hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s och Compaqs stationära datorer - Uppgradera till Windows 7

Detta dokument avser stationära HP- och Compaq-datorer.
HP vill hjälpa alla HP- och Compaq-användare att uppgradera till Windows 7. Det här dokumentet beskriver hur man installerar Windows 7 på HP:s och Compaqs stationära datorer. Dokumentet innehåller anvisningar som leder dig genom installationsprocessen.
 varning!
Innan du installerar Windows 7 ska du säkerhetskopiera alla viktiga filer och se till att du har HP:s systemåterställningsskivor nära till hands.
Viktig information om installation av Windows 7
Windows 7 kan installeras på två olika sätt:
 • Uppgradering – Windows 7 installeras över en befintlig Windows Vista-installation. De flesta eller alla befintliga program, drivrutiner och personliga filer finns kvar även efter uppgraderingen. Du kan endast uppgradera om din dator har Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Edition med Service Pack 1 eller 2.
 • Anpassad installation – Alla filer på hårddiskpartitionen raderas innan Windows 7 installeras. En anpassad installation kan göras på alla datorer som uppfyller minimikraven för maskinvaran. Observera att alla program, drivrutiner och filer dock går förlorade vid den här typen av installation. Var därför noga med att säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du genomför en anpassad installation.
Lägsta systemkrav
Datorns maskinvara måste uppfylla följande minimikrav för att du ska kunna installera Windows 7:
Minimikrav för maskinvara
 • 1 GHz, eller snabbare, 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor
 • 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) RAM-minne
 • 16 GB (32-bitars) eller 20 GB (64-bitars) ledigt hårddiskutrymme
 • DirectX 9-grafikprocessor med WDDM 1.0 eller högre drivrutin
För att testa om din dator är kompatibel med Windows 7, se Microsofts webbsida för systemkrav för Windows 7.
Operativsystemskrav
Vid en anpassad installation av Windows 7 behövs inget operativsystem på hårddisken. Vid en anpassad installation avlägsnas alla filer från hårddiskpartitionen innan Windows 7 installeras. Om datorn har Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, en förhandsversion av Windows 7 (beta eller RC) eller något annat operativsystem kan du utföra en anpassad installation.
Uppgradering till Windows 7 kräver ett system med Windows Vista Home Basic, Home Premium, Enterprise, Business eller Ultimate med Service Pack 1 eller 2. Språkversionen för Windows 7-uppgraderingen måste vara den samma som den aktuella Windows Vista-versionen.
Aktuell Windows Vista-version
Uppgradering till någon av dessa Windows 7-versioner
Home Basic
Home Basic, Home Premium eller Ultimate
Home Premium
Home Premium eller Ultimate
Enterprise
Enterprise
Business
Professional, Enterprise eller Ultimate
Ultimate
Ultimate
Använda DVD-skivan HP Upgrade Assistant
Om du medverkade i uppgraderingsprogrammet från HP och har erhållit en skiva, innehåller denna DVD det mesta av programvaran och de flesta drivrutinerna som krävs för att uppgradera stationära HP- och Compaq-datorer samt TouchSmart-datorer till Windows 7. Den här användbara skivan levererades med Windows 7 uppgraderingskit, om du beställde uppgradering till Windows 7 från HP.
 obs!
HP:s Windows 7-uppgraderingsprogram tar inte längre emot nya beställningar.
Starta datorn och vänta tills Windows Vista har öppnats fullständigt. Sätt i skivan i DVD-enheten och följ anvisningarna på skärmen. När du har installerat Windows 7 sätter du i skivan igen för att hämta de senaste uppdateringarna.
Med hjälp av den här skivan får du snabbare och smidigare tillgång till programvara och drivrutiner. HP Upgrade Assistant-skivan är dock inte nödvändig och den innehåller inte heller alla tillgängliga uppgraderingar för alla HP-datorer.
 obs!
Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant när du har uppgraderat till Windows 7 ska du inte ansluta till Internet. Dra ur LAN-kabeln, konfigurera inte något trådlöst LAN och anslut inte till Internet med ett modem. Du får bara ansluta till Internet när du är klar med fas 3, Efter installation via ikonen för HPUA på skrivbordet, och har startat om din dator. Detta är nödvändigt för att förhindra konflikter mellan drivrutiner och programvaruuppdateringar som kan uppstå mellan DVD-skivan HP Upgrade Assistant, Windows Update och HP Update.
Förbereda datorn för Windows 7
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att förbereda datorn för Windows 7.
 obs!
Om du har medverkat i HP:s Windows 7-uppgraderingsprogram och har en HP Upgrade Assistant-DVD sätter du i skivan i DVD-enheten och följer anvisningarna på skärmen.
Steg 1: Uppdatera BIOS
Följ nedanstående anvisningar för att uppdatera BIOS och undvika installationsproblem.
 1. Starta datorn och tryck omedelbart på F10 upprepade gånger tills inställningsverktyget för BIOS öppnas. På vissa datorer ska man trycka på F1, inte F10.
 2. Anteckna BIOS-versionsnumret på huvudsidan (inte det som står längst ner på skärmen).
 3. Gå till HP:s supportwebbplats (http://www.hp.com/support), välj Programvara & Drivrutiner och ange datorns modellnummer för att söka efter programvara eller uppgraderade drivrutiner till datorn.
 4. Om en BIOS-uppgradering med ett högre versionsnummer är tillgänglig kan du hämta och installera den enligt anvisningarna på webbplatsen.
Se Uppdatera BIOS för mer information.
Steg 2: Sök efter programvara och drivrutinsuppdateringar som är kompatibla med Windows 7
Följ anvisningarna nedan för att hämta alla tillgängliga program- och drivrutinsuppgraderingar:
 1. Hämta HP:s SoftPaq-paket med program- och drivrutinsuppdateringar för Windows 7 och spara dem på ett USB-minne eller bränn dem på en skiva. Läs mer i Hämta programvara och drivrutiner om hur du hämtar programvara från HP.
 2. Om du uppgraderar, se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga och rekommenderade uppdateringar. Du bör även installera övriga uppgraderingar. När du är klar med installationen av Windows-uppdateringarna startar du om datorn och fortsätter installera Windows-uppdateringar tills meddelandet "De senaste Windows-uppdateringarna är installerade" visas. Om du har Windows Vista kontrollerar du att har Service Pack 1 eller högre installerat. I annat fall måste du installera Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Du behöver inte installera Windows Vista SP2.
 3. Om du uppgraderar bör du även hämta och installera de senaste antivirus- och antispionprogramsdefinitionerna till säkerhetsprogrammet. Kör en sökning efter skadlig programvara när du har installerat de senaste säkerhetsdefinitionerna. Åtgärda eventuella problem.
   obs!
  Om du använder AVG 8.0 måste du uppgradera det till en Windows 7-kompatibel version för att kunna fortsätta med det aktuella programabonnemanget. AVG 8.0 medföljer HP:s Firebird-datorer och är inte kompatibelt med Windows 7.
 4. Om du uppgraderar bör du även hämta och installera de senaste HP SoftPaq-paketen för Windows Vista. Se Hämta programvara och drivrutiner för mer information om hur du hämtar programvara från HP.
Steg 3: Återställa och säkerhetskopiera viktiga filer
Skapa en uppsättning återställningsskivor om du inte redan har gjort det. Om det uppstår problem under installationen kan du använda återställningsskivorna för att återställa datorn till den ursprungliga programvarukonfigurationen. Om du inte hittar återställningsskivorna kan du läsa mer i Letar du efter återställningsskivor?.
Säkerhetskopiera viktiga filer. Kopiera över önskade filer på CD- eller DVD-skivor eller en extern lagringsenhet. Du kan använda Microsofts Säkerhetskopierings- och återställningscenter eller Microsoft Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera Windows-filer och överföra dem till Windows 7. Windows Filöverföring (medföljer Windows 7) är kompatibelt med Windows XP och Windows Vista. Microsoft tillhandahåller uppgraderade versioner av Windows Filöverföring för Windows Vista och Windows XP som gör det enkelt att säkerhetskopiera filer.
Kontrollera att säkerhetskopieringen lyckades och att du kan öppna filerna när du är klar.
För mer information om Windows Filöverföring, se Windows Filöverföring (på engelska).
För ytterligare information om att använda Microsoft Säkerhetskopiering och återställning, se Microsofts webbsida om att Utforska funktionerna: Windows Säkerhetskopierings- och återställningscenter (på engelska).
Undvik program för säkerhetskopiering som inte är Windows 7-kompatibla. Om du vill säkerhetskopiera filerna med ett annat program måste du först kontrollera att det är kompatibelt med det Windows 7 innan du använder det. Du behöver dessutom en kopia av programvarans installationsfiler på ett USB-minne eller en CD- eller DVD-skiva.
Steg 4: Se till att enhetskryptering med BitLocker är inaktiverad
Vissa versioner av Windows Vista innehåller funktionen enhetskryptering med BitLocker. Om du uppgraderar till Windows 7 över en befintlig Windows Vista-installation, se till att BitLockers enhetskrypteringsfunktion är inaktiverad.
I Windows Vista avser termen inaktivera proceduren att tillfälligt upphäva BitLocker-skyddet på en enhet – utan att dekryptera enheten. Om du avaktiverar BitLocker avaktiveras de autentiseringsmekanismer som används av BitLocker, och istället används en ren nyckel för åtkomst till enheten.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Om Enhetskryptering med BitLocker inte visas i den högra panelen innehåller versionen av Windows Vista inte den här funktionen.
 4. Om Enhetskryptering med BitLocker visas i den högra panelen, klickar du på alternativet.
 5. Om Av visas under avsnittet Volymer är BitLocker inaktiverat.
 6. Om visas under avsnittet Volymer är BitLocker aktiverat och måste inaktiveras. För att inaktivera BitLocker klickar du på, Stäng av BitLocker och klickar sedan på Inaktivera skydd.
 7. När uppgraderingen till Windows 7 har slutförts, öppnar du Windows Utforskaren, högerklickar på enheten och klickar sedan på Återuppta skydd. BitLocker-autentiseringsmetoderna återaktiveras och den rena nyckeln tas bort.
Kända problem som kan inträffa under uppgraderingen
Några problem kan fortfarande behöva lösas före eller under uppgraderingen. Följande information är tillgänglig som referens för att fastställa problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
Installera Windows 7
Du installerar Windows 7 genom att antingen välja Uppgradering eller Anpassad installation:
Uppgradering
 1. Starta datorn och vänta tills Windows skrivbord är öppet och sätt sedan i installationsskivan i DVD-enheten.
 2. Om installationsfönstret inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på setup.exe på skivan.
  Startfönstret i Windows 7 öppnas.
 3. Klicka på Installera.
  Figur : Första installationsskärmen
   Den första skärmen med "Installera" markerat
 4. Välj önskat språk om en språkvalsskärm öppnas. De återstående installationsskärmarna visas på det valda språket.
  Figur : Språkvalsskärm
   Skärmen där du väljer önskat språk för installationsskärmarna
 5. Välj det språk som ska installeras, lokal tid och lokalt valutaformat och tangentbordslayout. Klicka sedan på Nästa. Det valda språket är det språk som visas i Windows 7.
  Figur : Nationella inställningar
   Skärmen där du anger nationella inställningar: språk, tid, valuta och tangentbordsinställning
 6. Välj Hämta de senaste uppdateringarna för installationen från Internet (rekommenderas) om du är ansluten till Internet. I annat fall väljer du Hämta inte de senaste uppdateringarna för installationen.
  Figur : Hämta viktiga uppdateringar för installationen
   Skärm med alternativ för hämtning av de senaste uppgraderingarna av Windows 7-installationen.
 7. Välj Jag accepterar villkoren om du godtar villkoren i licensavtalet och klicka på Nästa.
 8. Välj Uppgradera.
  Figur : Installationstyp
   Alternativen "Uppgradering" och "Anpassad installation"
 9. En kompatibilitetsrapport öppnas. Läs resultatet på skärmen och vidta nödvändiga åtgärder. Klicka på Nästa när du är klar.
  Figur : Kompatibilitetsrapport
   Rapportskärmen med en lista över program som inte kan uppgraderas eller inte fungerar som de ska i Windows 7
 10. När Windows installation har slutat kopiera filer startas datorn om och fortsätter uppgraderingen.
 11. Läs och besvara frågorna på skärmarna som visas. När produktaktiveringsfönstret öppnas anger du produktnyckeln från etiketten med Microsofts äkthetsintyg.
  Figur : Ange produktnyckeln för Windows
  Fältet där produktnyckeln anges
  Detta steg är viktigt. Du måste ange produktnyckeln för att kunna aktivera Windows 7. Du behöver inte ange nyckeln nu för att fortsätta med uppgraderingen. Om du inte aktiverar Windows inom 30 dagar avaktiveras kritiska funktioner i Windows 7, såsom Windows-uppgraderingar. Du hittar etiketten med äkthetsintyget på förpackningen till uppgraderingsskivan. Klistra fast äkthetsintyget på datorn så att du alltid har tillgång till produktnyckeln i fortsättningen.
  Figur : Dekal med äkthetsintyg och produktnyckel
  Produktnyckel på dekalen med äkthetsintyget
 12. Kontrollera installationsförloppet då och då tills det slutförts. Starta inte om och stäng inte av datorn innan uppgraderingen har slutförts (d.v.s. förrän du kan öppna Start-menyn i Windows 7).
   obs!
  Om det uppstår problem under processen efter återställningen av Windows Vista dubbelklickar du på skrivbordsikonen för Windows kompatibilitetsrapport för information om kända programkompatibilitetsproblem som kan förhindra slutförandet av uppgraderingen.
   obs!
  Om processen verkar stanna vid "Överför filer och inställningar..." bör du låta datorn vara påslagen över natten (cirka 12 timmar). Om uppgraderingen inte fortsätter förbi denna skärm stänger du av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i fem sekunder. Starta därefter datorn igen och låt uppgraderingsprocessen återställa Windows Vista. Försök en gång till och var noga med att koppla bort all kringutrustning förutom muspekare, tangentbord och bildskärm. Om problemet kvarstår, se Microsofts supportartiklar Uppgraderingen slutar svara (låser sig) vid 62 % när man uppgraderar till Windows 7 eller Ständiga omstarter när man försöker uppgradera från Windows Vista till Windows 7 (på engelska).
 13. Läs och besvara frågorna på installationsskärmarna i takt med att de visas. Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant hoppar du över skärmen för Internetanslutning.
  Windows 7 är nu installerat. Följ nedanstående anvisningar för att avsluta konfigurationen av datorn.
 14. Om du använder DVD-skivan HP Upgrade Assistant gör du följande:
  1. Anslut inte till Internet. Koppla ur nätverkskabeln och försök inte heller ansluta trådlöst. Detta är viktigt för att undvika programkonflikter som kan uppstå mellan HP Upgrade Assistant, Windows Update och HP Update.
  2. Dubbelklicka på HP Upgrade Assistant-ikonen på skrivbordet.
  3. Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas.
  4. Starta om datorn när HP Upgrade Assistant är klar.
  5. Konfigurera en nätverksanslutning och anslut till Internet.
 15. Se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar. Starta om datorn när du ombeds göra det och upprepa det här steget tills meddelandet "Windows är uppdaterat" visas i Windows Update
 16. Gå in på www.hp.com/support och installera samtliga HP SoftPaq-paket för Windows 7.
 17. Öppna antivirusprogrammet och använd uppdateringsfunktionen för att se till att du har de senaste virusdefinitionerna. Sök av datorn efter virus när du har uppdaterat virusdefinitionerna.
Anpassad installation (alla filer tas bort före installation)
 1. Sätt i installationsskivan i datorns DVD-enhet och stäng av datorn.
 2. Starta datorn med skivan i DVD-enheten och klicka på Installera.
 3. Följ anvisningarna på skärmen och välj följande alternativ:
  • Välj Hämta de senaste uppdateringarna och följ anvisningarna på skärmen.
  • Kom ihåg att du ska välja Avancerat.
  • Ange produktnyckeln för Windows Produktaktivering.
  • Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas. Hela installationen kan ta en timme eller mer.
 4. Kontrollera installationsförloppet då och då tills det slutförts. Starta inte om och stäng inte av datorn innan uppgraderingen har slutförts (d.v.s. förrän du kan öppna Start-menyn i Windows 7).
  Windows 7 är nu installerat. Fortsätt med dessa steg för att avsluta konfigurationen av datorn.
 5. Installera de HP SoftPaq-paket som du sparade på en USB-enhet eller på CD-skivor. Sätt i USB-lagringsenheten eller skivan och öppna ett fönster för att visa filerna. Dubbelklicka på varje enskilt SoftPaq för att installera uppdateringarna från HP.
 6. Se Uppdatera drivrutiner och program med Windows Update och installera alla viktiga, rekommenderade och valfria uppdateringar. Starta om datorn när du uppmanas att göra det och upprepa detta steg tills meddelandet "Windows är uppdaterat" visas.
 7. Öppna antivirusprogrammet och använd uppdateringsfunktionen för att se till att du har de senaste virusdefinitionerna. Sök av datorn efter virus när du har uppdaterat virusdefinitionerna.
Kända problem efter uppgradering eller installation av Windows 7
Vissa problem kan behöva lösas efter uppgradering eller installation av Windows 7. I följande lista finns mer information om hur du fastställer problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
Vanliga frågor och svar
Jag har ett problem som inte finns med bland de kända problemen. Vad ska jag göra?
Listorna i det här dokumentet innehåller inte alla de problem som kan tänkas uppstå. Om du har problem med ett visst program eller en viss maskinvarukomponent kan du utföra sökningar på HP:s webbplats och på Internet efter "Windows 7" och namnet på programmet eller komponenten/maskinvaran. Du kan även gå in på program- eller maskinvarutillverkarens webbplats och söka efter lösningar eller be om hjälp där.
Microsofts svarsforum (på engelska)
Windows 7-uppgraderingen startades, men återställdes sedan till Windows Vista. Vad gör jag nu?
Koppla bort alla anslutna enheter utöver tangentbord, muspekare och bildskärm och försök igen. Om problemet kvarstår bör du avinstallera komplexa program som antivirus- eller säkerhetsprogram och program för filskyddshantering innan du utför uppgraderingen. Sök efter Windows 7-kompatibla versioner av dessa program när du har slutfört uppgraderingen.
Vad ska jag göra om det inte finns några tillgängliga uppgraderingar av drivrutiner eller program (SoftPaq-paket) till datorn?
Gå in regelbundet och kontrollera om det finns några nya drivrutiner. Se Hämta programvara och drivrutiner för mer information om hur du hittar programvara och drivrutiner.
Vad gör man om CD- eller DVD-enheten inte syns längre efter uppgraderingen till Windows 7?
Starta om datorn minst en gång efter uppgraderingen. Läs mer i CD- eller DVD-enheten identifieras inte i Windows 7 om drivrutinerna fortfarande saknas.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...