hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsoft Systemåterställning (Windows 8)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 8.
I det här dokumentet beskrivs hur du använder och felsöker Systemåterställning i Windows 8.
Om Systemåterställning
Systemåterställning är en programvara som är tillgänglig i alla versioner av Windows 8. Systemåterställning skapar automatiskt återställningspunkter, ett minne av systemfilerna och inställningar på datorn vid en viss tidpunkt. Du kan även skapa återställningspunkter själv. När du sedan använder Systemåterställning för att återställa datorn till en tidpunkt innan ett problem började returnerar Systemåterställning datorn till filerna och inställningarna från återställningspunkten. Dina personliga filer och dokument påverkas inte.
Du kan också ångra en Systemåterställning om återställningen inte löser problemet eller förvärrar problemet.
 obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
Skillnader mellan Systemåterställning och HP Recovery Manager
Microsofts Systemåterställning blandas ibland ihop med HP Recovery Manager.
 • Systemåterställning gör det möjligt för dig att ändra en samling med Microsoft Windows systemfiler till en konfiguration som fanns vid en viss tidpunkt. Inga av dina personliga datafiler, till exempel e-post, dokument eller foton går förlorade eller ändras.
 • HP Recovery Manager gör det möjligt för dig att återställa datorns hela programkonfiguration till dess ursprungliga fabriksinställning. Den installerar om det ursprungliga operativsystemet (till exempel Windows) och tar bort all annan programvara och personliga datafiler. När återställningen har slutförts är bara den programvara som ursprungligen medföljde datorn tillgänglig. Du måste installera om extra program och personliga filer som säkerhetskopierats.
När ett problem plötsligt uppstår med datorn bör du först köra Systemåterställning för att försöka lösa problemet innan du utför en fullständig återställning av systemet med HP Recovery Manager.
Aktivera systemåterställning i Windows 8
Microsoft Systemåterställning är aktiverad som standard på de flesta, om inte alla, HP-datorer som levereras med Windows 8. Microsoft Systemåterställning kan dock inaktiveras och kan orsaka problem om du försöker återställa från en föregående punkt. Kontrollera att Systemåterställning är aktiverad genom att utföra nedanstående steg.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställ för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningspunkt bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställ
  Sökresultat för återställ
  Fönstret Systemegenskaper öppnas.
 3. Välj din hårddisk och klicka sedan på Konfigurera i fönstret Systemegenskaper.
  Figur : Systemegenskaper
  Bild på fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK.
  Figur : Systemskydd för disk
  Fönstret Systemskydd med Aktivera systemskydd valt och OK omgivet med röd cirkel
Skapa en återställningspunkt i Windows 8
Windows 8 skapar automatiskt återställningspunkter regelbundet och ofta inför programvaruinstallationer. Följ anvisningarna nedan om du vill skapa en återställningspunkt manuellt.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställ för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningspunkt bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställ
  Sökresultat för återställ
  Fönstret Systemegenskaper öppnas.
 3. I fönstret Systemegenskaper klickar du på Skapa.
  Figur : Systemegenskaper
  Bild på fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Skriv ett beskrivande namn på återställningspunkten i textfältet i fönstret Systemskydd, så att du kommer ihåg när du skapade återställningspunkten. Klicka på Skapa.
  Figur : Skapa en återställningspunkt
  Fönstret Skapa en återställningspunkt i Systemskydd
  Datorn skapar återställningspunkten.
  Figur : Skapa systemåterställningspunkt
  Fönstret Systemskydd med en förloppsindikator för återställningspunkten
 5. När processen har slutförts och ett meddelande visas om att återställningspunkten har skapats klickar du på Stäng.
  Figur : Bekräftelsemeddelande
  Bekräftelsemeddelandet i fönstret Systemskydd
Återställ datorn när Windows 8 startar normalt
Om datorn slutar fungera som den ska kan du återställa den till en tidigare tidpunkt då den fungerade. Följ stegen nedan för att återställa datorns konfiguration.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställ för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningspunkt bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställ
  Sökresultat för återställ
  Fönstret Systemegenskaper öppnas.
 3. Klicka på Systemåterställning.
  Figur : Systemegenskaper
  Bild på fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Klicka på Nästa.
  Figur : Systemåterställning
  Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av röd cirkel
 5. Klicka på den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa.
  Ett fönster visas där du får bekräfta återställningspunkten.
 6. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Figur : Bekräfta din återställningspunkt
  Bekräftelsefönstret i Systemegenskaper med Slutför omgivet av röd cirkel
 7. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 8. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.
Återställ datorn när Windows 8 inte kan starta normalt
Följ stegen nedan för att återställa datorn när Windows inte öppnas normalt.
 1. Stäng av datorn och vänta minst fem sekunder med datorn avstängd.
 2. Starta datorn och tryck på F11-tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills Windows-inläsningsskärmen visas.
 3. Om en språkvalsskärm öppnas väljer du det språk du vill använda.
 4. På skärmen Välj tangentbordslayout väljer du den tangentbordslayout som överensstämmer med ditt tangentbord.
  Figur : Välj din tangentbordslayout
  Skärmen Välj tangentbordslayout
 5. På skärmen Välj ett alternativ klickar du på Felsök.
  Figur : Välj ett alternativ
  Skärmen Välj ett alternativ med alternativet Felsök valt
 6. På skärmen Felsök klickar du på Avancerade alternativ.
  Figur : Felsök
  Skärmen Felsök med Avancerade alternativ valt
 7. På skärmen Avancerade alternativ klickar du på Systemåterställning.
  Figur : Avancerade alternativ
  Skärmen Avancerade alternativ med Systemåterställning valt
 8. Klicka på Windows 8 eller Windows 8.1 som måloperativsystem.
  Figur : Systemåterställning
  Skärmen Systemåterställning med ett måloperativsystem valt
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 9. Klicka på Nästa.
  Figur : Fönstret Systemåterställning
  Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av röd cirkel
 10. Klicka på den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa.
  Fönstret Bekräfta återställningspunkt öppnas.
 11. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Figur : Bekräfta din återställningspunkt
  Bekräftelsefönstret med Slutför omgivet av röd cirkel
 12. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 13. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.
Ångra en återställning i Windows 8
Följ de här stegen för att ångra återställningen och ställa tillbaka filer och program på datorn till hur de var innan du använde Systemåterställning.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställ för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningspunkt bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställ
  Sökresultat för återställ
  Fönstret Systemegenskaper öppnas.
 3. Klicka på Systemåterställning.
  Figur : Systemegenskaper
  Bild på fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Välj Ångra Systemåterställning och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Ångra Systemåterställning
  Skärmen för att ångra en systemåterställning med Nästa omgivet av röd cirkel
 5. Bekräfta att datum och tid är rätt och klicka sedan på Slutför.
  Figur : Bekräfta återställningen för att ångra
  Bekräftelsefönstret med Slutför omgivet av röd cirkel
 6. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 7. Med Systemåterställning ångras återställningen och datorn startas om.
Vad du bör göra när en Systemåterställning misslyckas i Windows 8
Följ stegen nedan om Systemåterställning inte lyckas skapa någon återställningspunkt eller inte lyckas återställa systemet till den önskade punkten.
Steg ett: Inaktivera virusskyddet
Program som skyddar mot skadlig programvara kan ha inbyggda skyddssystem som förhindrar att annan programvara (inklusive Systemåterställning) ändrar dess struktur. När Systemåterställning inte kan använda filerna i antivirusprogrammet fungerar inte systemåterställningsfunktionen och följande meddelande visas:
Figur : Fel: Systemåterställningen slutfördes inte.
Felmeddelandet som visas när Systemåterställning inte kan slutföras utan fel
Inaktivera temporärt virussökningen och det inbyggda skyddet för att möjliggöra en återställning av systemet. Följ anvisningarna nedan för att göra detta.
Visa mig hur
De flesta antivirusprogram har en ikon i systemfältet. I sådana fall växlar du till skrivbordvisning och högerklickar på systemfältsikonen för antivirusprogrammet och letar upp det alternativ som tillfälligt låter dig avaktivera skanning och virusskydd. Det är en god idé att dra ur alla nätverkskablar och koppla från Internet medan virusskyddet är avaktiverat.
Steg två: Aktivera Systemåterställning
Om Systemåterställning inte fungerar i Windows 8 följer du stegen nedan för att se till att Systemåterställning är aktiverad och aktiv.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställ för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningspunkt bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställ
  Sökresultat för återställ
  Fönstret Systemegenskaper öppnas.
 3. Välj din hårddisk och klicka sedan på Konfigurera i fönstret Systemegenskaper.
  Figur : Systemegenskaper
  Bild på fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK.
  Figur : Systemskydd för OS
  Fönstret Systemskydd med Aktivera systemskydd valt och OK omgivet med röd cirkel
Steg tre: Skapa en återställningspunkt
Om ingen återställningspunkt finns på datorn kan Systemåterställning inte slutföras. Felmeddelandet Inga återställningspunkter har skapats på datorns systemenhet visas.
Figur : Fel: Inga återställningspunkter har skapats
Det felmeddelande som visas när inga återställningspunkter har skapats i datorn
Det här meddelandet anger också att det inte finns några data att återställa från och att du inte kan återställa till en tidigare punkt. Men det kan vara möjligt att skapa en återställningspunkt från det aktuella systemet och göra en återställning med de systemfiler som för närvarande finns på datorn. Att göra så kan lösa ett flertal problem genom att filstrukturen återuppbyggs. Följ anvisningarna i avsnittet Skapa en återställningspunkt för att skapa en återställningspunkt.
Steg fyra: Starta Systemåterställning från startfönstret
Följ anvisningarna i avsnittet Återställ datorn när Windows 8 inte kan starta normalt för att återställa datorn utanför den normala Windows 8-operativsystemmiljön.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Vill du felsöka på egen hand?

Konsumentnätverk

Konsumentnätverk

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu >

Enterprise-nätverk

Enterprise-nätverk

Delta i HP:s forum för affärs- och IT-personal för att hjälpa till att lösa problem, utbyta idéer och lära av bästa praxis från proffs inom samma områden. Diskussionerna med deltagare från flera länder sker på engelska. Besök nu >


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...