Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft (Windows 7)

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych i przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 7.
W tym dokumencie opisano, w jaki sposób można korzystać z funkcji Przywracanie systemu i rozwiązywać związane z nim problemy w systemie Windows 7.
Informacje o funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows 7
Przywracanie systemu jest programem dostępnym we wszystkich wersjach systemu Windows 7. Narzędzie automatycznie tworzy punkty przywracania, pamięć plików systemowych i ustawień na komputerze w określonym momencie czasu. Punkty przywracania można również utworzyć ręcznie. Później, w momencie użycia Przywracania systemu do przywrócenia komputera do punktu w czasie przed wystąpieniem problemu, Przywracanie systemu przywraca pliki i ustawienia z punktu przywracania. Pliki osobiste i dokumenty pozostają nienaruszone.
Przywracanie systemu można również cofnąć, jeśli nie rozwiąże ono problemu lub spowoduje jego pogorszenie.
Różnice pomiędzy Przywracaniem systemu i narzędziem HP Recovery Manager
Przywracanie systemu Windows jest czasami mylone z narzędziem HP Recovery Manager.
 • Przywracanie systemu umożliwia zdefiniowanie plików systemowych komputera umieszczanych w konfiguracji, która istniała w określonym czasie. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone.
 • HP Recovery Manager umożliwia przywrócenie całej konfiguracji oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Następuje ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego (np. Windows, Linux lub FreeDOS) i usunięcie całego innego oprogramowania i osobistych plików z danymi.
W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą programu HP Recovery Manager należy najpierw przeprowadzić przywracanie systemu.
Włączanie funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows 7
Funkcja Przywracanie systemu Microsoft jest domyślnie włączona na większości, jeśli nie na wszystkich komputerach HP z systemem Windows 7. Można ją jednak wyłączyć, co może się wiązać z problemami w przypadku próby przywrócenia z poprzedniego punktu. Aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone, wykonaj następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij ikonę Start (), następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno System.
  Rys. : Okno System
  Ilustracja: Okno System
 2. W lewej części okna System kliknij opcję Ochrona systemu. Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu z aktywną kartą Ochrona systemu.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Rys. : Okno Właściwości systemu
  Ilustracja: Okno Właściwości systemu
 3. Sprawdź, czy na środku okna Właściwości systemu zaznaczona jest opcja Przywracanie systemu:
Tworzenie punktu przywracania systemu za pomocą narzędzia Przywracanie systemu, Windows 7
System Windows 7 automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij ikonę Start (), następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i wybierz polecenie Właściwości.
 2. W lewej części okna System kliknij opcję Ochrona systemu. Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu z aktywną kartą Ochrona systemu.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Rys. : Okno Właściwości systemu
  Ilustracja: Okno Właściwości systemu
 3. Z listy wybierz dysk, na którym mają być przechowywane pliki systemowe z punktów przywracania, zwykle (C:), a następnie kliknij przycisk Utwórz.
  Rys. : Tworzenie punktu przywracania
  Ilustracja: Tworzenie punktu przywracania
 4. Wpisz nazwę opisującą punkt przywracania.
  Rys. : Nadawanie nazwy punktu przywracania
  Ilustracja: Nadawanie nazwy punktu przywracania
 5. Kliknij przycisk Utwórz.
  System Windows tworzy punkt przywracania.
 6. Po zakończeniu zostanie wyświetlone okno informujące o pomyślnym utworzeniu punktu przywracania.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Ilustracja: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
Przywracanie systemu Windows 7 do poprzedniego stanu
Jeżeli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym pracował. Żeby przywrócić konfigurację komputera, należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do przywracania systemu zaleca się sporządzenie kopii zapasowych istotnych plików.
 2. Zamknij wszystkie otwarte okna oprogramowania.
 3. Kliknij ikonę Start (), a następnie kolejno Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowePrzywracanie systemu.
  Pojawi się okno Przywróć pliki i ustawienia systemowe.
  Rys. : Okno Przywracanie plików i ustawień systemowych
  Ilustracja: Okno Przywracanie plików i ustawień systemowych
 4. Zaznacz opcję Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij Dalej.
 5. Wybierz z listy dostępnych punktów przywracania datę i godzinę i kliknij Dalej.
  Pliki systemowe zostaną odpowiednio dodane, usunięte lub zmienione do takiego zbioru plików systemowych w takim stanie, w jakim znajdowały się na komputerze w wybranym momencie.
   Przestroga:
  Oprogramowanie i sterowniki zainstalowane po wybranej dacie mogą nie działać poprawnie i konieczna może okazać się ich ponowna instalacja.
  Rys. : Wybór punktu przywracania
  Ilustracja: Wybór punktu przywracania
 6. Upewnij się, że to jest punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Rys. : Sprawdzanie punktu przywracania
  Ilustracja: Sprawdzanie punktu przywracania
 7. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 8. Komputer powinien wyłączyć się i uruchomić ponownie po ukończeniu procesu przywracania.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Ilustracja: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
 9. Kliknij przycisk Zamknij. Pliki i programy na komputerze zostały przywrócone do stanu, w jakim się znajdowały w dniu utworzenia wybranego punktu przywracania.
   Uwaga:
  Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie, przejdź do części: Czynności wykonywane w przypadku niepowodzenia przywracania systemu w systemie Windows 7.
  Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone. Pliki i ustawienia systemowe komputera nie zostały zmienione ...
 10. Po zakończeniu pracy narzędzia Przywracanie systemu należy pobrać najnowsze aktualizacje systemu Windows z witryny Microsoft. Pobierz również wszystkie najnowsze aktualizacje oprogramowania antywirusowego i uruchom skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
Cofanie funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows 7
Wykonaj następujące czynności, aby cofnąć przywracanie systemu i umieścić programy i pliki na komputerze w punkcie przed użyciem przywracania systemu.
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij ikonę Start (), a następnie kolejno Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowePrzywracanie systemu.
 2. Wybierz opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij Dalej.
  Rys. : Cofanie przywracania systemu
  Ilustracja: Cofanie przywracania systemu
 3. Sprawdź, czy wybrano właściwą datę i godzinę, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Rys. : Potwierdzanie cofnięcia
  Ilustracja: Potwierdzanie cofnięcia
 4. Kliknij Tak, kiedy pojawi się prośba o potwierdzenie.
 5. Komputer powinien wyłączyć się i uruchomić ponownie po ukończeniu procesu cofnięcia przywracania.
  Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
  Ilustracja: Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
 6. Kliknij przycisk Zamknij. Proces przywracania został cofnięty.
   Uwaga:
  Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie, zapoznaj się z częścią Czynności wykonywane w przypadku niepowodzenia przywracania systemu w systemie Windows 7.
  Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone. Pliki i ustawienia systemowe komputera nie zostały zmienione ...
Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu, gdy nie można normalnie uruchomić systemu Windows 7
Jeżeli nie można normalnie uruchomić systemu Windows, wykonaj poniższą procedurę.
Pokaż mi, jak
 1. Wyłącz komputer i odczekaj co najmniej 5 sekund w stanie całkowitego wyłączenia komputera.
 2. Włącz komputer i po jego uruchomieniu kilkakrotnie naciśnij klawisz F11.
 3. Poniżej Potrzebuję natychmiast pomocy kliknij Przywracanie systemu Microsoft.
 4. Wykonaj czynności opisane w części Przywracanie systemu Windows 7 do poprzedniego stanu, aby użyć funkcji Przywracanie systemu.
Czynności wykonywane w przypadku niepowodzenia przywracania systemu w systemie Windows 7
Jeżeli program Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania lub nie może ukończyć procesu przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Wyłączanie ochrony antywirusowej w przypadku niepowodzenia przywracania systemu w systemie Windows 7
Złośliwe oprogramowanie skanujące może mieć wbudowane systemy ochrony, które uniemożliwiają innym aplikacjom, w tym również Przywracaniu systemu, zmianę ich budowy. Jeżeli Przywracanie systemu nie może wykorzystać plików oprogramowania skanującego, proces przywracania nie udaje się, a program wyświetla następujący komunikat:
Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone. Pliki i ustawienia systemowe komputera nie zostały zmienione ...
Żeby przywracanie systemu powiodło się, należy tymczasowo wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu wirusów i wbudowaną ochronę.
Dla przykładu, wiele modeli komputerów stacjonarnych HP i Compaq jest dostarczanych z oprogramowaniem Norton Internet Security. Jeżeli na komputerze zainstalowano program Norton Internet Security, wykonaj poniższe czynności w celu tymczasowego wyłączenia wbudowanej ochrony:
 Uwaga:
Jeżeli używany jest inny rodzaj ochrony antywirusowej, tymczasowo wyłącz ochronę, postępując zgodnie z instrukcjami jej producenta.
Pokaż mi, jak
 1. Odłącz Internet. Fizycznie odłącz kabel sieciowy i naciśnij przycisk wyłączania na routerze.
 2. Kliknij ikonę Start, a następnie kolejno Wszystkie programy, Norton Internet Security i ponownie Norton Internet Security.
 3. W obszarze Internet kliknij przycisk Ustawienia.
  Rys. : Główne okno programu Norton Internet Security
  Ilustracja: Główne okno programu Norton Internet Security
 4. W obszarze Opcje dodatkowe kliknij Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym.
 5. Kliknij Różne ustawienia, a następnie kliknij przycisk przy Ochrona integralności produktów marki Norton aby wyłączyć zabezpieczenie.
  Rys. : Różne ustawienia
  Ilustracja: Różne ustawienia
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Żądanie zabezpieczeń. Ustaw czas trwania na 15 minut i kliknij przycisk OK.
  Rys. : Żądanie zabezpieczeń
  Ilustracja: Komunikat Żądanie zabezpieczeń
Krok 2: Włączanie funkcji Przywracanie systemu w systemie Windows 7
Jeżeli funkcja Przywracanie systemu w systemie Windows 7 nie działa, wykonaj poniższe czynności, aby się upewnić, że funkcja Przywracanie systemu jest włączona i aktywna:
Pokaż mi, jak
 1. Kliknij ikonę Start (), następnie prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno System.
  Rys. : Okno System
  Ilustracja: Okno System
 2. W lewej części okna System kliknij opcję Ochrona systemu. Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu z aktywną kartą Ochrona systemu.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Rys. : Okno Właściwości systemu
  Ilustracja: Okno Właściwości systemu
 3. Sprawdź, czy na środku okna Właściwości systemu zaznaczona jest opcja Przywracanie systemu:
  • Jeśli w kolumnie Ochrona wyświetlana jest wartość Włączona, oznacza to, że funkcja Przywracanie systemu jest włączona.
  • Jeśli w kolumnie Ochrona wyświetlana jest wartość Wyłączona, oznacza to, że funkcja Przywracanie systemu jest wyłączona. Kliknij przycisk Konfiguruj, zaznacz opcję Przywróć ustawienia systemu oraz poprzednie wersje plików, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Właściwości systemu z aktywną kartą Ochrona systemu.
   Rys. : Włączanie przywracania systemu
   Ilustracja: Włączanie przywracania systemu
 4. Wykonaj czynności opisane w części Przywracanie systemu Windows 7 do poprzedniego stanu, aby użyć funkcji Przywracanie systemu.
  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Przywracanie systemu nie zostało ukończone pomyślnie. Pliki i ustawienia systemowe komputera nie zostały zmienione., przejdź do następnego kroku.
Krok 3: Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu w trybie awaryjnym w systemie Windows 7
Żeby skorzystać z Przywracania systemu w trybie awaryjnym w systemie Windows 7, należy wykonać następujące czynności:
Pokaż mi, jak
 1. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie klawisz F8, aż zostanie wyświetlone menu uruchamiania.
 2. Z menu Zaawansowane opcje rozruchu wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia i naciśnij klawisz Enter.
 3. W wierszu poleceń wpisz rstrui.exe, a następnie naciśnij Enter.
 4. Aby przywrócić system, czytaj i wykonuj polecenia pojawiające się na ekranach.
  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Przywracanie systemu nie zostało ukończone pomyślnie. Pliki i ustawienia systemowe komputera nie zostały zmienione., przejdź do następnego kroku.
 5. Po zakończeniu przywróć połączenia sieciowe.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...