ฝ่ายบริการลูกค้า

  • คำแนะนำ
    ต้องการความช่วยเหลือหลังจากอัพเกรดเป็น Windows 10 หรือไม่?

    นี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่อาจพบได้หลังจากการอัพเกรด

    ดูบทความ

HP LaserJet - ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้อย่างไร

บทนำ
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาหมายเลขรุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ HP LaserJet ของคุณ
ฉันจะค้นหาหมายเลขรุ่นของฉันได้อย่างไร
ใช้ตารางต่อไปนี้ในการค้นหาตำแหน่งหมายเลขรุ่น แล้วเปรียบเทียบกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
 บันทึก
อย่าสับสนระหว่างหมายเลขรุ่น (ตัวอย่างเช่น HP LaserJet M1120) กับหมายเลขอะไหล่(ตัวอย่างเช่น Q1234) ที่ใช้ในการสั่งซื้ออะไหล่ของผลิตภัณฑ์์
ตำแหน่งของหมายเลขรุ่น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
มุมขวาบน (ด้านบน)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์ผู้บริโภค M1319 จะถูกไฮไลต์ที่มุมขวาบน
มุมขวาบน (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์ผู้บริโภค P1505 จะถูกไฮไลต์ที่มุมขวาบน
มุมขวาล่าง (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์เชิงพาณิชย์ CP1518ni จะถูกไฮไลต์ที่มุมขวาล่าง
มุมซ้ายบน (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์ผู้บริโภค 1018 จะถูกไฮไลต์ที่มุมซ้ายบน
มุมซ้ายล่าง (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์เชิงพาณิชย์ CP3525n จะถูกไฮไลต์ที่มุมซ้ายล่าง
ซ้ายกลาง (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์เชิงพาณิชย์ P3005 จะถูกไฮไลต์ที่ด้านซ้ายกลาง
กลางส่วนล่าง (ด้านหน้า)
ภาพ: หมายเลขรุ่นซีรีส์เชิงพาณิชย์ M3345 จะถูกไฮไลต์ที่บริเวณตรงกลางส่วนล่าง

ไทย
ภาษา: ไทย