Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Zmiana języków (Windows 8)

Ten dokument dotyczy komputerów oraz tabletów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Język komputera HP jest częścią projektu produktu. W celu uzyskania najlepszych wyników należy zakupić komputer odpowiadający podstawowemu językowi użytkownika. Jeżeli posiadany komputer nie odpowiada podstawowemu językowi użytkownika i nie można znaleźć i zainstalować pakietu językowego, można zainstalować nową pełną wersję systemu Windows odpowiadającą podstawowemu językowi użytkownika.
 Przestroga:
W przypadku zmiany języka i kontaktu z pomocą techniczną HP firma HP może nie być w stanie udzielić pomocy, ponieważ język jest inny niż dostarczony wraz z produktem. Język komputera jest częścią projektu produktu, a usługi pomocy technicznej HP są dostosowane do projektu tego produktu.
System Windows 8 oferuje możliwość zmiany wyświetlanego języka w aplikacjach, ustawieniach, menu i innych elementach systemu Windows. Inne osoby korzystające z komputera mogą wybrać inne języki wyświetlania dla własnych kont użytkownika. Istnieje również możliwość dodania przez jedną osobę kilku języków do jednego konta użytkownika i zmieniania ich.
 Uwaga:
Instalacja wielu pakietów językowych może zająć pewną ilość wolnego miejsca na dysku twardym, a także wpłynąć na wydajność systemu. Zainstaluj tylko te pakiety językowe, które będą używane.
Wyszukiwanie i instalacja pakietu językowego
W sekcji Język w Panelu sterowania znajduje się ponad sto języków. Wiele z nich występuje w formie dialektów, zwanych w systemie Windows odmianami regionalnymi. Jeżeli w trakcie dodawania języka odkryjesz, że do pobrania nie został udostępniony żaden pakiet językowy, sprawdzaj co pewien czas, czy firma Microsoft utworzyła pakiet językowy dla tego języka.
Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić języki lub zainstalować dodatkowe.
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Rys. : Panel sterowania
  Ilustracja menu z wybranym Panelem sterowania
 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij opcję Dodaj język.
  Rys. : Zegar, język i region
  Ilustracja przedstawiająca obszar Zegar, język i region z wybraną opcją Dodaj język
 3. W oknie Język kliknij przycisk Dodaj język.
  Rys. : Okno Język
  Ilustracja przedstawiająca wybór przycisku Dodaj język w oknie Język
 4. W oknie Dodaj język przewiń w dół, aby znaleźć żądany język.
 5. Wybierz język: Jeżeli nie istnieją regionalne odmiany języka, kliknij opcję Dodaj.
  Rys. : Język bez odmian regionalnych
  Ilustracja przedstawiająca okno Dodaj język z wybranym językiem nieposiadającym odmian regionalnych i zaznaczonym przyciskiem Dodaj
 6. Jeżeli istnieje kilka odmian regionalnych języka, kliknij opcję Otwórz, wybierz żądaną odmianę regionalną i kliknij przycisk Dodaj.
  Rys. : Język z odmianami regionalnymi
  Ilustracja okna Odmiany regionalne z wybraną odmianą regionalną i zaznaczonym przyciskiem Dodaj
  Nastąpi ponowne otwarcie okna Język z nowym językiem dodanym do listy.
 7. Kliknij opcję Opcje obok dodawanego języka.
  Rys. : Opcje dodawania języków
  Ilustracja okna Język z wybraną opcją Opcje
  Nastąpi otwarcie okna Opcje językowe z dostępnymi pakietami językowymi znajdującymi się w obszarze języka wyświetlania Windows.
 8. Jeżeli pakiet językowy jest dostępny, kliknij opcję Pobierz i zainstaluj pakiet językowy.
  Rys. : Pakiet językowy dostępny do pobrania
  Ilustracja przedstawiająca okno Opcje językowe z dostępnym do pobrania pakietem językowym
 9. Po wyświetleniu monitu zaloguj się jako administrator.
 10. Po pojawieniu się monitu kliknij przycisk Tak, aby instalator pakietu językowego Windows firmy Microsoft mógł wprowadzić zmiany w komputerze.
  Rozpocznie się instalacja pakietu językowego. Może to potrwać kilka minut.
  Rys. : Instalacja pakietu językowego
  Ilustracja przedstawiająca pobieranie pakiety językowego
  Nowy język jest dostępny dla wszystkich użytkowników komputera.
Zmiana języka wyświetlania
Po pobraniu pakietu językowego można zmieniać język wyświetlania.
 1. Zaloguj się do konta użytkownika.
 2. W oknie Język wybierz język, który chcesz ustawić jako podstawowy i klikaj opcję Przenieś do góry tak długo, aż język znajdzie się na pierwszej pozycji na liście.
  Rys. : Preferencje języka wyświetlania
  Ilustracja przedstawiająca okno Język z wybraną opcją Przenieś do góry.
 3. Ponownie uruchom komputer.
 4. Zaloguj się do swojego konta.
  Komputer uruchomi się ponownie, a nowy język wyświetlania znajdzie się w aplikacjach, ustawieniach, menu i innych elementach systemu Windows.
 5. Aby zmienić język, otwórz okno Język, przenieś żądany język na górę listy i uruchom ponownie komputer.
  Inni użytkownicy komputera mogą wybrać inny podstawowy język wyświetlania, logując się do swojego konta, wykonując czynności opisane w dokumencie Wyszukiwanie i instalacja pakietu językowego oraz wykonanie czynności opisanych w niniejszej części.
Zmiana języka klawiatury
Po dodaniu języka do listy języków następuje automatyczne dodanie odpowiedniej metody wprowadzania znaków. Możesz dodać metody wprowadzania w innych językach lub wybrać inny układ klawiatury.
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij opcję Zmień metody wprowadzania.
  Rys. : Zegar, język i region
  Ilustracja przedstawiająca obszar Zegar, język i region z wybraną opcją Zmień metody wprowadzania.
  Nastąpi wyświetlenie okna Język.
 3. Aby dodać nowy układ klawiatury, kliknij opcję Opcje obok języka.
  Rys. : Opcje dodawania metod wprowadzania
  Ilustracja okna Język z wybraną opcją Opcje
 4. W oknie Opcje językowe kliknij polecenie Dodaj metodę wprowadzania.
  Rys. : Polecenie Dodaj metodę wprowadzania znaków w oknie Opcje językowe
  Ilustracja przedstawiająca okno opcji językowych z wybranym poleceniem Dodaj metodę wprowadzania
 5. W oknie Metoda wprowadzania wybierz z listy żądany język i układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  Rys. : Język i układ klawiatury
  Ilustracja przedstawiająca opcje języka i układu klawiatury
 6. W oknie Opcje językowe kliknij przycisk Zapisz.
  Po wybraniu języków klawiatury możesz zmieniać klawiatury poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Windows + SPACJA.
   Uwaga:
  Zmiana klawiatury powoduje jedynie zmianę języka wprowadzania. Wykonaj czynności opisane w części Zmiana języka wyświetlania, aby zmienić język wyświetlania aplikacji, ustawień, menu i innych elementów systemu Windows.
 7. Jeżeli chcesz, aby poszczególne języki były przypisane konkretnym aplikacjom, w oknie Język kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 8. W obszarze Zmiana metody wprowadzania zaznacz pole wyboru obok opcji Pozwól mi ustawić inną metodę wprowadzania dla każdego okna aplikacji.
  Rys. : Metody wprowadzania dla poszczególnych aplikacji
  Ilustracja przedstawiająca okno Ustawienia zaawansowane z zaznaczoną opcją Pozwól mi ustawić inną metodę wprowadzania dla każdego okna aplikacji
 9. Kliknij przycisk Zapisz.
Stosowanie języka wyświetlania do większej liczby obszarów systemu Windows
Zastosuj zainstalowany język do ekranu powitalnego i innych kont.
 1. W oknie Język kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 2. Kliknij opcję Zastosuj ustawienia językowe do ekranu powitalnego, kont systemowych i nowych kont użytkowników.
  Rys. : Zaawansowane ustawienia językowe
  Okno Ustawienia zaawansowane z wybraną opcją Zastosuj ustawienia językowe do ekranu powitalnego, kont systemowych i nowych kont użytkowników
  Nastąpi wyświetlenie okna Region.
 3. Na karcie Administracyjny kliknij przycisk Ustawienia kopiowania.
  Rys. : Ustawienia kopiowania w oknie Region
  Ilustracja okna Region z wybranym przyciskiem Ustawienia kopiowania
 4. Na ekranie powitalnym oraz w oknie ustawień nowych kont użytkownika zaznacz pole wyboru obok opcji Ekran powitalny i konta systemowe, aby zastosować wybrany język wyświetlania do ekranu powitalnego i kont systemowych.
  Rys. : Ustawienia ekranu powitalnego
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny i okno ustawień nowych kont użytkownika z wybraną opcją Ekran powitalny i konta systemowe
 5. Jeżeli nie zamierzasz wprowadzać innych zmian, kliknij przycisk OK.
 6. Jeżeli chcesz też zastosować wybrany język wyświetlania do wszystkich nowych kont użytkownika, zaznacz pole wyboru obok opcji Nowe konta użytkownika.
  Rys. : Ustawienia nowych kont użytkownika
  Ilustracja przedstawiająca okno ustawień ekranu powitalnego i nowych kont użytkownika z wybraną opcją Nowe konta użytkownika
 7. Kliknij przycisk OK w oknie Ustawienia ekranu powitalnego i nowych kont użytkownika.
 8. W oknie Region kliknij przycisk OK.
 9. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Dezinstalacja pakietów językowych
Instalacja wielu pakietów językowych może zająć pewną ilość wolnego miejsca na dysku twardym, a także wpłynąć na wydajność systemu. Wykonaj poniższe czynności w celu odinstalowania niepotrzebnego pakietu językowego.
 1. Ustaw wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz pozycję Panel sterowania.
  Nastąpi otwarcie okna Panel sterowania.
 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij opcję Dodaj język.
  Nastąpi wyświetlenie okna Język.
 3. Kliknij opcję Opcje obok języka przeznaczonego do odinstalowania.
  Nastąpi otwarcie okna Opcje językowe.
 4. W oknie Opcje językowe kliknij polecenie Odinstaluj pakiet językowy.
  Rys. : Okno Opcje językowe
  Ilustracja przedstawiająca okno Opcje językowe z wybraną opcją Odinstaluj pakiet językowy
 5. Nastąpi wyświetlenie okna Instalowanie lub odinstalowywanie języków wyświetlania, a system Windows rozpocznie procedurę dezinstalacji języka. Może to potrwać kilka minut.
  Rys. : Dezinstalacja języków wyświetlania
  Ilustracja przedstawiająca system Windows w trakcie procedury dezinstalacji pakietu językowego
 6. Po zakończeniu dezinstalacji języka i pojawieniu się monitu kliknij opcję Uruchom ponownie teraz.
  Komputer zostanie uruchomiony ponownie.
 7. W oknie Język wybierz język z listy i kliknij polecenie Usuń.
  Rys. : Usuwanie języka z listy preferencji językowych
  Ilustracja przedstawiająca okno Język z zaznaczoną opcją Usuń
 8. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 9. Otwórz okno Język i kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 10. Kliknij opcję Zastosuj ustawienia językowe do ekranu powitalnego, kont systemowych i nowych kont użytkowników.
  Nastąpi wyświetlenie okna Region.
 11. Na karcie Administracyjny kliknij przycisk Ustawienia kopiowania.
 12. W oknie Ustawienia ekranu powitalnego i nowych kont użytkownika zaznacz pola wyboru obok opcji Ekran powitalny i konta systemowe oraz Konta nowych użytkowników.
 13. Kliknij przycisk OK w oknie Ustawienia ekranu powitalnego i nowych kont użytkownika.
 14. W oknie Region kliknij przycisk OK.
 15. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 16. Język i wszystkie powiązane z nim metody wprowadzania zostaną teraz usunięte z konta użytkownika.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...