ฝ่ายบริการลูกค้า

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP และ Compaq - ปัญหาเกี่ยวกับเว็ปแคมใน Windows 7

เอกสารฉบับนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP และ Compaq ที่มี Windows 7
ใช้บทความนี้ในการแก้ปัญหาที่คุณอาจพบขณะใช้เว็ปแคมกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP และ Compaq ของคุณ
ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือการใช้เว็ปแคมกับคอมพิวเตอร์ HP TouchSmart ให้ดูที่ Using the HP TouchSmart Webcam.
ถ้าคุณไม่สามารถทำให้เว็ปแคมทำงานได้อย่างถูกต้อง อย่างแรก ให้ทบทวนเคล็ดลับในการใช้เว็ปแคมและจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
เคล็ดลับสำหรับเว็ปแคม
 • เว็ปแคมส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องถูกเปิด เพราะจะเปิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและพร้อมให้คุณใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ การดูภาพจากเว็ปแคมเป็นเรื่องของการเข้าถึงเว็ปแคมจากโปรแกรมซอฟท์แวร์ - เช่น TouchSmart Webcam, YouCam, หรือโปรแกรมส่งข้อความตอบโต้แบบทันที
 • อย่าเข้าสู่โหมดสแตนด์บายจากนั้นเปิดระบบทันที ก่อนแสงไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถ้าทำเช่นนั้น เว็ปแคมอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ถูกรีสตาร์ทใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ อนุญาตให้ระบบเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะเปิดระบบใหม่อีกครั้ง
 • ถ้าคุณติดตั้งเว็ปแคมแยกต่างหาก (ไม่ได้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ), ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์เวอร์เว็ปแคมและซอฟท์แวร์เข้ากันได้กับ Windows 7
 • ถ้าคุณใช้เว็ปแคมภายนอก, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟท์แวร์เว็ปแคมใดๆก็ตามที่มากับแผ่นซีดีก่อนที่คุณจะต่อเว็ปแคมเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์ เว็ปแคมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจทำให้เกิดข้อความแจ้งข้อผิดพลาดได้
 • ถ้าคุณใช้เว็ปแคมภายนอกและกล้องไม่แสดงข้อความ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว, ให้ตัดการเชื่อมต่อ, รอประมาณ 1 นาที, จากนั้นให้เชื่อมต่อกล้องใหม่
 • ถ้าคุณมีกล้องภายนอก ทดสอบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้ากล้องทำงานปกติกับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์กับเว็ปแคมนี้ ถ้าเว็ปแคมใช้งานไม่ได้กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง เว็ปแคมของคุณอาจจะมีปัญหา ให้ติดต่อผู้ผลิตเว็ปแคมเพื่อขอข้อมูลในการวินิจฉัยและแนวทางแก้ไขปัญหา
 • เว็ปแคมของคุณอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องในบางเครือข่ายไฟร์วอลล์ ถ้าคุณมีปัญหาในการชมหรือส่งวีดีโอให้กับบางคน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่สามารถใช้กับไฟร์วอลล์ที่คุณมีอยู่ได้ ไปที่ข้อมูลสนับสนุนสำหรับไฟร์วอลล์หรือติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • ถ้าภาพจากเว็ปแคมขาดๆหายๆขณะทำการประชุมทางวีดีโอ ให้ปิดโปรแกรมอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งพื้นหลังด้วย และจำกัดการเรียกดูอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งเพื่อรักษาแบนด์วิดธ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเรียกหมายเลข (Dial-up) จะขาดความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการจัดการทั้งวีดีโอและเสียงอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์จะเหมาะสำหรับการใช้วีดีโอเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อ
แก้ไขปัญหาเว็ปแคมของคุณ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเว็ปแคมของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ปิดซอฟท์แวร์ทั้งหมดก่อนใช้เว็ปแคม
ปิดโปรแกรมที่ใช้เว็ปแคม และรีสตาร์ทโปรแกรมเดิมหรือเปิดโปรแกรมอื่น บางครั้งเมื่อคุณใช้เว็ปแคมเสร็จแล้วในโปรแกรมซอฟท์แวร์ โปรแกรมอาจจะไม่ยอมให้เว็ปแคมทำงานกับโปรแกรมอื่น หรือแม้แต่โปรแกรมเดียวกัน บางครั้งคุณอาจจะใช้เว็ปแคมไม่ได้เพราะมีโปรแกรมอื่นใช้อยู่
ขั้นตอนที่ 2: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์เว็ปแคมบางตัวไม่สามารถปิดเว็ปแคมเพื่อที่โปรแกรมอื่นจะได้ใช้งานต่อได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรมแกรมอื่นจะใช้เว็ปแคมไม่ได้จนกว่าจะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3: เลือกเว็ปแคมจากรายชื่อซอฟท์แวร์ในการชมวีดีโอ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า USB 2.0 Camera หรือ HP Pavilion Webcam ได้ถูกเลือกเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณวีดีโอในซอฟท์แวร์ที่คุณกำลังจะใช้งาน
โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้เว็ปแคมได้ ใช้คำอธิบายที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายแหล่งที่มาของวีดีโอและทางเลือกก็แตกต่างไปด้วย ตรวจสอบที่หน้า Preferences หรือ Properties สำหรับซอฟท์แวร์ที่ใช้เว็ปแคมเพื่อค้นหาการตั้งค่ากล้อง, เว็ปแคม, หรือวีดีโอ
 บันทึก
ถ้าคุณมีปัญหาในการค้นหาที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแหล่งวีดีโอ ลองใช้ซอฟท์แวร์ระบบช่วยเหลือที่มากับเครื่อง
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบจูนโทรทัศน์ ระบบนี้อาจจะถูกเซ็ทให้เป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลวีดีโอ ถ้าคุณใช้ Windows Live Messenger เพื่อแชทผ่านวีดีโอด้วยเว็ปแคมของคุณ คุณต้องเลือก HP Pavilion Webcam เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลที่ใช้งานอยู่เพราะระบบจูนโทรทัศน์เป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลวีดีโอ:
คลิกเครื่องหมาย (+) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4: ดาวน์โหลดไดร์เวอร์และอัพเดตล่าสุดสำหรับเว็ปแคมและซอฟท์แวร์วีดีโอของคุณ
เว็ปแคมบางตัวอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับบางโปรแกรมซอฟท์แวร์ นอกจากคุณจะมีไดร์เวอร์และอัพเดตล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์เว็ปแคมของคุณและซอฟท์แวร์วีดีโอเว็ปแคม และถ้าภาพวีดีโอจากเว็ปแคมของคุณอยู่ในรูปแบบที่ซอฟท์แวร์วีดีโอของคุณไม่สนับสนุน คุณอาจต้องใช้ plug-in หรือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบุคคลที่สามเพื่อชมหรือเปลี่ยนภาพวีดีโอเป็นแบบที่ซอฟท์แวร์ของคุณสนับสนุน
 • ถ้าคุณติดตั้งเว็ปแคมต่างหาก ไปที่เว็ปไซท์ของผู้ผลิต และดาวน์โหลดไดร์เวอร์, อัพเดต, plug-ins, หรือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เปลี่ยนรูปแบบล่าสุด สำหรับซอฟท์แวร์วีดีโอเว็ปแคมใดๆก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของเว็ปแคมใช้ได้กับ Windows 7
 • ถ้าคุณมีปัญหาในการเล่นวีดีโอหรือแก้ไขซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนเว็ปแคม ไปที่เว็ปไซท์ซอฟท์แวร์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาและติดตั้งอัพเดตหรือการแก้ไข
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ HP หรือ Compaq ของคุณมาพร้อมกับเว็ปแคม ไปที่ HP Software and Driver page, เลือก ประเทศ/ภูมิภาค ของคุณ, ค้นหาโมเดลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ, จากนั้นดาวน์โหลดไดร์เวอร์ใดๆที่อาจมีสำหรับเว็ปแคม
 • ตรวจสอบอัพเดต Windows สำหรับไดร์เวอร์ Windows 7 ที่อาจจะมีผลต่อซอฟท์แวร์เว็ปแคมและวีดีโอของคุณ คลิก Start , คลิก All Programs, จากนั้นคลิก Windows Update
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งไดร์เวอร์ที่ถูกต้อง Windows 7
ถ้าคุณมีปัญหาการได้ยินเสียงหรือใช้เว็ปแคม, ลองปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดร์เวอร์ที่ถูกต้องของ Windows 7, จากนั้นติดตั้งซอฟท์แวร์เว็ปแคมวีดีโอของคุณใหม่อีกครั้ง เพื่ออัพเดตไดร์เวอร์ Windows 7:
  1. คลิก Start , คลิก All Programs, จากนั้นคลิก Windows Update ถ้าคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน, ให้ใส่รหัสผ่านหรือการยืนยันที่เตรียมไว้
  2. คลิก Check for updates
  3. เพื่อดูว่ามีไดร์เวอร์อัพเดตหรือไม่, คลิก View available updates Windows Update จะแสดงรายชื่อไดร์เวอร์อัพเดตที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. ถ้ามีอัพเดตอยู่, คลิกไดร์เวอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง, จากนั้นคลิก Install ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งไดร์เวอร์ให้สำเร็จ
 2. คุณอาจจะต้องตั้งค่าเสียงในโปรแกรมข้อความตอบโต้แบบทันที หรือซอฟท์แวร์วีดีโอเว็ปแคมอื่นๆที่คุณใช้กับเว็ปแคม ตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือในซอฟท์แวร์เว็ปแคมของคุณ
Windows ไม่รู้จักเว็ปแคม
ถ้าเว็ปแคมถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง, Windows Device Manager ควรจะแสดงชื่อเว็ปแคมใต้อุปกรณ์ภาพ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า Windows รู้จักเว็ปแคมและเพื่อแก้ไขปัญหาถ้า Windows ไม่รู้จัก
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่า Device Manager รู้จักเว็ปแคม
 1. คลิก Start , จากนั้นใส่ Device Manager ในกล่องค้นหา คลิก Device Manager.
  รูปภาพ : เปิด Device Manager
 2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ด้านข้างของ Imaging devices.
  ถ้าเว็ปแคมแสดงอยู่ แสดงว่า Device Manager รู้จักเว็ปแคมแล้ว สำหรับหารข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูที่ Troubleshooting your webcam.
  ถ้าไม่มีชื่อหมวดอุปกรณ์ภาพหรือเว็ปแคม แสดงว่า Device Manager ไม่รู้จักเว็ปแคม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการติดตั้งเว็ปแคม
ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็ปแคมติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • ถ้าคุณติดตั้งเว็ปแคมต่างหาก (ไม่ได้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Windows 7), ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของเว็ปแคมใช้ได้กับ Windows 7
 • ถ้าคุณใช้เว็ปแคมภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งซอฟท์แวร์เว็ปแคมจากแผ่นซีดีก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเว็ปแคมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้จักเว็ปแคม และทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้
 • ถ้าเว็ปแคมภายนอกไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง แสดงว่าเว็ปแคมของคุณอาจจะมีปัญหา ให้ติดต่อผู้ผลิตเว็ปแคมนั้นๆเพื่อการแนะนำพิจารณาแก้ไขและแจ้งข้อมูลเฉพาะ
 • ถ้าคุณมีเว็ปแคมภายนอก ให้ทดสอบกับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7 เครื่องอื่น ถ้าเว็ปแคมใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น, คุณอาจจะต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ได้กับเว็ปแคม
หลังจากตรวจสอบการติดตั้งแล้ว, ให้ตรวจสอบ Device Manager อีกครั้ง ถ้าชื่อเว็ปแคมยังไม่แสดง, ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
Step 3: ใช้ Microsoft Fix it Solution
เพื่อแก้ปัญหาการรู้จักเว็ปแคมของ Windows โดยอัตโนมัติ, คลิกที่ Microsoft Fix it Solution:
ฉันจะถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอด้วยเว็ปแคมของฉันอย่างไร?
ไม่มีโปรแกรมรวมอยู่ใน Windows 7 ที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอด้วยเว็ปแคม ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ HP TouchSmart, คุณสามารถใช้ HP TouchSmart Webcam ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ Using the HP TouchSmart Webcam.
ถ้าคุณใช้เว็ปแคมภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งซอฟท์แวร์เว็ปแคมจากแผ่นซีดีก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเว็ปแคมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์อาจจะไม่รู้จักเว็ปแคม และทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้
คุณสามารถใช้ซอฟท์แวร์ของบุคคลที่ 3 ได้ เช่น Skype® สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ http://www.skype.com.

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย