ฝ่ายสนับสนุน HP

การตั้งค่าและใช้งานฟังก์ชั่น Scan to Email และ Scan to Network Folder

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการตั้งค่าและใช้งานฟังก์ชั่น Scan to Email (สแกนไปอีเมล) และ Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
คลิกที่เครื่องหมายบวก () เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
EmptyPortlet
Contact HP

ติดต่อ HP

ให้ HP ช่วยหาคำตอบหรือระบุศูนย์บริการของคุณ ติดต่อเรา >

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย