Pomoc techniczna HP

hp-contact-secondary-navigation

Działania
Trwa ładowanie...

Jak skanować jako tekst edytowalny (OCR)?

Wprowadzenie
Aby zeskanować dokument tekstowy, który można edytować, można użyć skanera HP. Aby skanować tekst jako tekst edytowalny, należy zainstalować oprogramowanie Readiris Pro typu OCR, które zostało dołączone do oprogramowania. Aby skanować z użyciem oprogramowania OCR, wykonaj czynności opisane poniżej.
Przed rozpoczęciem: Zainstaluj program Readiris Pro
Wykonaj następujące czynności aby zainstalować oprogramowanie Readiris Pro, jeśli nie zostało jeszcze zainstalowane.
 1. Podłącz skaner HP do komputera za pomocą kabla USB.
 2. Włóż dysk CD z oprogramowaniem Readiris Pro do stacji dysków CD-ROM, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania tego oprogramowania.
Skanowanie tekstu jako edytowalnego tekstu (OCR)
Aby zeskanować dokument za pomocą oprogramowania OCR, wykonaj następujące czynności:
Krok 1: Wkładanie dokumentu
Wykonaj poniższe czynności, aby włożyć dokument do skanera.
 1. Otwórz pokrywę skanera. Umieść dokument stroną zadrukowaną skierowaną do dołu na szybie skanera, a następnie umieść go w miejscu wskazanym strzałką na szybie skanera.
  Rys. : Umieść dokument w miejscu wskazanym strzałką
  Ilustracja: Umieść dokument w miejscu wskazanym strzałką.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
Krok 2: Otwórz oprogramowanie Readiris Pro
Kliknij symbol plus () obok skrótu do programu Readiris Pro lub system operacyjny, aby otworzyć oprogramowanie Readiris Pro na komputerze.
Krok 3: Skanowanie dokumentu
Kliknij znak plus () obok nazwy posiadanego systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
 1. Kliknij ikonę programu Readiris Pro w programie dock, aby otworzyć program Readiris Pro.
 2. W oknie programu Readiris Pro kliknij przycisk Skanuj.
 3. Po zakończeniu skanowania ustaw opcję Rodzaj na Tekst oraz Format na PDF.
 4. Kliknij przycisk Przegląd, aby ponownie zeskanować dokument.
 5. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy podczas wybierania obszaru skanowania, a następnie kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować stronę.
 6. Kliknij przycisk Rozpoznaj + Skanuj w oknie programu Readiris Pro.
   Uwaga:
  Plik zostanie zapisany w formacie .RTF.
 7. Zapisz dokument. Dokument zostanie otwarty automatycznie w programie TextEdit.
Informacje dodatkowe
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowania z użyciem oprogramowania OCR, otwórz przewodnik użytkownika Readiris instalowany w folderze I.R.I.S wraz z oprogramowaniem Readiris Pro.
Społeczność konsumentów

Społeczność konsumentów

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz >

Społeczność przedsiębiorców

Społeczność przedsiębiorców

Dołącz do społeczności przedsiębiorców i informatyków, aby pomagać w rozwiązywaniu problemów, wymieniać się pomysłami, poznawać najlepsze praktyki. Międzynarodowe dyskusje odbywają się w języku angielskim. Odwiedź teraz >


Contact HP

Kontakt z HP

Pozwól HP znaleźć odpowiedź lub serwis. Skontaktuj się z nami >

Kraj: Polska