Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Alert
  Potrzebujesz pomocy po uaktualnieniu do systemu Windows 10?

  Tutaj znajdują się rozwiązania ogólnych problemów zgłaszanych przez użytkowników po uaktualnieniu.

  Przejrzyj artykuły

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - brak dźwięku w słuchawkach lub głośnikach komputera (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7.
Instrukcje zamieszczone w dokumencie umożliwiają rozwiązanie problemu braku dźwięku z głośników komputera.
Krok 1: Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w systemie Windows 7
Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem Microsoft pozwala automatycznie rozwiązać wiele rodzajów problemów z dźwiękiem.
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij menu Start, a następnie Panel sterowania.
 2. W kategorii System i bezpieczeństwo kliknij Znajdź i rozwiąż problemy.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów
  Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów
 3. Zostanie wyświetlona strona Rozwiąż problemy z komputerem. W kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku
  Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku
 4. Zostanie wyświetlona strona rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  Rys. : Narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku
  Narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku
 5. Poczekaj, aż narzędzie sprawdzi komputer w poszukiwaniu błędów.
  Rys. : Sprawdzanie w poszukiwaniu problemów z dźwiękiem
  Sprawdzanie w poszukiwaniu problemów z dźwiękiem
 6. Wybierz urządzenie audio, które chcesz naprawić, np. głośniki. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Wybieranie urządzenia, które ma zostać naprawione
  Wybieranie urządzenia, które ma zostać naprawione
 7. Poczekaj, aż narzędzie wykryje problemy i wprowadzi zmiany.
  Rys. : Wykrywanie problemów
  Wykrywanie problemów
 8. Po zakończeniu pracy zostanie wyświetlona strona Rozwiązywanie problemów zostało zakończone, na której przedstawiony zostanie raport dotyczący wykrytych problemów i zmian wprowadzonych na komputerze.
   Uwaga:
  Więcej informacji można znaleźć, klikając łącze Zobacz szczegółowe informacje.
  Kliknij przycisk Zamknij.
  Rys. : Rozwiązywanie problemów zostało zakończone
  Rozwiązywanie problemów zostało zakończone
Krok 2: Sprawdzanie ustawienia głośności i wyciszenia dźwięku
Głośność jednego lub kilku urządzeń dźwiękowych może być wyłączona lub ustawiona zbyt nisko. Na poziom głośności dźwięku może mieć wpływ szereg czynników: pokrętło głośności na głośnikach lub monitorze, regulacja głośności w systemie Windows i regulacja głośności w oprogramowaniu audio. Jeżeli któryś regulator głośności jest wyciszony lub ustawiony zbyt nisko, ma to wpływ na odbiór dźwięku. Wykonaj następujące czynności, aby wyregulować głośność:
 1. Jeżeli głośniki zasilane są wyposażone w pokrętło regulacji głośności, ustaw ją na połowę zakresu.
  Rys. : Pokrętło regulacji głośności (posiadane głośniki mogą wyglądać inaczej)
  Pokrętło regulacji głośności (posiadane głośniki mogą wyglądać inaczej)
  Jeżeli używasz głośników wbudowanych w monitor, sprawdź, czy włączony jest dźwięk monitora, a regulacja głośności ustawiona na połowę zakresu. Wyreguluj ustawienia dźwięku monitora za pomocą przycisków na monitorze i/lub w menu ekranowym. Więcej informacji na temat używania głośników monitora i dostosowywania ustawień ich głośności można znaleźć w dokumentach wsparcia technicznego dostarczonych z monitorem.
  Rys. : Przykład przycisków regulacji głośności na monitorze (posiadany monitor może wyglądać inaczej)
  Przykład przycisków regulacji głośności na monitorze (posiadany monitor może wyglądać inaczej)
 2. Kliknij ikonę Start , a następnie pozycję Panel sterowania.
 3. Kliknij kategorię Sprzęt i dźwięk. W kategorii Dźwięk kliknij polecenie Dopasuj głośność systemu. Zostanie wyświetlone okno Mikser głośności.
  Rys. : Mikser głośności
  Mikser głośności
 4. Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona, patrząc na kwadratowe przyciski wyciszania, znajdujące się pod suwakami głośności. Dźwięk jest wyciszony, jeżeli na przycisku wyświetlone jest małe czerwone kółko.
  Jeżeli dźwięk jest wyciszony, kliknij przycisk wyciszania, żeby włączyć dźwięk. Po wyłączeniu wyciszenia dźwięku czerwone kółko obok niebieskiej ikony głośnika zniknie.
  Dźwięk wyciszony
  Brak wyciszenia dźwięku
 5. Po sprawdzeniu, czy dźwięk nie jest wyciszony, przeciągnij suwak regulatora głośności do poziomu 75%.
 6. Kliknij suwak, aby przetestować głośność. Jeżeli usłyszysz dźwięk ze wszystkich głośników, oznacza to, że problem został rozwiązany.
  Rys. : Sprawdzanie głośności
  Sprawdzanie głośności
  Jeśli nadal nie słychać dźwięku, ustaw domyślne głośniki i przetestuj je.
Krok 3: Ustawianie domyślnych głośników i ich testowanie w systemie Windows 7
 1. Jeżeli do komputera podłączone są słuchawki, które w tym momencie nie są używane jako główne głośniki, należy je odłączyć. Podłączenie słuchawek do komputera powoduje wyciszenie innych głośników.
 2. Kliknij Start i wpisz Dźwięk w polu wyszukiwania.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Dźwięk, znajdującą się na liście Programy.
 4. Odszukaj wykorzystywany rodzaj połączenia. Jeżeli na komputerze skonfigurowano więcej niż jedno połączenie, np. HDMI i głośniki, należy wybrać połączenie, z którego masz zamiar korzystać.
  Głośniki
  Jeżeli używasz typowych głośników lub słuchawek komputerowych (analogowych urządzeń dźwiękowych) sprawdź, czy wybrano opcję Głośniki. Jest to typowa konfiguracja komputera biurkowego, obejmująca wiele typów słuchawek, głośników oraz systemów audio 5.1 i 7.1. Wiele modeli monitorów z wbudowanymi głośnikami również obsługuje głośniki połączone z monitorem i komputerem za pomocą oddzielnego kabla audio (nie jest to jednak połączenie HDMI).
  Wyjście cyfrowe
  Jeżeli chcesz przesyłać wszystkie dźwięki z komputera do głośników cyfrowych lub cyfrowego urządzenia stereofonicznego, sprawdź, czy wybrano urządzenie odtwarzające oznaczone jako Wyjście cyfrowe.
  HDMI
  Jeżeli komputer jest wyposażony w złącze HDMI i zamierzasz korzystać z głośników telewizora lub monitora, sprawdź, czy wybrano urządzenie odtwarzające oznaczone symbolem HDMI.
 5. W oknie Dźwięk wybierz używane urządzenie odtwarzania, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
  Rys. : Wybieranie urządzenia domyślnego (wykorzystywany typ połączenia może być inny)
  Wybieranie głośników jako urządzenia domyślnego
 6. Po określeniu domyślnego urządzenia odtwarzania kliknij przycisk Konfiguruj.
 7. Wybierz typ konfiguracji głośników w oknie Kanały audio.
  Rys. : Okno konfiguracji głośników z wybranym systemem 5.1 Surround (pięć głośników i głośnik niskotonowy)
  Okno konfiguracji głośników z wybranym systemem 5.1 Surround (pięć głośników i głośnik niskotonowy)
 8. Kliknij przycisk Testuj, aby wysłać dźwięki do poszczególnych głośników lub kliknij pojedynczy głośnik, aby sprawdzić jego działanie.
 9. Jeżeli z każdego głośnika dobiegają prawidłowe dźwięki, można zakończyć rozwiązywanie problemu.
  Jeżeli dźwięk nie dochodzi ze wszystkich głośników lub z jednego z nich, bądź jeżeli rodzaj konfiguracji został zmieniony, należy kontynuować konfigurację głośników, klikając przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację głośników.
  Odtwórz dźwięk. Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, sprawdź połączenia głośników.
Krok 4: Sprawdzanie połączenia głośników
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy kable głośników są podłączone do prawidłowych złączy audio.
 1. Wybierz element Głośniki w oknie Dźwięki systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  Rys. : Otwieranie okna Właściwości: Głośniki
  Otwieranie okna Właściwości: Głośniki
 2. Okno Właściwości: Głośniki zawiera listę złączy oznaczonych kolorami, odpowiadających poszczególnym parom głośników. Na podstawie tych informacji można ustalić, które złącze jest połączone z używaną parą głośników.
  Rys. : Okno Właściwości: Głośniki konfiguracji 7:1 Surround
  Okno Właściwości: Głośniki
  Na tej ilustracji przedstawiono przykład konfiguracji 7.1 Surround, w której:
  • złącze L R (zielony, wyjście liniowe) jest przeznaczone dla prawego i lewego głośnika przedniego (zielone złącze, zazwyczaj oznaczone napisem Line out — wyjście liniowe).
  • Złącze RL RR (pomarańczowe) jest przeznaczone dla prawego i lewego głośnika tylnego.
  • Złącze C Sub (czarne) jest przeznaczone dla głośnika środkowego lub niskotonowego.
  • Złącze SL SR (szare), jest przeznaczone dla lewego i prawego głośnika bocznego.
 3. Sprawdź, czy kable głośników są podłączone do właściwych złączy z tyłu komputera. Pamiętaj, że kolory przedstawione w oknie Właściwości: Głośniki są zgodne z kolorami złączy komputera.
 4. W przypadku układu głośników 5.1 lub większego podłącz kable głośników do gniazd na sprzęcie audio (gniazda znajdują się zazwyczaj na głośniku niskotonowym). Następnie dopasuj kable głośników do złączy komputera, posługując się schematem kolorów przedstawionym w oknie Właściwości: Głośniki.
 5. Jeżeli jakiekolwiek połączenie kabla głośnika uległo zmianie, ponownie sprawdź dźwięk, wykonując czynności opisane w kroku Ustawianie głośników domyślnych i ich sprawdzanie.
  Odtwórz dźwięk. Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, sprawdź dźwięk za pomocą podłączonych słuchawek.
Krok 5: Sprawdzanie dźwięku w słuchawkach
Jeżeli nadal nie ma dźwięku, sprawdź wyście audio za pomocą słuchawek.
Słuchawki i złącza
W komputerach HP dostępne są dwa rodzaje złączy słuchawkowych. Jedno z nich umożliwia tylko odtwarzanie dźwięku w słuchawkach, a drugie umożliwia odtwarzanie dźwięku w słuchawkach oraz wykorzystanie mikrofonu. Złącza oznaczono odpowiednimi symbolami umieszczonymi obok ich gniazd.
 • Złącza na komputerze oznaczone jedynie symbolem słuchawek,, umożliwiają tylko odtwarzanie dźwięku i współpracują ze standardowymi słuchawkami z wtyczką 3-pin lub 4-pin.
  Rys. : Standardowa wtyczka 3-pin
  Standardowa wtyczka jack 3-pin
 • Złącza na komputerze oznaczone symbolem słuchawek i mikrofonu,, umożliwiają odtwarzanie dźwięku i korzystanie z mikrofonu przy użyciu zestawu słuchawkowego z wtyczką 4-pin i mikrofonem.
  Rys. : Wtyczka 4-pin
  Wtyczka jack 4-pin
  Aby odtwarzać dźwięk, można używać dowolnej wtyczki z każdym z tych złączy. Użycie wtyczki 4-pin z możliwością obsługi mikrofonu w złączu 3-pin pozwala na odtwarzanie dźwięku, ale mikrofon pozostanie niesprawny, ponieważ złącze 3-pin komputera nie pozwala na obsługę mikrofonu.
Pokaż mi, jak
 1. Odszukaj i odłącz wszystkie kable audio z tyłu komputera.
 2. Podłącz słuchawki bezpośrednio do złącza wyjścia głośników z tyłu komputera. Złącze wyjścia głośników może być oznaczone symbolem głośnika lub kółkiem ze strzałką wskazującą na zewnątrz albo napisem OUT.
 3. Sprawdź dźwięk w systemie Windows. Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika znajdującą się na pasku zadań, a następnie kliknij suwak regulacji poziomu głośności w oknie Miksera głośności.
  Rys. : Sprawdzanie głośności
  Sprawdzanie głośności
  Przy każdym kliknięciu suwaka głośności głównej w słuchawkach powinien być słyszany krótki dźwięk.
  • Dźwięk słyszalny w słuchawkach oznacza, że sprzęt audio w komputerze jest sprawny, a problem jest najprawdopodobniej związany z głośnikami lub ich kablami. Odłącz słuchawki i podłącz ponownie głośniki.
   Następnie ponownie sprawdź dźwięk, wykonując opisaną powyżej próbę regulacji głośności za pomocą suwaków. Jeżeli po ponownym podłączeniu głośników nadal nie słychać dźwięku, spróbuj wymienić kabel (o ile to możliwe) lub bezpiecznik głośnika, a następnie spróbuj ponownie.
  • Jeżeli w słuchawkach nie słychać dźwięku, upewnij się, czy zostały podłączone do właściwego złącza i spróbuj ponownie. Jeżeli nadal nie ma dźwięku, przejdź do następnego kroku po upewnieniu się, że słuchawki są podłączone do prawidłowego złącza audio z tyłu komputera.
   Rys. : Komputer z trzema tylnymi złączami audio
  1. Złącze mikrofonu lub wyjście głośnika centralnego/niskotonowego
  2. Złącze głośnika przedniego (do zasilanych głośników przednich lub słuchawek)
  3. Wejście liniowe lub wyjście głośnika tylnego
   Rys. : Komputer z sześcioma tylnymi złączami audio
  1. Wyjście głośników bocznych
  2. Wyjście głośników tylnych
  3. Wyjście głośnika centralnego i niskotonowego
  4. Mikrofon
  5. Wyjście liniowe (do zasilanych głośników przednich lub słuchawek)
  6. Wejście liniowe
Krok 6: Przywracanie sterowników audio w systemie Windows 7
Przyczyną problemów mogą być zmienione ustawienia lub pliki związane z dźwiękiem. Przywrócenie sterownika audio spowoduje zresetowanie ustawień dla sprzętu audio i ponowne uruchomienie konfiguracji dźwięku w systemie Windows.
 Uwaga:
Jeżeli przed zainstalowaniem systemu Windows 7 komputer został uaktualniony do systemu Windows Vista, korzystanie ze wszystkich funkcji zintegrowanego urządzenia audio zgodnego ze specyfikacjami Audio Codec '97 (AC '97) może okazać się niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj sterownik audio. Patrz Krok 7: Aktualizowanie sterownika audio.
Proces odzyskiwania sterownika służy do przywracania sterowników audio oryginalnego sprzętu dźwiękowego:
 1. Kliknij kolejno Start , Wszystkie programy, Recovery Manager, a następnie ponownie kliknij Recovery Manager.
  Rys. : Recovery Manager
  Ilustracja programu Recovery Manager
 2. Kliknij opcję Ponowna instalacja sterownika sprzętu.
 3. Na ekranie powitalnym Ponownej instalacji sterownika sprzętowego kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz sterownik audio, który zamierzasz ponownie zainstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Wybieranie sterownika, który zamierzasz zainstalować ponownie
  Ilustracja okna Ponowna instalacja sterownika sprzętowego
   Uwaga:
  Jeżeli sterownika, który zamierzasz ponownie zainstalować, nie ma na liście, wybierz opcję Sterownika nie ma na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlone zostaną pomocne informacje na temat instalacji sterowników za pomocą menedżera urządzeń Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Aplikacja Recovery Manager rozpocznie ponowną instalację wybranego sterownika. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź dźwięk. Jeżeli problem z dźwiękiem nadal występuje, przejdź do Krok 7: Aktualizowanie sterownika audio.
Jeżeli ponowna instalacja sterownika za pomocą aplikacji Recovery Manager nie powiedzie się, należy przywrócić zainstalowany poprzednio sterownik za pomoc Panelu sterowania:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Rys. : Uruchamianie narzędzia Menedżer urządzeń
  Otwieranie menedżera urządzeń z poziomu wyszukiwania programów i plików
 2. Kliknij dwukrotnie polecenie Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia audio i wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości.
  Rys. : Menedżer urządzeń, właściwości urządzenia audio
  Ilustracja menedżera urządzeń, właściwości urządzenia audio
 4. Kliknij kartę Sterownik.
 5. Kliknij przycisk Przywróć sterownik.
 6. Kliknij przycisk Tak, żeby przywrócić poprzedni sterownik.
 7. Sprawdź dźwięk.
Jeżeli problem z dźwiękiem nie został rozwiązany, zaktualizuj sterownik audio.
Krok 7: Aktualizacja sterownika audio
Jeżeli na komputerze występują problemy z dźwiękiem po uaktualnieniu systemu do Windows 7, albo jeżeli na komputerze występują problemy z dźwiękiem w określonej aplikacji, mogą one zostać rozwiązane poprzez zainstalowanie zaktualizowanego sterownika audio.
Kliknij nagłówek lub znak plus (+), aby wyświetlić więcej informacji.
Krok 8: Sprawdzanie stanu sprzętu audio w narzędziu Menedżer urządzeń w systemie Windows 7
Jeżeli nie słychać dźwięku, sprawdź w menedżerze urządzeń stan sprzętu audio.
 1. Kliknij Start , a następnie wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania.
  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie polecenie Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Zależnie od stanu wyświetlonego w menedżerze urządzeń, wykonaj następujące czynności:
  • Jeżeli urządzenia audio nie ma na liście, a komputer korzysta z karty dźwiękowej, ponownie osadź kartę dźwiękową w gnieździe na płycie głównej. Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli urządzenia audio nie ma na liście, a komputer używa karty dźwiękowej wbudowanej w płytę główną, konieczne może być włączenie sprzętu audio w systemie BIOS. Przejdź do następnego kroku, aby sprawdzić ustawienia dźwięku w systemie BIOS i dostosować te ustawienia do konfiguracji sprzętowej komputera.
  • Jeżeli urządzenie audio znajduje się na liście ze strzałką w dół, oznacza to, że jest wyłączone. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia audio i wybierz polecenie Włącz, aby ponownie włączyć urządzenie. Jeżeli po włączeniu urządzenia problem występuje nadal, przejdź do następnego kroku.
   Rys. : Włączanie wyłączonego urządzenia audio
   Włączanie wyłączonego urządzenia audio
  • Jeżeli urządzenie audio jest na liście, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości, aby wyświetlić dodatkowe informacje w oknie Stan urządzenia. Jeżeli okno Stan urządzenia wskazuje, że urządzenie działa prawidłowo, oznacza to, że problem jest prawdopodobnie związany z ustawieniami dźwięku, głośnikami lub kablami.
Krok 9: Konfigurowanie karty dźwiękowej wbudowanej na płycie głównej w systemie BIOS
W niektórych modelach komputerów karta dźwiękowa jest wbudowana w płytę główną; inne wykorzystują zewnętrzną kartę dźwiękową, a jeszcze inne wyposażone są w oba typy kart, wbudowaną (nieaktywną) i zewnętrzną.
Ustawienia układu dźwiękowego zintegrowanego z płytą główną muszą być skonfigurowane w systemie BIOS zgodnie z konfiguracją sprzętu audio. Wykonaj jedną z następujących procedur w zależności od tego, czy zamierzasz przywrócić ustawienia fabryczne systemu BIOS, czy jedynie zmienić ustawienia dźwięku na płycie głównej:
Kliknij nagłówek lub znak plus (+), aby wyświetlić więcej informacji.
Krok 10: Kontrola sprzętowa głośników (zasilania, głośników i bezpieczników)
Sprawdź głośniki, aby upewnić się, czy podłączono przewód zasilający i czy zasilanie dociera do głośników.
Wiele modeli głośników zasilanych, zwłaszcza w systemach z głośnikami niskotonowymi, wyposażonych jest w bezpieczniki. Jeżeli z głośnika nie dochodzi żaden dźwięk, nawet szum, wymień bezpiecznik. Nawet jeżeli wydaje się, że bezpiecznik nie jest przepalony, jedynie jego wymiana pozwala uzyskać całkowitą pewność. Jeżeli okaże się, że bezpiecznik jest sprawny, można zatrzymać go jako bezpiecznik zapasowy.
 1. Wyłącz zasilanie głośnika niskotonowego i odłącz zasilanie głośników.
 2. Zdejmij osłonę bezpiecznika, wyjmij bezpiecznik i spójrz przez szklaną rurkę. Jeżeli drut w środku jest przerwany, są na nim czarne punkty lub ślady spalenia, wymień bezpiecznik. Nawet jeżeli bezpiecznik wygląda na sprawny, wymień go i zachowaj stary bezpiecznik jako zapasowy.
 3. Kup nowy bezpiecznik. Kupując nowy bezpiecznik, dobrze jest wziąć ze sobą do sklepu stary bezpiecznik. W ten sposób można mieć pewność, że zakupiony zostanie właściwy model bezpiecznika.
 4. Zainstaluj nowy bezpiecznik, załóż osłonę bezpiecznika, włącz zasilanie, włącz głośniki i sprawdź dźwięk.
Aby zapobiec uszkodzeniu głośników i przepalaniu się bezpieczników, podczas korzystania z komputera pamiętaj o następujących zasadach:
 • Przed podłączeniem głośników do zasilania wyłącz je za pomocą regulatora głośności znajdującego się na głośnikach.
 • Podobnie jak w wysokiej klasy domowym systemie stereo, nie zwiększaj głośności powyżej połowy zakresu regulatora. Nadmierna głośność pogarsza jakość dźwięku i znacznie obciąża głośniki. Obniżona jakość dźwięku wynika często ze zwiększenia częstotliwości tonów niskich do najwyższego poziomu. Duża ilość dźwięków na wysokim poziomie obciąża głośniki.
Odtwórz dźwięk. Jeżeli problem występuje nadal, sprawdź sprzęt audio za pomocą narzędzi do diagnostyki sprzętu HP Support Assistant. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Sprawdzanie sprzętu za pomocą narzędzi HP Support Assistant i Vision Diagnostics (Windows 7).
Krok 11: Korzystanie z właściwych słuchawek
Aby móc odtwarzać dźwięk z komputera, niezbędne jest użycie odpowiednich słuchawek.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...