hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Åtgärda problem med lågt diskutrymme (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Windows använder en del av det outnyttjade utrymmet på hårddisken för cachelagring av filer och virtuellt minne. Filer sparas inte, skivor kan inte brännas och datorn kan bli opålitlig om hårddisken har för lite ledigt lagringsutrymme.
Använd följande metoder för att öka mängden ledigt diskutrymme på datorn. Om du ökar diskutrymmet förhindrar du problem med lågt diskutrymme och förbättrar prestandan.
Steg 1: Tömma papperskorgen i Windows 7
Följ de här stegen för att tömma papperskorgen:
 1. Dubbelklicka på papperskorgen på skrivbordet i Windows.
 2. Om du av misstag tar bort objekt kan du återställa dem genom att högerklicka på filen och välja Återställ.
 3. Klicka på Töm papperskorgen. Windows tar bort innehållet i papperskorgen från hårddisken (normalt -enheten.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta.
 5. Stäng papperskorgen.
Steg 2: Ta bort temporära filer och kataloger i Windows 7
När du tar bort temporära filer och kataloger frigör du utrymme på hårddisken och minskar den tid det tar för Windows att kommunicera med hårddisken. Det löser också problem som uppstår i samband med buffring av utskriftsjobb. I katalogen TEMP i Windows lagras filer temporärt när de endast är avsedda för användning under en kortare tid. Med tiden kan dessa filer öka i antal och det skapar problem. För att ta bort de här filerna följer du stegen nedan, beroende på Windows-version:
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Klicka på Start , klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Systemverktyg och slutligen på Diskrensning.
 3. Markera den enhet som ska rensas och klicka på OK.
  Figur : Välj enhet
  Bild på fönstret Diskrensning: Enhetsval
  Ett meddelande visas om att diskrensningsfunktionen beräknar hur mycket utrymme som kan frigöras på den aktuella enheten.
  Figur : Indikator för diskrensningsförlopp
  Bild på diskrensningens förlopp
 4. Markera de filtyper som ska raderas med hjälp av diskrensningsfunktionen. Det är helt riskfritt att ta bort temporära filer.
   varning!
  Vissa andra alternativ kan dock få negativa konsekvenser. Om du är osäker på vilka filer du kan ta bort bör du vänta med detta tills du säkert vet vilka som är viktiga.
  Figur : Diskrensning
  Bild på fönstret Diskrensning
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på Ta bort filer.
Steg 3: Ta bort oönskade program i Windows 7
Genom att ta bort oönskade program ökar du hårddiskutrymmet. Följ anvisningarna nedan för att ta bort oönskade program och öka hårddiskutrymmet:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Avinstallera ett program under Program.
 3. Välj det program du vill ta bort.
  Figur : Avinstallera eller ändra ett program
  Bild på fönstret Program och funktioner
 4. Klicka på Avinstallera eller Avinstallera/Ändra längst upp i programlistan.
 5. Läs igenom och agera på eventuella meddelanden som kan öppnas när programmet tas bort från datorn.
Steg 4: Ta bort TV-inspelningar i Windows 7
TV-inspelningar tar upp mycket diskutrymme. Om du tar bort inspelningar som du inte längre behöver, frigör du mycket utrymme på hårddisken. Följ dessa anvisningar för att frigöra diskutrymme genom att ta bort inspelningar i Windows Media Player:
 1. Klicka på Start, Alla program och sedan på Windows Media Center.
 2. Rulla till TV och klicka sedan på Inspelad TV.
 3. Högerklicka på namnet på programmet som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort.
  Figur : Ta bort en TV-inspelning
  Bild på Windows Media Center, som visar hur du tar bort en TV-inspelning
Steg 5: Anpassa inställningar för systemåterställning i Windows 7
Systemåterställning är en Windows-funktion som du kan använda för att återställa systemprogramvara och inställningar till de som gällde vid ett visst datum. Detta är möjligt genom att funktionen sparar ändringar av systemfiler i särskilda återställningspunkter. Dessa återställningspunkter är viktiga, men finns det för många upptar det mycket hårddiskutrymme. Om du inte gör något kan systemåterställning använda upp till fyra procent av hårddisken. För de flesta felsökningssituationer är det tillräckligt med 4 eller 5 återställningspunkter.
Följ anvisningarna nedan för att minska utrymmet som systemåterställning använder för återställningspunkter:
 1. Klicka på Start , högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper.
 2. Klicka på Systemskydd i aktivitetsfönstret till vänster.
  Figur : Systemegenskaper
  Skärmen Systemegenskaper
  Fliken Systemskydd öppnas.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Systemskydd
  Systemskydd
 3. Klicka på Konfigurera.
 4. Minska mängden hårddiskutrymme som systemet reserverar för systemåterställningar genom att skjuta reglaget Maximal användning: till 2 %. Du kan välja mer eller mindre beroende på hur många återställningspunkter du vill ha och hårddiskens kapacitet.
 5. Klicka på Stäng.
Steg 6: Bekräfta att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme tillgängligt i Windows 7
Kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns på hårddisken, för att vara säker på att du har tillräckligt med utrymme. Om det lediga utrymmet är för litet, mindre än 5 % av det totala diskutrymmet, kan det hända att fel inträffar. Följ dessa steg för att kontrollera ditt hårddiskutrymme:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Dator.
 2. Högerklicka på den primära hårddisken, vilket vanligtvis är (C:), och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt för att se hur mycket ledigt utrymme som finns på hårddisken.
  Figur : Fönstret Egenskaper visar ledigt utrymme
  Bild på ledigt utrymme på hårddisken
 4. Om det lediga utrymmet understiger 5 % av enhetens totala volym, undvik fel genom att frigöra mer utrymme på hårddisken.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...