hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Melding
  Het probleem verhelpen van een zwart scherm met een knipperende cursor Bekijk artikel
  Melding
  Programma voor terugroeping en vervanging van netsnoer voor HP notebookcomputer om veiligheidsredenen Bekijk artikel

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - De computer start niet op en de LED-lampjes knipperen of de computer geeft een geluidssignaal

Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebookcomputers.
Als uw computer tijdens het opstarten een of twee korte geluidssignalen geeft en daarna Windows gewoon opent, geeft dit aan dat het BIOS goed is opgestart. Als uw computer niet opstart, is er mogelijk sprake van een ernstiger hardwareprobleem. Let op geluidssignalen en op de LED's naast de Caps Lock-toets en de Num Lock-toets, op de accu en de netadapter om de juiste stappen voor probleemoplossing te bepalen. In dit ondersteuningsdocument vindt u informatie die u kan helpen meer over het probleem te weten te komen en het probleem op te lossen.
Afbeelding : Voorbeeld van status met knipperende lampjes (uw computer kan er anders uitzien)
 Afbeelding van een notebook-pc met de klep geopend en knipperende lampjes.
De eerste stappen voor wanneer de notebook LED- of geluidssignalen geeft
Een LED- of geluidssignaal betekent meestal dat een basisfunctie niet kon starten. Een basisfunctie kan het lezen van het geheugen, het weergeven van video of het versturen van informatie naar de harde schijf zijn. De meest gebruikelijke problemen die led- en geluidssignalen veroorzaken, hebben te maken met geheugenfouten en warmte die worden veroorzaakt door een ophoping van stof in belangrijke ventilatiegebieden.
Gebruik de volgende stappen wanneer uw computer een led- of geluidssignaal geeft:
Stap 1: Uitvoeren van een harde reset of geforceerde reset op een notebookcomputer
Schakel de computer uit voordat u begint, en zoek naar het klepje van het accucompartiment. Als er geen accucompartiment is, volgt u de stappen in de sectie voor verzegelde of niet-verwijderbare accu's.
Stap 2: Stof verwijderen uit de ventilatiegebieden van uw notebookcomputer
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de koelventilatoren van uw computer. Te veel stof kan de luchtstroom belemmeren, waardoor gevoelige onderdelen oververhit kunnen raken en mogelijk niet meer werken. Het is belangrijk dat u eventueel opgehoopt stof verwijdert voordat u aan de slag gaat met de probleemoplossing voor geluidssignalen tijdens het opstarten.
Draag oogbescherming en gebruik perslucht om stof te verwijderen uit ventilatoren. Doe dit bij voorkeur buitenshuis.
Afbeelding : Stof uit ventilatiegaten blazen
Perslucht en zijventilator
Nadat u de ventilatiegaten hebt gereinigd, start u de computer opnieuw op.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar. Ga anders door met de volgende stap.
Stap 3: Het led- of piepsignaal noteren
Gebruik de volgende stappen om de LED- of geluidssignalen te noteren op een stuk papier.
 1. Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.
 2. De voedingsaansluiting of netadapter van uw computer heeft mogelijk een lampje. Kijk in dat geval naar het lampje naast de voedingsaansluiting of het lampje van de netadapter en noteer de status: uit, knipperend of ononderbroken brandend.
 3. Kijk naar de indicatorlampjes naast de Caps Lock- en Num Lock-toetsen. Als de lampjes knipperen, telt u het aantal keren dat ze knipperen tussen pauzes.
   opmerking:
  Na een knipper- of geluidssequentie is er een pauze van enkele seconden, waarop de sequentie wordt herhaald (meestal 3 of 4 keer). U kunt de knippersequentie herhalen door op de Aan/uit-knop te drukken.
 4. Luister of uw computer luide geluidssignalen geeft. Als uw computer geluidssignalen geeft, noteert u het type en het aantal signalen tussen de pauzes. Bijvoorbeeld: twee lange geluidssignalen gevolgd door een kort geluidssignaal.
 5. Noteer de LED- of geluidssignalen op een stuk papier voor referentie tijdens de volgende stappen. Ga dan verder naar het volgende onderdeel.
Notebooklampje voor batterijspanning knippert
Het lampje voor de batterijspanning geeft de status van de voedingseenheid aan. Wanneer u de computer opstart of wanneer de computer al is ingeschakeld, gebruikt u de grafiek om de voedingsstatus vast te stellen.
Het lampje van de accu wordt over het algemeen aangegeven met een bliksemsymbool . (Als de notebook geen accuvoedingindicator met het bliksemsymbool heeft, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het product.)
Batterijspanningsindicator
Getest component
Foutconditie
Lampje batterijspanning uit en Caps Lock/Num Lock uit
Batterij of netadapter
Netadapter niet aangesloten of defect
Batterij bijna leeg of defect
Lampje batterijspanning knippert
Accu
Onvoldoende batterijstroom
Raadpleeg een van de volgende secties voor meer informatie over de status van de accuvoeding:
De lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen knipperen bij het opstarten van de notebook
De diagnostische hulpprogramma's van de notebook gebruiken de lampjes die vlakbij de Num Lock- en Caps Lock-toetsen en volgens een bepaalde foutcode knipperen ('knippercodes'). Als dit patroon is doorlopen, houdt het knipperen op. Totdat het probleem is opgelost, zal dit knipperpatroon optreden bij iedere poging om de computer te starten.
De LED-lampjes bij de Caps Lock en Num Lock-toetsen gaan knipperen als een fout wordt gedetecteerd bij het opstarten . De LED's zullen een aantal keer in een bepaalde volgorde knipperen. Het aantal keren dat wordt geknipperd geeft aan welk component een fout heeft veroorzaakt tijdens de test bij het opstarten.
Als de LED's stoppen met knipperen en de computer niet opstart, drukt u op de aan/uit-knop om de tests te herhalen. Nadat u hebt geteld hoe vaak de LED knippert, stelt u met behulp van de grafiek met knippercodes vast om welke fout het gaat en leest u daarna in de bijbehorende sectie voor die fout met welke stappen u het probleem kunt oplossen.
 opmerking:
Het is nuttig om te weten hoeveel keer de LED's hebben geknipperd wanneer u contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van HP voor technische hulp.
LED's Caps Lock/Num Lock
Component getest
Foutconditie
LED's knipperen 1 keer
CPU
De CPU werkt niet
LED's knipperen 2 keer
BIOS
Het BIOS is beschadigd
LED's knipperen 3 keer
Geheugen
Er is een probleem met de geheugenmodule
LED's knipperen 4 keer
Grafische functies
Graphics controller werkt niet
LED's knipperen 5 keer
Moederbord
Algemene fout moederbord
LED's knipperen 6 keer
BIOS
BIOS-verificatiefout
Computer maakt piepgeluiden
De meest gebruikelijke oorzaak voor het feit dat een computer piept tijdens het opstarten is een losse of slechte geheugenmodule. Plaats de geheugenmodules opnieuw om te voorkomen dat de computer weer gaat piepen. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP voor hulp.
Contact op te nemen met support van HP
Als u geen oplossing in dit document kunt vinden, neemt u contact op met HP ondersteuning voor verdere hulp of om de computer te laten nakijken.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...