hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Datorn startar inte (Windows 7, Vista, XP)

Detta dokument avser HP Notebook-datorer med Windows 7, Vista och XP.
Det här dokumentet listar symptomen som du ser när datorn inte startar samt en översikt över den fullständiga felsökningsprocessen. Det listar även länkar till andra dokument med detaljerade anvisningar om hur du återställer datorn till normal funktion. Följ anvisningarna i det här dokumentet för att felsöka och rätta till problem med att datorn eller Windows inte startar.
GÖR DETTA FÖRST - Utför en maskinvaruåterställning
Om datorn inte startar ordentligt ska du som första åtgärd utföra en hård omstart. Genom en maskinvaruåterställning kan många problem lösas. Om datorn fortfarande inte startar ordentligt väljer du symptomen från listan nedan för att visa rekommenderade åtgärder.
  1. Koppla bort all kringutrustning och avlägsna alla USB-enheter och SD-mediakort.
  2. Koppla bort nätadaptern, ta ut batteriet och håll sedan in strömbrytaren i minst 15 sekunder för att eliminera all residualspänning och återställa standardinställningarna för systemstart.
     obs!
    Om datorn har ett förseglat batteri som inte kan tas bort utför du en tvingad återställning enligt beskrivningen i det här HP-supportdokumentet: Använd en framtvingad återställning för att åtgärda problem med maskinvaran eller programvaran på en bärbar dator med ett förseglat batteri som inte kan tas loss.
  3. Anslut nätadaptern igen (men sätt inte i batteriet) och tryck på strömbrytaren. Kontrollera om lysdioderna för Caps Lock och Num Lock lyser och lyssna efter ljud som surrande fläktar eller andra rörliga delar som roterar.
Om datorn startar normalt efter en maskinvaruåterställning är felsökningen klar. Om inte väljer du det nedanstående symtom som bäst beskriver problemet och utför felsökningsstegen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...