hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Hantera användarkonton och inloggningar (Windows 7)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Med hjälp av lösenord och enskilda konton kan informationen i datorn förbli privat och säker. Informationen nedan beskriver de olika kontotyperna i Windows 7 och förklarar hur du kan ändra kontotyper och hur du sparar och ändrar lösenord.
Din Windows 7-version kan skilja sig något från de anvisningar som beskrivs här, men de är ändå lätta att förstå. Några av åtgärderna i det här dokumentet gäller för specifika Windows 7-versioner. Detta indikeras i början av respektive anvisningar.
Administratörskonton, standardkonton och gästkonton i Windows 7
I Windows 7 finns tre olika typer av användarkonton. Varje typ gör det möjligt att aktivera olika funktioner och behörigheter under datoranvändningen.
 • Administratörer:
  • Kan ändra behörighet (ändra standardkonto till administratörskonto), lösenord och systemomfattande inställningar, komma åt alla filer samt installera valfri programvara, drivrutiner och maskinvara som är kompatibla med Windows 7.
 • Standardanvändare:
  • Kan ändra kontobilden och skapa, redigera eller ta bort kontots lösenord.
  • Kan inte installera eller öppna vissa program.
 • Gäster:
  • Kan använda vissa program som installerats av andra.
  • Kan inte komma åt personliga eller lösenordsskyddade filer.
  • Kan inte installera eller öppna vissa program.
   obs!
  Gästinställningen måste aktiveras innan gästkontot används. Mer information finns under Aktivera gästkontot.
Skapa ett nytt konto i Windows 7
Skapa ett konto genom att logga in på ett konto med administratörsbehörighet och följ anvisningarna nedan:
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Lägg till eller ta bort användarkonton
 3. Klicka på Skapa ett nytt konto.
 4. Ange namnet på det nya kontot, klicka på en kontotyp och därefter på Skapa konto.
Kontot har skapats.
Lägga till administratörsbehörighet till ett Windows 7-användarkonto
Du kan logga in på valfritt konto som har administrativ behörighet och lägga till administrativ behörighet till valfritt annat konto.
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 3. Klicka på namnet på det konto som du vill ändra.
 4. Klicka på Ändra kontotyp.
 5. Välj Administratör.
 6. Klicka på Ändra kontotyp.
Kontotypen har ändrats till Administratör.
Ta bort lösenordet för ett konto i Windows 7
För att ta bort ditt lösenord för användarkontot och starta datorn direkt till datorns skrivbord, utför följande steg.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Från Kontrollpanelen klickar du på Användarkonton och säkerhet för familjen.
 3. Klicka på Användarkonton. Detta leder till sidan för att ändra ditt användarkonto.
 4. Klicka på ta bort lösenordet.
 5. Ange ditt nuvarande lösenord för kontot när du uppmanas.
 6. Klicka på Ta bort lösenordet för att bekräfta att du vill ta bort kontolösenordet.
Kontolösenordet har tagits bort.
Ändra ett Windows 7-kontolösenord
Om ett konto har ett lösenord används Windows-lösenordet för inloggning på datorn.
Ändra ett kontos lösenord genom att logga in på datorn där kontot används och följ dessa steg:
 1. Tryck samtidigt på tangenterna CTRL+ALT+DELETE på tangentbordet och klicka därefter på Ändra ett lösenord.
 2. Skriv det nuvarande (gamla) lösenordet, det nya lösenordet och det nya lösenordet igen.
 3. Bekräfta genom att klicka på högerpilen bredvid Bekräfta lösenord.
Spara ett Windows 7-kontolösenord
När du skapar ett konto bör du även skapa en disk för återställning av lösenord som du kan använda för att återställa ett bortglömt lösenord. För den här proceduren krävs ett flyttbart lagringsmedium. De lagringsmedietyper du kan använda innefattar USB-lagringsenheter, disketter och flash-minneskort. Skrivbara CD- och DVD-skivor kan för närvarande inte användas.
 obs!
Du skapar disken en gång per konto. Du kan ändra kontolösenordet men behöver inte återskapa disken.
 1. Sätt i ett USB-flashminne i en USB-port, ett flash-minneskort (fotominneskort) i minneskortläsaren eller en diskett i diskettstationen.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen.
 3. Klicka på Användarkonton.
 4. Klicka på Skapa en disk för återställning av lösenord i det vänstra fältet.
 5. Följ anvisningarna för att skapa disken för återställning av lösenord på det flyttbara mediet.
Återställa ett förlorat Windows 7-kontolösenord
Om du glömt bort lösenordet följer du anvisningarna nedan för att skapa (återställa) ett lösenord i Windows 7:
 obs!
Om lösenordet för det administrativa huvudkontot försvunnit och du har operativsystemet Windows 7 Starter, Home Basic eller Home Premium, kan du utföra en systemåterställning för att installera om Windows 7 och definiera ett nytt administratörslösenord.
Återställa ett förlorat Windows 7-kontolösenord med en disk för återställning av lösenord (enhet)
 1. Gå till inloggningsskärmen på datorn. Ett fönster om felaktigt lösenord öppnas. Klicka på OK i fönstret om felaktigt lösenord.
  En ny inloggningsskärm visas.
 2. Klicka på Återställ lösenord och följ därefter anvisningarna för att använda disken för återställning av lösenord.
Återställa ett förlorat Windows 7-kontolösenord utan en disk för återställning av lösenord
Använd en av följande procedurer för att återställa ett förlorat administratörskonto.
 varning!
Om du använder ett administratörskonto för att återställa ett kontolösenord förlorar du permanent åtkomst till e-post eller krypterade filer som finns på kontot.
 obs!
Du kan inte återställa ett förlorat lösenord om du inte har ett administratörskonto. Om lösenordet för det administrativa huvudkontot försvunnit och du inte har en disk för återställning av lösenord eller något annat administratörskonto (endast i operativsystemet Windows 7 Ultimate) måste du köra en systemåterställning för att installera om Windows 7 och definiera ett nytt administratörslösenord. Du kan även hitta program för lösenordsåterställning på Internet, men denna typ av program används på egen risk och kan orsaka andra problem. Skriv alltid ned ditt lösenord och förvara det på ett säkert ställe.
 1. Logga in på ett administratörskonto.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 4. Klicka på namnet på det konto som du behöver ändra.
 5. Klicka på Ändra lösenordet, eller Ta bort lösenordet och följ anvisningarna.
 6. Skriv det nya lösenordet och bekräfta genom att skriva det igen.
 7. Starta om datorn.
Aktivera gästkonton i Windows 7
Ett gästkonto kan användas för att ge flera personer snabb och begränsad åtkomst till samma dator med ett gemensamt konto. Använd följande steg för att aktivera ett gästkonto.
 obs!
Följande procedur för gästkontot fungerar inte i operativsystemet Windows 7 Starter, Home Basic eller Home Premium.
 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet och därefter på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort användarkonton under Användarkonton och säkerhet för familjen på Kontrollpanelen.
  Ange vid behov administratörslösenordet eller klicka för att bekräfta.
  Om Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Fortsätt.
 3. Klicka på gästkontot.
  Figur : Gästkontot inaktiverat
 4. Klicka på Aktivera.
  Gästkontot är nu aktiverat och visas som ett alternativ på huvudinloggningssidan.
Lösa behörighetsproblem vid installation av programvara i Windows 7
Om du vid installation av programvara får felmeddelanden om att du inte har administrativa behörigheter använder du följande instruktioner:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Dator.
 3. Högerklicka på ikonen för den hårddisk där ditt operativsystem finns installerat, vanligtvis enhet "C".
 4. Klicka på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Säkerhet.
 6. Klicka på Avancerat.
 7. Klicka på Ändra behörigheter. Detta alternativ finns efter listan för behörighetsposter.
  Ett fönster öppnas med en lista över alla användarkonton som är tillgängliga på datorn.
 8. Välj de användarkonton som du vill ska ha total kontroll över Windows 7 och klicka på Redigera.
 9. Välj Full kontroll.
 10. Klicka på OK.
  Behörigheten har justerats.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...