Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z obsługą filmów z dysków DVD i Blu-ray (system Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7.
Celem tego dokumentu jest rozwiązanie problemów, które mogą wystąpić podczas odtwarzania na komputerze filmów z dysków DVD lub Blu-ray. Najpierw sprawdź napęd i upewnij się, czy może odczytać strukturę plików z dysku DVD lub Blu-ray. Następnie, jeżeli napęd prawidłowo odczytuje dysk, przejdź do podrozdziału, który najlepiej odpowiada konkretnej sytuacji. Jeżeli nie można znaleźć podrozdziału, który byłby pomocny w danej sytuacji, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie do odtwarzania dysków DVD lub Blu-ray i sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany.
Dysk DVD lub Blu-ray przeskakuje, tymczasowo zawiesza się lub odtwarzanie nie jest płynne na komputerach z systemem Windows 7
W celu rozwiązania problemu wykonaj każdą z poniższych czynności w podanej kolejności, a po każdej z nich spróbuj odtworzyć film. Procedurę kontynuuj do momentu rozwiązania problemu.
Krok 1: Czyszczenie płyty z filmem w celu rozwiązania problemów z odtwarzaniem na komputerach z systemem Windows 7
Brudna lub porysowana powierzchnia dysku jest główną przyczyną przeskakiwania obrazu podczas odtwarzania na komputerze. Ze względu na to, że obszar odczytu dysku DVD i Blu-ray jest mniejszy niż w przypadku dysków CD, dyski te są bardziej narażone na przeskakiwanie i problemy z odtwarzaniem niż dyski CD. Przeskakiwanie może występować znacznie częściej w przypadku filmów, które są często odtwarzane, np. filmów z wypożyczalni.
Aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem, wyczyść dysk. Do czyszczenia użyj niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej przefiltrowaną wodą. Dysk czyść od środka w kierunku zewnętrznej krawędzi. Jeżeli wyczyszczenie dysku nie rozwiąże problemu, kup zestaw naprawczy do dysków CD/DVD dostępny w sklepach elektronicznych.
Jeżeli wyczyszczenie i naprawa dysku nie rozwiąże problemu, a wszystkie dyski są odtwarzane nieprawidłowo, przejdź do następnego kroku. Jeżeli problem występuje jedynie w przypadku kilku filmów, może to oznaczać, że dyski są uszkodzone. Dane na dyskach mogą z czasem ulegać uszkodzeniu.
Aby wydłużyć okres przydatności do użycia dysków DVD lub Blu-ray:
 • Przechowuj je w pudełkach, jeśli nie są używane.
 • Nie wystawiaj dysków bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
 • Nigdy nie przesuwaj ani nie obracaj dysków leżących na jakiejkolwiek powierzchni.
Krok 2: Odłączenie komputera od Internetu podczas odtwarzania filmów w celu rozwiązania problemów z odtwarzaniem na komputerach z systemem Windows 7
Podczas odtwarzania filmów programy mogą łączyć się z Internetem lub siecią. Może to zakłócać odtwarzanie filmu. Przed odtwarzaniem filmu odłącz komputer od Internetu i wyłącz bezprzewodowe połączenie z Internetem. Jeżeli podczas odtwarzania filmów komputer nie jest podłączony do Internetu, a obraz nadal przeskakuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Wyłączanie skanowania antywirusowego w celu rozwiązania problemów z odtwarzaniem na komputerach z systemem Windows 7
Nie oglądaj filmów w trakcie rutynowego skanowania systemu w poszukiwaniu wirusów. Ustaw harmonogram skanowania tak, aby nie kolidował z oglądaniem filmów. Po odłączeniu komputera od Internetu można również tymczasowo wyłączyć oprogramowanie zabezpieczające. Pamiętaj jednak, aby po zakończeniu oglądania ponownie je włączyć.
Krok 4: Wyłączenie dodatkowych urządzeń (podłączonych urządzeń), aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem na komputerach z systemem Windows 7
Odłączenie niepotrzebnych urządzeń, które są podłączone do komputera, może zwolnić cenne zasoby systemowe i poprawić wydajność odtwarzania filmu. Wyłącz drukarki, urządzenia wielofunkcyjne (lub urządzenia all-in-one) i skanery, odłącz aparat i kamerę, zewnętrzne napędy i przenośne odtwarzacze muzyki. Jeżeli to nie pomoże, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Upewnij się, że oprogramowanie odtwarzacza i napędu DVD lub Blu-ray jest aktualne, aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem na komputerach z systemem Windows 7
Niektóre modele napędów DVD lub Blu-ray pozwalają na lepsze odtwarzanie wideo po aktualizacji oprogramowania sprzętowego napędu. Najnowsze oprogramowanie do odtwarzacza DVD lub Blu-ray komputera może zawierać aktualizacje, które rozwiążą problemy związane z odtwarzaniem. Wejdź na stronę wsparcia HP, aby znaleźć i zainstalować aktualizacje oprogramowania napędu DVD lub Blu-ray bądź aktualizacje oprogramowania odtwarzacza.
Nie można odtworzyć kopii filmu z dysku DVD lub Blu-ray na komputerze z systemem Windows 7
Dane przechowywane na większości dysków DVD lub Blu-ray z filmami są zaszyfrowane, co uniemożliwia kopiowanie filmów. W związku z tym wykonanie zwykłej kopii dysku z komercyjnym filmem spowoduje utworzenie dysku, którego nie można odtworzyć - jest to normalne.
Niechronione filmy z dysków DVD lub Blu-ray, takie jak filmy amatorskie, mogą być kopiowane i odtwarzane.
Testowanie napędu w komputerze z systemem Windows 7 w celu sprawdzenia, czy czyta on pliki na płytach DVD lub Blu-ray w celu rozwiązania problemów z odtwarzaniem
Jeżeli napęd nie odczytuje żadnych plików zapisanych na dyskach DVD lub Blu-ray, oznacza to, że przyczyną problemów jest napęd CD/DVD, a nie oprogramowanie do odtwarzania filmów albo dysku. Aby sprawdzić, czy napęd umożliwia odczytanie struktury plików dysku, wykonaj poniższe czynności.
 1. Włóż do napędu dysk DVD lub Blu-ray z filmem lub danymi.
  Jeżeli zostanie wyświetlone okno automatycznego odtwarzania, zamknij je.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie pozycję Komputer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Otwórz.
  Jeżeli wysunięta zostanie taca napędu lub pojawi się komunikat z poleceniem włożenia płyty, oznacza to, że napęd nie rozpoznaje dysku. Włóż inny dysk i sprawdź, czy napęd rzeczywiście służy do odtwarzania dysków DVD lub Blu-ray.
  Rys. : Przeglądanie zawartości dysku DVD
  Przeglądanie zawartości dysku DVD
 4. W prawym okienku Eksploratora powinny zostać wyświetlone pliki i foldery. Po włożeniu do napędu zwykłego filmu na dysku DVD w oknie powinny zostać wyświetlone foldery VIDEO_TS i AUDIO_TS.
  Jeżeli nie ma żadnych folderów lub pojawi się komunikat o błędzie, przyczyną mogą być następujące problemy:
  • Dysk może być wadliwy; spróbuj użyć innego dysku.
  • Dysk może nie być zgodny z typem napędu zainstalowanym w komputerze. Przykładowo napęd może być przeznaczony do odczytu dysków DVD, ale nie Blu-ray.
  • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji. Wejdź na stronę wsparcia HP, aby znaleźć i zainstalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zainstalowanego w posiadanym modelu komputera.
  • Jeżeli po próbie uruchomienia kilku dysków problem nadal występuje, patrz dokument Napęd optyczny komputera nie czyta płyt (system Windows 7).
Nie można odtworzyć określonego filmu na komputerze z systemem Windows 7
Przyczyny braku możliwości odtworzenia określonego filmu i wskazówki dotyczące rozwiązywania tego problemu:
 • Jeżeli nie można odtworzyć określonego filmu, a inne filmy odtwarzane są prawidłowo, prawdopodobnie oznacza to, że dysk z filmem jest uszkodzony - może być porysowany, brudny, uszkodzony przez słońce lub mieć wadę fabryczną. Aby spróbować poprawić stan dysku, wyczyść go niestrzępiącą się szmatką zwilżoną filtrowaną wodą. Dysk czyść od środka w kierunku zewnętrznej krawędzi. Jeżeli wyczyszczenie dysku nie rozwiąże problemu, kup zestaw naprawczy do dysków CD/DVD dostępny w sklepach elektronicznych.
 • Jeżeli jest to film na dysku Blu-ray, a inne filmy na dysku Blu-ray są odtwarzane prawidłowo, konieczne może okazać się zaktualizowanie oprogramowania DVD zgodnego ze standardem Blu-ray. Zabezpieczenie treści Blu-ray może być aktualizowane przez przemysł filmowy, co wymaga pobrania nowych kodów umożliwiających odtwarzanie filmów. Połącz się z Internetem, uruchom oprogramowanie i użyj funkcji aktualizacji, aby zainstalować najnowsze aktualizacje. Jeżeli na przykład komputer HP został dostarczony z napędem zgodnym ze standardem Blu-ray i oprogramowaniem HP MediaSmart, przejdź do menu Ustawienia i kliknij polecenie Aktualizuj, aby pobrać najnowsze aktualizacje. Jeżeli problem nie ustępuje, przejdź do następnego podrozdziału Nie można odtwarzać filmów Blu-ray.
 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie napędu jest aktualne, wejdź na stronę wsparcia HP, aby znaleźć i zainstalować dostępne aktualizacje oprogramowania napędu komputera z witryny firmy HP.
Nie można odtwarzać filmów Blu-ray na komputerze z systemem Windows 7
Odtwarzanie filmów z dysku Blu-ray w wysokiej rozdzielczości jest możliwe pod warunkiem, że wszystkie składniki systemu spełniają opisane poniżej wymagania.
 • Napęd optyczny musi być zgodny z formatem dysku Blu-ray, zwanym również formatem BD. Możesz sprawdzić, czy na przednim panelu napędu znajduje się etykieta Blu-ray lub zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi komputera w celu ustalenia, czy napęd jest zgodny ze standardem Blu-ray. Jeżeli element laserowy napędu jest widoczny, sprawdź liczbę soczewek. Napędy Blu-ray są wyposażone w dwie odrębne soczewki lasera.
  Rys. : Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
  Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
 • Monitor lub odbiornik HDTV powinien obsługiwać funkcję zabezpieczenia treści cyfrowej (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP). Odtwarzanie filmów za pomocą urządzenia, które nie obsługuje funkcji HDCP, jest możliwe po zmianie rozdzielczości ekranu monitora lub odbiornika TV na 480p lub niższą.
 • Dysk musi być dyskiem z filmem Blu-ray (w napędzie Blu-ray, który nie obsługuje formatu HD DVD, nie można odtwarzać dysków HD DVD).
 • Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania filmów obsługujące format Blu-ray, np. HP MediaSmart.
 • Do odtwarzania filmów w rozdzielczości ponad 480p wymagane jest połączenie za pomocą kabla DVI lub HDMI.
 • Odtwarzanie filmów Blu-ray przez dłuższy czas wymaga połączenia z Internetem (w celu odnawiania klucza AACS). Połączenie nie jest wymagane do początkowej konfiguracji i odtwarzania, ale jest potrzebne w przypadku dalszego użytkowania napędu. Program do odtwarzania automatycznie przeprowadza aktualizację po podłączeniu do Internetu.
 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe napędu jest zaktualizowane, wejdź na stronę wsparcia HP. Odszukaj nazwę/numer produktu na karcie Sterowniki i oprogramowanie, aby znaleźć i zainstalować udostępniane przez firmę HP aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zgodne z rodzajem napędu zainstalowanego w komputerze.
 • Jeżeli jest to nowszy film Blu-ray, a inne filmy Blu-ray są odtwarzane, może się okazać, że konieczna jest aktualizacja oprogramowania zgodnego ze standardem Blu-ray. Zabezpieczenie treści Blu-ray może być aktualizowane przez przemysł filmowy, co wymaga pobrania nowych kodów umożliwiających odtwarzanie filmów.
   Uwaga:
  Producent oprogramowania może nie oferować oprogramowania, które pozwala odtwarzać najnowsze filmy. Jeżeli aktualizacja umożliwiająca obejrzenie konkretnego filmu nie jest dostępna, systematycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.
  • HP MediaSmart DVD: Przejdź do ustawień aplikacji (polecenie Ustawienia) i kliknij przycisk Aktualizuj, aby pobrać najnowsze aktualizacje.
  • HP DVD Play: Kliknij ikonę DVD Play w lewym dolnym rogu ekranu, aby sprawdzić dostępne aktualizacje.
  • CyberLink PowerDVD: Skorzystaj z witryny internetowej Centrum aktualizacji firmy CyberLink, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.
  • Inne oprogramowanie Blu-ray dostarczone wraz z komputerem: Sprawdź, w jaki sposób zaktualizować oprogramowanie w danym programie. Możesz także sprawdzić stronę zawierającą oprogramowanie i sterowniki do pobrania dla posiadanego modelu komputera, przechodząc do strony Wsparcie i sterowniki HP i wprowadzając nazwę/numer produktu na karcie Sterowniki i oprogramowanie.
  • Oprogramowanie Blu-ray zainstalowane przez użytkownika: Sprawdź, w jaki sposób zaktualizować oprogramowanie w danym programie. Jeżeli nie możesz znaleźć sposobu aktualizacji oprogramowania, przejdź do witryny internetowej producenta oprogramowania.
Po podłączeniu i włączeniu wszystkich tych komponentów ustaw rozdzielczość obrazu na komputerze, aby dopasować ją do możliwie najlepszej rozdzielczości HDTV ekranu - optymalnie 1080p lub 1920x1080. W przypadku, gdy dany odbiornik TV lub monitor nie obsługuje funkcji HDCP, ustaw niższą rozdzielczość, tzn. 480p lub mniej.
Problemy z odtwarzaniem filmów z dysku Blu-ray na komputerze przenośnym z systemem Windows 7
Podczas odtwarzania filmów z dysku Blu-ray na komputerze przenośnym mogą wystąpić następujące problemy:
 • Film z dysku Blu-ray nie jest jednocześnie odtwarzany na wyświetlaczu komputera przenośnego i na ekranie zewnętrznym. Komunikat Zawartość zabezpieczona. Zawartości nie można odtwarzać w bieżącym trybie wyświetlania może pojawić się w trakcie odtwarzania filmu z dysku Blu-ray w trybie podwójnego wyświetlania. Takie działanie jest celowe. Z uwagi na zabezpieczenie przed kopiowaniem film na dysku Blu-ray może być w danym momencie odtwarzany tylko na jednym wyświetlaczu. Dlatego też zdecyduj, czy zawartość dysku Blu-ray ma być wyświetlana na wyświetlaczu komputera przenośnego, czy też na ekranie zewnętrznym. Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Windows + P, aż sygnał obrazu zostanie przełączony z wyświetlacza komputera przenośnego na żądany ekran zewnętrzny.
 • Nie można sterować menu filmu Blu-ray za pomocą panelu dotykowego ani podłączonej myszki. Takie działanie jest celowe. W przypadku filmu na dysku Blu-ray zakłada się, że w celu wyboru opcji odtwarzania użytkownik korzysta z klawiatury lub pilota do komputera (jeżeli został dołączony do zestawu).
 • W sytuacji, gdy połączenie bezprzewodowe komputera przenośnego jest aktywne, od czasu do czasu w trakcie odtwarzania filmu Blu-ray wyświetlane są poziome linie. Linie wyświetlane na ekranie są spowodowane zakłóceniami pochodzącymi z sieci bezprzewodowej. Aby rozwiązać ten problem, zamknij wszystkie otwarte aplikacje i wyłącz łączność bezprzewodową, naciskając przycisk łączności bezprzewodowej na obudowie komputera. To powinno zapobiec kolejnym zakłóceniom powodowanym przez sieć bezprzewodową.
 • Odtwarzanie dźwięku nie działa po podłączeniu do telewizora HD za pomocą kabla HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Sterowniki dźwięku muszą zostać prawidłowo skonfigurowane w następujący sposób:
  1. Kliknij kolejno Start, Panel sterowania, Sprzęt, a następnie kliknij Dźwięk.
  2. Kliknij kategorię Dźwięk.
  3. Zaznacz opcję Cyfrowe urządzenie wyjściowe (SPDIF), a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  4. Kliknij kartę Odtwarzanie, a następnie jako ustawienie domyślne wybierz pozycję Wyjście cyfrowe.
  5. Click on SPDIF (Digital Output via HP Doc), and then click the Properties button.
  6. Select the Supported formats tab and uncheck all boxes in the Encoded formats. Click Apply and then click OK to accept the changes and return to Playback tab.
  7. Sprawdź, czy na karcie Odtwarzanie została zaznaczona pozycja Cyfrowe urządzenie wyjściowe (SPDIF), a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  8. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + P, aby przełączyć do trybu HDMI. Czynność ta spowoduje odświeżenie ekranu oraz przełączenie sygnału obrazu z wyświetlacza komputera przenośnego na ekran zewnętrzny. Od teraz dźwięk powinien być odtwarzany przez system dźwiękowy telewizora HD.
Nie można odtwarzać filmów 3D Blu-ray na komputerze z systemem Windows 7
Przed odtworzeniem na komputerze dysku Blu-ray z filmem 3D sprawdź, czy komputer spełnia poniższe wymogi i czy jest wyposażony w odpowiednie składniki sprzętowe i oprogramowanie.
 • Napęd optyczny musi być zgodny z formatem dysku Blu-ray, zwanym również formatem BD. Możesz sprawdzić, czy na przednim panelu napędu znajduje się etykieta Blu-ray lub zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi komputera w celu ustalenia, czy napęd jest zgodny ze standardem Blu-ray. Jeżeli element laserowy napędu jest widoczny, sprawdź liczbę soczewek. Napędy Blu-ray są wyposażone w dwie odrębne soczewki lasera.
  Rys. : Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
  Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
 • Należy używać wyświetlacza zgodnego z technologią 3D Vision, jak monitor lub odbiornik HDTV, którego wejście jest zgodne z funkcją High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Częstotliwość odświeżania prawdopodobnie trzeba będzie ustawić na 120 Hz (lub wielokrotność 120 Hz), a rozdzielczość na 1080 pikseli.
 • Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano oprogramowanie do odtwarzania filmów 3D z dysku Blu-ray. Standardowe odtwarzacze multimedialne mogą nie odtwarzać filmów 3D.
 • Włóż okulary 3D zgodne z zainstalowanym oprogramowaniem.
 • Karta graficzna komputera również musi być zgodna z rodzajem technologii 3D wykorzystywanej przez oprogramowanie. Jeżeli na przykład korzystasz z technologii NVIDIA 3D Vision, wówczas wykorzystywane oprogramowanie, okulary i karta graficzna muszą być zgodne z tą technologią. Aby sprawdzić, czy zainstalowana jest zgodna karta graficzna, możesz sprawdzić specyfikacje komputera lub karty graficznej.
 • Obsługa technologii 3D (z dysków Blu-ray) wymaga odpowiednio szybkiego procesora. Zazwyczaj jeżeli w komputerze jest zainstalowana karta graficzna zgodna z technologią Blu-ray 3D, oznacza to, że procesor również obsługuje 3D.
 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe napędu jest zaktualizowane, wejdź na stronę wsparcia HP. Odszukaj nazwę/numer produktu na karcie Sterowniki i oprogramowanie, aby znaleźć i zainstalować udostępniane przez firmę HP aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zgodne z rodzajem napędu zainstalowanego w komputerze.
Błąd podczas odtwarzania DVD w systemie Windows 7: Nie znaleziono dekodera DVD
Dekoder to oprogramowanie, które wskazuje systemowi Windows, w jaki sposób złożyć obraz z plików DVD, aby go odtworzyć. Komunikat o błędzie „Nie znaleziono dekodera DVD” pojawia się wtedy, gdy dekoder nie został zainstalowany lub jest nieprawidłowo zarejestrowany w systemie Windows. W Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach dekodery DVD są płatne i nie można ich legalnie pobrać za darmo z Internetu. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu zgodnie z prawem jest ponowna instalacja oprogramowania DVD lub zakup nowego oprogramowania do odtwarzania dysków DVD.
Rozwiązywanie błędów regionu DVD i Blu-ray na komputerze z systemem Windows 7
Błąd regionu jest wyświetlany po umieszczeniu w napędzie dysku z filmem. Nie można odtworzyć filmu. Poniżej podano przykłady komunikatów o błędzie regionu:
 Uwaga:
Poniższe informacje dotyczą dysków DVD regionu 1. Regulacje prawne i działanie napędu mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.
 • Niewłaściwy region DVD
 • Region filmu DVD, który chcesz odtworzyć, nie jest zgodny z regionem przypisanym do odtwarzacza DVD
 • 0x80004003
 • 0x80034013
Błędy regionu występują, gdy film na dysku DVD lub Blu-ray nie jest zgodny z krajem/regionem, w którym film miał być sprzedawany. Napęd jest zgodny z regionem, w którym został sprzedany. Jeżeli w napędzie znajdzie się dysk z filmem z innego kraju/regionu, zostanie wyświetlony komunikat, a oprogramowanie może nie zezwolić na odtworzenie filmu.
Tabela regionów dla standardowych dysków DVD
Kraje/regiony
Kody krajów/regionów
Kraje/regiony
1
USA i Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód, RPA
3
Azja Południowo-Wschodnia (w tym SRA Hongkong)
4
Australia, Ameryka Środkowa i Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia
5
Europa Wschodnia, Afryka Północna, Azja Północno-Zachodnia
6
Chiny
Tabela regionów dotycząca standardowych dysków Blu-ray
Kod regionu
Kraje/regiony
A
Azja Wschodnia (z wyjątkiem Chin kontynentalnych i Mongolii), Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Północna, Południowa i Środkowa oraz terytoria zależne.
B
Afryka, Azja Południowo-Zachodnia, Europa (z wyjątkiem Rosji), Oceania i terytoria zależne.
C
Azja Środkowa, Azja Wschodnia (wyłącznie Chiny kontynentalne i Mongolia), Azja Południowa, Eurazja Środkowa i terytoria zależne.
Na poniższej mapie zaznaczono regiony zdefiniowane przez BDA.
Mapa regionów Blu-ray
Komercyjne dyski DVD i Blu-ray z filmami mają przypisany kod regionu. Jeżeli na przykład odtwarzany jest dysk DVD z regionu 1, a odtwarzacz DVD obsługuje region 2, pojawi się okno z komunikatem informującym o tym, że w napędzie znajduje się dysk pochodzący z innego regionu. W tym oknie dialogowym wyświetlony zostanie region włożonego dysku oraz aktualny region przypisany do odtwarzacza, jak również lista nowych regionów odtwarzacza i krajów do wyboru. Na tym etapie można dokonać zmiany regionu.
Większość odtwarzaczy dysków może odtworzyć maksymalnie trzy dyski z innego regionu przed zablokowaniem odtwarzania dysków z innego regionu. Po dokonaniu wyboru nowego regionu wyświetlone zostanie ostrzeżenie informujące o pozostałej ilości zmian wyboru regionu przed zapisaniem zmiany. Zabezpieczenie to zostało opracowane w celu zapobiegania nielegalnej sprzedaży oprogramowania między regionami. Filmy na dysku DVD i Blu-ray powinny być zgodne z regionem, w którym znajduje się użytkownik. Innym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest wymiana napędu na napęd z regionu, w którym sprzedawane są filmy.
Jeżeli użytkownik mieszka w innym regionie niż ten ustawiony w napędzie, możliwe jest dokonanie zmiany ustawień regionu napędu zgodnie z zamieszkiwanym regionem. Na przykład: Jeżeli komputer został zakupiony w Stanach Zjednoczonych (część regionu 1), a następnie użytkownik przeprowadził się do Holandii (region 2), należy odpowiednio zmienić ustawienie regionu napędu. Liczba zmian regionu napędu, których można dokonać, jest ograniczona. W celu dokonania zmiany ustawienia regionu napędu wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń
  Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń z pola wyszukiwania
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Stacje dysków CD-ROM/DVD.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę napędu.
  Zostanie wyświetlone okno właściwości.
 4. Kliknij kartę Region DVD, wybierz obszar geograficzny, a następnie kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmianę.
Rys. : Karta Region DVD w oknie Właściwości urządzenia
Karta Region DVD w oknie Właściwości urządzenia
Nie można odtwarzać filmów w odtwarzaczu Windows Media Player na komputerze z systemem Windows 7
Podczas próby odtwarzania filmu z dysku DVD lub Blu-ray w odtwarzaczu Windows Media Player pojawia się komunikat o błędzie informujący, że program Windows Media Player nie może odtworzyć filmu, ponieważ na komputerze nie zainstalowano zgodnego dekodera. Aplikacja Windows Media Player nie może odtwarzać filmów z dysku DVD lub Blu-ray bez zainstalowania odpowiedniego, zgodnego dekodera. Odtwarzanie filmów z dysku Blu-ray w programie Windows Media Player może wymagać instalacji kodera-dekodera innego producenta, który można pobrać z Internetu.
Skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów programu Windows Media Player.
Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów programu Windows Media Player
System Windows 7 zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwiające rozwiązanie problemów z odtwarzaniem dysków DVD w programie Windows Media Player. W celu skorzystania z narzędzia do rozwiązywania problemów wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij ikonę Start , a następnie pozycję Panel sterowania.
 2. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Znajdź i rozwiąż problemy.
  Rys. : Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
 3. Kliknij kategorię Sprzęt i dźwięk.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów z komputerem
  Rozwiązywanie problemów z komputerem
 4. Kliknij Windows Media Player DVD.
  Rys. : Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i dźwiękiem
  Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i dźwiękiem
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  System Windows sprawdzi komputer w poszukiwaniu problemów. W przypadku wykrycia problemów postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je naprawić.
Niski poziom głośności podczas odtwarzania filmu na komputerze z systemem Windows 7
Poziom głośności spada podczas oglądania filmu lub odtwarzania dźwięku w formacie AC3 w programie Windows Media Player (WMP) lub Windows Media Center (WMC). Poziom głośności dźwięku jest normalny podczas odtwarzania dźwięku z innych źródeł, takich jak gry lub programy do odtwarzania muzyki.
Poziom głośności dźwięku obniża się podczas przetwarzania dźwięku w formacie AC3 z dysków z filmami przez program Windows Media Player lub Windows Media Center. W celu obejścia tego problemu można odtworzyć film za pomocą innego programu (np. HP MediaSmart). Jeżeli film zawiera więcej ścieżek dźwiękowych, wybór formatu stereo (a nie 5.1) również może rozwiązać ten problem.
 Uwaga:
W Internecie można znaleźć narzędzia kodera-dekodera AC3, które umożliwiają wzmocnienie dźwięku AC3. Pamiętaj jednak, że zastosowanie programu do zmiany poziomu głośności dźwięku AC3 niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia głośników lub sprzętu audio.
Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku na komputerze z systemem Windows 7
System Windows 7 zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów identyfikujące problemy z odtwarzaniem dźwięku. W celu uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ikonę Start , a następnie pozycję Panel sterowania.
 2. W kategorii System i zabezpieczenia kliknij polecenie Znajdź i rozwiąż problemy.
  Rys. : Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
 3. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów z komputerem
  Rozwiązywanie problemów z komputerem
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. System Windows sprawdzi komputer w poszukiwaniu problemów. W przypadku wykrycia problemów postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je naprawić.
Ponowna instalacja odtwarzacza filmów na komputerze z systemem Windows 7
Ponowna instalacja oprogramowania odtwarzacza DVD lub Blu-ray może rozwiązać wiele różnych problemów, w tym komunikaty o brakujących plikach, komunikaty o braku wymaganego kodera oraz błędy związane z plikami biblioteki urządzenia (.dll). Oprogramowanie odtwarzacza DVD lub Blu-ray dostarczone wraz z komputerem można zainstalować ponownie za pomocą narzędzia Recovery Manager. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Używanie aplikacji Recovery Manager do przywracania oprogramowania i sterowników (Windows 7).

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...