Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Błąd 633: Modem (lub inne urządzenie do nawiązywania połączenia) jest aktualnie używany lub nie jest prawidłowo skonfigurowany.

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows XP (Home, Professional, Media Center) i zainstalowanym fabrycznie modemem telefonicznym.
Podczas próby połączenia się z Internetem za pomocą modemu telefonicznego może wystąpić następujący błąd:
Błąd 633: Modem (lub inne urządzenie do nawiązywania połączenia) jest aktualnie używany lub nie jest prawidłowo skonfigurowany.
Błąd ten może pojawić się, gdy port komunikacji (COM) używany przez modem został zarezerwowany przez inny program lub skonfigurowano kilka połączeń internetowych. Skorzystaj z podanych niżej wskazówek, aby usunąć błąd.
Rozwiązanie 1: Odinstalowanie i ponowna instalacja sterowników modemu
Wykonaj następujące czynności w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania sterowników modemu.
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym:
  1. Włącz komputer i naciskaj kilkakrotnie klawisz F8, aż pojawi się niebieski ekran HP. Nastąpi wyświetlenie menu Zaawansowane opcje systemu Windows.
  2. Wybierz pozycję Tryb bezpieczny i naciśnij klawisz Enter.
  3. Pojawi się ekran Wybór systemu operacyjnego. Naciśnij Enter.
  4. Po wyświetleniu ekranu logowania do systemu Windows zaloguj się jako administrator. Po pojawieniu się monitu wybierz opcję Tak, aby kontynuować pracę w trybie awaryjnym.
    Uwaga:
   Pulpit systemu Windows zostanie wyświetlony w niższej rozdzielczości i z użyciem mniejszej liczby kolorów. Jest to stan normalny.
 2. Otwórz Menedżer urządzeń:
  1. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Mój komputer i wybierz opcję Zarządzaj.
   Otworzy się okno Zarządzanie komputerem.
  2. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń. W oknie zostanie wyświetlona lista urządzeń.
   Rys. : Zarządzanie komputerem
   Ilustracja przedstawiająca okno Zarządzanie komputerem
 3. Kliknij znak plus (+) przy pozycji Modem. Kliknij nazwę modemu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić odinstalowanie.
 4. Ponownie uruchom komputer. Po ponownym uruchomieniu system Windows wykrywa i ponownie instaluje sterowniki modemu.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera w prawym dolnym rogu pulpitu pojawią się komunikaty Znaleziono nowy sprzęt.
  Rys. : Znaleziono nowy sprzęt
  Poczekaj, aż wszystkie komunikaty Znaleziono nowy sprzęt zostaną zamknięte. Otwórz Menedżer urządzeń.
 6. Otwórz listę modemów i sprawdź, czy modem został ponownie zainstalowany.
 7. Sprawdź, czy spowodowało to usunięcie błędu. Skonfiguruj połączenie telefoniczne i połącz się z Internetem.
  Jeżeli błąd nie został usunięty, przejdź do Rozwiązania 2.
Rozwiązanie 2: Zwolnienie portu COM
Użyj tego rozwiązania, jeżeli Rozwiązanie 1: Odinstalowanie i ponowna instalacja sterowników modemu nie usunęła problemu.
 1. Usuń wszystkie telefoniczne połączenia sieciowe.
  Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe oraz Połączenia sieciowe. Zostanie otwarte okno Połączenia sieciowe. Zaznacz każde połączenie telefoniczne i usuń je. Zamknij okno podręczne Połączenia sieciowe.
 2. Otwórz okno Menedżer urządzeń i rozwiń listę modemów. Dwukrotnie kliknij nazwę modemu.
  Nastąpi otwarcie okna właściwości modemu.
  Rys. : Właściwości modemu: Karta Zaawansowane
 3. Kliknij kartę Zaawansowane i przycisk Ustawienia zaawansowane portu. Nastąpi wyświetlenie okna Ustawienia zaawansowane.
 4. Kliknij opcję Numer portu COM: lista rozwijana. Wybierz inny port i kliknij OK.
   Uwaga:
  Porty COM1 i COM3 są wymienne. Porty COM2 i COM4 są wymienne. Nie zamieniaj numerów nieparzystych portów na numery parzyste (nie zamieniaj portów COM 1 i 3 na porty COM 2 i 4).
  Rys. : Ustawienia zaawansowane portów COM
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Otwórz okno Menedżera urządzeń, okno właściwości modemu i kliknij kartę Diagnostyka.
 7. Kliknij opcję Kwerenda modemu.
  Zostanie wyświetlone okno. Komunikacja może zabrać kilka sekund.
  Rys. : Komunikacja z modemem
 8. Nastąpi wyświetlenie okna właściwości modemu. Nastąpi wypełnienie okna Polecenie | Odpowiedź. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
  Rys. : Polecenie | Odpowiedź
 9. Sprawdź, czy spowodowało to usunięcie błędu. Utwórz nowe połączenie telefoniczne w oparciu o informacje uzyskane od dostawcy usług internetowych (ISP).
 10. Połącz się z Internetem.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...