hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsofts systemåterställning (Windows 10, 8)

Det här dokumentet gäller HP- och Compaq-datorer med Windows 10 och 8.
I det här dokumentet beskrivs hur du använder och felsöker systemåterställningsfunktionen i Windows 10 och Windows 8.
Om Systemåterställning
Systemåterställning är en programvara som är tillgänglig i alla versioner av Windows 10 och Windows 8. Med Systemåterställning skapas återställningspunkter, ett minne av systemfilerna och inställningarna på datorn vid en viss tidpunkt. Du kan även skapa återställningspunkter själv. När du sedan använder Systemåterställning för att återställa datorn till en tidpunkt innan ett problem började returnerar Systemåterställning datorn till filerna och inställningarna från återställningspunkten. Dina personliga filer och dokument påverkas inte.
Du kan också ångra en Systemåterställning om återställningen inte löser problemet eller förvärrar problemet.
 obs!
Beroende på vilken version av Windows du har kan viss grafik och information i det här dokumentet skilja sig åt något.
Skillnader mellan Systemåterställning och HP Recovery Manager
Microsofts Systemåterställning blandas ibland ihop med HP Recovery Manager.
 • Systemåterställning gör det möjligt för dig att ändra en samling med Microsoft Windows systemfiler till en konfiguration som fanns vid en viss tidpunkt. Inga av dina personliga datafiler, till exempel e-post, dokument eller foton går förlorade eller ändras.
 • HP Recovery Manager gör det möjligt för dig att återställa datorns hela programkonfiguration till dess ursprungliga fabriksinställning. Den installerar om det ursprungliga operativsystemet (till exempel Windows) och tar bort all annan programvara och personliga datafiler. När återställningen har slutförts är bara den programvara som ursprungligen medföljde datorn tillgänglig. Du måste installera om extra program och personliga filer som säkerhetskopierats.
När ett problem plötsligt uppstår med datorn bör du först köra Systemåterställning för att försöka lösa problemet innan du utför en fullständig återställning av systemet med HP Recovery Manager.
Aktivera Systemåterställning
Microsofts systemåterställning är aktiverad som standard på de flesta HP-datorer som levereras med Windows. Microsofts systemåterställning kan inaktiveras och kan orsaka problem om du försöker återställa från en tidigare tidpunkt. Kontrollera att Systemåterställning är aktiverad genom att utföra nedanstående steg.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. Välj din hårddisk och klicka sedan på Konfigurera i fönstret Systemegenskaper.
  Figur : Systemegenskaper
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK .
  Figur : Systemskydd för disk
   Fönstret Systemskydd med Aktivera systemskydd valt och OK markerat
Skapa en återställningspunkt
Windows skapar automatiskt återställningspunkter regelbundet och ofta inför programvaruinstallationer. Följ anvisningarna nedan om du vill skapa en återställningspunkt manuellt.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. I fönstret Systemegenskaper klickar du på Skapa .
  Figur : Systemegenskaper
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Skriv ett beskrivande namn på återställningspunkten i textfältet i fönstret Systemskydd, så att du kommer ihåg när du skapade återställningspunkten. Klicka sedan på Skapa skiva .
  Figur : Skapa en återställningspunkt
   Fönstret Skapa en återställningspunkt i Systemskydd
  Datorn skapar återställningspunkten.
  Figur : Skapa systemåterställningspunkt
   Fönstret Systemskydd med en förloppsindikator för återställningspunkten
 5. När processen har slutförts och ett meddelande visas om att återställningspunkten har skapats klickar du på Stäng .
  Figur : Bekräftelsemeddelande
   Bekräftelsemeddelandet i fönstret Systemskydd
Återställ datorn när Windows startar normalt
Om datorn slutar fungera som den ska kan du återställa den till en tidigare tidpunkt då den fungerade. Följ stegen nedan för att återställa datorns konfiguration.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. Klicka på Systemåterställning .
  Figur : Systemegenskaper
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Klicka på Nästa .
  Figur : Systemåterställning
   Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 5. Klicka på den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa .
  Ett fönster visas där du får bekräfta återställningspunkten.
 6. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Figur : Bekräfta din återställningspunkt
   Fönstret Bekräfta din återställningspunkt i Systemegenskaper, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 7. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
   Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 8. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.
Återställ datorn när Windows inte startar normalt
Följ stegen nedan för att återställa datorn när Windows inte öppnas normalt.
 1. Stäng av datorn och vänta minst fem sekunder med datorn avstängd.
 2. Starta datorn och tryck på F11-tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills Windows-inläsningsskärmen visas.
 3. Om en språkvalsskärm öppnas väljer du det språk du vill använda.
 4. På skärmen Välj tangentbordslayout väljer du den tangentbordslayout som överensstämmer med ditt tangentbord.
  Figur : Välj din tangentbordslayout
   Skärmen Välj tangentbordslayout
 5. På skärmen med texten Välj ett alternativ, klicka på Felsök .
  Figur : Välj ett alternativ
   Skärmen Välj ett alternativ, med alternativet Felsök markerat
 6. På skärmen Felsök klickar du på Avancerade alternativ .
  Figur : Felsök
   Skärmen Felsök med Avancerade alternativ valt
 7. På skärmen Avancerade alternativ klickar du på Systemåterställning .
  Figur : Avancerade alternativ
   Skärmen Avancerade alternativ med Systemåterställning valt
 8. Klicka på Windows 8, på Windows 8.1 eller på Windows 10 som måloperativsystem.
  Figur : Systemåterställning
   Skärmen Systemåterställning med ett måloperativsystem valt
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 9. Klicka på Nästa .
  Figur : Fönstret Systemåterställning
   Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 10. Klicka på den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa .
  Fönstret Bekräfta återställningspunkt öppnas.
 11. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Figur : Bekräfta din återställningspunkt
   Fönstret Bekräfta din återställningspunkt, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 12. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
   Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 13. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.
Ångra en återställning
Följ de här stegen för att ångra återställningen och ställa tillbaka filer och program på datorn till hur de var innan du använde Systemåterställning.
Visa mig hur
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. Klicka på Systemåterställning .
  Figur : Systemegenskaper
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Välj Ångra Systemåterställning och klicka sedan på Nästa .
  Figur : Ångra Systemåterställning
   Skärmen för att ångra en systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 5. Bekräfta att datum och tid är rätt och klicka sedan på Slutför .
  Figur : Bekräfta återställningen för att ångra
   Fönstret Bekräfta din återställningspunkt, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 6. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Figur : Avbryt inte varningen
   Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 7. Med Systemåterställning ångras återställningen och datorn startas om.
Ta bort återställningspunkter
Du kan ta bort systemåterställningspunkter för att tillfälligt skapa mer utrymme på datorn. Du kan bara ta bort antingen alla återställningspunkter eller alla men inte den senaste återställningspunkten. Du kan inte ta bort alla utom en specifik återställningspunkt utöver den senaste. Det lediga diskutrymmet används igen när datorn skapar nya återställningspunkter.
 obs!
När du tar bort återställningspunkter, tar datorn även bort tidigare versioner av filerna.
Ta bort alla återställningspunkter
Följ dessa steg för att ta bort alla systemåterställningspunkter på datorn.
 1. I aktivitetsfältet på skrivbordet, högerklicka på Utforskaren .
  Figur : Utforskaren
   Utforskaren
 2. I den vänstra kolumnen högerklickar du på Den här datorn och klickar sedan på Egenskaper .
  Figur : Högerklicka på Den här datorn
   Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
 3. Klicka på Systemskydd .
  Figur : Klicka på Systemskydd
   Klicka på Systemskydd
 4. Under fliken Systemskydd klickar du på Systemåterställning för att visa alla aktuella återställningspunkter och klickar sedan på Nästa .
  Figur : Klicka på Systemåterställning
   Klicka på Systemåterställning
  En lista med alla befintliga återställningspunkter visas.
  Figur : En lista med aktuella återställningspunkter
   En lista med aktuella återställningspunkter
 5. Stäng fönstret genom att klicka på Avbryt .
 6. I fönstret Systemegenskaper klickar du på Konfigurera .
 7. I fönstret Systemskydd klickar du på Ta bort bredvid Ta bort alla återställningspunkter för den här enheten .
  Figur : Ta bort alla återställningspunkter för den här enheten
   Ta bort alla återställningspunkter för den här enheten
 8. Om du blir uppmanad, klicka på Fortsätt .
   obs!
  När du har tagit bort återställningspunkterna, kan du återställa dem.
  Figur : Fortsätt
   Fortsätt
Ta bort alla utom den senaste återställningspunkten
Följ dessa steg för att ta bort alla utom den senaste återställningspunkten.
 1. På skrivbordet högerklickar du på ikonen Utforskaren .
 2. Högerklicka på C: enheten och väljd sedan Egenskaper .
  Figur : Visa C: Enhetsegenskaper
   Visa C: Enhetsegenskaper
 3. I fönstret Egenskaper , klicka på Diskrensning .
  Figur : Klicka på Diskrensning
   Resultatfönster med Diskrensning valt
 4. Klicka på Rengör systemfiler .
  Fönstret Diskrensning visas och beräknar hur mycket utrymme som kan frigöras på C: -enheten.
  Figur : Klicka på Rengör systemfiler
   Diskrensning med Rensa systemfiler valt
 5. I fönstret Diskrensning för Windows, klicka på fliken Fler alternativ och klicka sedan på Rensa under avsnittet Systemåterställning och skuggkopior .
  Figur : Klicka på Rensa
   Fler alternativ med Rensa valt
 6. Vid uppmaning ska du klicka på Ta bort .
   obs!
  När du har tagit bort återställningspunkterna, kan du återställa dem.
  Figur : Klicka på Ta bort
   Är du säker på att du vill radera, med Radera valt
Vad du gör när Systemåterställning misslyckas
Följ stegen nedan om Systemåterställning inte lyckas skapa någon återställningspunkt eller inte lyckas återställa systemet till den önskade punkten.
Steg ett: Inaktivera virusskyddet
Program som skyddar mot skadlig programvara kan ha inbyggda skyddssystem som förhindrar att annan programvara (inklusive Systemåterställning) ändrar dess struktur. När Systemåterställning inte kan använda filerna i antivirusprogrammet fungerar inte systemåterställningsfunktionen och följande meddelande visas:
Figur : Fel: Systemåterställningen slutfördes inte.
 Felmeddelande om systemåterställning
Inaktivera temporärt virussökningen och det inbyggda skyddet för att möjliggöra en återställning av systemet. Följ anvisningarna nedan för att göra detta.
Visa mig hur
De flesta antivirusprogram har en ikon i systemfältet. I sådana fall växlar du till skrivbordvisning och högerklickar på systemfältsikonen för antivirusprogrammet och letar upp det alternativ som tillfälligt låter dig avaktivera skanning och virusskydd. Det är en god idé att dra ur alla nätverkskablar och koppla från Internet medan virusskyddet är avaktiverat.
Steg två: Aktivera Systemåterställning
Om Systemåterställning inte fungerar följer du anvisningarna nedan för att se till att Systemåterställning är aktiverad och aktiv.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. Välj din hårddisk och klicka sedan på Konfigurera i fönstret Systemegenskaper.
  Figur : Systemegenskaper
   Fönstret Systemegenskaper med Konfigurera valt
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK .
  Figur : Systemskydd för OS
   Fönstret Systemskydd från lokal disk, med Aktivera systemskydd och OK valt
Steg tre: Skapa en återställningspunkt
Om ingen återställningspunkt finns på datorn kan Systemåterställning inte slutföras. Felmeddelandet Inga återställningspunkter har skapats på datorns systemenhet visas.
Figur : Fel: Inga återställningspunkter har skapats
 Det felmeddelande som visas när inga återställningspunkter har skapats på datorn
Det här meddelandet anger också att det inte finns några data att återställa från och att du inte kan återställa till en tidigare punkt. Men det kan vara möjligt att skapa en återställningspunkt från det aktuella systemet och göra en återställning med de systemfiler som för närvarande finns på datorn. Att göra så kan lösa ett flertal problem genom att filstrukturen återuppbyggs. Följ anvisningarna i avsnittet Skapa en återställningspunkt för att skapa en återställningspunkt.
Steg fyra: Starta Systemåterställning från startfönstret
Följ anvisningarna i avsnittet Återställ datorn när Windows inte startar normalt för att återställa datorn utanför den normala Windows-operativsystemmiljön.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...