hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s och Compaqs stationära datorer och bildskärmar - ändra bildskärmsinställningar, skrivbordsbakgrund, ikoner och skärmsläckare i Windows Vista

Dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer med Windows Vista.
Ändra Windows och andra komponenters utseende på en bildskärm.
Ändra antal färger och upplösning (storleken på skrivbordet)
Du kan anpassa storlek och form på skrivbordet efter behov. Under en normal Windows Vista-installation testar programmet grafikkortet och visar den optimala storleken och upplösningen.
Ändra skärminställningarna genom att följa stegen nedan:
 1. Högerklicka på skrivbordets bakgrund och klicka på Anpassa.
 2. Klicka på Bildskärmsinställningar för att öppna fönstret Bildskärmsinställningar.
  Figur : Fönstret Bildskärmsinställningar i Windows Vista
  Fönstret Bildskärmsinställningar i Windows Vista
 3. Klicka på den bild av skärmen som ska anpassas på fliken Bildskärm. Klicka på rektangeln för bildskärm 1 om du endast har en skärm ansluten. Klicka på bildskärm 2 om du behöver anpassa en andra bildskärmsenhet.
 4. Dra i skjutreglaget under Upplösning för att ändra bildskärmens skärmstorlek. Dra skjutreglaget till vänster för att minska skärmytan (ikoner och text ser större ut) eller till höger för att öka skärmytan (ikoner och text ser mindre ut).
 5. Välj en färginställning från listan Färger för att ställa in önskat antal färger. Välj Högst (32 bitar), om denna inställning är tillgänglig, för optimal kompatibilitet. Om färgerna inte stämmer för ett visst program kan du dock ändra detta till en lägre inställning.
 6. Klicka på OK.
  Ett bekräftelsefönster öppnas.
 7. Klicka på Ja för att spara inställningarna eller Nej för att avbryta utan att spara ändringarna.
Ändra bakgrund på skrivbordet
Ändra mönster eller bakgrundsbild på skärmen på följande sätt:
 obs!
Om du efter att ha utfört stegen inte kan ändra från den enfärgade bakgrunden, se HP:s supportdokument Kan inte ändra Windows skrivbordsbakgrund.
 1. Högerklicka på skrivbordets bakgrund och klicka på Anpassa.
 2. Välj Bildskärmsbakgrund för att öppna fönstret Inställningar.
  Figur : Välja bakgrund i Windows Vista
  Välja bakgrund i Windows Vista
 3. När du byter bild på skrivbordet kan du antingen välja en av standardbakgrunderna eller klicka på Bläddra och välja en bild som är sparad på datorn. Om du vill använda en egen bild som bakgrund sparar du bilden i ett format med något av följande filtillägg: bmp, gif, jpg, dib eller png.
 4. Välj en ikon under “Hur vill du placera bilden?”.
  • Förstora vid behov bilden så att den passar in på hela skärmen.
  • Placerar kopior av samma bild i ursprunglig storlek sida vid sida så att de fyller hela bakgrunden.
  • Centrerar grafiken i mitten av skärmen och använd en enfärgad bakgrund för att fylla det återstående utrymmet runt bildens kanter.
  Klicka på OK när du är klar med anpassningarna för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.
Anpassa skrivbordsikoner
Observera följande när du anpassar eller lägger till nya ikoner på skrivbordet:
Visa skrivbordsikoner: Om alla ikoner på skrivbordet saknas högerklickar du på en fri yta på skrivbordet och klickar på Visa och kontrollerar att Visa skrivbordsikoner är valt.
Figur : Visa skrivbordsikoner
Visa skrivbordsikoner
Skapa en ny genväg: Om du vill skapa en ny genvägsikon på skrivbordet i Windows högerklickar du på en fri yta på skrivbordet och klickar på Ny och sedan på Genväg. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa genvägen.
Skapa en ny mapp: Om du vill skapa en ny mappikon på skrivbordet i Windows högerklickar du på en fri yta på skrivbordsunderlägget och klickar på Ny och sedan på Mapp.
Ändra mappens namn: Högerklicka på ikonen och klicka på Byt namn. Skriv in det nya namnet och tryck på Enter.
Ändra ikonstorlek: Högerklicka på en fria yta på skrivbordet i Windows och klicka på Visa för att ändra storlek på ikonerna. Välj mellan Stora ikoner, Medelstora ikoner eller Klassiska ikoner.
 obs!
Du kan snabbt ändra storlek på ikonerna genom att klicka på skrivbordet och sedan hålla ner Ctrl och använda skrollhjulet på musen.
Följ anvisningarna i nästa avsnitt för att ändra teckenstorlek och teckensnitt för ikontexten. Ändra utseende på fönster och text.
Ändra utseende på fönster och text
Med Utseende avses de färger i Windows som används för standardtext, textbakgrund, kantlinjer, namnlister och många andra element. Följ stegen nedan för att ändra skärmens utseende:
 obs!
Det finns inget enkelt sätt att justera storleken på alla teckensnitt utan att påverka hela skärmens storlek. Du kan justera storleken på alla teckensnitt genom att välja “Ändra teckenstorlek (DPI)” på Kontrollpanelen, men observera att detta även påverkar storleken på alla objekt i Windows. Du bör endast ändra teckenstorleken i de enskilda program som du använder eller genom att följa stegen nedan för Windows-funktioner.
Om du till exempel vill ändra teckenstorleken för webbsidor i Internet Explorer klickar du på Sida i verktygsfältet och sedan på Textstorlek. Följ stegen nedan om du vill ändra textstorleken för menyalternativen i samtliga Windows-menyer.
 1. Högerklicka på skrivbordets bakgrund och klicka på Anpassa.
 2. Om fönstret “Fönsterfärg och utseende” öppnas klickar du på Öppna den klassiska dialogrutan för att ändra utseende om du vill ha fler färgval.
  Fönstret “Inställningar för utseende” öppnas.
  Figur : Fönstret “Inställningar för utseende”
  Fönstret “Inställningar för utseende”
 3. Välj ett färgschema från listan. Använd förhandsgranskningsfunktionen om du är osäker på vilket schema du vill använda. Välj det alternativ som ligger närmast om förhandsgranskningen inte är exakt vad du söker. Nedan följer anvisningar om hur du ändrar Windows utseende mer i detalj.
 4. Klicka på Avancerat. Fönstret “Avancerade inställningar” öppnas.
  Figur : Fönstret “Avancerade inställningar” som visar inställningar för ikonernas teckenstorlek
  Fönstret “Avancerade inställningar” som visar inställningar för ikonernas teckenstorlek
 5. Klicka på det objekt som ska ändras i listan Objekt (t.ex. Fönster, Meny eller Rullningslist) och justera inställningar som Färg, Teckensnitt och Storlek. Ändringarna påverkar det valda objektet. Om du t.ex. väljer Meny och ändrar teckensnittet ändras det valda teckensnittet för alla Windows-menyer, men inte för andra objekt som ikontext eller meddelanderutor.
 6. Klicka på OK för att stänga fönstret “Avancerade inställningar” och sedan på OK för att spara ändringarna.
Avancerade bildskärmsinställningar
Högerklicka på skrivbordsbakgrund, klicka på Anpassa, fliken Inställningar och sedan på knappen Avancerade inställningar. Ett egenskapsfönster öppnas med namnet på grafikmaskinvaran i namnlisten. Olika inställningar är tillgängliga på flikarna överst i fönstret Egenskaper.
 obs!
Det kan hända att datorn har fler flikar än de som visas här. Många grafikkortstillverkare tillhandahåller särskilda inställningar för sin grafikmaskinvara. Dessa extra inställningar varierar beroende på den aktuella maskinvaran och tas därför inte upp här.
Adapter
Egenskaper: Klicka på knappen Egenskaper för att komma åt grafikkortets hårdvaruegenskaper eller grafikkortet som är inbyggt på systemkortet. Du kan även komma åt detta egenskapsfönster via Enhetshanteraren.
Visa alla lägen: Denna praktiska funktion visar alla grafikupplösningar, och uppdateringsfrekvenserna som grafikkortet eller systemkortets inbyggda grafikkort har stöd för och kan skicka till bildskärmen. Använd den här listan över giltiga lägen för att hitta ett som är kompatibelt med den bildskärm du har. När du har hittat ett kompatibelt läge kan du ändra uppdateringsfrekvensen på fliken Bildskärm och bildskärmens upplösning på fliken Inställningar i fönstret för de grundläggande bildskärmsegenskaperna.
Figur : Fliken Adapter
Fliken Adapter
Bildskärm
Egenskaper: Klicka på knappen Egenskaper för att öppna bildskärmens egenskaper för maskinvaran. Du kan även komma åt detta egenskapsfönster via Enhetshanteraren.
Uppdateringsfrekvens: Inställningen bestämmer hur många gånger bildskärmen visar hela skärmen varje sekund. Högre uppdateringsfrekvenser är mindre tröttande för ögonen, men innebär att grafikkortet tvingas arbeta hårdare och förbrukar mer resurser. Välj en lägre frekvens som är kompatibel med kortet. Om du upptäcker minsta flimmer eller om ändringen är tröttande för ögonen bör du justera upp uppdateringsfrekvensen till nästa högre nivå. Överskrid aldrig bildskärmens högsta uppdateringsfrekvens.
 varning!
Avmarkera inte kryssrutan intill de Dölj-lägen som bildskärmen inte har stöd för. Om uppdateringsfrekvensen ändras till en frekvens som bildskärmen inte klarar av kan det leda till permanenta skador på vissa skärmar.
Figur : Fliken Bildskärm
Fliken Bildskärm
Felsökning
Ändra inställningar: Grafikmaskinvaran på datorn kan innehålla alternativ som du kan använda för att lösa specifika grafikproblem. I de flesta fall lägger grafikdrivrutinen till fler flikar i fönstret för avancerade bildskärmsegenskaper, men vissa drivrutiner för grafikmaskinvara ger användaren tillgång till inställningarna för dem via den här knappen.
Figur : Fliken Felsökning
Fliken Felsökning
Färghantering
Färghantering: Fliken Färghantering innehåller inställningar för ändringar av det antal färger som bildskärmen visar. Normalt har du ingen nytta av inställningarna på den här fliken utöver i vissa situationer, t.ex. när bildskärmens färger behöver matcha skrivarens färger. Om du ändrar inställningar här ändras färgerna för allt som visas i Windows och ska därför endast ändras om det är absolut nödvändigt.
Figur : Fliken Färghantering
Fliken Färghantering
Ändra skärmsläckare
Windows har ett antal skärmsläckare förinstallerade. Syftet med skärmsläckaren är att förhindra att statiska bilder på skärmen bränner in en fantombild på skärmen som inte går att få bort. Dessutom har de ett visst underhållningsvärde när datorn inte används. Följ anvisningarna nedan för att byta skärmsläckare:
 1. Högerklicka på skrivbordets bakgrund och klicka på Anpassa.
 2. Välj Skärmsläckare för att inställningsfönstret.
  Figur : Fönstret “Inställningar för skärmsläckare”
  Fönstret “Inställningar för skärmsläckare”
 3. Välj önskad skärmsläckare från menyn.
 4. Klicka på Inställningar för att öppna ett fönster för den valda skärmsläckaren (om inställningar är tillgängliga).
 5. Klicka på Förhandsgranska för att se hur skärmsläckaren tar sig ut på bildskärmen. Flytta muspekaren för att återgå till panelen Bildskärmsegenskaper när du är klar.
 6. Ange önskat antal minuter i fältet Vänta. Detta värde anger det antal minuters inaktivitet som fordras för att skärmsläckaren ska aktiveras.
   obs!
  Väntetiden för skärmsläckaren måste understiga den tid det tar innan en inaktiv bildskärm går över i viloläge.
 7. Välj Återvänd till inloggningsskärmen om du vill att inloggningsskärmen ska öppnas om någon försöker använda datorn när skärmsläckaren har aktiverats.
 8. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.
Om skärmsläckaren inte aktiveras när väntetiden löper ut kan det hända att det finns enhetsinställningar som förhindrar att skärmsläckaren aktiveras. Det kan röra sig om aktivitet från en trådlös mus, ett nätverk eller HD-ljudenheter som kan leda till att datorn får “väckningsanrop”, vilket förhindrar att skärmsläckaren öppnas.
Följ anvisningarna nedan för att förhindra att dessa maskinvaruenheter väcker datorn:
 1. Klicka på Start och högerklicka sedan på Dator.
 2. Klicka på Egenskaper och sedan på Enhetshanteraren i fönstrets vänstra ruta.
 3. Klicka på plustecknet (+) vid den enhet som ska justeras.
  • Klicka på Möss och andra pekdon om du använder en optisk mus.
  • Om datorn har en anslutning som alltid är på klickar du på Nätverksadaptrar.
  • Om du vill kontrollera HD-ljudet klickar du på Ljud-, video- och spelenheter.
 4. Dubbelklicka på namnet på enheten för att öppna fönstret Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Energisparfunktioner och ta bort markeringen från Tillåt att den här enheten väcker datorn.
  Figur : Fliken Energisparfunktioner för en mus
  Fliken Energisparfunktioner för en mus
   obs!
  Om du konfigurerar musen så att den inte kan väcka datorn måste du i stället använda tangentbordets vilolägesknapp eller strömknappen på framsidan av datorn.
 6. Klicka på OK, stäng de öppna fönstren och starta om datorn.
 7. Klicka på Start och på knappen för vilo-/vänteläge för att se om problemet kvarstår.
  Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.
 8. Koppla bort alla anslutna enheter som inte är nödvändiga (skrivare, skannrar, USB-enheter).
 9. Starta om datorn med endast den ursprungliga musen, skärmen och tangentbordet anslutet.
  Om det löser vilo-/väntelägesproblemet var det en av de anslutna enheterna som orsakade problemet. Byt ut en enhet och testa för att se om problemet uppstår igen. Fortsätt att lägga till enheter och testa tills du hittar den enhet som orsakar problemet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...