hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - De notebook start niet op en het scherm blijft leeg

Beschrijving
Als u op de aan/uit-knop drukt, verschijnt er niets op het beeldscherm. De oorzaak van dit probleem is mogelijk een defecte netadapter, of de geheugenmodules (RAM) moeten opnieuw worden geplaatst, of er is sprake van een defect component op het systeemboard van de notebook waarvoor een gecertificeerde HP reparatie nodig is.
Dit document helpt u bij het vaststellen van de oorzaak van het probleem en stelt de beste oplossing voor.
Test de netadapter
Volg de onderstaande stappen om te bepalen of het probleem te maken heeft met de netadapter of het systeemboard van uw notebook:
 1. Verwijder de batterij en koppel alle externe apparaten los van de computer.
 2. Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt terwijl alle voedingsbronnen zijn verwijderd. Hierdoor wordt de resterende stroom van het systeem onttrokken waardoor veel problemen kunnen worden gecorrigeerd.
 3. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de computer.
 4. Druk op de aan/uit-knop om de notebook pc op te starten.
Als de notebook niet opstart of als het scherm leeg is, controleert u het indicatorlampje voor de stroom of de LED van de netsnoeraansluiting.
Controleer het indicatorlampje voor de stroom of de LED van de netsnoeraansluiting
Op nieuwere modellen notebook pc's is er een LED of indicatorlampje rond de netsnoeraansluiting op de notebook. Controleer of dit lampje aan of uit is wanneer de notebook is aangesloten op wisselstroom.
Het indicatorlampje voor de stroom of het lampje van de netsnoeraansluiting moet gaan branden als de netadapter wordt aangesloten.
Afbeelding : Voedingslampje.
Afbeelding : Lampje van netsnoeraansluiting.
Afbeelding : Mini-aan/uit-LED.
Het lampje gaat niet branden wanneer de netadapter wordt aangesloten
Als de stroom-LED uit is, dan moet de netadapter wellicht worden vervangen. Voer de volgende stappen uit om te bepalen of de netadapter moet worden vervangen:
 1. Controleer of de netadapter rechtstreeks op een werkend stopcontact is aangesloten.
   opmerking:
  U controleert het stopcontact door er een ander werkend apparaat op aan te sluiten, zoals een lamp of een radio.
 2. Controleer de volgende aansluitingen:
  • De aansluiting van het netsnoer op het stopcontact.
  • De aansluiting van het netsnoer op de netadapter.
  • De aansluiting van de netadapter op de aansluiting van de notebook.
 3. Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de notebook pc te testen.
Als het stroomindicatorlampje nog steeds niet gaat branden, dan moet de netadapter worden vervangen. Neem contact op met de service en ondersteuning van HP voor assistentie.
De LED van de netsnoeraansluiting of het stroomindicatorlampje brandt maar de notebook start niet op
Als het aan/uit-lampje (LED) van de notebook aan is, werkt de netadapter naar behoren. Het probleem wordt veroorzaakt door een hardwarefout in de notebook zelf. In sommige gevallen kan het probleem worden opgelost door de geheugenmodule (RAM) opnieuw te plaatsen.
Verwijder het RAM en plaats het opnieuw
Op de meeste notebook pc's is het verwijderen en opnieuw plaatsen van het geheugen een eenvoudige stap waarvoor geen gevorderde technische computerkennis nodig is. HP raadt u aan de geheugenmodule opnieuw te plaatsen voordat u een afspraak voor een garantiereparatie maakt. Als u de stappen voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de geheugenmodule in dit document liever niet zelf neemt, neem dan contact op met een HP supportspecialist voor assistentie.
 opmerking:
Als iemand anders dan HP het RAM-geheugen installeert of opwaardeert, valt eventuele schade die wordt veroorzaakt door het RAM-geheugen en/of door de persoon die het RAM-geheugen installeert of opwaardeert niet onder de productgarantie. De klant is aansprakelijk voor alle risico's en schade die gepaard gaan met een dergelijke installatie of upgrade.
Sommige HP notebooks hebben mogelijk een secundaire geheugenmodule onder het toetsenbord. Neem contact op met een vertegenwoordiger van de HP ondersteuning voor instructies over het verwijderen en vervangen van de tweede geheugenmodule.
 waarschuwing:
Dit product bevat onderdelen die snel beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading. Werk op een vloer zonder vloerbedekking, zet de notebook op een geaard oppervlak dat statische lading weg laat lopen en draag een armband voor elektrostatische ontlading die is verbonden met een geaard oppervlak, zoals het metalen frame van een pc, om het risico op schade door elektrische ontlading te verlagen.
Voer de volgende stappen uit om de geheugenmodules te verwijderen en terug te plaatsen. Deze stappen moeten worden herhaald voor elke geheugenmodule die in uw notebook is geïnstalleerd.
Stap 1 - Verwijder de batterij
 1. Schuif en houd de batterijontgrendeling in de ontgrendelde stand.
 2. Beweeg de batterij met uw vinger omhoog en verwijder deze.
Stap 2 - Verwijder de geheugenmodule
 1. Zoek het klepje van de geheugenmodule op de onderzijde van de notebook.
 2. Verwijder de schroef die de geheugenmodule afdekt.
 3. Gebruik uw vinger of een platkopschroevendraaier om de binnenrand van de geheugenmodule op te tillen en verwijder deze.
   opmerking:
  Ga voorzichtig te werk bij het omgaan met het geheugen en zorg ervoor dat u de geheugenchips niet aanraakt. Het aanraken van de geheugenchips kan het geheugen beschadigen of kapot maken.
 4. Duw de beide tabs tegelijkertijd naar buiten om de geheugenmodule vrij te maken.
 5. Pak de geheugenmodule bij de randen vast en trek er zachtjes aan om deze te verwijderen.
 6. Nadat u een module hebt verwijderd, plaatst u de klep van de geheugenuitbreiding terug en plaats dan de schroef.
Stap 3 - Plaats de geheugenmodule opnieuw
De locatie van de geheugenmodule lijkt op deze afbeelding.
Volg deze procedure om een enkele geheugenmodule opnieuw te plaatsen.
 1. Zoek het klepje van de geheugenmodule op de onderzijde van de notebook.
 2. Verwijder de schroef die de geheugenmodule afdekt.
 3. Zoek de uitlijningssleuf op de geheugenmodule en lijn deze uit met het vrije stopcontact op het paneel.
 4. Pak de geheugenmodule bij de randen vast en duw deze voorzichtig terug op zijn plaats.
   opmerking:
  Ga voorzichtig te werk bij het omgaan met het geheugen en zorg ervoor dat u de geheugenchips niet aanraakt. Het aanraken van de geheugenchips kan het geheugen beschadigen of kapot maken.
 5. Duw de geheugenmodule naar beneden om de tabs te vergrendelen.
 6. Nadat u een module hebt teruggeplaatst, plaatst u de klep van de geheugenmodule terug. Draai hierna de schroef vast.
 7. Voordat u de batterij terugplaatst, sluit u de netadapter aan en drukt u op de aan/uit-knop om notebook te starten; controleer of de notebook wordt ingeschakeld.
 8. Zodra u hebt gecontroleerd of de notebook wordt ingeschakeld, schakelt u de notebook weer uit, koppelt u de netadapter los en plaatst u de batterij weer terug.
 9. Sluit de netadapter aan en schakel de notebook in.
 opmerking:
Als u meerdere geheugenmodules hebt, test ze dan afzonderlijk om te bepalen of één module of beide modules defect zijn. Plaats de modules afzonderlijk en schakel de notebook vervolgens in om te bepalen of de geplaatste module werkt. Wanneer u hebt vastgesteld welke geheugenmodule defect is, verwijdert u de defecte module en plaatst u de werkende module.
Als het probleem niet wordt opgelost door de geheugenmodule (RAM) te verwijderen en opnieuw te plaatsen of als u deze methode niet wilt uitvoeren, neem dan contact op met HP service en ondersteuning voor hulp.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...