Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP Slate 7 - Korzystanie z aparatu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP Slate 7 z systemem operacyjnym Android 4.1/Jelly Bean.
Tablet HP jest wyposażony w dwa aparaty: jedna znajduje się z tyłu tabletu, a druga z przodu. Aparaty mają stałą ogniskową i nie mają lamp błyskowych. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące wykonywania zdjęć, nagrywania filmów i innych zastosowań aparatów tabletu HP.
Wykonywanie zdjęć za pomocą tabletu HP
Wykonaj czynności opisane w tym temacie, aby wykonać zdjęcie za pomocą tabletu.
 Uwaga:
W przypadku domyślnego ustawienia ekranu blokady (przesuń, aby odblokować), możesz uruchomić aplikację Aparat bezpośrednio z ekranu blokady. Dotknij ikony blokady ekranu i przesuń palec do ikony aparatu po lewej stronie. Tablet odblokuje się i uruchomi aplikację Aparat.
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie aplikacji Aparat.
 2. Aby wykonać zdjęcie aparatem tylnym, dotknij niebieskiego kółka.
 3. Aby wykonać zdjęcie aparatem przednim, dotknij ikony obrócenia aparatu, a następnie dotknij niebieskiego kółka.
Ustawienia aparatu:
 • Zbliżanie lub oddalanie: Dotknij i przytrzymaj ikonę białego kółka. Przeciągnij ikonę w stronę symbolu +, aby przybliżyć, lub w stronę symbolu -, aby oddalić.
 • Zmień balans bieli: Dotknij ikony Ustawienia, a następnie dotknij wskaźnika balansu bieli (na prawo od oznaczenia SCN). Wybierz balans bieli: Automatycznie, Mocne światło, Światło dzienne, Światło fluorescencyjne lub Zachmurzenie.
 • Wybierz tryb scenerii: Dotknij ikony Ustawienia, a następnie SCN. Dotknij opcji Automatycznie lub Noc.
Wykonywanie zdjęć panoramicznych za pomocą tabletu HP
Aplikacja Aparat umożliwia wykonanie zdjęcia panoramicznego poprzez automatyczne połączenie wielu obrazów podczas przesuwania aparatu. Wykonaj następujące czynności, aby wykonać zdjęcie panoramiczne tabletem:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie aplikacji Aparat.
 2. Dotknij ikony panoramy (obok ikony kamery).
 3. Trzymając tablet poziomo, skadruj obraz w prawej lub w lewej części miejsca, w którym chcesz zacząć zdjęcie panoramiczne.
 4. Dotknij zielonego kółka i powoli przesuwaj tablet w poziomie w lewo lub w prawo, utrzymując stałą wysokość.
  W dolnej części ekranu wyświetlany jest niebieski pasek postępu, który pokazuje, jaka część panoramy została zarejestrowana. Aparat powiadomi, jeżeli ruch będzie zbyt szybki.
   Uwaga:
  W celu uzyskania najlepszych efektów należy trzymać tablet oburącz, zachowywać jak najbardziej równą wysokość i poruszać nim bardzo powoli.
 5. Po zakończeniu rejestrowania panoramy należy odczekać chwilę, aby obraz został przetworzony i zapisany. Dotknij miniatury obrazu, która pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić panoramę.
Nagrywanie filmów za pomocą tabletu HP
Wykonaj następujące czynności, aby nagrać film tabletem:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie aplikacji Aparat.
 2. Dotknij ikony kamery.
 3. Jeśli chcesz nagrać film aparatem przednim, dotknij ikony obrócenia aparatu.
 4. Dotknij czerwonego kółka, aby rozpocząć nagrywanie.
   Uwaga:
  Podczas filmowania można wykonywać zdjęcia, dotykając ekranu. Podczas wykonywania zdjęcia wokół obrazu pojawia się czerwona ramka. Filmowanie nie zostanie zakłócone.
 5. Dotknij czerwonego kwadratu z białym kwadratem w środku, aby zatrzymać nagrywanie.
Inne aplikacje do obsługi aparatu dla systemu Android w tablecie HP
Inne aplikacje, których można używać do obsługi aparatów tabletu, są dostępne w witrynie Google Play (w języku angielskim).
Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów w aplikacji Galeria w tablecie HP
Po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu plik zostanie zapisany w aplikacji Galeria. Informacje dotyczące wyświetlania zdjęć i filmów znajdują się w dokumencie pomocy technicznej HP: Słuchanie muzyki, oglądanie filmów i wyświetlanie zdjęć za pomocą tabletu HP.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...