Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet Pro serii K5300 oraz K5400 - Mac OS: Czyszczenie głowic drukujących

Issue
Głowice drukujące mają mikroskopijne dysze, które mogą się zatykać, jeśli zostaną wystawione na działanie powietrza na dłużej niż kilka minut. Drukarka została zaprojektowana do zapobiegania wysychaniu dysz w trybie bezczynności. Głowica drukująca nieużywana przez dłuższy czas może się również zatkać, co spowoduje zauważalny spadek jakości druku. W celu odetkania dysz należy oczyścić głowice drukujące.
Głowice drukujące należy również wyczyścić, gdy na wydrukach tekstu lub grafiki brakuje linii albo kropek.
 Uwaga:
Czyszczenie zużywa atrament, dlatego należy czyścić głowice drukujące tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Czyszczenie trwa maksymalnie 3,5 minuty.
Solution
Aby wyczyścić głowice drukujące, zastosuj jedną z następujących metod:
Czyszczenie głowicy drukującej z panelu sterowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie, naciśnij dwa razy przycisk Anuluj, naciśnij jeden raz przycisk Wznów, a następnie zwolnij przycisk Zasilanie.
Czyszczenie głowic drukujących za pomocą wbudowanego serwera internetowego
 1. Uruchom wbudowany serwer internetowy, stosując jedną z następujących metod:
  • Przeglądarka internetowa - na pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
  • Karta Informacje w oknie Toolbox (przybornika) drukarki - kliknij przycisk Launch (Uruchom) w grupie wbudowanego serwera internetowego.
 2. Kliknij kartę Device Settings (Ustawienia urządzenia).
 3. Kliknij opcję Device Services (Obsługa urządzenia) w lewym okienku.
 4. Wybierz opcję Wyczyść głowice drukujące na liście rozwijanej w sekcji Print Quality (Jakość wydruku).
 5. Kliknij opcję Run Diagnostic (Uruchom diagnostykę).
Czyszczenie głowic drukujących przy użyciu narzędzia HP Printer Utility
 1. Otwórz okno HP Printer Utility.
 2. Kliknij opcję Clean (Wyczyść) w panelu Information and Support (Informacje i pomoc techniczna).
Ręczne czyszczenie głowic drukujących
Po zainstalowaniu głowic drukujących na panelu sterowania może pojawić się komunikat z informacją, że urządzenie nie będzie drukować. W takim przypadku może być konieczne wyczyszczenie styków elektrycznych na głowicach drukujących i w urządzeniu.
 Przestroga:
Styki głowic drukujących należy czyścić tylko po wyczyszczeniu głowic drukujących według instrukcji powyżej. Styki głowic drukujących zawierają czułe elementy elektroniczne, które można łatwo uszkodzić.
 1. Otwórz górną pokrywę.
 2. Jeśli karetka nie przesunie się automatycznie w lewą stronę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów przed trzy do pięciu sekund, aż głowice drukujące rozpoczną przesuwanie się w lewą stronę.
 3. Po zatrzymaniu się karetki wyłącz drukarkę. Odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego.
 5. Podnieś zatrzask głowicy drukującej.
  Rys. : Podnoszenie zatrzasku
 6. Podnieś uchwyt głowicy drukującej i za jego pomocą wyciągnij głowicę drukującą z jej gniazda.
  Rys. : Uchwyt głowicy drukującej
 7. Ostrożnie usuń cały atrament ze styków w głowicy drukującej, używając suchej miękkiej, niestrzępiącej się szmatki, która nie zostawia śladów ani włókien.
   Przestroga:
  Wytrzeć należy tylko styki. Wycieranie dysz, umieszczonych na spodzie głowicy drukującej, może spowodować poważne uszkodzenie głowicy.
   Uwaga:
  Styki elektryczne to niewielkie kwadraty koloru miedzianego, zgrupowane po jednej stronie głowicy drukującej.
  Dysze znajdują się na innej stronie głowicy drukującej. Atrament będzie widoczny na dyszach.
  Rys. : Usuwanie atramentu ze styków
   Przestroga:
  Dotykanie dysz może spowodować ich trwałe uszkodzenie. Ponadto atrament może trwale pobrudzić odzież.
 8. Po czyszczeniu umieść głowicę drukującą na arkuszu papieru lub ręczniku papierowym. Upewnij się, że dysze nie dotykają papieru.
 9. Wyczyść punkty styku w gnieździe głowicy drukującej wewnątrz drukarki za pomocą suchej, miękkiej niestrzępiącej się szmatki.
  Rys. : Czyszczenie punktów styku
 10. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki.
 11. Włącz drukarkę. Na panelu sterowania powinna pojawić się informacja o braku głowicy drukującej.
 12. Włóż głowicę drukującą do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem. Dociśnij mocno głowicę, aby zapewnić odpowiedni kontakt.
 13. Przesuń zatrzask głowicy drukującej całkowicie do przodu, a następnie dociśnij, aby upewnić się, że został prawidłowo zatrzaśnięty. Zatrzaśnięcie może wymagać użycia większej siły.
 14. W razie potrzeby powtórz kroki powyżej dla drugiej głowicy drukującej.
 15. Zamknij górną pokrywę.
 16. Jeśli komunikat na panelu sterowania nie zniknie, powtórz procedurę czyszczenia opisaną powyżej dla głowicy drukującej, której dotyczy ten komunikat.
 17. Jeśli komunikat na panelu sterowania nie zniknie, wymień głowicę drukującą, której dotyczy komunikat.
 18. Zaczekaj, aż urządzenie zainicjalizuje głowice drukujące i wydrukuje strony wyrównania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...