Pomoc techniczna HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery i monitory HP -- zmiana ustawień ekranu, obrazu tła, ikon oraz wygaszacza ekranu (Windows 7)

Ten dokument dotyczy komputerów z systemem Windows 7.
Informacje zawarte w sekcjach niniejszego dokumentu pomagają zmienić wygląd systemu Windows 7 oraz ekranu.
Zmiana rozmiaru tekstu i okien oraz rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7
Rozmiar i kształt pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows 7 program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiaru i rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.
Aby zmienić ustawienia ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.
  Rys. : Spersonalizować
 2. Kliknij Ekran, aby otworzyć okno ekranu.
  Rys. : Okno ekranu w systemie Windows 7
  Okno ekranu w systemie Windows 7
 3. Aby zmienić rozmiar tekstu i okien, wybierz Średnie lub Duże, a następnie kliknij Zastosuj.
 4. Kliknij opcję Zmień ustawienia ekranu, aby otworzyć okno Ustawienia ekranu.
  Rys. : Ustawienia ekranu
  Ustawienia ekranu w systemie Windows 7
 5. Kliknij obraz monitora, którego ustawienia chcesz zmieniać. Jeśli do komputera podłączony jest tylko jeden monitor, kliknij prostokąt monitora 1. Jeśli chcesz skonfigurować drugi monitor podłączony do komputera, kliknij prostokąt monitora 2.
 6. Aby zmienić rozmiar ekranu wybranego monitora, wybierz rozdzielczość z listy rozwijanej.
 7. Użyj listy rozwijanej Orientacja, aby zmienić orientację między Poziomą i Pionową lub do odwrócenia orientacji.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. W otwartym oknie potwierdzenia kliknij Zachowaj zmiany, aby zapisać zmiany lub Przywróć, aby anulować zmiany.
  Rys. : Potwierdzenie Ustawień ekranu
  Okno Czy chcesz zachować ustawienia ekranu?
Zmiana tła pulpitu w systemie Windows 7
Aby zmienić wzór lub tapetę pulpitu Windows, wykonaj poniższą procedurę:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło pulpitu i kliknij opcję Personalizuj.
  Rys. : Spersonalizować
 2. Kliknij opcję Tło pulpitu, aby otworzyć okno z ustawieniami.
  Rys. : Okno Personalizacja
  Okno personalizacji z lokalizacją opcji Tło pulpitu
 3. Aby zmienić obraz pulpitu, wybierz jeden ze standardowych obrazów tła lub kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację obrazu w komputerze. Aby użyć własnego obrazu jako tła, zapisz obraz w jednym z poniższych formatów: .bmp, .gif, .jpg, .DIB, .png.
  Wybierz jeden lub więcej obrazów, aby stworzyć pokaz slajdów tła pulpitu.
  Rys. : Wybór tła w systemie Windows 7
  Wybór tła w systemie Windows 7
 4. Skorzystaj z listy rozwijanej położenia obrazu, aby zmienić sposób wyświetlania obrazu w tle.
  W przypadku tworzenia pokazu slajdów wybierz częstotliwość zmiany obrazów.
 5. Po dokonaniu zmian kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości ekranu.
Dostosowanie ikon pulpitu
Aby dostosować lub dodać nowe ikony pulpitu, skorzystaj z poniższych informacji:
Wyświetlanie brakujących ikon pulpitu w systemie Windows 7
Jeśli brakuje ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, kliknij opcję Widok i upewnij się, że opcja Pokaż ikony pulpitu jest zaznaczona.
Rys. : Pokaż ikony pulpitu
Pokaż ikony pulpitu
Tworzenie nowego skrótu w systemie Windows 7
Aby utworzyć nową ikonę skrótu na pulpicie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij element Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć skrót.
Rys. : Nowy skrót
Nowy skrót
Tworzenie nowego folderu w systemie Windows 7
Aby utworzyć nowy folder na pulpicie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij element Folder.
Rys. : Nowy folder
Nowy folder
Zmiana nazwy folderu w systemie Windows 7
Aby zmienić nazwę folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę folderu, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę i naciśnij Enter.
Rys. : Zmień nazwę
Kliknij ikonę prawym przyciskiem, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę.
Dostosowywanie rozmiaru ikony w systemie Windows 7
Aby dostosować rozmiar ikony, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows i kliknij opcję Widok. Następnie kliknij opcję Duże ikony, Średnie ikony lub Ikony klasyczne.
Rys. : Dostosuj rozmiar ikony
Dostosuj rozmiar ikony
 Uwaga:
Rozmiar ikon można zmienić w szybki sposób, klikając pulpit, następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.
Aby dostosować rozmiar i czcionkę tekstu ikony, zapoznaj się z tematem Zmiana wyglądu okien i tekstu w systemie Windows 7.
Zmiana wyglądu okien i tekstu w systemie Windows 7
Możesz użyć okna Kolor i wygląd okien do określenia kolorów wykorzystywanych przez system Windows jako domyślny kolor tekstu, kolor tła tekstu, kolor obramowania okna, kolor paska tytułu oraz wiele innych elementów. Aby zmienić wygląd tych elementów, wykonaj poniższe kroki:
 Uwaga:
Nie można w łatwy sposób zmienić rozmiaru wszystkich czcionek bez wpływu na rozmiar całego ekranu. Można zmienić rozmiar wszystkich czcionek wybierając opcję Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) z Panelu sterowania, ale spowoduje to zmianę rozmiaru wszystkich obiektów w systemie Windows. Dostosowanie rozmiaru czcionki powinno być przeprowadzone w używanym oprogramowaniu lub za pomocą procedury w ramach określonej funkcji Windows.
Na przykład, jeśli chcesz zmienić rozmiar czcionki stron internetowych w przeglądarce Internet Explorer, kliknij przycisk Strona na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Rozmiar tekstu. Jeśli chcesz zmienić rozmiar tekstu we wszystkich menu Windows, wykonaj poniższe kroki, aby zmienić rozmiar czcionki używanej w elementach menu.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło pulpitu, a następnie kliknij opcję Personalizuj.
 2. Kliknij Kolor okien.
  Rys. : Kolor okien
  Okno Personalizacja z lokalizacją opcji Kolor okien
 3. Na liście Element kliknij dany element, który ma zostać zmieniony, np. Okno, Menu, Pasek przewijania, a następnie dostosuj ustawienia, takie jak Kolor, Czcionka lub Rozmiar. Zmiany mają wpływ na wybrany element. Na przykład, jeśli zmienisz czcionkę, gdy wybrany jest element Menu, wybrana czcionka zmieni się we wszystkich elementach menu systemu Windows, ale nie w innych elementach, takich jak etykiety ikon lub pola komunikatów.
  Rys. : Kolor i wygląd okien
  Okno Kolor i wygląd okien
 4. Kliknij OK, by zapisać zmiany.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania w systemie Windows 7
Aby określić zaawansowane ustawienia wyglądu, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.
 2. Kliknij Ekran, aby otworzyć okno ekranu.
 3. Aby zmienić rozmiar tekstu i okien, wybierz Średnie lub Duże, a następnie kliknij Zastosuj.
 4. Kliknij opcję Zmień ustawienia ekranu, aby otworzyć okno Ustawienia ekranu.
  Rys. : Ustawienia ekranu
  Ustawienia ekranu w systemie Windows 7
 5. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
  Rys. : Okno Rozdzielczość ekranu
  Okno Rozdzielczość ekranu z lokalizacją opcji Ustawienia zaawansowane
 Uwaga:
W przypadku Twojego komputera dostępnych może być więcej kart niż w tym przykładzie. Wielu producentów kart graficznych udostępnia ustawienia przeznaczone dla określonych kart graficznych. Te dodatkowe ustawienia różnią się w zależności od typu zainstalowanej karty graficznej. Ustawienia te nie są opisane w tym dokumencie.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania karty graficznej w systemie Windows 7
Właściwości: Aby uzyskać dostęp do właściwości karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej, kliknij przycisk Właściwości. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
Lista wszystkich trybów: Wyszczególnia wszystkie obsługiwane rozdzielczości graficzne oraz wartości odświeżania, które mogą być zastosowane w przypadku danego monitora i zainstalowanej karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej. Możesz skorzystać z listy obsługiwanych trybów, aby odnaleźć tryb zgodny z używanym monitorem. Po znalezieniu zgodnego trybu można zmienić częstotliwość odświeżania na karcie Monitor oraz rozdzielczość ekranu na karcie Ustawienia w głównym oknie właściwości ekranu.
Rys. : Karta Karta
Karta Karta
Zaawansowane ustawienia wyświetlania monitora w systemie Windows 7
Właściwości: Kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do właściwości monitora. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
Częstotliwość odświeżania ekranu: Określa ile razy monitor wyświetla cały ekran w ciągu sekundy. Wyższa wartość rozdzielczości jest przyjaźniejsza dla wzroku, ale powoduje, że karta graficzna wykonuje więcej operacji i wykorzystuje więcej zasobów. Wybierz niższą wartość, która jest zgodna z Twoją kartą. Jeśli zaobserwujesz migotanie ekranu lub zmiana męczy Twój wzrok, spróbuj ustawić następną wyższą dostępną wartość odświeżania. Nigdy nie przekraczaj wartości dostępnej dla danego monitora.
 Przestroga:
Nie usuwaj zaznaczenia opcji Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić. Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu na wartość, która nie jest obsługiwana przez dany monitor może spowodować nieodwracalne uszkodzenie monitora.
Kolory: Aby zmienić liczbę kolorów, wybierz ustawienie kolorów z listy Kolory. Aby zapewnić najlepszą zgodność, wybierz opcję True Color (32 bity), jeśli jest dostępna. Można jednak wybrać niższe ustawienia, jeśli kolory nie są wyświetlane poprawnie w danej aplikacji.
Rys. : Karta Monitor
Karta Monitor
Rozwiązywanie problemów z zaawansowanymi ustawieniami wyświetlania w systemie Windows 7
Zmień ustawienia: karta graficzna zainstalowana w komputerze może mieć opcje, które mogą być użyte do wyeliminowania określonych problemów związanych z obrazem. W większości przypadków sterownik karty graficznej doda więcej kart w oknie Zaawansowane właściwości ekranu, ale niektóre sterowniki kart graficznych zapewniają dostęp do swoich ustawień za pomocą tego przycisku.
Rys. : Karta Rozwiązywanie problemów
Karta Rozwiązywanie problemów
Zaawansowane ustawienia wyświetlania - karta Zarządzanie kolorami w systemie Windows 7
Karta Zarządzanie kolorami posiada ustawienia umożliwiające zmianę kolorów wyświetlanych na monitorze. Z reguły nie korzysta się z karty Zarządzania kolorami, chyba że wymaga tego określona sytuacja, na przykład konieczność dopasowania kolorów wyświetlanych na monitorze z kolorami drukowanymi przez drukarkę. Dostosowanie tego ustawienia zmienia kolory wszystkich wyświetlanych obiektów w systemie Windows i należy korzystać z tych ustawień jedynie w razie konieczności.
Rys. : Karta Zarządzanie kolorami
Karta Zarządzanie kolorami
Zmiana wygaszacza ekranu w systemie Windows 7
System Windows jest wyposażony w wiele wygaszaczy ekranu. Wygaszacze ekranu zapobiega powstawania trwałego widma obrazu („wypalania”) w luminoforach monitorów CRT. Służą one również do przedstawiania różnych obrazów, gdy komputer nie jest używany. Aby zmienić wygaszacz ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Personalizuj.
 2. Kliknij Wygaszacz ekranu.
  Rys. : Okno Personalizacja
  Okno Personalizacja z lokalizacją opcji Wygaszacz ekranu
 3. Wybierz w menu wygaszacz ekranu, który ma być używany.
  Rys. : Ustawienia wygaszacza ekranu
  Ustawienia wygaszacza ekranu
 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).
 5. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz będzie wyglądał na ekranie komputera. Po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu poruszaj myszą, aby wrócić do panelu Właściwości ekranu.
 6. Wybierz liczbę minut w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.
   Uwaga:
  Liczba minut do aktywacji wygaszacza ekranu powinna być mniejsza niż liczna minut po których monitor przechodzi do stanu uśpienia.
 7. Zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania, jeśli chcesz, aby pojawiał się ekran logowania, gdy ktoś będzie próbował uzyskać dostęp do komputera po aktywacji wygaszacza ekranu.
 8. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna Właściwości ekranu.
Zapobieganie wznawianiu pracy komputera przez urządzenia sprzętowe w systemie Windows 7
Jeśli wygaszacz ekranu nie włączy się po upływie ustawionego czasu, oznacza to, że pewne ustawienia urządzenia mogą uniemożliwiać uruchomienie wygaszacza. Aktywność urządzeń, takich jak mysz bezprzewodowa, sieć lub zestaw audio HD może powodować, że komputer otrzymuje sygnały pobudzające, które uniemożliwiają uruchomienie wygaszacza ekranu.
Wykonaj poniższe kroki, aby uniemożliwić tym urządzeniom pobudzanie komputera:
 1. Kliknij przycisk Start
  , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń
  Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń
 2. Kliknij znak plus (+) przy urządzeniu, które chcesz dostosować. Poniżej wyszczególnione zostały niektóre urządzenia powodujące wznawianie pracy komputera:
  • Mysz optyczna: Mysz i inne urządzenia wskazujące.
  • Połączenie internetowe włączone na stałe: Karty sieciowe.
  • Zestaw audio HD: Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę wymaganego urządzenia w oknie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.
  Rys. : Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
  Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
   Uwaga:
  Jeśli uniemożliwisz pobudzanie komputera za pomocą myszy, możesz pobudzić go za pomocą przycisku uśpienia na klawiaturze lub za pomocą przycisku zasilania na przednim panelu komputera.
 5. Kliknij OK, zamknij otwarte okna i ponownie uruchom komputer.
 6. Kliknij przycisk Start
  , Zamknij, a następnie Stan uśpienia.
  Rys. : Menu zamknij
  Menu zamknij
  Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.
 7. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia (drukarki, skanery, dyski USB).
 8. Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie oryginalna mysz, monitor i klawiatura.
  Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tych urządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż stwierdzisz, które z urządzeń dodatkowych wywołuje problem.
Powiązane tematy pomocy
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień wyświetlania, obrazów tła, ikon i wygaszaczy ekranu w systemie Windows 7, przejdź do strony internetowej firmy Microsoft Uzyskiwanie najlepszej jakości wyświetlania na monitorze (w języku angielskim).

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Chcesz samodzielnie rozwiązać problem?

Społeczność konsumentów

Społeczność konsumentów

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz >

Społeczność przedsiębiorców

Społeczność przedsiębiorców

Dołącz do społeczności przedsiębiorców i informatyków, aby pomagać w rozwiązywaniu problemów, wymieniać się pomysłami, poznawać najlepsze praktyki. Międzynarodowe dyskusje odbywają się w języku angielskim. Odwiedź teraz >


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...