hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Komputery przenośne HP - Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu (Windows 7, Windows Vista)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7 lub Windows Vista.
Program HP PC Diagnostics UEFI lub HP System Diagnostics zapewnia kompleksowy zestaw testów sprawdzających komputer pod kątem awarii sprzętowych. Dostęp do tych programów diagnostycznych można uzyskać, naciskając klawisz F2 podczas uruchamiania komputera. HP Support Assistant jest dostępny z poziomu systemu Windows i posiada bardziej ograniczony zestaw testów diagnostycznych sprzętu.
Sprawdzanie najnowszych aktualizacji
Program UEFI System Diagnostic jest dostępny na większości komputerów przenośnych HP, wyprodukowanych pod koniec roku 2008 i później. Dla komputera, który posiadasz może być dostępna zaktualizowana wersja systemu BIOS i zaktualizowana wersja programu System Diagnostic. W takim przypadku dodaj drukarkę oraz pobierz i zainstaluj środowisko UEFI. Przejdź na stronę Sterowniki i programy do pobrania, aby wyszukać zaktualizowane sterowniki.
Wiele problemów z oprogramowaniem HP Support Assistant można rozwiązać, pobierając ze strony głównej HP Support Assistant najnowszą wersję oprogramowania HP Support Assistant i instalując ją na komputerze.
Przeprowadzanie testów przy użyciu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI umożliwia testowanie głównych elementów komputera przy użyciu szybkich testów lub dłuższych, bardziej kompleksowych testów. Narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI można użyć nawet wtedy, gdy komputer nie uruchamia systemu Windows. Aby przeprowadzić testy diagnostyczne dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 5 sekund, żeby wyłączyć komputer.
 2. Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 (mniej więcej raz na sekundę), aż zostanie wyświetlony jeden z następujących ekranów:
Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, przejdź do Testowania systemu UEFI i elementów.
Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, patrz Podstawowe testy diagnostyczne sprzętu.
Jeśli ten ekran zostanie wyświetlony, patrz Testowanie za pomocą programu HP System Diagnostics.
 obs!
Jeśli posiadany program HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest starszy niż wersja tutaj używana, można go zaktualizować do najnowszej wersji. Informacje o najnowszej wersji oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w Sprawdzanie najnowszych aktualizacji.
Menu główne programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI obejmuje informacje o systemie, testy i dzienniki testu. Czynności w tej sekcji przedstawiają sposób uruchomienia testów i wyświetlenia dzienników testu.
Figur : Diagnostyka komputera HP oparta na UEFI
Ekran początkowy programu Diagnostics UEFI - opcje
Testowanie systemu UEFI i elementów
Użyj jednego z poniższych testów, aby wyszukać usterki sprzętu:
Podstawowe testy diagnostyczne sprzętu w narzędziu System Diagnostics
Jeśli dysk twardy nie zostanie wykryty lub zgłaszane są problemy, wyświetlany jest następujący ekran z dwiema opcjami: Test pamięci i test dysku twardego.
Figur : Podstawowa diagnostyka systemu HP
Podstawowa diagnostyka systemu HP z opcją testów pamięci i dysku twardego
Uruchamianie testu pamięci w narzędziu System Diagnostics
Aby uruchomić test pamięci, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Test pamięci.
Figur : Test pamięci
Uruchamianie testu pamięci
Po rozpoczęciu testu wyświetlane są dwa ekrany: test w toku, a po teście ekran zaliczenia lub niezaliczenia testu.
Uruchamianie testu dysku twardego w narzędziu System Diagnostics
Aby uruchomić test dysku twardego, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję Test dysku twardego.
Figur : Test dysku twardego
Uruchamianie testu dysku twardego
Po rozpoczęciu testu wyświetlane są dwa ekrany: test w toku, a po teście ekran zaliczenia lub niezaliczenia testu.
Testowanie za pomocą programu HP System Diagnostics
Program HP System Diagnostics jest aplikacją wbudowaną w BIOS Twojego komputera i pozwala szybko i łatwo rozpoznać podstawowe problemy sprzętowe. Ponieważ jest to część systemu BIOS, program HP System Diagnostics można uruchomić nawet w przypadku braku możliwości uruchomienia systemu Windows.
 obs!
Niektóre komputery z zainstalowanym systemem Windows Vista mogą nie być wyposażone w program HP System Diagnostics.
Testowanie za pomocą programu HP Support Assistant w systemie Windows 7 lub Vista
Program HP Support Assistant zapewnia łatwy dostęp do kilku testów diagnostyki sprzętu. W tej sekcji opisano sposób testowania w celu wyszukiwania problemów ze sprzętem przy użyciu programu HP Support Assistant Diagnostics.
 obs!
Wiele problemów z oprogramowaniem HP Support Assistant można rozwiązać, pobierając ze strony domowej HP Support Assistant (w języku angielskim) najnowszą wersję oprogramowania HP Support Assistant i instalując ją na komputerze.
Narzędzia HP Support Assistant można używać wyłącznie w sytuacji, gdy system Windows się uruchamia. Jeżeli nie można uruchomić systemu Windows, użyj środowiska UEFI.
Test dysku twardego w programie HP Support Assistant został usunięty z powodu niemożności przetestowania środowisk RAID i eSATA. Aby sprawdzić dysk twardy, uruchom ponownie komputer i przeprowadź test w środowisku UEFI. Patrz testy elementów w środowisku UEFI.
Uruchamianie programu HP Support Assistant w systemie Windows 7 lub Vista
Aby uruchomić program HP Support Assistant Diagnostics, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start .
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Na liście Programy kliknij HP, a następnie kliknij HP Support Assistant.
 4. Jeśli nie dokonano aktywacji, zostanie wyświetlony ekran powitalny. Użyj tego ekranu do konfiguracji aktualizacji programu HP Support Assistant, by ustawić, czy będą wyświetlane wyskakujące okienka lub ikona na pasku zadań oraz, by udostępnić firmie HP anonimowe dane o użytkowaniu. Usuń zaznaczenie obok opcji Pokazuj ten ekran, gdy program HP Support Assistant jest uruchamiany, aby w przyszłości to okno nie było wyświetlane.
  Figur : Ekran powitalny
   Ekran powitalny programu HP Support Assistant
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony głównej programu HP Support Assistant.
  Figur : Program HP Support Assistant
   Program HP Support Assistant
 6. Aby uzyskać dostęp do narzędzi diagnostycznych HP, korzystając z programu HP Support Assistant, kliknij przycisk Mój komputer na stronie głównej.
  Figur : Przycisk Mój komputer
   Przycisk Mój komputer
 7. Kliknij kartę Diagnostyka. Testy dostępne na tej stronie zależą od konfiguracji systemu. Niektóre przykłady testów objaśniono w kolejnych sekcjach.
  Figur : Diagnostyka HP Support Assistant
  Karta Diagnostyka programu HP Support Assistant
 8. Przejdź do sekcji dotyczącej testu, który chcesz uruchomić.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...