hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Ansluta en TV-signal via din notebook-dator

Det här dokumentet gäller HP:s notebook-datorer med Windows Vista.
Förstå anslutningen mellan dator och TV
Genom att ansluta notebook-datorn till en TV kan du titta på live-TV-program eller på inspelade program, som sparats på datorns hårddisk, på en extern TV-monitor.
Eftersom det finns så många olika tillverkare och teknologier kan det emellertid vara svårt att installera eller felsöka ett problem. I det här dokumentet föreslår vi att du börjar med att ansluta utrustningen i en mycket enkel konfiguration för att verifiera att alla ljud- och videokomponenter fungerar som de ska. Därefter kan du prova mer sofistikerade konfigurationer.
Vill du t.ex. ansluta datorn så att den fungerar som en extra TV-monitor. eller vill du använda datorns TV-tuner för att styra TV-apparaten. eller vill du använda datorns TV-tuner för att styra digitalboxen. Du bör prova följande konfigurationer, som är ordnade från enkla till komplexa.
Anslut notebook-datorn till en TV utan att använda en digitalbox
Innan du ansluter notebook-datorn till en TV bör du testa TV-tunerns funktioner på datorn så att du kan verifiera att tunerns fungerar som den ska. Se Installera HP ExpressCard TV-tuner för att se på TV för mer information.
Det mest grundläggande sättet att konfigurera datorn och TV-apparaten på är genom att ansluta datorns TV-tuner direkt till en kabelkälla eller antenn, utan att skicka signalen via en digitalbox. Basutbudet av kabel-TV-kanaler (analog signal) kan tas emot utan en digitalbox. En digitalbox behövs för satellit-TV-tjänster eller betalkanaler, och andra premium-kanaler (digital signal).
Syftet med den här konfigurationen, som kringgår digitalboxen, är att verifiera att komponenterna fungerar som de ska. När anslutningen från TV-tunerkortet är utförd, och konfigurerats för att titta på TV-bilder, kan du använda en mer komplex konfiguration för att få bästa möjliga skärpa och prestanda från dina ljud-/videokomponenter.
 obs!
HP ExpressCard TV-tuner måste sättas in i expresskortplatsen, och alla lämpliga kablar måste vara monterade innan datorn ansluts till en TV.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs när ingen digitalbox används
Illustration av komponenter som behövs vid anslutning av en dator till en TV utan användning av en digitalbox
Om du vill använda TV-tunerkortet för att visa ett videoprogram på både en notebook-dator och en extern TV-monitor utan att använda digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare) ansluter du utrustningen på följande sätt.
 1. Kontrollera att det analoga TV-tunerkortet för HP ExpressCard (1) har installerats i datorn och kan visa en TV-bild på datorn innan datorn ansluts till en extern TV.
 2. Kontrollera att TV-källan från kabeln eller satellittjänsten har anslutits till TV-tunerkortet med en adapterkontakt för koaxialkabel (2a) och en koaxialkabel (2b).
 3. Fastställ vilka typer av kontakter som är tillgängliga på bägge portarna på datorn och den externa TV-apparaten, och bestäm vilken anslutningstyp som ska användas.
  • S-Video-kabel (3a)
  • Kompositljud/kompositvideo (3b)
 4. Anslut kompositljud-/kompositvideokabeln - eller s-videokontakten (4a) - från datorporten (4b) till videoingången på TV-apparaten (4c).
 5. Använd fjärrkontrollen (5) för datorns TV-tunerkort för att byta kanaler på både datorn och TV-apparaten.
Den här inställningen av utrustningen verifierar komponenternas funktion för att visa en bild från en kabel- eller satellitkälla. Den kan också visa en bild från ett videoband eller en DVD-källa med hjälp av en koaxial anslutning från videospelaren till TV-tunerkortet.
 obs!
Eftersom det finns så många olika underhållningskomponenter ska du läsa dokumentationen från ljud-/videotillverkaren angående andra konfigurationer.
Anslut notebook-datorn till en TV med användning av en digitalbox
Om du vill använda TV-tunerkortet för att visa ett videoprogram på både en notebook-dator och en extern TV-monitor med användning av digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare) ansluter du utrustningen på följande sätt. I den här konfigurationen ansluts videokällans kabel till digitalboxen, och från digitalboxen till TV-tunerkortet. I den här konfigurationen kan datorn styra kanalvalet på digitalboxen.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs vid användning av en digitalbox
Illustration av komponenter som behövs vid anslutning av en dator till en TV med en digitalbox.
 1. Kontrollera att det analoga TV-tunerkortet för HP ExpressCard (1) sitter i expresskortplatsen.
 2. Fäst videokällans koaxialkabel till digitalboxens ingång (2).
 3. Fäst koaxialkabelns kontakter till digitalboxens utgång och till TV-tunerkortets ingång (3). Tryck in ingångskontakten på TV-tunerkortet tills det klickar på plats.
 4. Fastställ vilka typer av kontakter som är tillgängliga på både digitalboxen och den externa TV-apparaten, och bestäm vilken anslutningstyp som ska användas.
  • S-Video-kabel (4a)
  • Kompositljud-/kompositvideokabel (4b)
  • Koaxialkabel (4c)
 5. Anslut tillämplig ljud-/videokabel från digitalboxen till ingången på TV-apparaten (5).
Med den här konfigurationen kan en videobild visas på både datorn och TV-apparaten. Digitalboxens kontroller styr valet av kanal.
Se avsnittet Styr digitalboxen med datorns fjärrkontroll i det här dokumentet för att konfigurera systemet så att det använder datorns fjärrkontroll för att styra digitalboxen.
Använd IFR-sändare för att styra digitalboxen med datorns fjärrkontroll
Vid anslutning av en TV till en dator med ett TV-tunerkort kan fjärrkontrollen för datorn användas för att styra digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare). IFR-sändaren finns inte för alla modeller med en TV-tuner.
I följande konfiguration skickar fjärrkontrollen för datorn kontrollsignalen via HP Remote Sensor till IR-sensorn på digitalboxen. När IR-sändaren från datorn har anslutits styr inte längre den handhållna fjärrkontrollen för digitalboxen kanalvalet.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs för att styra digitalboxen med en IFR-sändare
Illustration av komponenter som behövs för att styra en digitalbox från datorns fjärrkontroll för TV-tunern.
 1. Fäst USB-kontakten (1) för HP Remote Sensor till en USB-port på datorn.
 2. Sätt i minikontakten (2) på IR-sändarens kabel i port 1 på baksidan av HP Remote Sensor.
 3. Fäst den andra änden av IR-sändarens kabel (3) till höljet på IR-sensorn som sitter på digitalboxen.
  • Ta bort skyddspapperet från IR-sändaren så att häfttejpen blir oskyddad.
  • Tryck IR-sändarens självhäftande sida mot den infraröda (IR) linsen på digitalboxens framsida.
  • Ta bort den skyddande filmen från fjärrsensorns framsida om det behövs.
  • Du hittar IR-linsen genom att lysa med en ficklampa på digitalboxens framsida. IR-linsen är vanligen ett litet, mörkrött fönster.
 4. Nu kan video på både TV-apparaten och datorn styras med TV-tunerns handhållna fjärrkontroll för datorn.
Tips för att få bästa video- och ljudkvalitet
För att få bästa video- och ljudkvalitet ska du ta reda på vilka typer av videoutgångar som finns på datorn och TV-apparaten. När du vet vilka videoutgångar som finns på datorn och TV-apparaten använder du följande riktlinjer för att avgöra vilken typ av anslutning som kommer att ge bästa video- och ljudkvalitet.
Följande anslutningar anges i ordning från högsta till lägsta kvalitet. Vissa nyare datormodeller är utrustade med HDMI- eller DVI-anslutningar. Dessa anslutningar ger förbättrad video- och/eller ljudkvalitet.
Kvalitet
Video
Ljud
Bästa
HDMI
medföljer
God
DVI
en separat anslutning behövs
God
VGA
en separat anslutning behövs
God
Komposit
medföljer
God
S-Video
en separat anslutning behövs
Adaptrar kan finnas tillgängliga för anpassning till olika video-/ljudanslutningar. Se tillverkarens dokumentation för mer information.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Vill du felsöka på egen hand?

Konsumentnätverk

Konsumentnätverk

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu >

Enterprise-nätverk

Enterprise-nätverk

Delta i HP:s forum för affärs- och IT-personal för att hjälpa till att lösa problem, utbyta idéer och lära av bästa praxis från proffs inom samma områden. Diskussionerna med deltagare från flera länder sker på engelska. Besök nu >


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...