Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP i Compaq - Używanie wyjścia cyfrowego lub SPDIF Audio

Wprowadzenie
Ten dokument dotyczy komputerów HP lub Compaq, które są wyposażone w port cyfrowego wyjścia audio S/PDIF. Komputer PC jest wyposażony w złącza cyfrowego wyjścia audio (Digital Audio Out), umożliwiające połączenie z cyfrowymi urządzeniami dźwiękowymi, takimi jak nagrywarka DVD lub cyfrowy odbiornik audio-wideo lub wzmacniacz.
Komputer obsługuje cyfrowe wyjście audio w następujących zastosowaniach:
 • telewizja i muzyka: dwukanałowe stereo. (Odbiornik audio-wideo może rozdzielać sygnał dźwiękowy na wiele kanałów.)
 • Odtwarzanie DVD: wielokanałowy zakodowany sygnał dźwiękowy Dolby Digital 5.1 lub DTS Digital jest przesyłany do odbiornika audio-wideo w celu odkodowania.
Podłączenie dźwięku cyfrowego
Komputer może mieć dwa złącza cyfrowego wyjścia audio (SPDIF) - złącze koncentryczne i optyczne. W zależności od systemu można podłączyć koncentryczny lub optyczny cyfrowy kabel audio. Jeśli posiadasz oba kable, podłącz tylko jeden. Nie podłączaj analogowych wielokanałowych wyjść głośnikowych, jeśli podłączasz wyjście cyfrowe. Używaj złączy dźwięku analogowego lub złączy cyfrowego wyjścia audio (Digital Audio Out), ale nie obu.
Wkładaj przewody optyczne do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Nie zginaj ani nie związuj przewodów optycznych.
 1. Cyfrowe wejście audio (koncentryczne i optyczne)
 2. Wybierz jedno
 3. Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne i optyczne)
Podłączenie dźwięku cyfrowego od komputera PC do odbiornika audio-wideo
Niektóre odbiorniki audio-wideo mogą generować (upmix) dźwięk 7.1 za pomocą kanałów 5.1. Aby możliwe było dokonanie instalacji cyfrowego dźwięku kina domowego, odbiornik audio-wideo musi być wyposażony w wejście cyfrowe. Patrz dokumentacja odbiornika audio-wideo.
Aby podłączyć dźwięk cyfrowy od komputera PC do odbiornika audio-wideo:
 1. Połącz złącze Digital Out na tylnym panelu komputera PC z wejściem cyfrowym Digital Input (SPDIF) w odbiorniku audio-wideo lub cyfrowym systemie audio. Zawsze używaj tylko jednego złącza Digital Audio Out.
 2. Wybierz wejście odbiornika audio-wideo.
 3. Dostosuj głośność w odbiorniku audio-wideo.
Podłączenie głośników aktywnych z wejściem cyfrowym
Możesz podłączyć cyfrowy system audio z maksymalnie dwoma przednimi głośnikami, dwoma głośnikami surround, dwoma tylnymi głośnikami surround, głośnikiem centralnym i subwooferem do komputera PC. Aby instalacja była możliwa, głośnik aktywny musi być wyposażony w wejście cyfrowe.
Aby połączyć sześciokanałowe wyjście cyfrowe (dla systemu głośników 5.1) z wejściem cyfrowym głośnika aktywnego:
 1. Podłącz cyfrowy kabel koncentryczny lub optyczny audio do złącza Digital Audio Out znajdującego się na tylnym panelu komputera PC.
 2. Podłącz cyfrowy kabel koncentryczny lub optyczny audio do głośników.
 3. Podłącz zasilanie systemu głośników. Patrz dokumentacja głośników.
 4. Włącz system głośników.
 Uwaga:
W celu prawidłowej konfiguracji dźwięku należy dostosować zarówno ustawienia głośników jak i ustawienia dźwięku odtwarzacza DVD w programie Media Center. Zanotuj konfigurację głośników na potrzeby późniejszej konfiguracji oprogramowania.
Konfigurowanie dźwięku cyfrowego w oprogramowaniu
Jeśli aplikacja nie ma opcji "Digital Out" (Wyjście cyfrowe) lub "S/PDIF", wzmacniacz cyfrowy będzie odtwarzać dźwięk tylko w trybie stereo.
Gry
Aby grać w grę z wykorzystaniem dźwięku przestrzennego, przejdź do konfiguracji dźwięku gry i wybierz jedną z poniższych opcji wyjścia:
 • Digital Out (Wyjście cyfrowe) - Pełny dźwięk 5.1 z wyjścia cyfrowego - Brak dźwięku z wyjść analogowych.
 • Analog 5.1 Out (Wyjście analogowe 5.1) - Pełny dźwięk 5.1 z głośników analogowych. Cyfrowy odtwarzacz audio-wideo lub wzmacniacz wykrywa sygnał dźwiękowy i odtwarza dźwięk jedynie w trybie stereo (głośniki przedni lewy i prawy).
 • Analog 2.1 Out (Wyjście analogowe 2.1) - Dźwięk stereo z głośników analogowych. Cyfrowy odtwarzacz audio-wideo lub wzmacniacz także odtwarza dźwięk stereo.
  Jeśli odtwarzacz DVD ma opcję DTS, IVT nie dekoduje sygnału dźwiękowego DTS dla wyjścia analogowego. W przypadku gier lub jakiejkolwiek aplikacji obsługującej dźwięk przestrzenny wymagane jest wybranie dźwięku cyfrowego. Jeśli aplikacja nie ma opcji "digital" lub "SPDIF", wówczas dźwięk przestrzenny działa jedynie, gdy używane są analogowe wyjścia głośnikowe. Dźwięk cyfrowy może być słyszalny jedynie w trybie stereo.
InterVideo Home Theater
Aby odtworzyć płytę DVD z dźwiękiem 5.1 w programie InterVideo Home Theater, przejdź do konfiguracji dźwięku i wybierz jedną z następujących opcji wyjścia:
 • Digital Out (Wyjście cyfrowe) - Pełny dźwięk 5.1 z wyjścia cyfrowego - Brak dźwięku z wyjść analogowych.
 • Analog 5.1 Out (Wyjście analogowe 5.1) - Pełny dźwięk 5.1 z głośników analogowych. Cyfrowy odbiornik/wzmacniacz będzie wykrywał sygnał dźwiękowy i odtwarzał dźwięk jedynie w trybie stereo (głośniki przedni lewy i prawy).
 • Analog 2.1 Out (Wyjście analogowe 2.1) - Dźwięk stereo z głośników analogowych. Cyfrowy odtwarzacz/wzmacniacz także będzie odtwarzać dźwięk w trybie stereo.
Media Center
W przypadku używania systemu dźwiękowego 5.1 (sześciokanałowego), 7.1 (ośmiokanałowego) lub cyfrowego systemu dźwiękowego z oprogramowaniem Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 po podłączeniu sprzętu audio należy skonfigurować ustawienia głośników i ustawienia odtwarzacza DVD w programie Media Center.
Konfigurowanie ustawień głośników
Aby skonfigurować program Media Center dla wielokanałowego wyjścia audio:
 1. Naciśnij przycisk Media Center na pilocie zdalnego sterowania. Możesz także kliknąć Start na pasku zadań, a następnie wybrać Media Center.
 2. Kliknij Ustawienia, Ogólne, Konfiguruj program Windows Media Center, a następnie Konfiguruj głośniki. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji głośników.
 3. Kliknij Dalej.
 4. W polu Określ, ile masz głośników, wybierz liczbę głośników, która odpowiada Twojemu systemowi. Na przykład, wybierz 5.1. Kliknij Dalej.
   Uwaga:
  Jeśli Twoja konfiguracja głośników nie jest widoczna na liście, kliknij ikonę głośnika Efekt dźwiękowy w zasobniku systemowym pulpitu.
 5. Wybierz Testuj. Jeśli słyszysz dźwięk z wszystkich głośników, kliknij Dalej. Jeśli nie słyszysz dźwięku z wszystkich głośników, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać ten problem.
 6. Kliknij Zakończ.
Wyjście cyfrowe programu Media Center dla odtwarzania DVD
Aby skonfigurować program Media Center dla wielokanałowego wyjścia audio dla odtwarzacza DVD.
 1. Naciśnij przycisk Media Center na pilocie zdalnego sterowania. Możesz także kliknąć Start na pasku zadań, a następnie wybrać Media Center.
 2. Kliknij Ustawienia, DVD, Dźwięk, a następnie Konfiguracja głośników.
 3. Ustaw wyjście dźwiękowe, tak aby odpowiadało Twojemu systemowi głośników. Na przykład, wybierz 5.1. Jeśli używasz dźwięku cyfrowego, wybierz S/PDIF.
 4. Kliknij Zapisz.
Karty dźwiękowe SoundBlaster Audigy 2 ZS
Komputery PC, które obsługują cyfrowe wyjście audio i mają głośniki surround (system 5.1, 6.1 lub 7.1) podłączone za pomocą przedniego lub tylnego portu dźwięku S/PDIF, mogą nie odtwarzać dźwięku z głośnika centralnego.
Aby włączyć kanał centralny poprzez pętlę sygnału S/PDIF w oprogramowaniu Creative:
 1. Kliknij Start, Wszystkie programy, SoundBlaster Audigy 2 ZS, a następnie Creative Audigy HQ.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Device Controls. Kliknij kartę Decoder.
 3. Wybierz opcję SPDIF Pass through (Pętla sygnału SPDIF). Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i wyjść. Kanał centralny jest teraz włączony w S/PDIF i głośnik centralny powinien działać.
  Jeśli nadal nie działa, upewnij się, że w oprogramowaniu audio są wybrane odpowiednie ustawienia dźwięku, które odpowiadają Twoim głośnikom. Na przykład, jeśli masz system głośników 5.1 i używasz dźwięku AC97, ustaw konfigurację głośników na 5.1 w oprogramowaniu zarządzającym dźwiękiem wielokanałowym.
   Uwaga:
  Jeśli czynności opisane w tym dokumencie nie przyniosły rozwiązania problemu, być może doszło do uszkodzenia karty dźwiękowej. Komputery zakupione po 2001 r. przeważnie zawierają program o nazwie PC-Doctor. Za jego pomocą możesz wykryć ewentualne usterki systemu dźwięku zamiast od razu dzwonić na infolinię pomocy technicznej czy oddawać komputer do naprawy. Więcej informacji na temat testowania dźwięku w poszukiwaniu ewentualnych błędów znajdziesz w dokumencie pomocy HP Komputery stacjonarne HP i Compaq – Korzystanie z programu PC Doctor. Jeżeli po wykonaniu testu wyświetlony zostanie komunikat z kodem błędu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać dalszą pomoc. Zapisz numer błędu, aby móc go podać przedstawicielowi działu.
Sound Effect Manager lub Realtek HD Sound Effect Manager
Po zainstalowaniu i podłączeniu systemu głośników do komputera PC, oraz jeśli komputer PC jest wyposażony w 6 poniższych złączy audio, możesz użyć oprogramowania Sound Effect Manager, aby skonfigurować i dostosować dźwięk.
Konfigurowanie głośników za pomocą oprogramowania Sound Effect Manager
Jeśli nie widzisz urządzenia, które ma zostać skonfigurowane, zmień wybór głośników w oknie Konfiguracja głośników.
Aby skonfigurować głośniki za pomocą oprogramowania Sound Effect Manager:
 1. Kliknij Start na pasku zadań, a następnie Panel sterowania.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dźwięki, mowa i urządzenia audio oraz Sound Effect Manager
  • Sound Effect Manager (dla dźwięku HD)
  • Panel sterowania dźwiękiem wielokanałowym (dla dźwięku AC'97)
 3. Kliknij przycisk Speaker Configuration (Konfiguracja głośników).
 4. Wybierz liczbę głośników w swoim systemie, na przykład głośniki 5.1. Złącze bez tekstu opisu w Przewodniku połączenia wskazuje na to, że dane złącze nie jest używane w wybranej konfiguracji głośników.
 5. Kliknij OK.
   Uwaga:
  Aby przetestować głośniki (tylko głośniki wielokanałowe), kliknij przycisk Speaker Test (Test głośników). Panel sterowania WinDVD wyświetla numer aktualnie używanego głośnika. Kliknij przycisk Stop.
 6. Włącz lub wyłącz cyfrowe wyjście audio, używając oprogramowania Sound Effect Manager. Patrz następny punkt. (opcjonalnie)
 Uwaga:
Jeśli chcesz odtwarzać płytę DVD stereo, zmień ustawienia dźwięku Win DVD, tak aby odpowiadały wyjściu audio płyty DVD.
Przycisk Digital Audio
Gdy klikniesz przycisk Digital Audio, zostanie wyświetlone okno, które umożliwia wybór cyfrowego wyjścia audio i częstotliwości dźwięku cyfrowego dla cyfrowych złączy audio w komputerze PC.
Aby włączyć cyfrowe wyjście audio:
 1. Skonfiguruj wyjście audio za pomocą oprogramowania Sound Effect Manager.
 2. Kliknij przycisk Digital Audio. Wybierz opcję Output digital only (Tylko wyjście cyfrowe) (możesz także wybrać opcję Digital-in to Digital-out pass through mode).
 3. Zamknij okno. Jeśli wybierzesz opcję Enable digital audio output, ustawienie głośności mikrofonu staje się niewyciszone, źródło nagrywania jest ustawione na Stereo Mix, a jeśli mikrofon będzie umieszczony zbyt blisko głośników, może zostać wyświetlony odpowiedni komunikat.
Wyłączanie cyfrowego wyjścia audio za pomocą oprogramowania Sound Effect Manager (opcjonalne)
Aby wyłączyć cyfrowe wyjście audio:
 1. Kliknij przycisk Digital Audio. Wybierz opcję Digital output off (Wyjście cyfrowe wyłączone) (możesz także wybrać opcję Digital-in to Digital-out pass through mode).
 2. Zamknij okno.
Jeśli wybierzesz opcję Enable digital audio output, ustawienie głośności mikrofonu staje się niewyciszone, źródło nagrywania jest ustawione na Stereo Mix, a jeśli mikrofon będzie umieszczony zbyt blisko głośników, może zostać wyświetlony odpowiedni komunikat.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...