Pomoc techniczna HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP -- Korzystanie z programu Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8.
Ten dokument wyjaśnia, w jaki sposób można korzystać z narzędzia Przywracanie systemu i rozwiązywać związane z nim problemy w systemie Windows 8.
Przywracanie systemu
Przywracanie systemu jest programem dostępnym we wszystkich wersjach systemu Windows 8. Przywracanie systemu automatycznie tworzy punkty przywracania, pamięć plików systemowych i ustawień na komputerze w określonym momencie czasu. Punkty przywracania można również utworzyć ręcznie. Później, w momencie użycia Przywracania systemu do przywrócenia komputera do punktu w czasie przed wystąpieniem problemu, Przywracanie systemu przywraca pliki i ustawienia z punktu przywracania. Pliki osobiste i dokumenty pozostają nienaruszone.
Przywracanie systemu można również cofnąć, jeśli nie rozwiąże ono problemu lub jeżeli problem narasta.
 Uwaga:
Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, niektóre grafiki i informacje w tym dokumencie mogą przedstawiać się inaczej. Najnowszą wersję można uzyskać w Microsoft Store.
Różnice pomiędzy Przywracaniem systemu i narzędziem HP Recovery Manager
Przywracanie systemu Windows jest czasami mylone z narzędziem HP Recovery Manager.
 • Przywracanie systemu umożliwia zmianę zestawu plików systemowych Microsoft Windows do konfiguracji, która istniała w określonym czasie. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone ani zmienione.
 • HP Recovery Manager umożliwia przywrócenie całej konfiguracji oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Następuje ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego (np. Windows) i usunięcie całego innego oprogramowania i osobistych plików z danymi. Po zakończeniu przywracania dostępne będzie tylko oprogramowanie, które zostało oryginalnie dostarczone z komputerem. Dodatkowe oprogramowanie oraz pliki osobiste należy ponownie zainstalować.
W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą programu HP Recovery Manager należy najpierw przeprowadzić przywracanie systemu.
Włączanie przywracania systemu Windows 8
Usługa przywracania systemu Microsoft System jest domyślnie włączona na większości, jeśli nie na wszystkich komputerach HP z systemem Windows 8. Przywracanie systemu Microsoft można jednak wyłączyć, co może się wiązać z problemami w przypadku próby przywrócenia z poprzedniego punktu. Aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj.
  Rys. : Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ochrona systemu operacyjnego dla dysku
  Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i zakreślonym na czerwono przyciskiem OK
Tworzenie punktu odzyskiwania w systemie Windows 8
System Windows 8 automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu kliknij polecenie Utwórz.
  Rys. : Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Ochrona systemu.
 4. W polu tekstowym okna Ochrona systemu wpisz opisową nazwę punktu przywracania, która ułatwi zapamiętanie momentu utworzenia punktu przywracania. Następnie kliknij Utwórz.
  Rys. : Utwórz punkt przywracania
  Polecenie Utwórz punkt przywracania w oknie Ochrona systemu
  Komputer utworzy punkt przywracania.
  Rys. : Tworzenie punktu przywracania systemu
  Okno Przywracanie systemu z wyświetlonym paskiem postępu tworzenia punktu przywracania
 5. Po pojawieniu się okna z informacją o pomyślnym utworzeniu punktu przywracania kliknij przycisk Zamknij.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia w oknie Ochrona systemu
Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows 8
Jeżeli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym pracował. Żeby przywrócić konfigurację komputera, należy wykonać następujące czynności:
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. Kliknij Przywracanie systemu.
  Rys. : Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Przywracanie systemu
  Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 5. Kliknij punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie otwarte okno potwierdzenia punktu przywracania.
 6. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Rys. : Potwierdź punkt przywracania
  Opcja Potwierdź punkt przywracania w oknie Ochrona systemu z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 7. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 8. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.
Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows 8
Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić komputer w przypadku, gdy system Windows nie uruchamia się normalnie.
 1. Wyłącz komputer i odczekaj co najmniej 5 sekund w stanie całkowitego wyłączenia komputera.
 2. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się ekran ładowania systemu Windows.
 3. Jeżeli nastąpi otwarcie ekranu wyboru języka, wybierz język, w którym chcesz kontynuować pracę z komputerem.
 4. Na ekranie Wybierz układ klawiatury wybierz taki układ klawiatury, który odpowiada typowi posiadanej klawiatury.
  Rys. : Wybierz układ klawiatury
  Ekran Wybierz układ klawiatury
 5. Na ekranie Wybierz opcję kliknij Rozwiąż problemy.
  Rys. : Wybierz opcję
  Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
 6. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij opcję Opcje zaawansowane.
  Rys. : Rozwiąż problemy
  Ekran Rozwiąż problemy z wybraną pozycją Opcje zaawansowane
 7. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Przywracanie systemu.
  Rys. : Opcje zaawansowane
  Ekran Opcje zaawansowane z wybraną opcją Przywracanie systemu
 8. Kliknij opcję Windows 8 lub Windows 8.1, wybierając docelowy system operacyjny.
  Rys. : Przywracanie systemu
  Ekran Przywracanie systemu z wybranym docelowym systemem operacyjnym
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 9. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Okno Przywracanie systemu
  Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 10. Kliknij punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie otwarte okno Potwierdź punkt przywracania.
 11. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Rys. : Potwierdź punkt przywracania
  Ekran Potwierdź punkt przywracania z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 12. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 13. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.
Cofanie przywracania w systemie Windows 8
Wykonaj następujące czynności, aby cofnąć przywracanie systemu i umieścić programy i pliki na komputerze w punkcie przed użyciem przywracania systemu.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. Kliknij Przywracanie systemu.
  Rys. : Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Wybierz opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij Dalej.
  Rys. : Cofnij przywracanie systemu
  Ekran cofania przywracania systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 5. Sprawdź poprawność daty i godziny, a następnie kliknij Zakończ.
  Rys. : Potwierdzenie cofnięcia przywracania
  Ekran Potwierdź punkt przywracania z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 6. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
  Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 7. Przywracanie systemu cofnie proces przywracania i spowoduje ponowne uruchomienie systemu.
Czynności wykonywane w przypadku niepowodzenia przywracania systemu w systemie Windows 8
Jeżeli program Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania lub nie może ukończyć procesu przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Wyłączenie ochrony wirusowej oprogramowania skanującego
Złośliwe oprogramowanie skanujące może mieć wbudowane systemy ochrony, które uniemożliwiają innym aplikacjom, w tym również Przywracaniu systemu, zmianę ich budowy. Jeżeli Przywracanie systemu nie może wykorzystać plików oprogramowania skanującego, proces przywracania nie udaje się, a program wyświetla następujący komunikat:
Rys. : Błąd: Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone
Komunikat o błędzie pojawiający się w wypadku nieudanego przywracania systemu
Żeby przywracanie systemu powiodło się, należy tymczasowo wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu wirusów i wbudowaną ochronę. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Pokaż mi, jak
Większość aplikacji antywirusowych wyposażonych jest w ikonę zasobnika systemowego. Jeżeli tak jest, włącz widok pulpitu i prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę aplikacji antywirusowej w zasobniku systemowym, aby znaleźć opcje pozwalające na tymczasowe wyłączenie skanowania lub ochrony antywirusowej. Dobrym rozwiązaniem jest też odłączenie kabli sieciowych i odłączenie urządzenia od Internetu w czasie, gdy ochrona antywirusowa jest nieaktywna.
Krok 2: Włącz Przywracanie systemu
Jeżeli Przywracanie systemu w systemie Windows 8 nie działa, wykonaj poniższe czynności, aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone i aktywne.
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. Na ekranie startowym wpisz przywracanie, aby otworzyć panel Wyszukiwanie, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania z listy wyników wyszukiwania.
  Rys. : Wyszukiwanie wyników dla hasła „przywracanie”
  Lista wyników wyszukiwania dla hasła „przywracanie”
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj.
  Rys. : Właściwości systemu
  Ilustracja przedstawiająca okno Właściwości systemu
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ochrona systemu operacyjnego
  Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i zakreślonym na czerwono przyciskiem OK
Krok 3: Utwórz punkt przywracania
Jeżeli na komputerze nie istnieje punkt przywracania, nie jest możliwe wykonanie procedury przywracania systemu. Następuje wyświetlenie komunikatu o błędzie Na dysku komputera nie utworzono punktów przywracania.
Rys. : Błąd: Nie utworzono punktów przywracania
Komunikat o błędzie wyświetlany w wypadku braku jakichkolwiek utworzonych na komputerze punktów przywracania
Komunikat informuje o braku danych umożliwiających przywrócenie systemu do stanu z określonego punktu w przeszłości. Istnieje jednak możliwość utworzenia punktu przywracania w przypadku aktualnego systemu i posłużenia się aktualnie zapisanymi na komputerze plikami w celu przywrócenia systemu. Czynność ta może rozwiązać szereg problemów poprzez zmianę struktury plików pomiędzy nimi. Aby utworzyć punkt przywracania, wykonaj czynności opisane w części Tworzenie punktu przywracania.
Krok 4: Uruchamianie procedury przywracania systemu z ekranu startowego
Instrukcje zawarte w części Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows 8, aby przywrócić komputer poza normalnym środowiskiem operacyjnym tego systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Chcesz samodzielnie rozwiązać problem?

Społeczność konsumentów

Społeczność konsumentów

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz >

Społeczność przedsiębiorców

Społeczność przedsiębiorców

Dołącz do społeczności przedsiębiorców i informatyków, aby pomagać w rozwiązywaniu problemów, wymieniać się pomysłami, poznawać najlepsze praktyki. Międzynarodowe dyskusje odbywają się w języku angielskim. Odwiedź teraz >


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...