Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Konfiguracja bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) w systemie Windows XP

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows XP.
Podstawowe informacje dotyczące sieci bezprzewodowych
Sieć bezprzewodowa lub WiFi umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji typowej sieci przewodowej, a dodatkowo posiada również funkcję roamingu. Połączenie komputera z siecią za pomocą fal radiowych zamiast kabli sprawia, że użytkownik może przemieszczać się w obrębie zasięgu sieci, np. z biura do sali konferencyjnej, bez utraty połączenia z siecią.
Istnieją trzy popularne typy połączeń w ramach sieci bezprzewodowej:
 • Punkt dostępu to stacja, która wysyła i odbiera informacje sieciowe. Punkt dostępu łączy użytkowników z innymi użytkownikami w ramach sieci i może również służyć jako punkt łączności sieci bezprzewodowej z siecią przewodową. Punkty dostępu są z reguły wykorzystywane w dużych publicznych lub komercyjnych sieciach, które obsługują wielu użytkowników.
 • Sieć bezprzewodowa typu Ad-Hoc to konfiguracja równorzędna (P2P), obejmująca zazwyczaj dwa komputery. Sieci Ad-Hoc są z reguły używane przez krótki czas do udostępniania lub przesyłania plików.
 • Router bezprzewodowy to brama pomiędzy połączeniem internetowym lub siecią przewodową a siecią bezprzewodową. Większość domowych sieci bezprzewodowych lub sieci bezprzewodowych w małych firmach korzysta z routera bezprzewodowego do łączenia użytkowników ze sobą oraz z Internetem.
W celu połączenia się z lokalną siecią bezprzewodową należy wykorzystać jeden z opisanych poniżej sposobów.
Sposób 1: Przygotowanie komputera przenośnego
Z siecią WiFi mogą łączyć się wyłącznie komputery wyposażone w kartę sieci bezprzewodowej. W przypadku większości komputerów przenośnych trzeba włożyć kartę sieci bezprzewodowej PCMCIA do gniazda PCMCIA komputera. Niektóre komputery przenośne mają wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej. Komputery przenośne z wbudowaną kartą sieci bezprzewodowej posiadają włącznik sieci bezprzewodowej z przodu lub z boku obudowy.
 Uwaga:
W pobliżu włącznika sieci bezprzewodowej powinien znajdować się następujący symbol:
Rys. : Symbol sieci bezprzewodowej HP
W przypadku instalacji karty sieci bezprzewodowej PCMCIA należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z kartą w celu przeprowadzenia instalacji odpowiednich sterowników i oprogramowania.
Sposób 2: Podłączanie kabli sieciowych
Jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione, należy podłączyć modem DSL lub modem kablowy do gniazda telefonicznego lub telewizji kablowej i sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa. Jeżeli nie masz połączenia z Internetem, musisz skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP), aby uaktywnić łącze internetowe. Dopiero wtedy możliwe będzie połączenie z Internetem.
Sposób 3: Połączenie z siecią WiFi
Po zainstalowaniu karty sieci bezprzewodowej komputer przenośny jest gotowy do połączenia się z dowolnym punktem dostępu, routerem bezprzewodowym lub siecią ad-hoc. W celu skonfigurowania połączenia sieciowego należy wykonać następujące czynności:
 1. W systemie Microsoft Windows XP kliknij przycisk Start, polecenie Panel sterowania, a następnie Połączenia sieciowe i internetowe.
  W systemie Windows ME lub 2000 kliknij przycisk Start, polecenie Ustawienia, a następnie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej i wybierz polecenie Właściwości (patrz Rysunek 2). Brak ikony oznacza, że karta sieci bezprzewodowej nie została podłączona lub nie jest włączona.
  Rys. : Ikona połączenia sieci bezprzewodowej
 4. Kliknij kartę Sieci bezprzewodowe.
 5. Na karcie Sieci bezprzewodowe na liście Dostępne sieci zostaną wyświetlone wszystkie sieci w zasięgu. Kliknij sieć, z którą zamierzasz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj.
  Rys. : Lista dostępnych sieci na karcie Sieci bezprzewodowe
  Brak dostępnych sieci bezprzewodowych oznacza, że komputer znajduje się poza zasięgiem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.
 6. Na karcie Skojarzenie można skonfigurować nazwę sieci (SSID) oraz szyfrowanie danych (WEP).
  Sieci bezprzewodowe różnią się pod względem poziomu zabezpieczeń. Niektóre sieci bezprzewodowe nie wymagają szyfrowania, a ustawienia na tej karcie są wprowadzane automatycznie. Jeżeli jest tak w przypadku sieci użytkownika, należy kliknąć przycisk OK i przejść do kroku 8.
  Rys. : Ustawienia szyfrowania bezprzewodowego
  Jeżeli sieć bezprzewodowa, z którą zamierzasz się połączyć wykorzystuje standardowe szyfrowanie, należy zaznaczyć opcję Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony) i usunąć zaznaczenie opcji Otrzymuję klucz automatycznie.
 7. Dokończ konfigurację szyfrowania sieci bezprzewodowej, wpisując klucz sieciowy w polach Klucz sieciowy: oraz Potwierdź klucz sieciowy: . Następnie wybierz odpowiedni numer w polu Indeks klucza (zaawansowane). W celu uzyskania wymaganego klucza sieciowego i indeksu klucza należy skontaktować się z administratorem lub sprawdzić oprogramowanie routera bezprzewodowego.
  Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej.
 8. Jeżeli konfiguracja ustawień jest poprawna, nazwa sieci będzie widoczna na liście preferowanych sieci. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Panel sterowania. Komputer przenośny powinien zostać w ten sposób połączony z siecią bezprzewodową.
  Rys. : Ikona połączenia sieciowego
W celu wprowadzenia niektórych zmian konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.
Sposób 4: Wprowadzenie zmian wymaganych do umożliwienia obsługi szyfrowania WPA
Szyfrowanie WPA wymaga wprowadzenia zmian oprogramowania następującego sprzętu i aplikacji:
 • Bezprzewodowe punkty dostępu
 • Karty sieci bezprzewodowych
 • Oprogramowanie klienta sieci bezprzewodowych
Sposób 5: Roaming do innej sieci
Po umieszczeniu komputera przenośnego w zasięgu działania innej sieci bezprzewodowej system Windows będzie usiłował połączyć się z tą siecią. W przypadku udanej próby zostaniesz automatycznie połączony z tą siecią. W przypadku, gdy system Windows nie rozpozna nowej sieci należy powrócić do zawartych powyżej instrukcji w celu ręcznego skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...