hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Testa en webbkamera med YouCam (i Windows 10, 8, 7)

Detta dokument gäller HP Notebook-datorer med Windows 10, Windows 8 eller Windows 7.
Utför dessa steg för att testa och felsöka kamera- och videofunktion för en webbkamera med Cyberlink YouCam.
Öppna YouCam
För att testa webbkameran med Cyberlink YouCam, öppnar du programmet.
 1. I Windows, söker du efter och öppnar YouCam eller klickar på YouCam-ikonen på skrivbordet.
 2. Om YouCam inte visas i listan över sökresultat, ska du hämta och installera den senaste versionen av programvaran från webbsidan för CyberLink YouCam (på engelska).
 3. När programmet öppnas ska webbkamerabilden visas på skärmen.
Om YouCam öppnas och en bild visas på skärmen fortsätter du med nästa avsnitt för att fortsätta testa.
Testa webbkameran genom att spela in och spela upp en video
För att verifiera att webbkameran fungerar korrekt, använder du YouCam-programmet för att spela in en video genom att utföra följande steg:
 1. Klicka på videokameraikonen i verktygsfältet.
 2. Klicka på Spela in för att börja med inspelningen.
 3. Låt YouCam spela in i några sekunder, klicka sedan på stoppa för att stoppa inspelningen.
   obs!
  Knappen Stoppa endast visas i verktygsfältet när du börjar med en inspelning.
 4. För att visa videoklippet, dubbelklickar du på miniatyrbilden i panelen längst ned.
 5. För att radera videoklippet, högerklicka på miniatyrbilden i den nedre panelen och välj Radera valt media.
Testa webbkameran genom att ta en bild
För att ta en bild utför du stegen nedan:
 1. Klicka på kameraikonen i verktygsfältet.
 2. Klicka på slutarknappen för att ta den andra bilden.
 3. Om du vill visa bilden, klicka på miniatyrbilden i panelen längst ned.
 4. Ta bort bilden, högerklicka på miniatyrbilden i den nedre panelen och välj Radera valt media.
Felmeddelandet visas när YouCam öppnas
YouCam-programmet kanske inte öppnas eller kanske visar ett felmeddelande som liknar följande:
Kan inte ansluta till denna videoenhet (USB-videoenheter).
Vänligen välj en annan fångstenhet visa Inställningar eller stäng programmen som kan använda denna videoenhet och starta om YouCam.
Följ stegen nedan för att lösa felet.
 obs!
Bara ett program åt gången kan använda drivrutinen för webbkameran. Du kan till exempel inte öppna och använda YouCam medan du utför en videokonferens i ett chattprogram. Om det finns några sekundära videoprogram öppna på datorn, stäng dem för att fortsätta testa.
Steg 1: Verifiera webbkameramaskinvaran i Enhetshanteraren
 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.
 2. I Enhetshanteraren dubbelklickar du på bildenheter.
 3. Kontrollera att din webbkamera eller videoenhet visas under bildenheter. Om webbkameran finns med i listan, går du till Uppdatera drivrutinen för webbkameran. Om inte, går du till nästa steg.
  Figur : Enhetshanteraren
  Enhetshanteraren
 4. Om det inte finns någon webbkamera eller videoenhet listad, väljer du bildenheter och Sök efter maskinvaruförändringar för att söka efter webbkamera eller videoenhet.
   obs!
  Om ingen maskinvara identifieras efter genomsökningen kan det vara ett problem med webbkameramaskinvaran. Kontakta HP via fliken Kontakta HP längst upp på denna sida.
 5. Om en webbkamera eller video enheten identifierats, högerklicka på enheten och välj Aktivera.
 6. Öppna YouCam för att se om programmet öppnas med den valda webbkameran. Om problemet inte löstes med det här steget fortsätter du med steg 2.
Steg 2: Uppdatera drivrutinen för webbkameran
 1. Du måste vara ansluten till Internet.
 2. I Enhetshanteraren dubbelklickar du på bildenheter.
 3. Högerklicka på din webbkamera eller videoenhet och välj sedan Uppdatera drivrutinsprogramvara.
 4. I fönstret för uppdatering av drivrutinsprogrmavara väljer du Sök automatiskt efter uppdaterad drivrutinsprogramvara.
  Figur : Fönstret Uppdatera drivrutin
  Fönstret Uppdatera drivrutin
 5. När meddelandet Windows har uppdaterat drivrutinens programvara, eller Den bästa drivrutinen för programvaran för enheten är redan installerad visas, klickar du på Stäng.
 6. Öppna YouCam för att se om programmet öppnas och drivrutinsuppdateringen löser felmeddelandet.
Ingen bild visas i YouCam viewer
Om YouCam öppnas men skärmen visar CyberLink YouCam-logotypen istället för en bild, kan det vara en inkompatibel enheten vald som standard.
Figur : Öppningsskärmen för YouCam
Öppningsskärmen för YouCam
Följ stegen nedan för att lösa problem med webbkameran.
 1. Öppna YouCam, och klicka sedan på inställningarnas -ikon.
 2. I inställningsmenyn klickar du på webbkamerans ikon.
 3. I listmenyn Lagringsenhet väljer du din webbkamera eller USB-videoenhet.
   obs!
  Om ingen enhet för webbkamera listas, gå till uppgiften Verifiera att webbkameramaskinvaran identifieras i Enhetshanteraren.
  Figur : Menyn Inställningar
  Menyn Inställningar
 4. Klicka på OK för att acceptera dina val.
 5. Avsluta och starta om YouCam-programmet för att visa en bild.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...