hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Ansluta en TV-signal via din notebook-dator

Det här dokumentet gäller HP:s notebook-datorer med Windows Vista.
Förstå anslutningen mellan dator och TV
Genom att ansluta notebook-datorn till en TV kan du titta på live-TV-program eller på inspelade program, som sparats på datorns hårddisk, på en extern TV-monitor.
Eftersom det finns så många olika tillverkare och teknologier kan det emellertid vara svårt att installera eller felsöka ett problem. I det här dokumentet föreslår vi att du börjar med att ansluta utrustningen i en mycket enkel konfiguration för att verifiera att alla ljud- och videokomponenter fungerar som de ska. Därefter kan du prova mer sofistikerade konfigurationer.
Vill du t.ex. ansluta datorn så att den fungerar som en extra TV-monitor. eller vill du använda datorns TV-tuner för att styra TV-apparaten. eller vill du använda datorns TV-tuner för att styra digitalboxen. Du bör prova följande konfigurationer, som är ordnade från enkla till komplexa.
Anslut notebook-datorn till en TV utan att använda en digitalbox
Innan du ansluter notebook-datorn till en TV bör du testa TV-tunerns funktioner på datorn så att du kan verifiera att tunerns fungerar som den ska. Se Installera HP ExpressCard TV-tuner för att se på TV för mer information.
Det mest grundläggande sättet att konfigurera datorn och TV-apparaten på är genom att ansluta datorns TV-tuner direkt till en kabelkälla eller antenn, utan att skicka signalen via en digitalbox. Basutbudet av kabel-TV-kanaler (analog signal) kan tas emot utan en digitalbox. En digitalbox behövs för satellit-TV-tjänster eller betalkanaler, och andra premium-kanaler (digital signal).
Syftet med den här konfigurationen, som kringgår digitalboxen, är att verifiera att komponenterna fungerar som de ska. När anslutningen från TV-tunerkortet är utförd, och konfigurerats för att titta på TV-bilder, kan du använda en mer komplex konfiguration för att få bästa möjliga skärpa och prestanda från dina ljud-/videokomponenter.
 obs!
HP ExpressCard TV-tuner måste sättas in i expresskortplatsen, och alla lämpliga kablar måste vara monterade innan datorn ansluts till en TV.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs när ingen digitalbox används
Illustration av komponenter som behövs vid anslutning av en dator till en TV utan användning av en digitalbox
Om du vill använda TV-tunerkortet för att visa ett videoprogram på både en notebook-dator och en extern TV-monitor utan att använda digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare) ansluter du utrustningen på följande sätt.
 1. Kontrollera att det analoga TV-tunerkortet för HP ExpressCard (1) har installerats i datorn och kan visa en TV-bild på datorn innan datorn ansluts till en extern TV.
 2. Kontrollera att TV-källan från kabeln eller satellittjänsten har anslutits till TV-tunerkortet med en adapterkontakt för koaxialkabel (2a) och en koaxialkabel (2b).
 3. Fastställ vilka typer av kontakter som är tillgängliga på bägge portarna på datorn och den externa TV-apparaten, och bestäm vilken anslutningstyp som ska användas.
  • S-Video-kabel (3a)
  • Kompositljud/kompositvideo (3b)
 4. Anslut kompositljud-/kompositvideokabeln - eller s-videokontakten (4a) - från datorporten (4b) till videoingången på TV-apparaten (4c).
 5. Använd fjärrkontrollen (5) för datorns TV-tunerkort för att byta kanaler på både datorn och TV-apparaten.
Den här inställningen av utrustningen verifierar komponenternas funktion för att visa en bild från en kabel- eller satellitkälla. Den kan också visa en bild från ett videoband eller en DVD-källa med hjälp av en koaxial anslutning från videospelaren till TV-tunerkortet.
 obs!
Eftersom det finns så många olika underhållningskomponenter ska du läsa dokumentationen från ljud-/videotillverkaren angående andra konfigurationer.
Anslut notebook-datorn till en TV med användning av en digitalbox
Om du vill använda TV-tunerkortet för att visa ett videoprogram på både en notebook-dator och en extern TV-monitor med användning av digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare) ansluter du utrustningen på följande sätt. I den här konfigurationen ansluts videokällans kabel till digitalboxen, och från digitalboxen till TV-tunerkortet. I den här konfigurationen kan datorn styra kanalvalet på digitalboxen.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs vid användning av en digitalbox
Illustration av komponenter som behövs vid anslutning av en dator till en TV med en digitalbox.
 1. Kontrollera att det analoga TV-tunerkortet för HP ExpressCard (1) sitter i expresskortplatsen.
 2. Fäst videokällans koaxialkabel till digitalboxens ingång (2).
 3. Fäst koaxialkabelns kontakter till digitalboxens utgång och till TV-tunerkortets ingång (3). Tryck in ingångskontakten på TV-tunerkortet tills det klickar på plats.
 4. Fastställ vilka typer av kontakter som är tillgängliga på både digitalboxen och den externa TV-apparaten, och bestäm vilken anslutningstyp som ska användas.
  • S-Video-kabel (4a)
  • Kompositljud-/kompositvideokabel (4b)
  • Koaxialkabel (4c)
 5. Anslut tillämplig ljud-/videokabel från digitalboxen till ingången på TV-apparaten (5).
Med den här konfigurationen kan en videobild visas på både datorn och TV-apparaten. Digitalboxens kontroller styr valet av kanal.
Se avsnittet Styr digitalboxen med datorns fjärrkontroll i det här dokumentet för att konfigurera systemet så att det använder datorns fjärrkontroll för att styra digitalboxen.
Använd IFR-sändare för att styra digitalboxen med datorns fjärrkontroll
Vid anslutning av en TV till en dator med ett TV-tunerkort kan fjärrkontrollen för datorn användas för att styra digitalboxen (kabelmottagare eller satellitmottagare). IFR-sändaren finns inte för alla modeller med en TV-tuner.
I följande konfiguration skickar fjärrkontrollen för datorn kontrollsignalen via HP Remote Sensor till IR-sensorn på digitalboxen. När IR-sändaren från datorn har anslutits styr inte längre den handhållna fjärrkontrollen för digitalboxen kanalvalet.
Alla delar som behövs identifieras i följande steg.
Figur : Komponenter som behövs för att styra digitalboxen med en IFR-sändare
Illustration av komponenter som behövs för att styra en digitalbox från datorns fjärrkontroll för TV-tunern.
 1. Fäst USB-kontakten (1) för HP Remote Sensor till en USB-port på datorn.
 2. Sätt i minikontakten (2) på IR-sändarens kabel i port 1 på baksidan av HP Remote Sensor.
 3. Fäst den andra änden av IR-sändarens kabel (3) till höljet på IR-sensorn som sitter på digitalboxen.
  • Ta bort skyddspapperet från IR-sändaren så att häfttejpen blir oskyddad.
  • Tryck IR-sändarens självhäftande sida mot den infraröda (IR) linsen på digitalboxens framsida.
  • Ta bort den skyddande filmen från fjärrsensorns framsida om det behövs.
  • Du hittar IR-linsen genom att lysa med en ficklampa på digitalboxens framsida. IR-linsen är vanligen ett litet, mörkrött fönster.
 4. Nu kan video på både TV-apparaten och datorn styras med TV-tunerns handhållna fjärrkontroll för datorn.
Tips för att få bästa video- och ljudkvalitet
För att få bästa video- och ljudkvalitet ska du ta reda på vilka typer av videoutgångar som finns på datorn och TV-apparaten. När du vet vilka videoutgångar som finns på datorn och TV-apparaten använder du följande riktlinjer för att avgöra vilken typ av anslutning som kommer att ge bästa video- och ljudkvalitet.
Följande anslutningar anges i ordning från högsta till lägsta kvalitet. Vissa nyare datormodeller är utrustade med HDMI- eller DVI-anslutningar. Dessa anslutningar ger förbättrad video- och/eller ljudkvalitet.
Kvalitet
Video
Ljud
Bästa
HDMI
medföljer
God
DVI
en separat anslutning behövs
God
VGA
en separat anslutning behövs
God
Komposit
medföljer
God
S-Video
en separat anslutning behövs
Adaptrar kan finnas tillgängliga för anpassning till olika video-/ljudanslutningar. Se tillverkarens dokumentation för mer information.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...