hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Pavilion stationära datorer - Inställningsinformation i BIOS och menyalternativ

Det här dokumentet innehåller information om vad BIOS inställningar är, hur du öppnar och använder dem.
Mer information om uppdatering av BIOS finns i följande dokument:
Vad är BIOS inställningar?
BIOS är programvara som styr kommunikationen mellan datorns alla indata- och utdataenheter (till exempel diskenhet, bildskärmskort, tangentbord, mus och skrivare). BIOS är normalt placerat i en krets på datorns moderkort.
BIOS i datorn har en inbyggd inställningsfunktion som gör att användaren kan kontrollera datorns specialfunktioner. Konfigurationsinformation som sparas i BIOS omfattar vilken typ av kringutrustning som är installerad, startsekvensen för datorn och mängden systemminne och utökat minne. När datorn stängs av bibehålls BIOS inställningsinformation genom ett batteri på moderkortet.
 obs!
Informationen som lagras i BIOS inställningar är väldigt viktig. Den bör inte ändras utan anledning.
 varning!
Var mycket försiktig när du gör ändringar i BIOS inställningar. Ett misstag kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.
Gå in i BIOS inställningar
Ibland kan det vara svårt att komma åt BIOS inställningar, eftersom du måste trycka på en viss tangent vid ett visst tillfälle. Om du inte lyckas öppna inställningsmenyn vid första försöket kan du upprepa följande tills du lyckas:
 1. Stäng alla öppna program och starta om datorn genom att klicka på Start, Stäng av, välja Starta om och slutligen klicka på OK.
 2. När skärmen med den blå HP-logotypen visas trycker du på F1-tangenten på tangentbordet för att öppna HP BIOS inställningsmeny.
Navigera genom BIOS
Följande tabell förklarar hur du navigerar genom BIOS:
Tangent på tangentbordet
Beskrivning av funktion
VÄNSTER eller HÖGER piltangent
Väljer en annan menyskärm (Flyttar markören åt vänster eller höger)
UPPÅT eller NEDÅT piltangent
Väljer en post (Flyttar markören uppåt eller nedåt)
TAB
Markerar ett fält (Ej implementerat)
RETUR
Utför ett kommando eller väljer en undermeny
F9
Laddar standardinställningsvärdet för aktuell meny
F10
Sparar aktuella värden och avslutar BIOS inställningsprogram
ESC (Escape)
Stänger menyn
Ladda om standardinställningar
Gör så här för att ladda om fabriksinställningarna för BIOS:
 1. Välj fliken Avsluta i BIOS inställningsfunktion.
 2. Klicka på Ladda förvalda inställningar.
 3. Välj Avsluta och spara ändringar (om du trycker F5 och sedan Retur laddas också förvalda inställningar).
 4. Tryck på Esc och sedan på Retur för att lämna inställningarna.
Menyalternativ
Det finns fem olika skärmar i BIOS inställningar. Skärmrubrikerna finns listade i följande tabell:
Huvudmeny
Avancerat
Strömförsörjning
Start
Avsluta
Allokera resurser till maskinvarukomponenter
Konfigurerar avancerade funktioner tillgängliga genom kretsarna
Konfigurerar funktioner för strömförsörjning
Väljer startalternativ och kontroll av strömkälla
Sparar eller förkastar ändringar i inställningsalternativen
BIOS-inställningarna öppnas med skärmen Huvudmeny. På varje skärm finns det olika alternativ för att ändra systemkonfigurationen. Menyskärmarna och alternativen finns uppräknade nedan.
Huvudmeny
Lista över alternativen på huvudmenyn i BIOS inställningar:
 • Systemtid
 • Systemdatum
 • Språk
 • Legacy Diskette A (diskettenhet)
 • Primary Master (hårddiskenhet), välj denna för att öppna hårddiskinställningarna, t.ex. cylindrar, sektorer och kapacitet
 • Primary Slave
 • Secondary Master (CD-ROM), välj denna för att öppna CD-ROM-inställningarna
 • Secondary Slave
 • Installerat minne (RAM)
 • BIOS revision
Undermeny för primära och sekundära enheter
 • Typ
 • CHS-format
 • Cylindrar
 • Huvuden
 • Sektorer
 • Maximal kapacitet
 • LBA-format
 • Totalt antal sektorer
 • Maximal kapacitet
 • Multi-sektoröverföringar
 • LBA-lägeskontroll
 • 32-bitars I/O
 • Överföringsläge
 • Ultra DMA-läge
Menyn Avancerat
Lista över alternativen på menyn Avancerat i BIOS inställningar:
 • Processortyp
 • Processorhastighet
 • Cache RAM
 • Plug and Play O/S
 • Återställ Konfiguration Data (Töm NVRAM)
 • PS/2 Mus
 • Large Disk Access Mode
 • Local Bus IDE-adapter
 • PCI-konfiguration, välj denna för att öppna en ny inställningsmeny för konfigurering av PCI-enheter
 • I/O-enhetskonfiguration undermeny, Välj denna för att öppna en undermeny för konfiguration av kringutrustning, t.ex. den seriella portens och parallellportens IRQ (Interrupt Request line) och lägen
PCI-konfiguration undermeny
 • PCI-kortplats #1
 • PCI-kortplats #2
 • PCI-kortplats #3
 • PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion
 • PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion
PCI-kortplats #n undermeny
 • Alternativ ROM-skanning
 • Aktivera Master
 • Timer för inaktivitet
PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion undermeny
 • C800 - CBFF
 • CC00 - CFFF
 • D000 - D3FF
 • D400 - D7FF
 • D800 - DBFF
 • DCFF - DFFF
PCI/PNP ISA IRQ Region Exclusion undermeny
 • IRQ 3
 • IRQ 4
 • IRQ 5
 • IRQ 7
 • IRQ 9
 • IRQ 10
 • IRQ 11
I/O-enhetskonfiguration undermeny
 • Seriell port A
 • Modul I/O-adress
 • Avbryt
 • Seriell port B
 • Parallellport
 • Läge
 • Modul I/O-adress
 • Avbryt
 • Diskstyrenhet
 • Modul I/O-adress
Strömförsörjning meny
Lista över alternativen på menyn Strömförsörjning i BIOS inställningar:
 • Strömbesparingar
 • Automatisk timeoutavstängning
 • Hårddisktimeout
 • IDE Primary Master (strömsparinställning)
 • IDE Primary Slave (strömsparinställning)
 • IDE Secondary Master (strömsparinställning)
 • IDE Secondary Slave (strömsparinställning)
 • IRQ tilldelat modem
 • Strömbrytarens funktion
 • Återställ vid strömavbrott
Start meny
Lista över alternativen på menyn Start i BIOS inställningar:
 • Turordning för enheter vid uppstart, t ex: flyttbara enheter, CD-ROM och hårddisk.
 • Skärmen starttidsdiagnostik
Avsluta meny
Lista över alternativen på menyn Avsluta i BIOS inställningar:
 • Avsluta och spara ändringar
 • Avsluta utan att spara ändringar
 • Ladda standardinställningar
 • Spara inte ändringar
 • Spara ändringar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...