Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w systemie Windows 8

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Dowiedz się, jak ponownie zainstalować lub przywrócić komputer HP z systemem Windows 8 do wcześniejszego stanu. Dowiedz się również, jak przeprowadzić odzyskiwanie systemu za pomocą narzędzia HP Recovery Manager.
Czynności w systemie Windows 8 niezbędne do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera stacjonarnego różnią się od przywracania ustawień fabrycznych komputera przenośnego. Poniższe instrukcje również różnią się w zależności od tego, kiedy wyprodukowano komputer. Wykonaj czynności odpowiednie dla rodzaju swojego komputera. Jeśli nie wiesz, kiedy komputer został wyprodukowany, możesz wybrać wersję w oparciu o wygląd okna przywracania systemu przedstawionego w poniższych tabelach.
Rozpoczynanie
W systemie Windows odnajdź i otwórz Recovery Manager. Zostanie wyświetlony ekran programu Recovery Manager.
Po otwarciu programu Recovery Manager dopasuj program w Twoim komputerze do przykładu w poniższych tabelach, aby przejść do instrukcji dotyczących przywracania dla Twojego komputera.
Przed odzyskaniem systemu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych i zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami.
Cały proces odzyskiwania systemu może potrwać od 4 do ponad 6 godzin. Aby zapewnić najlepsze rezultaty, upewnij się, że komputer nie jest podłączony do Internetu. Podczas tego procesu komputer może być kilkakrotnie ponownie uruchamiany. Nie należy wyłączać zasilania ani przerywać operacji odzyskiwania do momentu wyświetlenia monitu logowania do systemu Windows.
 Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Rodzaje odzyskiwania systemu (Windows 8)
Na komputerze mogą być dostępne trzy lub tylko dwa typy procedur odzyskiwania systemu. Użyj tej procedury odzyskiwania systemu, która rozwiązuje problem bez wprowadzenia większej ilości zmian, niż jest to konieczne.
  • Odzyskiwanie systemu: Ta opcja odzyskiwania formatuje dysk systemowy (zwykle C:), na nowo instaluje system operacyjny oraz wszystkie oryginalne sterowniki sprzętu i oprogramowanie.
     Ostrzeżenie:
    Jeżeli rozmiar partycji systemu operacyjnego (zwykle C:) został zmniejszony poniżej wymaganego minimum, inne utworzone przez użytkownika partycje zostaną usunięte wraz z przechowywanymi na nich danymi.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych: Opcja powoduje usunięcie wszystkich partycji, sformatowanie całego dysku twardego, ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego oraz wszystkich sterowników sprzętu i oprogramowania. Opcja pozwala także na odtworzenie wymaganej partycji odzyskiwania (zwykle D:) jak również ponowną instalację wymaganych programów. Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarza wymaganą partycję odzyskiwania (zwykle D:) i wszystkie inne wymagane partycje.
    Procedura przywracania ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie oprogramowania do stanu z czasu zakupu komputera. Usunięte zostaną wszelkie zainstalowane dodatki i wprowadzone przez użytkownika zmiany.
  • Niepełne odzyskanie obrazu: Dostępna w wielu modelach komputerów przenośnych firmy HP opcja powoduje ponowną instalację oryginalnego systemu operacyjnego i sterowników sprzętu, a także najważniejszego oprogramowania HP, jak HP Support Assistant i HP Recovery Manager.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...