hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s datorer - Förhindra att program öppnas när Windows 7 startar.

Det här dokumentet gäller för HP-datorer med Microsoft Windows 7.
Många program kan startas automatiskt. En del visas inte när de körs i Windows. Vissa av dessa program är nödvändiga och kan varken ändras eller tas bort. Vissa bör endast öppnas när de behövs. Andra kanske inte behövs alls. Alla program använder dock processortid och minnesutrymme i datorn. Detta dokument förklarar hur du kan avgöra vilka program som inte behövs och hur du hindrar att de startas.
Förhindra att onödiga program öppnas automatiskt genom att avinstallera dem
Om du tar bort onödiga program kan de inte starta automatiskt, och utrymme på hårddisken frigörs. Så här tar du bort oönskade program:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Avinstallera ett program under Program.
 3. Undersök noga objekten i fönstret Avinstallera eller ändra ett program. Objekten är program som för närvarande är installerade i datorn.
  Figur : Fönstret Avinstallera eller ändra ett program
  Fönstret Avinstallera eller ändra ett program
 4. Klicka för att markera ett program som du vill avinstallera eller ändra.
 5. Klicka på Avinstallera eller Ändra längst upp i programlistan.
   obs!
  Ta inte bort objekt i listan som du är osäker på. I tabellen i slutet av detta dokument finns en lista över vanliga program. Med hjälp av denna lista kan du lättare fastställa om ett objekt ska tas bort eller inte.
 6. Läs igenom och svara på eventuella meddelanden som kan öppnas när programmet tas bort från datorn.
 7. Upprepa detta för alla program du vill avinstallera.
 8. När alla objekt har tagits bort stänger du alla öppna fönster och startar om datorn.
Förhindra att program startar när Windows 7 startar
I följande avsnitt beskrivs olika sätt att förhindra att program öppnas automatiskt när Windows 7 startar.
Använda ikoner i systemfältet i Windows 7 för att förhindra att program startar automatiskt
Varje liten ikon i systemfältet, bredvid klockan, representerar ett program som körs i bakgrunden. När du flyttar muspekaren över ikonerna visas programmens namn eller funktion. Du kan frigöra systemresurser och förhindra eventuella konflikter genom att se till att färre av dessa program öppnas tillsammans med Windows.
Figur : Systemfältsikonen HP Advisor
Systemfältsikonen HP Advisor
Vissa program har en funktion som förhindrar att programmet öppnas tillsammans med Windows. Du kan se om ett program har en sådan funktion genom att:
 1. Dubbelklicka eller högerklicka på en ikon i systemfältet så att fler alternativ visas.
 2. Leta i menyerna efter alternativ som hindrar programmet från att starta, t.ex. Öppna, Alternativ eller Inställningar. Leta efter allt som har med start att göra. Om du hittar en inställning som gör så att programmet startar automatiskt när Windows startar så inaktiverar du den. Om funktionen inte är tillgänglig kan du försöka ta bort ikonerna från mappen Autostart.
Ta bort Windows 7-programikoner från autostartmappen för att inaktivera automatisk start
Vissa program öppnas via en genvägsikon i mappen Autostart (startikoner). Gör så här för att visa startikoner som är dolda och ta bort startikoner i mappen Autostart:
 obs!
Programmet avinstalleras inte när du tar bort dess ikon i mappen Autostart.
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet i Windows och välj Ny > Mapp på snabbmenyn. Döp mappen till Notstartup. Den här mappen kommer att användas senare.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program. Högerklicka på Start och klicka sedan på Öppna.
  Mappen Autostart öppnas.
  Figur : Mappen Autostart
  Mappen Autostart
 3. Ikonerna anger program som startas tillsammans med Windows. Högerklicka på någon av ikonerna och välj Egenskaper om du vill ha mer information om programmet.
 4. Högerklicka på en ikon som du inte vill ha och klicka sedan på Klipp ut.
 5. Dubbelklicka på mappen Notstartup (som du skapade tidigare) på skrivbordet.
 6. Högerklicka i Notstartup och klicka sedan på Klistra in. Ikonerna som klipptes ut från mappen Autostart placeras nu i mappen Notstartup.
 7. Starta om datorn.
  Alla objekt som tagits bort från Autostart kommer inte längre att startas när Windows startas. Du kan öppna programmen genom att dubbelklicka på det önskade objektet i mappen Notstartup.
Använda Systemkonfiguration i Windows 7 för att förhindra att program startar automatiskt
Följ anvisningarna nedan för att förhindra att enskilda program startar när Windows startar.
 varning!
Inaktivera endast objekt som är kända och oönskade. Om systemkritiska objekt inaktiveras kan det leda till problem.
 1. Klicka på Start och skriv msconfig i sökrutan. Klicka på msconfig.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Systemkonfigurationsverktyget i sökresultatet
  Systemkonfigurationsverktyget i sökresultatet
  Systemkonfigurationsverktyget öppnas.
 2. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att Selektiv start valts.
  Figur : Fliken Allmänt
  Fliken Allmänt
 3. Välj fliken Autostart och ta bort bockarna från oönskade aktiviteter som systemet inte behöver.
  Om du är osäker på en aktivitet skriver du ned namnet och tar reda på mer om den senare på Internet. Du ska aldrig avmarkera en uppgift om du inte vet vad den är till för. Se följande HP-supportdokument för en lista över filer som du inte bör ta bort: Använda Microsofts funktion Systemkonfiguration i Windows 7.
  Figur : Fliken Start
  Fliken Start
 4. Klicka på Använd och sedan på OK för att acceptera ändringarna. Starta om datorn.
 5. Klicka på Starta om när du uppmanas till det.
  Figur : Starta om datorn
  Starta om datorn
 6. Om Windows eller andra program slutar fungera när du har avmarkerat en aktivitet startar du om datorn och utför proceduren i omvänd ordning för att markera aktiviteten igen. Vid behov kan du trycka på F8 när den första HP-startskärmen visats (när datorn har startat) för att starta den i felsäkert läge. Mer information finns i Windows 7 Felsäkert läge.
När du slutfört dessa steg körs Windows med hjälp av funktionen Selektiv start. Det innebär att de markerade programmen hindras från att starta. Om du inaktiverar Selektiv start senare startar alla de markerade programmen igen.
Inaktivera automatisk start av programmet HP TouchSmart i Windows 7
Objekt som börjar med HPTS eller HP TouchSmart hör till programmet HP TouchSmart. Se tabellen i slutet av detta dokument. Om du inte använder HP TouchSmart-programvaran kan du förhindra att den öppnas med Windows genom att använda Anpassa eller Inställningar i HP TouchSmart.
Kontrollera nödvändigheten av automatisk start av program i Windows 7
Programmen i följande tabell är några av de vanligaste programmen som öppnas med Windows på HP:s och Compaqs stationära datorer. I tabellen visas inte alla program som kan bli inlästa i datorn. Om ett program inte finns med i listan kan du skriva ned namnet och söka efter det på Internet.
 varning!
Ett namn i följande lista kan även vara ett virus- eller trojannamn. Många virus och trojaner kopierar ett systemfilnamn så att intet ont anande personer tar bort en systemfil som hindrar Windows från att starta. Använd antivirusprogram för att söka efter och ta bort virus och trojaner. Du bör inte använda denna lista för att fastställa om en fil är ett virus eller en trojan.
Information om program som startas automatiskt
Mer information om program som startar automatiskt och vad de gör finns på:
Uniblues webbplats Processbibliotek - ProcessLibrary.com (på engelska)
 obs!
En eller flera av ovanstående länkar leder till webbsidor utanför Hewlett-Packards webbplats. HP kan inte kontrollera och ansvarar inte för information utanför HP:s webbplats.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...