ฝ่ายบริการลูกค้า

PC และจอภาพของ HP - การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผล ภาพพื้นหลัง ไอคอน และโปรแกรมรักษาหน้าจอ (Windows 10, 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 7
ใช้หัวข้อในเอกสารชุดนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงผลของ Windows
การเปลี่ยนแปลงขนาดของข้อความ หน้าต่างและความละเอียดหน้าจอ
คุณสามารถปรับขนาดข้อความและหน้าต่างเดสก์ท็อปตามความต้องการของคุณ หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้หากต้องการ ระหว่างการติดตั้ง Windows แบบปกติ โปรแกรมจะทดสอบการ์ดแสดงผลและแสดงขนาดและความละเอียดที่ดีที่สุดสำหรับการ์ดดังกล่าว
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
การเปลี่ยนแปลงพื้นหลังเดสก์ท็อป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือภาพที่เดสก์ทอป Windows ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
การปรับเปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป
ปรับหรือเพิ่มไอคอนเดสก์ทอปใหม่ได้ตามข้อมูลต่อไปนี้
การสร้างชอร์ตคัทใหม่
คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป จากนั้นเลือก New (สร้าง) แล้วเลือก Shortcut (ชอร์ตคัท) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจัดทำชอร์ตคัท
รูปภาพ : ทางลัดใหม่
ทางลัดใหม่
การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ทอป เลือก New (สร้าง) จากนั้นเลือก Folder (โฟลเดอร์)
พิมพ์ชื่อของคุณในโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter
รูปภาพ : โฟลเดอร์ใหม่
โฟลเดอร์ใหม่
การเปลี่ยนชื่อไอคอนเดสก์ทอป
คลิกขวาที่ไอคอนเดสก์ทอป จากนั้นเลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ)
พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นกด Enter
รูปภาพ : เปลี่ยนชื่อ
คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นเลือก Rename (เปลี่ยนชื่อ)
การปรับขนาดของไอคอนเดสก์ทอป
คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ทอป เลือก View (มุมมอง) จากนั้นคลิก Large Icons (ไอคอนขนาดใหญ่) Medium Icons (ไอคอนขนาดกลาง) หรือ Small Icons (ไอคอนขนาดเล็ก)
รูปภาพ : ปรับขนาดไอคอน
ปรับขนาดไอคอน
 บันทึก
คุณสามารถปรับขนาดไอคอนทั้งหมดได้พร้อมกันโดยคลิกที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป จากนั้นกดค้างที่ปุ่ม CTRL และใช้ล้อเลื่อนเมาส์เพื่อปรับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่างและข้อความ
คุณสามารถปรับการแสดงผลของ Windows ได้โดยเลือกสีข้อความ พื้นหลังข้อความ ขอบหน้าต่างและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกแบบอักษรและขนาดอักษรสำหรับคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ของ Windows เช่น รายการเมนู
การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดค่าการแสดงผลขั้นสูง
 1. ใน Windows 10: คลิกขวาที่พื้นหลังเดสก์ทอป จากนั้นเลือก Display settings (ค่าการแสดงผล)
  คลิก Advanced display settings (ค่าการแสดงผลขั้นสูง) จากนั้นเลือก Display adapter properties (คุณสมบัติอะแดปเตอร์การแสดงผล)
  ใน Windows 7: ค้นหาและเปิด Adjust screen resolution (ปรับความละเอียดหน้าจอ) จากนั้นคลิก Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
  รูปภาพ : การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
  การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
 2. คลิกที่แท็บเพื่อปรับค่าที่เกี่ยวข้อง
   บันทึก
  คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแท็บมากกว่าที่แสดงในที่นี้ ผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหลายรายจัดหาการตั้งค่าที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับฮาร์ดแวร์วิดีโอของตน การตั้งค่าพิเศษเหล่านี้แตกต่างกันไปตามชนิดของฮาร์ดแวร์วิดีโอที่ใช้และจะไม่กล่าวถึงในที่นี้
  • อะแดปเตอร์:
   • Properties (คุณสมบัติ): คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์สำหรับการ์ดแสดงผลของคุณหรือฮาร์ดแวร์วิดีโอบนบอร์ด หน้าต่างคุณสมบัตินี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางตัวจัดการอุปกรณ์
   • List all Modes (แสดงโหมดทั้งหมด): แสดงความละเอียดกราฟิกทั้งหมดที่สนับสนุนและอัตรารีเฟรชที่สามารถส่งไปยังจอภาพโดยการ์ดแสดงผลหรือฮาร์ดแวร์วิดีโอบนบอร์ด คุณสามารถใช้รายการโหมดที่มีใช้ได้เพื่อค้นหาโหมดที่เข้ากันได้กับจอภาพที่คุณกำลังใช้งาน หลังจากที่พบโหมดที่เข้ากันได้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรารีเฟรชได้จากแท็บจอภาพ และความละเอียดในการแสดงผลจากแท็บการตั้งค่าของหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผลพื้นฐาน
  • จอภาพ:
   • คุณสมบัติ: คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์สำหรับจอภาพของคุณ หน้าต่างคุณสมบัตินี้ยังสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางตัวจัดการอุปกรณ์
   • อัตรารีเฟรชหน้าจอ: ระบุว่าจอภาพจะแสดงหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งภายในหนึ่งวินาที อัตรารีเฟรชที่สูงกว่าอาจดูสบายตามากกว่า แต่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์วิดีโอต้องทำงานหนักขึ้นและใช้ทรัพยากรมากขึ้น เลือกอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ ถ้าคุณสามารถตรวจจับการกะพริบหรือการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตา ให้ลองปรับเป็นอัตราที่สูงขึ้นถัดไป อย่าปรับจนเกินอัตราที่ใช้ได้กับจอภาพ
     หมายเหตุ
    อย่าลบรายการที่เลือกติดกับ Hide modes that this monitor cannot display (ซ่อนโหมดที่จอภาพนี้ไม่รองรับ) การเปลี่ยนอัตรารีเฟรชให้เป็นอัตราที่จอภาพไม่สามารถยอมรับได้อาจสร้างความเสียหายต่อจอภาพบางรุ่นอย่างถาวร
   • สี: (เฉพาะ Windows 7) ปรับจำนวนสี โดยเลือกค่าสีจากรายการ Colors (สี) เพื่อความเข้ากันได้สูงสุด ให้เลือก สีเหมือนจริง 32 บิต ถ้ามี เลือกการตั้งค่าที่ต่ำกว่าได้ถ้าหากสีไม่ถูกต้องเมื่อใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรม
  • การจัดการสี: แท็บการจัดการสีแสดงการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตสีสำหรับจอภาพ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ได้ใช้การจัดการสี ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ เช่น การจับคู่สีบนจอภาพกับสีบนเครื่องพิมพ์ การปรับการตั้งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตสีสำหรับทุกสิ่งที่แสดงใน Windows และควรจะทำเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
 3. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดหน้าต่าง
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรักษาหน้าจอ
Windows มาพร้อมกับภาพถนอมหน้าจอจำนวนหนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงภาพถนอมหน้าจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change screen saver (เปลี่ยนภาพพักหน้าจอ)
 2. เลือกภาพถนอมหน้าจอที่จะใช้จากเมนู
  รูปภาพ : การตั้งค่าภาพถนอมหน้าจอ
  การตั้งค่าภาพถนอมหน้าจอ
 3. คลิก Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อเปิดหน้าตี่างค่าปรับตั้งสำหรับภาพพักหน้าจอที่เลือก (หากมีค่าให้เลือก)
 4. คลิก Preview (แสดงตัวอย่าง) เพื่อดูการแสดงผลภาพพักหน้าจอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ย้ายเมาส์เพื่อกลับไปยังแผงคุณสมบัติการแสดงผลเมื่อแสดงตัวอย่างภาพถนอมหน้าจอเสร็จแล้ว
 5. เลือกจำนวนนาทีในฟิลด์ Wait (รอ) นี่คือจำนวนนาทีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานก่อนที่ภาพถนอมหน้าจอจะเปิดขึ้น
   บันทึก
  Wait time (เวลารอ) สำหรับภาพพักหน้าจอควรต่ำกว่าจำนวนนาทีก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีป
 6. เลือก On resume, display logon screen (แสดงหน้าจอล็อกอินเมื่อเริ่มทำงานต่อ) หากต้องการให้คอมพิวเตอร์แจ้งขอข้อมูลล็อกอินก่อนเริ่มการทำงานต่อ
 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดหน้าต่างคุณสมบัติการแสดงผล
การแก้ไขปัญหาภาพพักหน้าจอ
หากภาพพักหน้าจอไม่เปิดขึ้นมาหลังจากผ่านเวลาที่เลือกไว้ ปัญหาอาจเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางตัว
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านี้รบกวนภาพพักหน้าจอ:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 2. ดับเบิลคลิกที่ประเภทอุปกรณ์ที่อาจรบกวนภาพพักหน้าจอ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่ออุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)
  อุปกรณ์บางตัวที่มักรบกวนการทำงานของภาพพักหน้าจอได้แก่ออพติคอลเมาส์ (mice and other pointing devices) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ตั้งค่าเป็น "Always-on" (เปิดตลอด) (Network Adapters) และระบบเสียงความละเอียดสูง (sound, video, and game controllers)
 3. คลิกแท็บ การจัดการพลังงาน และลบเครื่องหมายเลือกที่อยู่ติดกับ อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : แท็บการจัดการพลังงานสำหรับเมาส์
  แท็บการจัดการพลังงานสำหรับเมาส์
   บันทึก
  หากคุณตั้งค่าไม่ให้เมาส์ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปลุกคอมพิวเตอร์โดยการกด spacebar ที่แป้นพิมพ์
 4. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์)
  หากยังคงมีปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. ถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่จำเป็น (เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์, ไดรฟ์ USB)
 6. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งโดยเชื่อมต่อเฉพาะเมาส์ จอภาพ และแป้นพิมพ์
  หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสลีป/สแตนด์บาย แสดงว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหนึ่งและทดสอบดูว่าปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ดำเนินการเพิ่มและทดสอบอุปกรณ์ต่อไปจนกว่าคุณจะพบอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย