ฝ่ายสนับสนุน HP

PC และจอภาพของ HP - การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล ภาพพื้นหลัง ไอคอน และโปรแกรมรักษาหน้าจอ (Windows 7)

เอกสารนี้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 7
ใช้หัวข้อในเอกสารชุดนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของ Windows 7 และหน้าจอของคุณ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของข้อความและความละเอียดหน้าจอใน Windows 7
คุณสามารถปรับขนาดและรูปทรงของเดสก์ท็อปเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ระหว่างการติดตั้ง Windows 7 แบบปกติ โปรแกรมจะทดสอบการ์ดแสดงผลและแสดงขนาดและความละเอียดที่ดีที่สุดสำหรับการ์ดดังกล่าว
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป Windows แล้วคลิก ทำให้เป็นแบบส่วนบุคคล
  รูปภาพ : ปรับเฉพาะ
 2. คลิก การแสดงผล เพื่อเปิดหน้าต่างการแสดงผล
  รูปภาพ : หน้าต่างการแสดงผล Windows 7
  หน้าต่างการแสดงผล Windows 7
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความและหน้าต่าง ให้เลือก ปานกลาง หรือ ใหญ่กว่า แล้วคลิก นำไปใช้
 4. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผล
  รูปภาพ : ค่าการแสดงผล
  การตั้งค่าการแสดงผล Windows 7
 5. คลิกที่รูปของจอภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน หากคุณเชื่อมต่อเพียงจอภาพเดียว ให้คลิกรูปสี่เหลี่ยมสำหรับจอภาพ 1 หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงผลที่สองที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้คลิกจอภาพ 2
 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหน้าจอสำหรับจอภาพที่เลือก ให้เลือกความละเอียดจากรายการแบบหล่นลง
 7. ใช้รายการการวางแนวเพื่อเปลี่ยนการวางแนวระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง หรือพลิกการวางแนว
 8. คลิก OK (ตกลง)
 9. ในหน้าต่างยืนยันที่เปิดขึ้น ให้คลิก เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า หรือคลิก แปลงกลับ เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
  รูปภาพ : การยืนยันการตั้งค่าการแสดงผล
  หน้าต่าง คุณต้องการคงการตั้งค่าการแสดงผลเหล่านี้ไว้หรือไม่
การเปลี่ยนพื้นหลังเดสก์ทอปใน Windows 8
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลวดลายหรือรูปพื้นหลังบนเดสก์ท็อป Windows ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาบนพื้นหลังเดสก์ท็อป แล้วคลิก ทำให้เป็นแบบส่วนบุคคล
  รูปภาพ : ปรับเฉพาะ
 2. คลิก พื้นหลังเดสก์ทอป เพื่อเปิดหน้าต่างค่าปรับตั้ง
  รูปภาพ : หน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล
  หน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ พื้นหลังเดสก์ท็อป
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง ให้เลือกพื้นหลังมาตรฐาน หรือคลิก Browse (เรียกดู) และไปยังรูปภาพที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้รูปภาพส่วนตัวเป็นพื้นหลัง ให้บันทึกรูปภาพในรูปแบบไฟล์ที่เป็นนามสกุลต่อไปนี้: .bmp, .gif, .jpg, .DIB, .png
  เลือกมากกว่าหนึ่งภาพเพื่อสร้างสไลด์โชว์พื้นหลังเดสก์ท็อป
  รูปภาพ : การเลือกพื้นหลัง Windows 7
  การเลือกพื้นหลัง Windows 7
 4. ใช้รายการตำแหน่งรูปภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะที่รูปภาพปรากฏบนพื้นหลัง
  หากสร้างสไลด์โชว์ ให้เลือกว่ารูปภาพจะเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน
 5. หลังจากที่ทำการปรับเปลี่ยน ให้คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผล
การปรับเปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป
เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มไอคอนเดสก์ท็อป ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้:
การแสดงไอคอนเดสก์ทอปที่หายไปใน Windows 7
หากไอคอนเดสก์ท็อปทั้งหมดหายไป ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป Windows คลิก มุมมอง และตรวจสอบว่า แสดงไอคอนเดสก์ท็อป ถูกเลือกไว้
รูปภาพ : แสดงไอคอนเดสก์ท็อป
แสดงไอคอนเดสก์ท็อป
การทำชอร์ตคัทใหม่ใน Windows 7
เมื่อต้องการสร้างไอคอนทางลัดใหม่บนเดสก์ท็อป Windows ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป Windows คลิก สร้าง แล้วคลิก ทางลัด จากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างทางลัด
รูปภาพ : ทางลัดใหม่
ทางลัดใหม่
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Windows 7
เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อป Windows ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป Windows คลิก สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์
รูปภาพ : โฟลเดอร์ใหม่
โฟลเดอร์ใหม่
การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Windows 7
เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ไอคอนสำหรับโฟลเดอร์ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ และกด Enter
รูปภาพ : เปลี่ยนชื่อ
คลิกขวาที่ไอคอน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ
การปรับขนาดไอคอนใน Windows 7
เมื่อต้องการปรับขนาดของไอคอน ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป Windows และคลิก มุมมอง จากนั้นคลิก ไอคอนขนาดใหญ่, ไอคอนขนาดกลาง หรือ ไอคอนแบบคลาสสิก
รูปภาพ : ปรับขนาดไอคอน
ปรับขนาดไอคอน
 บันทึก
คุณสามารถปรับขนาดของไอคอนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่เดสก์ท็อป และกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และใช้ล้อเลื่อนบนเมาส์
ปรับขนาดและแบบอักษรของข้อความไอคอนได้ตามหัวข้อ การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าต่างใน Windows ึ7
การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของหน้าต่างและข้อความใน Windows 7
คุณสามารถใช้หน้าต่างสีและลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง เพื่อระบุสีที่ Windows ใช้สำหรับสีข้อความเริ่มต้น สีพื้นหลังข้อความ สีขอบหน้าต่าง สีแถบชื่อเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของรายการเหล่านี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 บันทึก
ไม่มีวิธีที่สะดวกง่ายดายในการปรับขนาดของแบบอักษรทั้งหมด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดหน้าจอทั้งหมด คุณสามารถปรับขนาดของแบบอักษรทั้งหมด โดยเลือกปรับเปลี่ยนขนาดแบบอักษร (DPI) จากแผงควบคุม แต่การทำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อขนาดของวัตถุทั้งหมดใน Windows ควรจะทำการปรับขนาดแบบอักษรในซอฟต์แวร์ที่คุณใช้หรือจากขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับคุณลักษณะของ Windows
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปรับขนาดแบบอักษรในเว็บเพจที่ดูจาก Internet Explorer ให้คลิก หน้า จากแถบเครื่องมือ แล้วคลิก ขนาดข้อความ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความในเมนู Windows ทั้งหมด ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอักษรที่ใช้สำหรับรายการเมนู
 1. คลิกขวาบนพื้นหลังเดสก์ท็อป และคลิก ปรับเฉพาะ
 2. คลิก สีของหน้าต่าง
  รูปภาพ : สีของ Windows
  หน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสีของ Windows
 3. ในรายการ ให้คลิกองค์ประกอบที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น หน้าต่าง เมนู หรือแถบเลื่อน แล้วปรับการตั้งค่าที่เหมาะสม เช่น สี แบบอักษร หรือขนาด การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อรายการที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนแบบอักษรขณะที่เลือกเมนู แบบอักษรที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงสำหรับเมนู Windows ทั้งหมด แต่ไม่เปลี่ยนแปลงในรายการอื่นๆ เช่น ป้ายระบุไอคอน หรือกล่องข้อความ
  รูปภาพ : สีและการแสดงผลของ Windows
  หน้าต่างสีและลักษณะที่ปรากฏของ Windows
 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ค่าการแสดงผลขั้นสูงใน Windows 7
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป แล้วคลิก ปรับเฉพาะ
 2. คลิก การแสดงผล เพื่อเปิดหน้าต่างการแสดงผล
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความและหน้าต่าง ให้เลือก ปานกลาง หรือ ใหญ่กว่า แล้วคลิก นำไปใช้
 4. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผล
  รูปภาพ : ค่าการแสดงผล
  การตั้งค่าการแสดงผล Windows 7
 5. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง
  รูปภาพ : หน้าต่างความละเอียดหน้าจอ
  หน้าต่างความละเอียดหน้าจอที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ การตั้งค่าขั้นสูง
 บันทึก
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแท็บมากกว่าที่แสดงในที่นี้ ผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหลายรายจัดหาการตั้งค่าที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับฮาร์ดแวร์วิดีโอของตน การตั้งค่าพิเศษเหล่านี้แตกต่างกันไปตามชนิดของฮาร์ดแวร์วิดีโอที่ใช้และจะไม่กล่าวถึงในที่นี้
ค่าการแสดงผลขั้นสูงสำหรับอะแดปเตอร์ใน Windows 7
คุณสมบัติ: คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์สำหรับการ์ดแสดงผลของคุณหรือฮาร์ดแวร์วิดีโอบนบอร์ด หน้าต่างคุณสมบัตินี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางตัวจัดการอุปกรณ์
แสดงทุกโหมด: แสดงความละเอียดกราฟิกทั้งหมดที่สนับสนุนและอัตรารีเฟรชที่สามารถส่งไปยังจอภาพโดยการ์ดแสดงผลหรือฮาร์ดแวร์วิดีโอบนบอร์ด คุณสามารถใช้รายการโหมดที่มีใช้ได้เพื่อค้นหาโหมดที่เข้ากันได้กับจอภาพที่คุณกำลังใช้งาน หลังจากที่พบโหมดที่เข้ากันได้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรารีเฟรชได้จากแท็บจอภาพ และความละเอียดในการแสดงผลจากแท็บการตั้งค่าของหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผลพื้นฐาน
รูปภาพ : แท็บอะแดปเตอร์
แท็บอะแดปเตอร์
ค่าการแสดงผลขั้นสูงของจอภาพใน Windows 7
คุณสมบัติ: คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์สำหรับจอภาพของคุณ หน้าต่างคุณสมบัตินี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางตัวจัดการอุปกรณ์
อัตรารีเฟรชหน้าจอ: ระบุว่าจอภาพจะแสดงหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งภายในหนึ่งวินาที อัตรารีเฟรชที่สูงกว่าอาจดูสบายตามากกว่า แต่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์วิดีโอต้องทำงานหนักขึ้นและใช้ทรัพยากรมากขึ้น เลือกอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ ถ้าคุณสามารถตรวจจับการกะพริบหรือการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตา ให้ลองปรับเป็นอัตราที่สูงขึ้นถัดไป อย่าปรับจนเกินอัตราที่ใช้ได้กับจอภาพ
 หมายเหตุ
อย่าลบการเลือกที่อยู่ติดกับ ซ่อนโหมดที่จอภาพนี้ไม่สามารถแสดงผล การเปลี่ยนอัตรารีเฟรชให้เป็นอัตราที่จอภาพไม่สามารถยอมรับได้อาจสร้างความเสียหายต่อจอภาพบางรุ่นอย่างถาวร
สี: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนสี ให้เลือกการตั้งค่าสีจากรายการ สี เพื่อความเข้ากันได้สูงสุด ให้เลือก สีเหมือนจริง 32 บิต ถ้ามี อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ต่ำกว่าได้ถ้าหากสีไม่ถูกต้องเมื่อใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรม
รูปภาพ : แท็บจอภาพ
แท็บจอภาพ
การแก้ไขปัญหาค่าการแสดงผลขั้นสูงใน Windows 7
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า: ฮาร์ดแวร์วิดีโอในคอมพิวเตอร์อาจมีตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการแสดงผล โดยมากแล้ว ไดรเวอร์วิดีโอจะเพิ่มแท็บเพิ่มเติมให้กับหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผลขั้นสูง แต่ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์วิดีโอบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าจากปุ่มนี้
รูปภาพ : แท็บแก้ไขปัญหา
แท็บแก้ไขปัญหา
ค่าการแสดงผลขั้นสูงการจัดการสีใน Windows 7
แท็บการจัดการสีแสดงการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตสีสำหรับจอภาพ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ได้ใช้การจัดการสี ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ เช่น การจับคู่สีบนจอภาพกับสีบนเครื่องพิมพ์ การปรับการตั้งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตสีสำหรับทุกสิ่งที่แสดงใน Windows และควรจะทำเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
รูปภาพ : แท็บการจัดการสี
แท็บการจัดการสี
การเปลี่ยนภาพพักหน้าจอใน Windows 7
Windows มาพร้อมกับภาพถนอมหน้าจอจำนวนหนึ่ง ภาพถนอมหน้าจอจะช่วยป้องกันภาพที่หยุดนิ่งไม่ให้ก่อให้เกิดภาพเงาบนฟอสเฟอร์ของจอภาพ CRT นอกจากนี้ยังใช้แสดงความบันเทิงเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกใช้งาน ในการเปลี่ยนแปลงภาพถนอมหน้าจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป แล้วคลิก ปรับเฉพาะ
 2. คลิก ภาพถนอมหน้าจอ
  รูปภาพ : หน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล
  หน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ ภาพถนอมหน้าจอ
 3. เลือกภาพถนอมหน้าจอที่จะใช้จากเมนู
  รูปภาพ : การตั้งค่าภาพถนอมหน้าจอ
  การตั้งค่าภาพถนอมหน้าจอ
 4. คลิก ค่าปรับตั้ง เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับภาพถนอมหน้าจอที่เลือก (ถ้าการตั้งค่าพร้อมใช้งาน)
 5. คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าโปรแกรมรักษาหน้าจอจะปรากฏเป็นอย่างไรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ย้ายเมาส์เพื่อกลับไปยังแผงคุณสมบัติการแสดงผลเมื่อแสดงตัวอย่างภาพถนอมหน้าจอเสร็จแล้ว
 6. เลือกจำนวนนาทีในฟิลด์รอ นี่คือจำนวนนาทีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานก่อนที่ภาพถนอมหน้าจอจะเปิดขึ้น
   บันทึก
  ตรวจสอบว่าจำนวนนาทีสำหรับภาพถนอมหน้าจอน้อยกว่าจำนวนนาทีที่จอภาพจะเข้าสู่สถานะสลีป
 7. เลือก เมื่อดำเนินการต่อ ให้แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ถ้าคุณต้องการให้หน้าจอการเข้าสู่ระบบเปิดขึ้น เมื่อใครก็ตามพยายามที่จะใช้คอมพิวเตอร์หลังจากที่ภาพถนอมหน้าจอเปิดขึ้น
 8. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผล
การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน Windows 7
ถ้าโปรแกรมรักษาหน้าจอไม่เปิดขึ้นหลังจากที่เวลาผ่านไป แสดงว่าการตั้งค่าอุปกรณ์บางอย่างอาจป้องกันไม่ให้เปิดโปรแกรมรักษาหน้าจอ กิจกรรมจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์ไร้สาย เครือข่าย หรือระบบเสียงความละเอียดสูง อาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณปลุกที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมรักษาหน้าจอเปิดขึ้น
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ปลุกคอมพิวเตอร์:
 1. คลิก เริ่ม
  จากนั้นกรอก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในฟิลด์ ค้นหา คลิกที่ ตัวจัดการอุปกรณ์
  รูปภาพ : การเปิด ตัวจัดการอุปกรณ์
  การเปิด ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ติดกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์บางอย่างที่ปลุกคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมีดังนี้:
  • เมาส์ออปติคัล: เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต "ตลอดเวลา": อะแดปเตอร์เครือข่าย
  • ระบบเสียงความละเอียดสูง: ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม
 3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คุณสมบัติ
 4. คลิกแท็บ การจัดการพลังงาน และลบเครื่องหมายเลือกที่อยู่ติดกับ อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : แท็บการจัดการพลังงานสำหรับเมาส์
  แท็บการจัดการพลังงานสำหรับเมาส์
   บันทึก
  หากคุณป้องกันเมาส์ไม่ให้ปลุกคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถปลุกคอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่มสลีปบนแป้นพิมพ์หรือปุ่มเปิด/ปิดที่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. คลิก ตกลง ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. คลิก เริ่ม
  , ปิดเครื่อง แล้วคลิก สลีป
  รูปภาพ : เมนูปิดเครื่อง
  เมนูปิดเครื่อง
  หากยังคงมีปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 7. ถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่จำเป็น (เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์, ไดรฟ์ USB)
 8. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งโดยเชื่อมต่อเฉพาะเมาส์ จอภาพ และแป้นพิมพ์
  หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสลีป/สแตนด์บาย แสดงว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหนึ่งและทดสอบดูว่าปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ดำเนินการเพิ่มและทดสอบอุปกรณ์ต่อไปจนกว่าคุณจะพบอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับค่าการแสดงผล ภาพพื้นหลัง ไอคอนและภาพพักหน้าจอใน Windows 7 ได้จากหน้าเว็บของ Microsoft ในหัวข้อ Getting the best display on your monitor (ภาษาอังกฤษ)

ประเทศ: ไทย
ภาษา: ไทย