้อ แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน (ในเอกสารชุดนี้) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อและซิงค์แป้นพิมพ์ของคุณกับ BIOS และ Windows
แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน
ตรวจสอบการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และซิงค์แป้นพิมพ์กับ BIOS และ Windows โดยจะต้องรีเซ็ตแป้นพิมพ์
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดคอมพิวเตอร์
 2. ในขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องสนิทอยู่ ให้ถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อด้วย ยกเว้นจอภาพ
 3. สำหรับแป้นพิมพ์ PS/2 ควรตรวจสอบช่องเสียบที่ส่วนปลายสายแป้นพิมพ์ หากพบพินที่โค้งงอ ควรพยายามยืดให้ตรงโดยใช้ส่วนปลายของปากกาลูกลื่นที่หดอยู่ หากพินงอเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้หรือหัก ควรเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ ควรตรวจสอบว่า ไม่มีพินหักอยู่ภายในรูใดภายในช่องเสียบ PS/2 บนคอมพิวเตอร์ พินที่หักจะต้องถูกถอดออกจากรูก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์อื่น
 4. ต่อแป้นพิมพ์ใหม่อีกครั้ง สำหรับแป้นพิมพ์ USB ควรเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เข้ากับตัวเชื่อมต่อ USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้ถูกใช้งานก่อนหน้านี้
 5. เปิดคอมพิวเตอร์ขณะต่อเฉพาะแป้นพิมพ์และจอภาพ เมื่อ Windows เปิดขึ้นมา ให้ทำตามนี้
  จาก Windows 10 กดปุ่ม Windows + A และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หาก Action Center เปิดขึ้นมา แสดงว่าแป้นพิมพ์ใช้การได้ มีปัญหาการเชื่อมต่อ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณใหม่ รวมทั้งเมาส์
  • หาก Action Center ไม่เปิดขึ้นมา แสดงว่าแป้นพิมพ์อาจผิดปกติ เชื่อมต่อแป้นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่า แป้นพิมพ์เสียหรือไม่ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ หากแป้นพิมพ์ไม่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากแป้นพิมพ์ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง แล้วดำเนินการต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้
  จาก Windows 8, กดปุ่ม Windows + C และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น
  • หากเมนู Charms เปิดขึ้น แสดงว่าแป้นพิมพ์ใช้งานได้ มีปัญหาการเชื่อมต่อ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณใหม่ รวมทั้งเมาส์
  • หากเมนู Charms ไม่เปิดขึ้น แสดงว่าแป้นพิมพ์อาจเสีย เชื่อมต่อแป้นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่า แป้นพิมพ์เสียหรือไม่ เปลี่ยนแป้นพิมพ์ หากแป้นพิมพ์ไม่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากแป้นพิมพ์ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่อง แล้วดำเนินการต่อโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้
 6. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 7. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 9. คลิก แสดง และเลือก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
  รูปภาพ : แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
  แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อน
 10. คลิกที่ลูกศรติดกับ Keyboards (แป้นพิมพ์) คลิกขวาที่ชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) เพื่อลบอุปกรณ์จาก Windows
  รูปภาพ : ถอนการติดตั้งแป้นพิมพ์
  ถอนการติดตั้งแป้นพิมพ์
 11. ลบชื่ออุปกรณ์ที่ Keyboards (แป้นพิมพ์) ต่อจนกระทั่งชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดถูกถอนการติดตั้ง
 12. ปล่อยให้แป้นพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์: เมื่อ Windows รีสตาร์ท ให้ค้นหาและเปิด Power Options (ตัวเลือกพลังงาน)
 13. แป้นพิมพ์ควรทำงานได้ปกติในตอนนี้ ทดสอบแป้นพิมพ์ว่าปุ่มหรือฮาร์ดแวร์มีปัญหาหรือไม่โดยใช้ HP Hardware Diagnostic ที่จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การทดสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8)
 14. ถึงตอนนี้ แป้นพิมพ์ควรทำงานได้ถูกต้องแล้ว หากแป้นพิมพ์ยังมีปัญหา ให้ไปที่หัวข้อ ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์ใหม่หรือทำการอัพเดต (ในเอกสารชุดนี้)
เมื่อกดปุ่ม มีการตอบสนองช้า
หากมีความล่าช้าเล็กน้อยตั้งแต่กดปุ่มจนถึงเวลาที่อักขระแสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่า ฟังก์ชัน 'แป้นกรอง' อาจถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันแป้นกรองนำเสนอตัวเลือการกดปุ่มที่หลากหลายเพื่อปรับการหน่วงเวลาของปุ่ม และป้องกันการกดโดนปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการปิดใช้งาน 'แป้นกรอง' และกลับสู่ลักษณะการทำงานของแป้นพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง คลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณในแผงควบคุม
 4. ลบการเลือกออกจาก Turn on Filter Keys (เปิดใช้ปุ่มตัวกรอง) แล้วคลิก ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
  รูปภาพ : ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
  ตั้งค่า 'แป้นกรอง'
 5. บนหน้า ตั้งค่า 'แป้นกรอง' ให้ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นกรอง' เมื่อกด SHIFT 8 วินาที เพื่อปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
  รูปภาพ : การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
  การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นกรอง'
 6. คลิก OK (ตกลง) แล้วปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
  ถึงตอนนี้ ปุ่มต่างๆ น่าจะตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
กดปุ่มเพียงครั้งเดียวแต่พิมพ์ออกมาหลายอักขระ
หากมีอักขระแสดงขึ้นตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเวลากดปุ่ม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำให้ช้าลง:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ แป้นพิมพ์ เลือก แป้นพิมพ์ จากรายการผลลัพธ์
  รูปภาพ : แป้นพิมพ์
  แป้นพิมพ์ในแผงควบคุม
  หน้าต่างคุณสมบัติแป้นพิมพ์จะเปิดขึ้น
 3. ลากแถบเลื่อนการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำ ไปยังยาว แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  รูปภาพ : การเปลี่ยนการตั้งค่าการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำอักขระ
  การตั้งค่าการหน่วงเวลาในการพิมพ์ซ้ำของแป้นพิมพ์
 4. หากปัญหายังมีอยู่ ให้ไปที่หัวข้อ ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่หรือทำการอัพเดต (ในเอกสารชุดนี้)
คอมพิวเตอร์ส่งเสียงเตือนในระหว่างพิมพ์
หากในบางครั้ง คอมพิวเตอร์ส่งเสียงเตือนในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ แสดงว่า แป้นสลับหรือแป้นตรึงทำงานอยู่ แป้นสลับสามารถส่งเสียงเตือนเมื่อแป้น Lock ถูกกด ฟังก์ชันแป้นตรึงสามารถส่งเสียงเตือนเมื่อแป้น Ctrl, Alt, Shift และ Lock ถูกกด ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการปิดใช้งานแป้นตรึงและแป้นสลับ:
 1. ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง คลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณ
  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์ของคุณในแผงควบคุม
  หน้าต่างทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้นจะเปิดขึ้น
 4. หากมีการเลือกไว้แล้ว ให้ลบการเลือกออกจาก Turn on Sticky Keys (เปิดใช้ 'แป้นตรึง') แล้วคลิก ตั้งค่า 'แป้นตรึง'
  รูปภาพ : แป้นตรึง
  แป้นตรึง
  หน้าต่างตั้งค่า 'แป้นตรึง' จะเปิดขึ้น
 5. ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นตรึง' เมื่อกด SHIFT ห้าครั้ง เพื่อปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
  รูปภาพ : การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
  การปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดของ 'แป้นตรึง'
 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสู่หน้าต่าง ทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 7. ลบการเลือกออกจาก เปิดใช้ 'แป้นสลับ'
  หากมีการเลือกไว้แล้ว ให้ลบการเลือกออกจาก เปิด 'แป้นสลับ' โดยกดแป้น NUM LOCK ค้างไว้ 5 วินาที
  รูปภาพ : การเปลี่ยนการตั้งค่า 'แป้นสลับ'
  การเปลี่ยนการตั้งค่า 'แป้นสลับ'
 8. คลิก OK (ตกลง) แล้วปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
  จะไม่มีการส่งเสียงเตือนอีกต่อไป
อักขระผิดตัวปรากฏขึ้นเวลาพิมพ์ การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ หรือ Dvorak
หากอักขระผิดตัวปรากฏขึ้นเวลาพิมพ์ หรือคุณกำลังพยายามใช้งานแป้นพิมพ์อื่น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำข้อมูล Windows ให้ตรงกันกับประเภทของแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังใช้งาน:
 1. ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. ในกล่องค้นหาของแผงควบคุม พิมพ์ รูปแบบแป้นพิมพ์
 3. ภายใต้ ภาษา คลิก เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล
  รูปภาพ : เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูล
  เปลี่ยนวิธีป้อนข้อมูลในแผงควบคุม
 4. ถัดจากภาษาหลักของคุณ คลิก ตัวเลือก
  รูปภาพ : Change your language preferences (ปรับค่าปรับแต่งภาษาของคุณ)
  Change your language preferences (ปรับค่าปรับแต่งภาษาของคุณ)
  หน้าต่าง ตัวเลือกภาษา จะเปิดขึ้น
 5. คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล เพื่อดูรายการตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล
  เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลในตัวเลือกภาษา
 6. เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการจากรายการ แล้วคลิก เพิ่ม
  รูปภาพ : เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์
  รูปแบบแป้นพิมพ์ใหม่จะถูกเพิ่มให้รายการวิธีการป้อนข้อมูลในตัวเลือกภาษา
 7. คลิก Save (บันทึก)
 8. สลับรูปแบบแป้นพิมพ์โดยกดแป้น Windows + SPACE BAR
  ภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ จากทาสก์บาร์และที่มุมด้านล่างขวาของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ขณะลงชื่อเข้าใช้ระบบ Windows หากต้องการสลับรูปแบบโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนหน้าจอ คลิกการแจ้งเตือน แล้วเลือกภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการ:
  รูปภาพ : การแจ้งเตือนภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์
  การแจ้งเตือนภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : การแจ้งเตือนภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์
  การแจ้งเตือนภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์
 9. ตอนนี้ จะสามารถใช้งานแป้นพิมพ์ใหม่ได้ หากต้องการเพิ่มตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ
   บันทึก
  ค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์ยังมีผลกับแป้นพิมพ์หน้าจอและแป้นพิมพ์สัมผัสของ Windows
ปัญหาเกี่ยวกับปุ่มพิเศษหรือตัวควบคุมระดับเสียง
ตัวควบคุมระดับเสียงและปุ่มต่างๆ สำหรับคุณลักษณะแป้นพิมพ์พิเศษ เช่น อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล ถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพิ่มเติมของ HP (kbd.exe) หากอาการต่อไปนี้ยังมีอยู่ ให้ไปที่หัวข้อ ซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์ต้องติดตั้งใหม่หรืออัพเดต (ในเอกสารชุดนี้):
 • ข้อความระบุว่า kbd.exe หยุดทำงาน
 • คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าปุ่มแป้นพิมพ์พิเศษ
 • ระดับเสียงไม่ยอมปรับเปลี่ยนเมื่อใช้ตัวควบคุมระดับเสียงของแป้นพิมพ์
 บันทึก
สามารถทดสอบแป้นพิมพ์ว่าปุ่มกดหรือฮาร์ดแวร์มีปัญหาหรือไม่โดยใช้ HP Hardware Diagnostic ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
ปุ่มค้าง
หากตัวปุ่มค้างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกด คุณอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณ แป้นพิมพ์หลายแบบมีปุ่มที่สามารถยกเลิกใช้งานได้โดยสอดใบมีดปาดเนยไว้ที่ขอบด้านหนึ่งและค่อย ๆ งัดขอบด้านบนและด้านล่าง หลังจากที่ถอดปุ่มออกได้แล้ว ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด ทำความสะอาดข้างใต้ปุ่ม และช่องใส่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ใส่ปุ่มคืนกลับตำแหน่งเดิม
 หมายเหตุ
หากแป้นพิมพ์ยังคงอยู่ในการรับประกันและปุ่มค้าง คุณอาจต้องติดต่อกับ HP เพื่อสอบถามว่า สามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ได้หรือไม่ ก่อนที่คุณจะถอดปุ่มดังกล่าวออก หากปุ่มค้างเนื่องจากน้ำหกใส่หรือมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปติดข้างใน หนทางเดียวในการแก้ไขคือ การทำความสะอาด
คำแนะนำอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงเมื่อประสบปัญหาปุ่มค้าง:
 • ปิดคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการกับแป้นพิมพ์
 • สำหรับปุ่มที่มีขนาดยาว เช่น Space และ Enter อาจมีแกนโลหะขนาดเล็กรองรับอยู่ คุณจะต้องสอดแกนนี้เข้าไปข้างในปุ่มและแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเปลี่ยนปุ่มลงในแป้นพิมพ์
 • ปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ไร้สาย เช่น ปุ่มที่ใช้งานโดย TouchSmart IQ Series PC อาจจะเปลี่ยนได้ยาก ควรพิจารณาเปลี่ยนแป้นพิมพ์สำหรับแป้นพิมพ์ประเภทเหล่านี้
รูปภาพ : การถอดและทำความสะอาดปุ่มที่ค้าง
การถอดปุ่ม
ซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งใหม่หรืออัพเดต
แป้นพิมพ์ HP และ Compaq ใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ (kbd.exe) นอกเหนือจากไดรเวอร์แป้นพิมพ์ปกติที่มาพร้อมกับ Windows ซอฟต์แวร์นี้นำเสนอฟังก์ชันพิเศษสำหรับมัลติมีเดียคีย์ อินเทอร์เน็ตคีย์ และตัวควบคุมระดับเสียง (บนบางแป้นพิมพ์) ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่และอัพเดตซอฟต์แวร์

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย