Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Używanie urządzeń Bluetooth (Windows 10, 8)

Dokument ten dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10 oraz Windows 8.
 Uwaga:
W zależności od używanej wersji systemu Windows niektóre informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą się nieznacznie różnić.
Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia komunikację bezprzewodową Wi-Fi o niewielkim zakresie, która zastępuje fizyczne połączenia kablowe łączące tradycyjnie urządzenia elektroniczne, takie jak drukarki, urządzenia audio i komputery. Niektóre z przykładów obejmują:
 • Udostępnianie zdjęć innym urządzeniom Bluetooth znajdującym się w pobliżu.
 • Wysyłanie plików do drukarki Bluetooth.
 • Transfer plików do znajdujących się w pobliżu komputerów Bluetooth.
 • Słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth.
W niektórych komputerach HP i Compaq obsługa sieci Bluetooth jest preinstalowana. Jeżeli nie, można ją dodać do komputera poprzez zainstalowanie urządzenia Bluetooth. Instalacja urządzenia Bluetooth może po prostu polegać na włożeniu klucza sprzętowego USB Bluetooth do otwartego portu USB i czekaniu, aż system Windows wykryje i skonfiguruje nowe urządzenie.
Rys. : Klucz sprzętowy Bluetooth
Klucz sprzętowy USB Bluetooth
Podłączanie urządzeń Bluetooth w systemie Windows
Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy ustanowić połączenie Bluetooth.
Obejrzyj poniższy film (w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej na temat podłączania urządzeń Bluetooth.
Wykonaj poniższe czynności, aby ustanowić połączenie.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia Bluetooth.
  Zostanie otwarte okno Komputer i urządzenia.
 2. W oknie Komputer i urządzenia kliknij przełącznik Bluetooth, aby znalazł się w pozycji Włączone.
  Rys. : Karta Bluetooth w oknie Komputer i urządzenia
  Okno Komputer i urządzenia z wybraną kartą Bluetooth
  Wyszukiwanie Windows dla urządzeń Bluetooth.
  Jeżeli system Windows nie może znaleźć urządzenia, skorzystaj z porad przedstawionych w części Wskazówki dotyczące znajdowania urządzenia Bluetooth.
 3. Kliknij na liście urządzenie Bluetooth, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Sparuj.
  Rys. : Przycisk Sparuj w oknie Zarządzaj urządzeniami Bluetooth
  Okno Zarządzaj urządzeniami Bluetooth z zaznaczonym przyciskiem Parowania
 4. Jeżeli dodawane urządzenie nie wymaga weryfikacji, system Windows doda urządzenie automatycznie. Przejdź do czynności 6, aby kontynuować.
  Niektóre z urządzeń Bluetooth wymagają weryfikacji przed dodaniem.
  Jeżeli urządzenie wymaga weryfikacji, nastąpi wyświetlenie okna z kodem parowania. Na dodawanym urządzeniu wykonaj instrukcje przedstawione na ekranie, aby zweryfikować dopasowanie kodu.
  Rys. : Kod parowania Bluetooth
  Kod parowania Bluetooth
 5. Niezwłocznie sprawdź komunikat o autoryzacji na podłączanym urządzeniu.
  Jeśli dodajesz telefon, konieczne może być otwarcie telefonu i wybranie Tak, a potem, w zależności od rodzaju dodawanego telefonu konieczne może być wprowadzenie kodu parowania.
  Jeżeli podłączasz inny komputer, w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat z monitem o zezwolenie na dostęp. Musisz zezwolić na dostęp przed wyświetleniem się kolejnego okna, w którym wpiszesz kod parowania.
  Rys. : Przykład komunikatu o autoryzacji podczas podłączania do komputera z systemem Windows
  Przykład komunikatu o autoryzacji podczas podłączania do komputera z systemem Windows
   Uwaga:
  W przypadku wyświetlania się komunikatu o błędzie informującego, że urządzenie nie zostało dodane ze względu na błąd uwierzytelniania, przyczyną niepowodzenia może być nie dość szybkie wpisanie kodu parowania. Kliknij opcję Spróbuj ponownie. System Windows wygeneruje kolejny kod parowania, który należy wpisać do urządzenia.
 6. Poczekaj, aż system Windows skonfiguruje urządzenie.
 7. Aby upewnić się, że instalacja urządzenia zakończyła się powodzeniem, w systemie Windows wyszukaj Urządzenia i drukarki i kliknij Urządzenia i drukarki.
 8. Sprawdź, czy w oknie Urządzenia i drukarki jest wyświetlane urządzenie, które zostało dodane.
  Rys. : Okno Urządzenia i drukarki
  Otwórz okno Urządzenia i drukarki
 9. Aby użyć dodanego urządzenia, wybierz je i kliknij Łączenie przy użyciu, a następnie kliknij Połączenie bezpośrednie lub Punkt dostępu w zależności od urządzenia.
  Rys. : Wybór opcji Połącz za pomocą oraz Połączenie bezpośrednie w oknie Urządzenia i drukarki
  Okno Urządzenia i drukarki z wybraną opcją Połączenie bezpośrednie w karcie Łączenie przy użyciu
  Komputer nawiązał teraz połączenie Bluetooth.
Używanie połączenia Bluetooth do przesyłania zdjęć z telefonu
Poniżej opisano czynności mające na celu przesłanie zdjęć z telefonu Bluetooth lub innego komputera z obsługą funkcji Bluetooth.
 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij Odbierz plik.
  Rys. : Wybór opcji Odbierz plik
  Wybrano opcję Odbierz plik dla przesłania zdjęcia
  Transfer plików Bluetooth oczekuje na połączenie.
  Rys. : Oczekiwanie na połączenie
  Oczekiwanie na połączenie w oknie Transfer plików Bluetooth
 2. W telefonie lub na innym komputerze połącz się z komputerem przy użyciu połączenia Bluetooth, a następnie wyślij plik.
  Komputer odbierze plik. W przypadku wyświetlenia monitu kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Plik jest odbierany
  Plik jest odbierany w oknie Transfer plików Bluetooth
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder na komputerze, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać plik w wybranym folderze.
  Rys. : Zapisywanie pliku w tej lokalizacji
  Zapisywanie pliku w oknie tej lokalizacji
  Zdjęcia zostały przesłane do komputera.
Podłączanie urządzeń Bluetooth
Przesyłanie plików z komputera z systemem Windows do innego komputera lub telefonu za pomocą połączenia Bluetooth
Aby wysłać pliki z komputera do innego komputera lub telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth, wykonaj poniższe czynności.
 1. Otwórz pulpit systemu Windows.
 2. Kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij opcję Wyślij plik.
  Rys. : Wybór opcji Wyślij plik
  Wybrano opcję Wyślij plik
 3. Wybierz komputer lub telefon, do którego chcesz wysłać pliki.
  Rys. : Wybór miejsca, do którego mają zostać wysłane pliki
  Wybieranie miejsca, do którego mają zostać wysłane pliki
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz wysłać. Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  Rys. : Okno Przeglądaj
  Okno Przeglądaj dla przesyłania pliku
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Wybierz pliki do wysłania
  Wybierz pliki do wysłania w oknie Transfer plików Bluetooth
  Komputer wyśle plik do telefonu lub innego komputera.
 6. Po przesłaniu pliku kliknij przycisk Zakończ.
  Pliki zostały przesłane do komputera.
Łączenie się z drukarką lub urządzeniem Bluetooth
Komputer może zostać podłączony do urządzenia lub drukarki Bluetooth.
 1. Zainstaluj oprogramowanie drukarki dołączone do drukarki Bluetooth. Odpowiednie instrukcje zawiera Podręcznik użytkownika drukarki.
 2. Podczas instalacji drukarki zostanie wyświetlony monit o wybranie sposobu podłączenia drukarki. Wybierz opcję Bluetooth.
 3. Dokończ instalację drukarki.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth, znajdującą się na pasku zadań.
 5. Na pasku menu kliknij opcję Otwórz ustawienia.
 6. Na karcie Porty COM odszukaj port szeregowy Bluetooth i zanotuj jego nazwę. Na przykład COM5.
 7. Zamknij okno ustawień Bluetooth.
 8. W systemie Windows wyszukaj Drukarki i urządzenia i kliknij Drukarki i urządzenia.
 9. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki Bluetooth i wybierz opcję Właściwości.
 10. Na karcie Porty kliknij pole widoczne obok zanotowanej nazwy portu, a następnie kliknij OK. Pozwoli to uzyskać dostęp do drukarki za pośrednictwem portu szeregowego Bluetooth.
 11. Wykonaj test drukarki, drukując stronę z dowolnej aplikacji lub pliku.
Dodawanie ikony Bluetooth do obszaru powiadomień
Aby dodać ikonę Bluetooth do obszaru powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu w celu szybkiego dodawania urządzenia lub zmiany ustawień protokołu Bluetooth, wykonaj poniższe instrukcje.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Zmień ustawienia Bluetooth.
 2. Na ekranie Ustawienia Bluetooth kliknij pole wyboru obok opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Wybór opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień w oknie Ustawienia Bluetooth
   Okno Ustawień Bluetooth z wyborem opcji Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień
 3. Ikona Bluetooth wyświetla się w obszarze powiadomień.
Wskazówki dotyczące znajdowania urządzenia Bluetooth
Jeżeli system Windows nie wykrywa urządzenia Bluetooth, sprawdź, co następuje:
 • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone, a jego ustawienie zezwala na wykrywanie go. Jeżeli urządzenie jest wykrywalne, korzysta z sygnału radiowego w celu wysyłania swojej lokalizacji do innych urządzeń Bluetooth i komputerów.
  • Urządzenia takie jak bezprzewodowa mysz lub klawiatura, mogą być wyposażone w przycisk, który trzeba nacisnąć.
  • Urządzenia takie, jak telefon komórkowy Bluetooth mogą posiadać ustawienie w menu, które należy wybrać w celu włączenia urządzenia Bluetooth, dzięki czemu możliwe będzie jego wykrywanie.
    Uwaga:
   Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób ustawić urządzenie, aby mogło być ono wykrywane, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z urządzeniem lub przejdź do strony internetowej producenta urządzenia.
   • W przypadku takiego urządzenia jak komputer może być konieczne włączenie ustawienie odnajdowania. Aby włączyć funkcję Wykrywanie w systemie Windows, wyszukaj i Otwórz Zmień ustawienia Bluetooth.
    Nastąpi otwarcie okna Ustawienia Bluetooth.
   • W obszarze Odnajdywanie na karcie Opcje wybierz opcję Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera i kliknij przycisk OK.
    Rys. : Wybór opcji Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera w oknie Ustawienia Bluetooth
    Okno Ustawień Bluetooth z wybraną opcją Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera
 • Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, czy poziom naładowania baterii jest wystarczający i czy urządzenie nie znajduje się w trybie uśpienia.
 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej komputera (zazwyczaj jest to odległość 2-3 metrów). Jeżeli nie masz pewności, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci, ustaw je bliżej komputera lub umieść komputer i urządzenie w tym samym pomieszczeniu.
 • Sprawdź, czy żadne inne urządzenia, takie jak kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy czy inne urządzenia bezprzewodowe nie zakłócają pracy urządzenia bezprzewodowego.
 • Jeżeli komputer korzysta z zewnętrznego modułu Bluetooth, sprawdź, czy moduł jest podłączony i zainstalowany oraz czy działa poprawnie.
 • Jeżeli Bluetooth jest zintegrowany z komputerem, zwłaszcza z komputerem przenośnym, upewnij się, że nadajnik radiowy Bluetooth jest włączony. Wiele komputerów przenośnych posiada przycisk służący do włączania i wyłączania nadajnika. Jeżeli nie masz pewności, czy jest włączony, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z komputerem lub przejdź do strony producenta sprzętu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...