hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Tablety HP 7, HP Slate 7 - Zmiana ustawień i trybów zasilania tabletu HP (Android 4.1/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP z systemem operacyjnym Android 4.1/Jelly Bean.
Czas pracy baterii tabletu HP zależy od aplikacji pracujących w tle, odbioru sygnału sieciowego, jasności ekranu i innych czynników. W tym dokumencie zawarto więcej informacji na temat zmieniania ustawień zasilania tabletu.
Włączanie i wyłączanie tabletu oraz korzystanie z ekranu blokady
Użyj przycisku zasilania, aby włączyć lub wyłączyć tablet, albo aby zablokować lub odblokować ekran LCD.
 • Włączanie tabletu: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia na ekranie logo firmy HP.
 • Wyłączanie tabletu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji Wyłącz zasilanie.
 • Włączanie ekranu LCD: Krótkie naciśnięcie przyciski zasilania spowoduje włączenie ekranu LCD i wyświetlenie ekranu blokady. Dotknij ikony blokady i przesuń ją palcem w stronę ikony odblokowania. Jeżeli w opcjach ekranu blokady ustawiono wzór, PIN lub hasło, należy odblokować ekran, stosując skonfigurowaną metodę odblokowywania. Więcej informacji znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP: Używanie i dostosowywanie ekranu blokady tabletu HP.
 • Wyłączanie ekranu LCD: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie lub zablokowanie LCD.
Ustawianie czasu przełączenia tabletu HP w tryb uśpienia
Ustawienie czasu uśpienia określa czas oczekiwania tabletu przed wyłączeniem ekranu LCD. Jeżeli czas uśpienia jest ustawiony na 30 sekund, tablet odczeka 30 sekund od ostatniego polecenia dotykowego zanim przejdzie w tryb uśpienia. Skrócenie czasu oczekiwania tabletu przed przejściem w tryb uśpienia może pomóc wydłużyć czas pracy baterii między ładowaniami. Wykonaj czynności opisane w tym temacie, aby ustawić czas uśpienia:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Wyświetlacz.
  Figur : Wyświetlacz
  Wyświetlacz w sekcji Urządzenie menu Ustawienia
 3. Dotknij opcji Tryb uśpienia.
  Figur : Uśpij
  Uśpienie w menu Ustawienia wyświetlacza
 4. Określ czas bezczynności tabletu przed przejściem w tryb uśpienia.
Oszczędzanie energii baterii za pomocą trybów i ustawień oszczędzania energii w tablecie HP
W tym temacie opisano opcjonalne ustawienia, które można zastosować, aby wydłużyć czas pracy baterii tabletu między ładowaniami.
Wyłączanie funkcji Bluetooth i Wi-Fi w tablecie HP
Długość czasu pracy tabletu na baterii bez ładowania może być różna w zależności od odbioru sygnału sieciowego. Jeśli jesteś w miejscu, w którym odbiór sygnału sieciowego jest słaby, lub jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie funkcji Wi-Fi pozwoli oszczędzić baterię. Wyłączenie łączności Bluetooth również może sprawić, że ładunek baterii wystarczy na dłużej. Funkcje Wi-Fi i Bluetooth można wyłączać niezależnie w menu Ustawienia. Można także włączyć Tryb samolotowy, aby wyłączyć obie te funkcje.
Aby włączyć Tryb samolotowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji Tryb samolotowy. Funkcje Wi-Fi i Bluetooth zostaną wyłączone, a na pasku powiadomień w górnej części ekranu pojawi się ikona samolotu. Aby wyłączyć Tryb samolotowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji Tryb samolotowy.
Regulacja jasności wyświetlacza w tablecie HP
Aby oszczędzać baterię, można zmniejszyć jasność wyświetlacza. Instrukcja przyciemniania wyświetlacza znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP Zmiana wyglądu systemu Android.
Zmiana czasu uśpienia tabletu
Tablet wykorzystuje więcej energii baterii, gdy wyświetlacz LCD jest włączony. Aby zmniejszyć zużycie energii, należy skrócić czas oczekiwania tabletu przed wyłączeniem wyświetlacza z powodu nieaktywności. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Ustawianie czasu przełączenia tabletu HP w tryb uśpienia.
Zmiana tapety w tablecie HP
Animowana tapeta wykorzystuje więcej energii niż inne tapety tabletu. Warto rozważyć wybranie innej tapety, która nie zawiera animacji, w celu zmniejszenia zużycia energii. Instrukcja zmiany tapety znajduje się w dokumencie pomocy technicznej HP Zmiana wyglądu systemu Android.
Zatrzymywanie aplikacji i procesów działających w tle na tablecie HP
Aplikacje i procesy działające w tle zużywają baterię tabletu. Wykonaj następujące czynności, aby zatrzymać aplikacje lub procesy działające w tle:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W obszarze Urządzenie dotknij pozycji Aplikacje.
  Figur : Aplikacje
  Aplikacje w sekcji Urządzenie menu Ustawienia
 3. Przewiń do listy aplikacji Działające.
 4. Dotknij aplikacji lub procesu, który chcesz zatrzymać.
  Figur : Przykładowa aplikacja na liście Działające
  Przykładowa aplikacja na liście Działające
 5. Przeczytaj ostrzeżenia, jeśli zostaną wyświetlone. Aby zatrzymać aplikację lub proces, dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
  Figur : Wymuś zatrzymanie
  Wymuś zatrzymanie
 6. Powtarzaj kroki 4 i 5 do momentu zatrzymania w tablecie wszystkich procesów, którym nie chcesz umożliwiać działania w tle.
Wyświetlanie danych o użyciu baterii tabletu HP
Wyświetl dane wykorzystania baterii, aby sprawdzić aktualny stan baterii oraz które aplikacje, procesy systemowe lub inne funkcje tabletu powodują największe zużycie baterii tabletu. Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do informacji o baterii:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony Ustawienia .
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Bateria.
  Figur : Bateria
  Bateria w sekcji Urządzenie menu Ustawienia
 3. W górnej części ekranu wyświetlany jest stan baterii oraz pozostały procent naładowania baterii.
  Figur : Pozostała żywotność baterii
  Pozostała żywotność baterii
 4. Na wykresie można zobaczyć, które procesy w największym stopniu obciążają baterię. Dotknij baterii lub innych funkcji wymienionych na liście, aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu baterii.
  Figur : Procesy
  Procesy
 5. W zależności od tego, co zużywa baterię w największym stopniu, warto rozważyć kroki, które można podjąć, aby zmniejszyć zużycie baterii. Na przykład jeżeli funkcje Wi-Fi i Bluetooth zużywają dużo energii baterii, a obecnie nie potrzebujesz dostępu do połączeń internetowych i Bluetooth, warto rozważyć przełączenie tabletu w tryb samolotowy. Więcej informacji zawiera temat Wyłączenie łączności Wi-Fi i Bluetooth w tablecie HP.
Często zadawane pytania dotyczące wykorzystania baterii w tablecie.
Poniżej można znaleźć często zadawane pytania dotyczące pracy baterii tabletu.
Dlaczego bateria wyczerpuje się tak szybko?
Czas pracy baterii tabletu HP zależy od wielu czynników, takich jak aplikacje działające w tle, jasność ekranu i ilość czasu, kiedy wyświetlacz jest włączony lub wyłączony. W temacie Wyświetlanie danych o wykorzystaniu baterii w tablecie HP opisano czynności, które pozwalają określić, co obciąża baterię tabletu.
Czy mogę wymienić baterię?
Funkcja wymiany baterii tabletu nie jest obsługiwana. Możliwe jest znalezienie w Internecie informacji na temat sposobów wymiany baterii; aczkolwiek należy pamiętać, że dokonanie wymiany baterii może spowodować utratę ważności gwarancji.
Dlaczego tablet nie ładuje się szybciej?
Tablet zostać naładowany w mniej niż trzy godziny, jeżeli został wyłączony na czas ładowania i zastosowano zasilacz sieciowy dołączony do tabletu. Korzystanie z innej ładowarki, na przykład ładowarki do telefonu komórkowego, może spowodować powolne ładowanie lub brak ładowania.
Figur : Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego
Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego
Czy mogę naładować tablet, podłączając go do portu USB?
Tak, tablet można naładować, podłączając go do portu USB, ale ładowanie nie będzie tak szybkie jak w przypadku podłączenia go do gniazdka sieciowego.
Figur : Ładowanie przez USB
Ładowanie przez USB

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...