Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Nieprawidłowa godzina i data, ustawienie godziny i daty (Windows Vista)

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Komputer wykorzystuje datę i godzinę do określania czasu utworzenia, modyfikacji i usunięcia plików, zarządzania wiadomościami e-mail, katalogowania punktów przywracania systemu i wielu innych ważnych czynności związanych z systemem. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny w komputerze w celu dostosowania ich do określonej strefy czasowej.
Rys. : Godzina wyświetlana na pasku zadań
Zmiana daty i godziny
Aby zmienić ustawienia daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij godzinę wyświetlaną na pasku zadań, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia daty i godziny...
  Rys. : Zmiana ustawień daty i godziny
  Zostanie wyświetlone okno Data i godzina.
  Rys. : Okno Data i godzina
 2. Kliknij pozycję Zmień strefę czasową...
  Zostanie wyświetlone okno Ustawienia strefy czasowej.
  Rys. : Ustawienia strefy czasowej
 3. Na rozwijanym polu Strefa czasowa wybierz strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji, w której komputer jest aktualnie użytkowany, a następnie kliknij przycisk OK. Strefę czasową należy zmienić zawsze, kiedy komputer znajdzie się w innej strefie czasowej.
 4. Na karcie Data i godzina kliknij przycisk Zmień datę i godzinę...
  Zostanie wyświetlone okno Ustawienia daty i godziny.
 5. Kliknij małą strzałkę w lewo lub w prawo na kalendarzu „Data”, aby wybrać miesiąc i rok, a następnie kliknij odpowiedni dzień w miesiącu.
  Rys. : Ustawienia daty i godziny: Data
 6. Zmień godzinę, wybierając godzinę, minuty, AM (przed południem) lub PM (po południu) i klikając przyciski strzałek w górę lub w dół, a następnie po ustawieniu prawidłowej godziny kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ustawienia daty i godziny: Data
  Strefa czasowa, data i godzina zostały ustawione.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...