hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skrivare HP LaserJet P1005, P1006, P1009, P1505, och P1505n - Rengöra skrivaren

Inledning
Under utskriftsprocessen kan partiklar från papper, toner och damm samlas inuti produkten. Med tiden kan den här ansamlingen orsaka problem med utskriftskvaliteten, som t.ex. tonerstänk, smetad toner och papperstrassel. För att förhindra att dessa typer av problem uppstår, kan du rengöra området runt tonerkassetten, plockvalsen och skrivarens pappersbana.
Rengöra HP-skrivaren
Använd informationen i följande avsnitt för att rengöra produktens olika delar och områden.
Rengöra skrivarens utsida
Rengör produktens utsida med en ren, fuktig trasa när så är nödvändigt.
 varning!
Använd inte ammoniak-baserade rengöringsmedel på eller omkring produkten.
Rengöring av området runt tonerkassetten och plockvalsen
Följ dessa steg vid rengöring av området runt tonerkassetten och plockvalsen. Smuts eller sot som pålagras på plockvalsen kan göra att pappret matas in i produkten felaktigt eller inte alls. Rengöring av detta område gör att utskriftskvaliteten kan förbättras.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
 2. Koppla loss nätsladden från baksidan av produkten.
  Figur : Koppla bort nätsladden
 3. Vänta tills skrivaren har svalnat.
 4. Öppna luckan till tonerkassetten och ta ur tonerkassetten.
   varning!
  För att skydda tonerkassetten från skador ska du minimera dess exponering för direkt ljus. Täck över tonerkassetten med ett pappersark.
  Figur : Ta bort tonerkassett
 5. Torka rent området för pappersbanan och tonerkassetten med en torr och dammfri trasa.
 6. Sök rätt på plockvalsen.
   Figur : Plockvals
  1. Plockvals
 7. Lossa de små, vita flikarna på var sida av plockvalsen och rotera sedan plockvalsen mot framsidan av produkten.
  Figur : Frigör plockvalsens flikar
 8. Dra försiktigt plockvalsen uppåt och sedan utåt.
  Figur : Ta bort plockvalsen
 9. Badda en luddfri trasa i rengöringsalkohol (isopropylalkohol) och skrubba sedan plockvalsen.
  Figur : Rengöringsalkohol och ren trasa
   varning!
  Rengöringsalkohol är brandfarlig. Se till att rengöringsalkoholen och trasan hålls borta från öppen eld eller värmekälla. Innan du stänger produkten ska du låta rengöringsalkoholen torka fullständigt.
 10. Använd en torr, luddfri trasa och torka plockvalsen för att ta bort lös smuts.
  Figur : Torka plockvalsen med en torr trasa
 11. Låt plockvalsen torka fullständigt innan du återinstallerar den i produkten.
 12. Placera plockvalsen på dess plats. De runda och rektangulära slitsarna på var sida hjälper dig installera valsen korrekt.
  Figur : Sätt plockvalsen på plats
 13. Vrid ovansidan av plockvalsen bort från dig tills båda sidorna snäpps på plats.
  Figur : Snäpp fast valsen på plats
 14. Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan till tonerkassetten.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
 15. Anslut nätsladden på baksidan av produkten.
  Figur : Anslut nätsladden
 16. Starta produkten genom att trycka på huvudströmbrytaren ().
Rengöra skrivarpappersbanan
Om du ser tonerfläckar eller punkter på utskrifterna, kan du använda HP Laserjet rengöringsverktyg för att ta bort pappers- och tonerpartiklar som kan ansamlas på fixeringsenheten och valsarna. Att rengöra pappersbanan kan förlänga skrivarens livslängd.
Figur : Tonerstänk
 obs!
För bästa resultat; använd en OH-film. Om du inte har tillgång till OH-film kan du använda kopieringspapper (70–90 g/m2) med slät yta.
 1. Kontrollera att skrivaren är i viloläge och att klarlampan lyser.
 2. Lägg OH-filmen eller papperet i inmatningsfacket.
 3. Skriv ut en rengöringssida.
  1. Gå till produktens dialogruta Egenskaper.
   • Windows XP: Klicka på Start > Skrivare och Fax, högerklicka på HP LaserJet P1xxx-serien och välj sedan Egenskaper.
   • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare, högerklicka på HP LaserJet P1xxx-serien och välj sedan Egenskaper.
   • Windows 2000: Klicka på Start > Skrivare och Fax, högerklicka på HP LaserJet P1xxx-serien och välj sedan Inställningar.
  2. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
  3. I avsnittet Rengöringssida klickar du på Start.
  4. Klicka på OK för att starta rengöringen.
 obs!
Rengöringen tar cirka 3 minuter. Rengöringssidan stannar då och då under rengöringen. Stäng inte av enheten förrän rengöringen har avslutats. Du kan behöva upprepa rengöringsprocessen flera gånger för att göra rent produkten ordentligt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...