Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth w systemie Windows XP

Opis
Komputer przenośny HP nie łączy się z urządzeniem Bluetooth, takim jak drukarka, zestaw słuchawkowy, mysz lub klawiatura.
Rozwiązanie
Pomyślne podłączenie urządzenia Bluetooth do komputera przenośnego HP wymaga prawidłowego zainstalowania i uruchomienia urządzenia Bluetooth w systemie Windows. Oprócz tego, urządzenie Bluetooth musi być zainstalowane i włączone w komputerze przenośnym HP.
Nie wszystkie komputery przenośne HP obsługują technologię Bluetooth. Przed wykonaniem czynności opisanych w tym dokumencie określ, czy Twój komputer przenośny obsługuje technologię Bluetooth – informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z tym komputerem przenośnym.
 Uwaga:
Poniższe metody zakładają, że w komputerze przenośnym zainstalowany jest dodatek Windows XP Service Pack 2 oraz że komputer obsługuje technologię Bluetooth.
Wykonaj jedną lub kilka procedur, aby rozwiązać problem związany z połączeniem Bluetooth.
Metoda 1: Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone
Urządzenie Bluetooth musi być włączone i musi działać prawidłowo, aby możliwe było nawiązanie połączenia z komputerem przenośnym. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy urządzenie Bluetooth działa prawidłowo.
 1. Sprawdź, czy urządzenie ma włączone zasilanie, sprawdzając status kontrolki. Zielona kontrolka oznacza, że urządzenie ma włączone zasilanie. Szczegółowe informacje na temat określonych funkcji urządzenia można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez producenta.
 2. Jeśli urządzenie posiada zewnętrzny odbiornik/adapter, sprawdź, czy przewód jest podłączony do tego urządzenia. Pomiń ten krok, jeśli urządzenie ma wbudowany moduł Bluetooth.
 3. Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą baterii, sprawdź, czy bateria jest dobrze naładowana. Zainstaluj nową baterię i ponowie sprawdź urządzenie.
 4. Jeśli masz kilka urządzeń Bluetooth i tylko jedno z nich nie działa, sprawdź określone urządzenie.
Metoda 2: Ręcznie sprawdź, czy urządzenie Bluetooth w komputerze przenośnym jest zainstalowane i włączone
Jeśli komputer przenośny HP nie jest wyposażony w narzędzie HP Wireless Assistant, wykonaj poniższe kroki, aby ręcznie sprawdzić i włączyć urządzenia bezprzewodowe LAN i Bluetooth.
 Uwaga:
Urządzenie Bluetooth jest wbudowane w komputer przenośny HP na tej samej karcie mini PCI, co Wireless LAN (WLAN).
Krok 1 – Włącz zasilanie urządzenia Bluetooth w komputerze przenośnym
 1. Naciśnij przycisk zasilania urządzenia bezprzewodowego, jak sygnalizuje ikona urządzenia bezprzewodowego , aby włączyć zainstalowane urządzenie bezprzewodowe.
 2. Kontrolka zasilania urządzenia bezprzewodowego powinna świecić się i ikona Bluetooth oraz ikona WLAN powinny być widoczne w zasobniku systemowym.
Krok 2 – Włącz urządzenie Bluetooth w komputerze przenośnym z systemem Windows
 1. Kliknij Start, kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij Przełącz do widoku klasycznego i kliknij opcję Konfiguracja Bluetooth.
 • Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono urządzenia Bluetooth, oznacza to, że w komputerze przenośnym nie ma urządzenia Bluetooth.
 • Jeśli dokumentacja produktu informuje, że komputer jest wyposażony w urządzenie Bluetooth, przejdź do metody 3: Ręcznie zainstaluj ponownie urządzenie bezprzewodowe Bluetooth w komputerze przenośnym i sprawdź, czy urządzenie jest fizycznie zainstalowane.
 • Jeśli urządzenie Bluetooth nie jest zamontowane w komputerze przenośnym HP, karta bezprzewodowa będzie włożona do gniazda. Konieczne może być zakupienie do komputera karty bezprzewodowej Bluetooth.
Krok 3 – Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia Bluetooth w komputerze przenośnym
 1. Kliknij Start, kliknij Panel sterowania.
 2. Kliknij Przełącz do widoku klasycznego, kliknij System, kliknij Sprzęt, a następnie kliknij Menedżer urządzeń.
 3. W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie element Urządzenia Bluetooth, aby rozwinąć listę.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Zintegrowany moduł HP z technologią bezprzewodową Bluetooth 2.0 i kliknij Odinstaluj. Kliknij OK, aby potwierdzić czynność dezinstalacji.
 5. Wybierz OK lub Zastosuj, aby zamknąć okna Panelu sterowania.
Po usunięciu sterowników urządzenia Bluetooth wykonaj następującą czynność:
Jeśli ikona Bluetooth nie pojawia się w zasobniku systemowym, przejdź do następnego kroku.
Krok 4 – Włącz urządzenie Bluetooth/WLAN w systemie BIOS
 Uwaga:
Urządzenie Bluetooth jest wbudowane w komputer przenośny HP na tej samej karcie mini PCI, co Wireless LAN (WLAN).
 1. Wyłącz komputer.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer i natychmiast naciśnij klawisz F10, aby przejść do panelu konfiguracji.
 3. W panelu Konfiguracja komputera za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do elementu menu Zaawansowane i przejdź do opcji Opcje urządzeń.
 4. W panelu Opcje urządzenia sprawdź status wbudowanego urządzenia Bluetooth. Jeśli urządzenie jest Wyłączone, za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do opcji Bluetooth i naciśnij spację, aby zmienić ustawienie opcji na Włącz.
 5. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmianę. Za pomocą klawiszy ze strzałkami przejdź do elementu menu Plik i przejdź do opcji Zapisz zmiany i wyjdź. Naciśnij Enter, a następnie naciśnij klawisz F10, aby zakończyć konfigurację. Spowoduje to ponowne uruchomienie komputera.
Metoda 3: Ręcznie zainstaluj ponownie urządzenie Bluetooth
W zależności od typu urządzenia karta bezprzewodowa może obsługiwać tylko połączenie WLAN lub może obsługiwać WLAN i Bluetooth. Wykonaj poniższe kroki, aby wizualnie sprawdzić i ponownie zainstalować kartę bezprzewodową.
 Uwaga:
Ta metoda wymaga wyłączenia komputera przenośnego i użycia narzędzi ręcznych do częściowego rozebrania komputera.
 1. Wyłącz komputer, odłącz zasilanie i wyjmij baterię.
 2. Odwróć komputer przenośny i umieść go na czystej i stabilnej powierzchni roboczej.
 3. Za pomocą wkrętaka krzyżowego poluzuj śrubę mocującą osłonę karty sieciowej. Zdejmij osłonę.
   Uwaga:
  Jeśli urządzenie bezprzewodowe nie zostało fabrycznie zamontowane w komputerze przenośnym HP, w gnieździe nie będzie karty bezprzewodowej. Należy ją zakupić oddzielnie.
 4. Odłącz od karty kable anteny. Zwróć uwagę na kolor każdego kabla, tak, aby były prawidłowo podłączone.
 5. Zwolnij zaczepy mocujące za pomocą palca lub drewnianego narzędzia. Spowoduje to zwolnienie karty i jedna krawędź lekko uniesie się.
 6. Delikatnie poruszaj kartą, aby całkowicie ją poluzować, a następnie mocno dociśnij ją, tak, aby prawidłowo zablokowała się w zaczepach. Złote styki na karcie muszą całkowicie schować się w zaczepie. Gdy karta znajdzie się na swoim miejscu, zaczepy mocujące zablokują kartę.
 7. Podłącz kable anteny: czarny kabel należy podłączyć do gniazda Main, a biały kabel do gniazda Aux.
 8. Załóż osłonę karty i dokręć śrubę mocującą.
 9. Odwróć komputer przenośny, zainstaluj baterię, podłącz przewód zasilający i uruchom komputer.
Metoda 4: Sprawdź, czy zewnętrzne urządzenie Bluetooth jest prawidłowo zainstalowane lub rozpoznawane w systemie Windows XP
Skonfiguruj urządzenie Bluetooth
 1. Na karcie Sprzęt w oknie Konfiguracja Bluetooth sprawdź, czy wybrana jest opcja Dodaj ikonę do menu Start i kliknij Dalej.
 2. Wpisz unikatową liczbę w polu Nazwa komputera, wybierz typ komputera w polu Typ komputera i kliknij Dalej.
 3. Kliknij Dalej, aby rozpocząć konfigurację usług Bluetooth.
 4. Sprawdź, czy wybrane są wszystkie wymagane usługi Bluetooth, kliknij Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Sprawdź status urządzenia Bluetooth
 1. Na karcie Sprzęt w oknie Konfiguracja Bluetooth sprawdź status urządzenia w polu Status urządzenia.
 2. Na karcie Dostępność w polu Zezwalaj wybierz opcję Wszystkie urządzenia.
 3. Na karcie Wykrywanie wybierz z rozwijanego menu opcję Zgłaszaj wszystkie urządzenia Bluetooth i zobacz, czy wymagane urządzenie znajduje się na liście.
 4. Jeśli wymaganego urządzenia Bluetooth nie ma na liście, odszukaj dokumentację producenta i zainstaluj wymagane oprogramowanie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...