Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery i monitory HP - Zmiana ustawień ekranu, obrazu tła, ikon oraz wygaszacza ekranu (Windows 10, 7)

Ten dokument dotyczy komputerów z systemem Windows 10 lub 7.
Informacje zawarte w sekcjach niniejszego dokumentu pomagają zmienić wygląd systemu Windows oraz ekranu.
Ten film przedstawia sposób zmiany ustawień ekranu
Obejrzyj film wideo (mały ekran)
lub wyświetl go w wersji pełnoekranowej w serwisie YouTube pt. Zmiana ustawień ekranu w systemie Windows 7.
Zmiana rozmiaru tekstu i okien oraz rozdzielczości ekranu
Rozmiar i kształt pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiaru i rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.
Aby zmienić ustawienia ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno Ustawienia ekranu (Windows 10) lub Ekran (Windows 7).
 2. Aby zmienić wielkość tekstu i okien, kliknij i przeciągnij suwak (Windows 10) lub kliknij opcję Średnia lub Większa (Windows 7), a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 3. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień rozdzielczość ekranu (Windows 10) lub Dopasuj rozdzielczość ekranu (Windows 7).
 4. Kliknij obraz monitora, którego ustawienia chcesz zmieniać.
 5. Aby zmienić wielkość ekranu dla wybranego monitora, wybierz rozdzielczość z listy rozwijanej, a następnie kliknij polecenie Zastosuj.
 6. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień orientację ekranu (Windows 10) lub Zmień orientację ekranu (Windows 7).
 7. Aby zmienić orientację z poziomej na pionową lub odwrotnie, wybierz opcję z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 8. W otwartym oknie potwierdzenia (tylko Windows 7) kliknij przycisk Zachowaj zmiany, aby zapisać zmiany lub Przywróć, aby je anulować.
Zmiana tła pulpitu
Aby zmienić wzór lub tapetę pulpitu Windows, wykonaj poniższą procedurę:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło pulpitu, a następnie kliknij opcję Personalizuj.
 2. Kliknij opcję Tło (Windows 10) lub Tło pulpitu (Windows 7), aby otworzyć okno ustawień.
 3. Aby zmienić obraz pulpitu, wybierz jeden ze standardowych obrazów tła lub kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację obrazu w komputerze. Aby użyć własnego obrazu jako tła, zapisz obraz w jednym z poniższych formatów: .bmp, .gif, .jpg, .DIB, .png.
 4. Windows 10: W przypadku tworzenia pokazu slajdów skorzystaj z listy rozwijanej Tło i wybierz opcję Pokaz slajdów. Następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać album do pokazu slajdów. Następnie wybierz częstotliwość zmiany obrazów.
  Windows 7: Tworząc pokaz slajdów, wybierz jeden lub więcej obrazów, aby stworzyć pokaz slajdów tła pulpitu. Następnie wybierz częstotliwość zmiany obrazów.
 5. Użyj polecenia Wybierz dopasowanie (Windows 10) lub skorzystaj z listy rozwijanej Położenie obrazu (Windows 7), aby zmienić sposób wyświetlania obrazu w tle.
 6. Windows 10: Zmiany są wprowadzane natychmiast.
  Windows 7: Po dokonaniu zmian kliknij polecenie Zapisz zmiany, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Tło pulpitu.
Dostosowanie ikon pulpitu
Aby dostosować lub dodać nowe ikony pulpitu, skorzystaj z poniższych informacji:
Wyświetlanie brakujących ikon na pulpicie
Jeśli brakuje ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, najedź kursorem na opcję Widok i upewnij się, że opcja Pokaż ikony pulpitu jest zaznaczona.
Rys. : Pokaż ikony pulpitu
Pokaż ikony pulpitu
Tworzenie nowego skrótu
Aby utworzyć nową ikonę skrótu na pulpicie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij element Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć skrót.
Rys. : Nowy skrót
Nowy skrót
Tworzenie nowego folderu
Aby utworzyć nowy folder na pulpicie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows, kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij element Folder.
Rys. : Nowy folder
Nowy folder
Zmiana nazwy folderu
Aby zmienić nazwę folderu, kliknij ikonę folderu prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę i naciśnij Enter.
Rys. : Zmień nazwę
Kliknij ikonę prawym przyciskiem, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę.
Dostosowywanie rozmiaru ikony
Aby dostosować rozmiar ikony, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu Windows i kliknij opcję Widok. Następnie kliknij opcję Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.
Rys. : Dostosuj rozmiar ikony
Dostosuj rozmiar ikony
 Uwaga:
Rozmiar ikon można zmienić w szybki sposób, klikając pulpit, następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.
Zmiana wyglądu okien i tekstu
Możesz użyć okna Kolor i wygląd okien do określenia kolorów wykorzystywanych przez system Windows jako domyślny kolor tekstu, kolor tła tekstu, kolor obramowania okna, kolor paska tytułu oraz wiele innych elementów. Aby zmienić wygląd tych elementów, wykonaj poniższe kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło pulpitu, a następnie kliknij opcję Personalizuj.
 2. Windows 10:
  1. Kliknij opcję Tło, Kolor, Ekran blokady, Tematy lub Start w celu otwarcia odpowiedniego okna ustawień.
  2. Dostosuj ustawienia.
   Zmiany są wprowadzane natychmiast.
  Windows 7:
  1. Kliknij opcję Kolor okna, a następnie kwadrat reprezentujący żądany kolor.
  2. Kliknij opcję Zaawansowane ustawienia wyglądu.
  3. Na liście Element kliknij element, który ma zostać zmieniony, a następnie dostosuj ustawienia, takie jak Kolor, Czcionka lub Rozmiar. Zmiany mają wpływ na wybrany element. Na przykład, jeśli zmienisz czcionkę, gdy wybrany jest element Menu, wybrana czcionka zmieni się we wszystkich elementach menu systemu Windows, ale nie w innych elementach, takich jak etykiety ikon lub pola komunikatów.
   Rys. : Kolor i wygląd systemu Windows (tylko Windows 7)
   Kolor i wygląd systemu Windows (tylko Windows 7)
  4. Kliknij opcję OK, aby zaakceptować zmiany, i zamknij okno ustawień zaawansowanych.
  5. Następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 Uwaga:
Nie można w łatwy sposób zmienić rozmiaru wszystkich czcionek bez wpływu na rozmiar całego ekranu. Można zmienić rozmiar wszystkich czcionek wybierając opcję Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) z Panelu sterowania, ale spowoduje to zmianę rozmiaru wszystkich obiektów w systemie Windows. Dostosowanie rozmiaru czcionki powinno być przeprowadzone w używanym oprogramowaniu lub za pomocą procedury w ramach określonej funkcji Windows.
Jeżeli na przykład chcesz zmienić rozmiar czcionki stron internetowych w przeglądarce Internet Explorer, kliknij przycisk Strona na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Rozmiar tekstu.
Zaawansowane ustawienia wyglądu
Aby otworzyć zaawansowane ustawienia wyglądu, wykonaj następujące czynności.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień rozdzielczość ekranu (Windows 10) lub Dopasuj rozdzielczość ekranu (Windows 7).
 2. Windows 10: Kliknij opcję Zaawansowane ustawienia rozmiaru tekstu i innych elementów, następnie kliknij opcję Zmień ustawienia ekranu i Ustawienia zaawansowane.
  Windows 7: Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
  Nastąpi wyświetlenie okna zaawansowanych ustawień ekranu.
  Rys. : Zaawansowane ustawienia ekranu
  Zaawansowane ustawienia ekranu
 3. Kliknij kartę, aby zmienić odpowiednie ustawienia.
   Uwaga:
  W przypadku tego komputera dostępnych może być więcej kart niż w podanym przykładzie. Wielu producentów kart graficznych udostępnia ustawienia przeznaczone dla określonych kart graficznych. Te dodatkowe ustawienia różnią się w zależności od typu zainstalowanej karty graficznej. Ustawienia te nie są opisane w tym dokumencie.
  • Karta Adapter:
   • Właściwości: Aby uzyskać dostęp do właściwości karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej, kliknij przycisk Właściwości. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
   • Lista wszystkich trybów: Wyszczególnia wszystkie obsługiwane rozdzielczości graficzne oraz wartości odświeżania, które mogą być zastosowane w przypadku danego monitora i zainstalowanej karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej. Możesz skorzystać z listy obsługiwanych trybów, aby odnaleźć tryb zgodny z używanym monitorem. Po znalezieniu zgodnego trybu można zmienić częstotliwość odświeżania na karcie Monitor oraz rozdzielczość ekranu na karcie Ustawienia w głównym oknie właściwości ekranu.
  • Karta Monitor:
   • Właściwości: Kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do właściwości monitora. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.
   • Częstotliwość odświeżania ekranu: Określa ile razy monitor wyświetla cały ekran w ciągu sekundy. Wyższa częstotliwość odświeżania jest korzystniejsza dla wzroku, ale powoduje, że karta graficzna wykonuje więcej operacji i wykorzystuje więcej zasobów. Wybierz niższą wartość, która jest zgodna z Twoją kartą. Jeśli zaobserwujesz migotanie ekranu lub zmiana męczy Twój wzrok, spróbuj ustawić następną wyższą dostępną wartość odświeżania. Nigdy nie przekraczaj wartości dostępnej dla danego monitora.
   • Kolory: (Tylko Windows 7) Aby zmienić liczbę kolorów, wybierz ustawienie kolorów z listy Kolory. Aby zapewnić najlepszą zgodność, wybierz opcję True Color (32 bity), jeśli jest dostępna. Wybierz niższe ustawienia, jeżeli kolory nie są wyświetlane poprawnie w danej aplikacji.
    Przestroga:
   Nie usuwaj zaznaczenia opcji Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić. Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu na wartość, która nie jest obsługiwana przez dany monitor, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie monitora.
  • Karta Zarządzanie kolorami: Karta Zarządzanie kolorami posiada ustawienia umożliwiające zmianę kolorów wyświetlanych na monitorze. Z reguły nie korzysta się z karty Zarządzania kolorami, chyba że wymaga tego określona sytuacja, na przykład konieczność dopasowania kolorów wyświetlanych na monitorze z kolorami drukowanymi przez drukarkę. Dostosowanie tego ustawienia zmienia kolory wszystkich wyświetlanych obiektów w systemie Windows i należy korzystać z tych ustawień jedynie w razie konieczności.
Zmiana wygaszacza ekranu
System Windows jest wyposażony w wiele wygaszaczy ekranu. Wygaszacze ekranu zapobiega powstawania trwałego widma obrazu („wypalania”) w luminoforach monitorów CRT. Służą one również do przedstawiania różnych obrazów, gdy komputer nie jest używany. Aby zmienić wygaszacz ekranu, wykonaj następujące czynności:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień wygaszacz ekranu
 2. Wybierz w menu wygaszacz ekranu, który ma być używany.
  Rys. : Ustawienia wygaszacza ekranu
  Ustawienia wygaszacza ekranu
 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).
 4. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Po zakończeniu podglądu wygaszacza ekranu poruszaj myszą, aby wrócić do panelu Właściwości ekranu.
 5. Wybierz liczbę minut w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.
   Uwaga:
  Liczba minut do aktywacji wygaszacza ekranu powinna być mniejsza niż liczna minut po których monitor przechodzi do stanu uśpienia.
 6. Zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania, jeśli chcesz, aby pojawiał się ekran logowania, gdy ktoś będzie próbował uzyskać dostęp do komputera po aktywacji wygaszacza ekranu.
 7. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna Właściwości ekranu.
Rozwiązywanie problemów z wygaszaczem ekranu
Jeżeli wygaszacz ekranu nie uruchamia się po upływie wybranego czasu, problem może dotyczyć działania niektórych urządzeń.
Wykonaj niżej opisane czynności, aby zapobiec zakłócaniu działania wygaszacza ekranu przez te urządzenia:
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij symbol strzałki obok typu urządzenia, które chcesz dostosować, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia, aby otworzyć okno właściwości.
  Niektóre urządzenia często zakłócające wygaszacz ekranu to myszy optyczne – Mysz i inne urządzenia wskazujące, „Zawsze włączone” – Karty sieciowe, a także urządzenia audio High Definition – Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.
  Rys. : Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
  Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy
   Uwaga:
  Jeśli uniemożliwisz myszy wybudzanie komputera, możesz wybudzić go za pomocą klawisza spacji na klawiaturze.
 4. Kliknij opcję OK i zamknij otwarte okna, a następnie uruchom ponownie komputer.
  Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.
 5. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia (drukarki, skanery, dyski USB).
 6. Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie oryginalna mysz, monitor i klawiatura.
  Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tych urządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż znajdziesz to, które powoduje problem.
Powiązane tematy pomocy
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień wyświetlania, obrazów tła, ikon i wygaszaczy ekranu w systemie Windows 7, przejdź do strony internetowej firmy Microsoft Uzyskiwanie najlepszej jakości wyświetlania na monitorze (w języku angielskim).

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...