hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Felmeddelandet "Inga skanningsalternativ" visas

Det här dokumentet avser alla HP-multifunktionsskrivare som har programvaran HP Solution Center och är anslutna till datorer med Windows.
När du startar en skanning från skrivarens kontrollpanel visas ett meddelande med skanningsalternativ eller inställningsproblem, och skanningen misslyckas.
Steg 1: Starta om datorn och skrivaren
Att starta om datorn och skrivaren kan lösa fel avseende skanningsinställningar som saknas.
 1. Stäng av skrivaren.
 2. Kontrollera att strömsladden är ansluten direkt till ett vägguttag och inte via ett överspänningsskydd eller en förgreningsdosa.
 3. Stäng alla program som körs på datorn och stäng sedan av datorn.
 4. Starta skrivaren.
 5. Starta datorn.
 6. Försök att skanna.
Om problemet inte löstes genom dessa steg, fortsätter du med nästa steg.
Steg 2: Lägg till genvägar för ”Skanna till”
Använd programmet HP Solution Center för att ställa in skanningsalternativ för i skrivaren kontrollpanel-menyn.
 1. Sök i Windows efter skrivarens modellnamn och klicka på skrivarens namn i resultatlistan.
  HP Lösningscenter öppnas.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Skanningsinställningar.
 3. I inställningen Skanna till... Konfiguration väljer du en tillgänglig genväg och klickar sedan på Lägg till för att lägga till genvägen i fönstret Frontpanelslistan.
 4. Klicka på Uppdatera enheten för att lägga till skanningsalternativ i skrivarens kontrollpanel.
 5. Konfigurera andra valfria standardinställningar för skanningsjobb, t.ex skanningsgenvägar och förhandsgranskningsalternativ.
  • Fråga efter inställningar vid skanningen: Välj skanningsgenvägen Skanna bilder eller Skanna dokument varje gång du skannar med HP Solution Center (rekommenderas).
  • Visa förhandsgranskning av skanning: HP-programmet skapar en förhandsgranskning av skanningen. På så sätt kan du granska skanningskvaliteten och göra extra redigeringar innan skanningen slutförs (rekommenderas).
  • Fråga efter inställningar vid skanning från kontrollpanelen: Du får en uppmaning att göra eventuella ändringar i skanningsinställningarna innan skanningsjobbet slutförs (rekommenderas).
  • Skapa en anpassad skanningsgenväg: Granska standardinställningarna för en vald skanningsgenväg, ändra grundläggande inställningar enligt önskemål och klicka på Spara genväg för att namnge och spara genvägen.
 6. Försök att skanna.
Om problemet inte löstes genom dessa steg, fortsätter du med nästa steg.
HP tillhandahåller ett kostnadsfritt verktyg som kallas HP Print and Scan Doctor för att diagnostisera och åtgärda utskriftsproblem. Hämta och kör HP Print and Scan Doctor  för att snabbt och automatiskt utföra flera felsökningar som du vet löser problemet. När du klickar på den här länken, hämtas HP Print and Scan Doctor via webbläsarens hämtningsfunktioner.
När fönstret Print and Scan Doctor öppnas, klickar du på Åtgärda skanning för att se en lista med problem och korrigeringar.
 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävs, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. Klicka på Testskanning eller Hoppa över.
  • Om du klickar på Testskanning startar Print and Scan Doctor HP-skanningsprogramvaran för att utföra en testskanning. Följ anvisningarna på skärmen i skanningsprogramvaran för att utföra testet.
  • Om du klickar på Hoppa över och inte har några ytterligare problem klickar du på Avsluta för att avsluta verktyget.
  • Om du klickar på Hoppa över och fortfarande har skanningsproblem, klickar du på Support och felsökning för support som anpassats till skannern eller också klickar du på HP:s supportforum för att få hjälp från andra HP-kunder.
Om problemet inte löstes genom dessa steg, fortsätter du med nästa steg.
Steg 4: Avinstallera skrivarprogrammet
Lösa skanningsproblem genom att avinstallera skrivarens programvara innan du installerar om den senaste skrivardrivrutinen.
 1. Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren.
   obs!
  Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 2. Sök i Windows efter Avinstallera ett program och klicka på Avinstallera ett program i inställningarna på Kontrollpanelen i listan över resultat.
 3. I listan över installerade program klickar du på HP-skrivaren och därefter på Avinstallera eller Ja för att bekräfta avinstallationen.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och slutför borttagning av programvaran.
 5. Starta om datorn.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 5: Installera om HP:s programvara
Gå till HP:s kundsupport för att hämta den senaste versionen av skrivarens programvaran med fullständig funktionalitet. När du har slutfört installationen av programvaran, upprepar du stegen i det här dokumentet för att lägga till alternativet Skanna till i menyn för skrivarens Kontrollpanelen.
 1. Starta skrivaren.
 2. Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren.
 3. Om du så uppmanas, välj en metod för att identifiera din skrivarmodell och följ sedan anvisningarna på skärmen för att gå till sidan för hämtning.
 4. Klicka på Hämta intill den kompletta drivrutinen.
 5. Använd HP sidan för hämtning och installera Assistant för en guidad hämtning av drivrutinen och installation, eller välj Endast hämtning för att manuellt öppna eller köra filen med drivrutinen via din webbläsares verktyg för hämtning.
 6. Under installationen, välj Standard eller Rekommenderad typ av installation, när du uppmanas av installationsprogrammet. Om du väljer en minimal installation, bör du läsa beskrivningarna av de enskilda programkomponenterna noggrant för att undvika oavsiktlig förlust av skrivarfunktioner.
Steg 6: Försök med skanningslösningar
Använd de här provisoriska lösningarna för skanning om lösningarna inte löste problemet. Några provisoriska lösningar kanske inte är tillgängliga beroende av skrivaren. Prova med någon av de andra lösningarna om den metod du provar inte fungerar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...