HP Support

hp-contact-secondary-navigation

Åtgärder
Läser in...

Ett meddelande om "Inga skanningsalternativ" eller "Skanningsinställningarna är inte gjorda" visas på HP All-in-One-skrivare med Windows XP

Problem
När du försöker att starta en skanning från skrivarens kontrollpanel visas något av följande felmeddelanden på skrivaren:
 • 'Inga skanningsalternativ: “Se enhetens dokumentation för felsökning”
 • Skannerinställningarna är inte gjorda
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
 obs!
Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.
Lösning ett: Starta om datorn och återställ skrivaren
Följ de här stegen för att starta om datorn och återställa skrivaren.
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start () och sedan på Stäng av ().
 2. I listrutan Vad vill du göra på datorn? klickar du på Starta om och sedan på OK.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Steg tre: Prova att skanna igen
Försök att skanna från skrivarens kontrollpanel igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Göra inställningar för skanning
I den fullständiga HP-programvaran för din skrivare ingår antingen HP Solution Center eller HP Director för förbättrade skanningsfunktioner. Denna användbara programvara hjälper till att slutföra skanningsjobb och erbjuder ett användarvänligt användargränssnitt med tillgängliga skanningsgenvägar. Du måste ha den fullständiga HP-programvaran installerad för att använda HP Solution Center eller HP Director. Om du inte har installerat den fullständiga programvaran går du till HP:s sida Hämta programvara och drivrutiner för att ladda ned och installera programvaran.
Följ stegen för att göra skanningsinställningarna för din programvara.
 obs!
De tillgängliga inställningarna och namnen på inställningsalternativen kan variera beroende på skrivare.
Lösning tre: Använd ett automatiserat verktyg för att lösa problemet automatiskt
Följ nedanstående steg för att ladda ned och köra ett verktyg för att lösa skannerproblem automatiskt.
Bild: Print and Scan Doctor - ikon
HP Print and Scan Doctor: Diagnostiserar snabbt och löser många problem med utskrifter och skanning, nätverksanslutningar och drivrutiner. Finns för Windows XP och senare.
Klicka här om du vill ladda ned HP Print and Scan Doctor. Ladda ned verktyget (6,3 MB)
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen om den inte redan är igång.
 2. Välj HP-produkt i kolumnen Produkt i Print and Scan Doctor.
  Om din produkt inte finns med i listan stänger du av den, slår på den igen och klickar sedan på Försök igen.
 3. Klicka på Nästa. Print and Scan Doctor kontrollerar anslutningen för din produkt och visar hjälpalternativ om anslutningen misslyckas.
 4. Beroende på problemet, klicka på Åtgärda utskrift eller Åtgärda skanning för att börja diagnostisera orsaken till problemet.
 1. På resultatskärmen i Print and Scan Doctor visas listan med resultat som kan åtgärdas.
  • Om gula utropstecken () visas så misslyckades testet och användaråtgärd krävdes, men steget hoppades över.
  • Om ett rött X () visas följer du anvisningarna på skärmen för att åtgärda problemet.
 2. Klicka på Testskanning eller Hoppa över när du har korrigerat alla diagnostiserade problem.
  • Om du klickar på Testskanning startar Print and Scan Doctor HP-skanningsprogramvaran för att utföra en testskanning. Följ anvisningarna på skärmen i skanningsprogramvaran för att utföra testet.
  • Om du klickar på Hoppa över och inte har några ytterligare problem klickar du på Avsluta för att avsluta verktyget.
  • Om du klickar på Hoppa över och fortfarande har skanningsproblem, klickar du på Support och felsökning för support som anpassats till skannern eller också klickar du på HP:s supportforum för att få hjälp från andra HP-kunder.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fyra: Se till att Digital Imaging Monitor (DIM) är klar
Programmet HP Digital Imaging Monitor (DIM) måste vara igång för att du ska kunna skanna från skrivaren. Om programmet är igång, ser du ikonen för HP DIM () längst ner till höger i Aktivitetsfältet på datorns skärm.
 • Om ikonen för HP DIM visas i Aktivitetsfältet fortsätter du med nästa lösning.
 • Om ikonen för HP DIM inte visas i Aktivitetsfältet följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. I textrutan Öppna skriver du msconfig och klickar sedan på OK.
 3. I fönstret Systemkonfiguration klickar du på fliken Autostart.
 4. Leta upp HP Digital Imaging Monitor i listan.
  • Om HP Digital Imaging Monitor inte finns med i listan har drivrutinen inte installerats korrekt eller så valdes en anpassad installation. Du måste installera om programmet. Hoppa fram till lösningen i det här dokumentet för att avinstallera och installera om programmet.
  • Om HP Digital Imaging Monitor finns med i listan fortsätter du med nedanstående steg.
 5. Markera kryssrutan HP Digital Imaging Monitor.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på Stäng.
 7. Klicka på Starta om för att starta om datorn.
 8. Försök att skanna igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fem: Avinstallera och installera om HP-programvaran
Följ nedanstående steg för att avinstallera och installera om den fullständiga HP-programvaran för skrivaren.
 obs!
Du måste ha den fullständiga HP-programvaran installerad för att använda HP Solution Center eller HP Director.
Viktigt! Om skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel eller Ethernet-kabel kopplar du bort kabeln från HP-skrivaren nu.
Steg ett: Avinstallera programvaran
Prova först HP Uninstaller, och om det inte fungerar, avinstallerar du från Windows kontrollpanel.
 1. Starta skrivaren.
 2. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.
 3. Om fönstret Välkommen till sidan för HP:s Support öppnas, följ dessa steg:
  1. Skriv din skrivares modellnummer.
  2. Klicka på Börja.
   Du kan behöva välja din skrivares modellnummer i en lista med liknande skrivarmodeller.
 4. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.
  En lista över drivrutiner och andra nedladdningar visas.
 5. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin - programvara för produktinstallation.
 6. Klicka på Nedladdning bredvid den fullständiga programvara eller lösningsprogramvara och drivrutin som listas, och följ anvisningarna på skärmen för att spara programvaran på datorn.
Konsumentnätverk

Konsumentnätverk

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu >

Enterprise-nätverk

Enterprise-nätverk

Delta i HP:s forum för affärs- och IT-personal för att hjälpa till att lösa problem, utbyta idéer och lära av bästa praxis från proffs inom samma områden. Diskussionerna med deltagare från flera länder sker på engelska. Besök nu >


Contact HP

Kontakta HP

Låt HP hjälpa dig att hitta svaret eller ett serviceställe. Kontakta oss >

Land: Sverige