Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia HP - zmiana ustawień ekranu, obrazu tła, ikon oraz wygaszacza ekranu (w systemie Windows 10 i 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z zainstalowanym systemem Windows 10 lub Windows 7.
Dowiedz się, jak zmienić rozmiar ikon, wygaszacz ekranu, tło pulpitu, rozmiar tekstu i inne ustawienia pulpit lub ekranu w systemie Windows 10 i Windows 7
Zmiana rozmiaru tekstu, okien i rozdzielczości ekranu
Rozmiar tekstu i okien pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Możliwa jest także zmiana rozdzielczości, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiaru i rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.
Aby zmienić ustawienia ekranu, wykonaj następujące czynności:
Zmiana tła pulpitu
Aby zmienić wzór lub obraz pulpitu systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
Dostosowanie ikon pulpitu
Aby dostosować lub dodać nowe ikony pulpitu, skorzystaj z poniższych informacji:
Tworzenie nowego skrótu
Zaleca się utworzyć nowy skrót na pulpicie, przeciągając i upuszczając aplikacje z menu Start na pulpit.
lub
Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie i wybierz opcję Nowy, a następnie Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć skrót.
Rys. : Nowy skrót
Nowy skrót
Tworzenie nowego folderu
Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows i wybierz opcję Nowy, a następnie Folder.
Wpisz nazwę nowego klucza, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Rys. : Nowy folder
Nowy folder
Zmiana nazwy ikony na pulpicie
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pulpitu i wybierz Zmień nazwę.
Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.
Rys. : Zmień nazwę
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę.
Zmiana rozmiaru ikon pulpitu
Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, wybierz opcję Widok, a następnie kliknij przycisk Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.
Rys. : Dostosuj rozmiar ikony
Dostosuj rozmiar ikony
 Uwaga:
Rozmiar wszystkich ikon można szybko zmienić, klikając pulpit, a następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.
Zmiana wyglądu okien i tekstu
Wygląd systemu Windows można spersonalizować, wybierając kolory tekstu, tła tekstu, ramki okna i wiele innych elementów. Zmienić można również czcionkę i rozmiar tekstu różnych funkcji systemu Windows, jak elementów menu.
Zaawansowane ustawienia wyglądu
Aby otworzyć zaawansowane ustawienia wyglądu, wykonaj następujące czynności.
 1. W systemie Windows 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy tło pulpitu, a na dole listy wybierz Ustawienia ekranu. Aby odnaleźć opcję, może być konieczne przewinięcie listy.
  Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia ekranu, a następnie wybierz Wyświetl właściwości karty.
  W systemie Windows 7: Wyszukaj i otwórz Dopasuj rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
  Rys. : Zaawansowane ustawienia ekranu
  Zaawansowane ustawienia ekranu
 2. Kliknij kartę, aby zmienić odpowiednie ustawienia.
   Uwaga:
  W przypadku tego komputera dostępnych może być więcej kart niż w podanym przykładzie. Wielu producentów kart graficznych udostępnia ustawienia przeznaczone dla określonych kart graficznych. Te dodatkowe ustawienia różnią się w zależności od typu zainstalowanej karty graficznej. Ustawienia te nie są opisane w tym dokumencie.
  • Karta:
   • Właściwości: Aby uzyskać dostęp do właściwości karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej, kliknij przycisk Właściwości. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
   • Lista wszystkich trybów: Wyszczególnia wszystkie obsługiwane rozdzielczości graficzne oraz wartości odświeżania, które mogą być zastosowane w przypadku danego monitora i zainstalowanej karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej. Możesz skorzystać z listy obsługiwanych trybów, aby odnaleźć tryb zgodny z używanym monitorem. Po znalezieniu zgodnego trybu można zmienić częstotliwość odświeżania na karcie Monitor oraz rozdzielczość ekranu na karcie Ustawienia w głównym oknie właściwości ekranu.
  • Monitor:
   • Właściwości: Kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do właściwości monitora. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
   • Częstotliwość odświeżania ekranu: Określa ile razy monitor wyświetla cały ekran w ciągu sekundy. Wyższa częstotliwość odświeżania jest korzystniejsza dla wzroku, ale powoduje, że karta graficzna wykonuje więcej operacji i wykorzystuje więcej zasobów. Wybierz niższą wartość, która jest zgodna z Twoją kartą. Jeśli zaobserwujesz migotanie ekranu lub zmiana męczy Twój wzrok, spróbuj ustawić następną wyższą dostępną wartość odświeżania. Nigdy nie przekraczaj wartości dostępnej dla danego monitora.
     Przestroga:
    Nie usuwaj zaznaczenia opcji Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić. Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu na wartość, która nie jest obsługiwana przez dany monitor, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie monitora.
   • Kolory: (Tylko Windows 7) Aby zmienić liczbę kolorów, wybierz ustawienie kolorów z listy Kolory. Aby zapewnić najlepszą zgodność, wybierz opcję True Color (32 bity), jeśli jest dostępna. Wybierz niższe ustawienia, jeżeli kolory nie są wyświetlane poprawnie w danej aplikacji.
  • Zarządzanie kolorami: Karta Zarządzanie kolorami posiada ustawienia umożliwiające zmianę kolorów wyświetlanych na monitorze. Z reguły nie korzysta się z karty Zarządzania kolorami, chyba że wymaga tego określona sytuacja, na przykład konieczność dopasowania kolorów wyświetlanych na monitorze z kolorami drukowanymi przez drukarkę. Dostosowanie tego ustawienia zmienia kolory wszystkich wyświetlanych obiektów w systemie Windows i należy korzystać z tych ustawień jedynie w razie konieczności.
 3. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany i zamknij okno.
Zmiana wygaszacza ekranu
System Windows jest wyposażony w wiele wygaszaczy ekranu. Aby zmienić wygaszacz ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień wygaszacz ekranu
 2. Wybierz w menu wygaszacz ekranu, który ma być używany.
  Rys. : Ustawienia wygaszacza ekranu
  Ustawienia wygaszacza ekranu
 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).
 4. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu poruszaj myszą, aby wrócić do panelu Właściwości ekranu.
 5. Wybierz liczbę minut w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.
   Uwaga:
  Upewnij się, że czas oczekiwania wygaszacza ekranu jest krótszy od czasu oczekiwania przed przejściem komputera w stan uśpienia.
 6. Zaznacz Po wznowieniu wyświetl ekran logowania, jeżeli komputer ma wymagać danych logowania po wznowieniu sesji.
 7. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna Właściwości ekranu.
Rozwiązywanie problemów z wygaszaczem ekranu
Jeżeli wygaszacz ekranu nie uruchamia się po upływie wybranego czasu, problem może dotyczyć działania niektórych urządzeń.
Wykonaj niżej opisane czynności, aby zapobiec zakłócaniu działania wygaszacza ekranu przez te urządzenia:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które może zakłócać wygaszacz ekranu, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę tego urządzenia, aby otworzyć okno właściwości.
  Niektóre urządzenia często zakłócające wygaszacz ekranu to myszy optyczne – mysz i inne urządzenia wskazujące, „Zawsze włączone” – karty sieciowe, a także urządzenia audio High Definition – kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.
  Rys. : Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
  Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
   Uwaga:
  Jeśli uniemożliwisz myszy wybudzanie komputera, możesz wybudzić go za pomocą klawisza spacji na klawiaturze.
 4. Kliknij opcję OK i zamknij otwarte okna, a następnie uruchom ponownie komputer.
  Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.
 5. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia (drukarki, skanery, dyski USB).
 6. Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie oryginalna mysz, monitor i klawiatura.
  Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tych urządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż znajdziesz to, które powoduje problem.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...