hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - Het TouchPad of ClickPad gebruiken en configureren (Windows 8)

Dit document is van toepassing op HP notebooks met Windows 8.
 opmerking:
Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document verschillen. U kunt de nieuwste versie verkrijgen via de Microsoft Store.
Een TouchPad of ClickPad is een aanwijsapparaat met een aanraakgevoelig oppervlak onder het toetsenbord van een notebook in het gebied waar de handen op rusten. Bij sommige notebooks bevindt zich rechts op het TouchPad een verticale strook die kan worden gebruikt voor de scrollfunctie. Bovendien bevat het TouchPad gewoonlijk twee of meer knoppen die functioneren als de linker- en rechterknop van een conventioneel muisapparaat. Op ClickPads heeft klikken op de hoeken links- en rechtsonder dezelfde werking als klikken met de linker- of rechterknop van een conventionele muis.
  Afbeelding : Voorbeeld TouchPad - Niet alle functies zijn op alle pc's beschikbaar.
  Grafische weergave van een TouchPad met volledige functionaliteit.
 1. Lampje van het TouchPad
 2. Gedeelte dat aanraakgevoelig is
 3. Vergelijkbaar met linkermuisknop
 4. Aan/uit-knop van het TouchPad
 5. Verticale scrollzone
 6. Vergelijkbaar met rechtermuisknop
Afbeelding : Voorbeeld ClickPad
Voorbeeld ClickPad
Het TouchPad kan zodanig worden geconfigureerd dat verschillende bewegingen op het oppervlak als verschillende acties worden geïnterpreteerd. Als het TouchPad bijvoorbeeld daarvoor is geconfigureerd, wordt met een veegbeweging naar links met twee vingers tijdens het bekijken van een website een eerder bekeken pagina geopend; of als u twee keer tikt op het TouchPad terwijl de muisaanwijzer op een tekstbestand staat, wordt het bestand geopend in uw standaard tekstverwerkingsprogramma.
U kunt de gevoeligheid van het TouchPad aanpassen, de functies en bewegingen in- of uitschakelen en de werking van de knoppen wijzigen.
 opmerking:
HP verbetert haar producten constant en zorgt voor software-updates. HP adviseert om regelmatig te controleren of er software drivers en BIOS-updates zijn om er zeker van te zijn dat u de maximale functionaliteit haalt uit uw notebook en TouchPad-aanwijsapparaat. Voor meer informatie over hoe u de nieuwste software en stuurprogramma's vindt, gaat u naar het gedeelte Het stuurprogramma bijwerken met Windows Update of het HP document Software en Drivers verkrijgen (in het Engels).
Gebruikelijke TouchPad-bewegingen
De meest gebruikte TouchPad-acties zijn bewegingen waarmee u snel kunt navigeren en werken in vensters en bestanden. De meeste TouchPad-modellen en -software kunnen alle vermelde bewegingen uitvoeren. In sommige gevallen zijn deze functies uitgeschakeld in de TouchPad-software, en ze hoeven alleen maar te worden ingeschakeld of geconfigureerd.
Veeg uw vinger over het TouchPad om de cursor over het scherm te verplaatsen.
Tik één keer op het TouchPad om één keer te klikken en tik er twee keer op om te dubbelklikken met de cursor.
Plaats twee vingers op het TouchPad en draai ze om een afbeelding of deel van het scherm te draaien.
TouchPad-rotatie werkt alleen in toepassingen met een rotatiefunctie, zoals een fotobrowser.
U sleept en plaatst een item door twee keer op het TouchPad te tikken om het item te selecteren; veeg met uw vinger om het item te verplaatsen en til uw vinger op om het los te laten.
U scrollt in een venster, scherm of lijst door twee vingers op het TouchPad te plaatsen; veeg vervolgens zijwaarts of omhoog en omlaag. Til uw vingers op om te stoppen met scrollen.
Voor in- of uitzoomen tijdens het werken in een venster plaatst u twee vingers op het TouchPad; verplaats ze naar buiten om in te zoomen en naar binnen om uit te zoomen.
TouchPad-zoomen werkt alleen in toepassingen met zoomfuncties, zoals een fotobrowser of een tekstverwerker.
De pagina met TouchPad- of ClickPad-eigenschappen openen in Windows 8
De configuratie-opties voor het TouchPad en ClickPad bevinden zich op de pagina met eigenschappen van het TouchPad. Gebruik de volgende stappen om de pagina met eigenschappen te openen en individuele bewegingen in of uit te uitschakelen.
 1. Typ aanpassen in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Uw computer aanpassen in de zoekresultaten.
  Afbeelding : Uw computer aanpassen
  Zoeken naar Uw computer aanpassen
 2. In het venster Persoonlijke instellingen klikt u op de koppeling Muisaanwijzers wijzigen op Eigenschappen voor muis te openen.
  Afbeelding : De muisaanwijzers wijzigen
  De koppeling voor het wijzigen van muisaanwijzers in Persoonlijke instellingen
  Het scherm Eigenschappen voor muis wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen of het tabblad ClickPad-instellingen van Eigenschappen voor muis. Als u een Synaptics-apparaat hebt, bevat het tabblad het Synaptics-pictogram .
  Afbeelding : Apparaatinstellingen
  Afbeelding van pagina Eigenschappen voor muis met Instellingen en Apparaatinstellingen gemarkeerd.
 4. Klik op Instellingen om het venster Eigenschappen te openen.
  U kunt de TouchPad-instellingen voor scrollen, klikken, gevoeligheid, randgevoeligheid en bewegingsacties aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.
   opmerking:
  Niet alle notebooks maken gebruik van een Synaptics TouchPad of ClickPad, maar alle touchpads hebben wel soortgelijke functies en configuratie-opties.
  Afbeelding : Pagina met eigenschappen van ClickPad
  Afbeelding van pagina met eigenschappen voor Synaptics TouchPads.
 5. Het venster Eigenschappen is onderverdeeld in drie gebieden om u te helpen met het configureren van het TouchPad of ClickPad.
  • De linkerkant van het venster biedt een overzicht van bewegingen en acties. Klik om individuele bewegingen of acties te markeren. Selecteer het pictogram Help (indien gemarkeerd) voor meer informatie of selecteer het pictogram Instellingen om de instellingen te wijzigen.
  • Rechtsonder wordt de vingerbeweging weergegeven die hoort bij de beweging of actie.
  • Rechtsboven ziet u de reactie van het scherm op de vingerbewegingen.
 6. Schakel individuele bewegingen in of uit door te klikken op het selectievakje naast elk item. Een vinkje in het selectievakje geeft aan dat beweging is ingeschakeld.
Een TouchPad of ClickPad openen in Windows 8
Volg deze stappen om een TouchPad of ClickPad in Windows 8 in te schakelen of aan te zetten.
 1. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen of het tabblad ClickPad-instellingen van Eigenschappen voor muis. Als u een Synaptics-apparaat hebt, bevat het tabblad het Synaptics-pictogram .
  Afbeelding : Apparaatinstellingen
  Afbeelding van pagina Eigenschappen voor muis met Instellingen en Apparaatinstellingen gemarkeerd.
 2. Selecteer het gewenste touchpad in de lijst Apparaten en klik op Inschakelen om het apparaat in te schakelen.
   opmerking:
  Klik op Uitschakelen als u TouchPad wilt uitschakelen.
Klikken op knoppen met een TouchPad of ClickPad in Windows 8
Het TouchPad beschikt over speciale knoppen voor links- en rechtsklikken die u dezelfde functionaliteit bieden als de knoppen op een extern aanwijsapparaat. Het ClickPad gebruikt de linker- en rechteronderkant van het pad als knoppen voor links- en rechtsklikken. U kunt tevens op een item tikken en het slepen zoals u dat doet met de linkerknop van een extern aanwijsapparaat om een item over het scherm te slepen. Klikken en tikken zijn standaard ingeschakeld en geconfigureerd.
Bladeren met een TouchPad of ClickPad in Windows 8
Met speciale horizontale en verticale scrollbewegingen kunt u binnen een programmavenster scrollen. Deze zijn standaard ingeschakeld en geconfigureerd. U kunt het scrollen met één vinger of twee vingers aanpassen en instellen hoe het TouchPad of ClickPad reageert op bewegingen in de buurt van de rand.
Navigeren met behulp van bewegingen met meerdere vingers in Windows 8
Voor bewegingen met meerdere vingers zijn er snelkoppelingen voor veelgebruikte toepassingen of eenvoudige navigatie binnen een toepassing. U kunt deze bewegingen aanpassen op de pagina met eigenschappen door te klikken op de pijl , links van het selectievakje Bewegingen met meerdere vingers om de bijbehorende opties te openen. Als het selectievakje naast Bewegingen met meerdere vingers geen vinkje bevat, klikt u op het selectievakje totdat er een vinkje verschijnt.
Aanwijsgevoeligheid van het TouchPad of ClickPad aanpassen in Windows 8
Met de instellingen voor Aanwijzen kunt u bepalen hoe de aanwijzer zich verplaatst als reactie op uw bewegingen. Aanwijzen bevat functies voor Gevoeligheid, Momentum en Toegankelijkheid.
U kunt deze instellingen aanpassen op de pagina met eigenschappen door te klikken op de pijl , links van Aanwijzen om de bijbehorende opties te openen. Ga naar het gedeelte Pagina met eigenschappen van TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document voor meer informatie over het openen van de pagina met eigenschappen.
Onopzettelijk klikken voorkomen (de muisaanwijzer beweegt tijdens het typen) in Windows 8
De gevoeligheid van uw touchpad kan leiden tot onopzettelijk klikken of tot een cursor die rondspringt op het scherm. Om het rondspringen van de cursor als het gevolg van onopzettelijke veegbewegingen op het Touchpad zo veel mogelijk te voorkomen, raden we u een van de volgende oplossingen aan.
Pas de vertragingsinstellingen van het Touchpad aan om onopzettelijke aanrakingen te verminderen. U past de vertragingsinstellingen als volgt aan:
 1. Typ touchpad in het scherm Start om de charm Zoeken te openen en selecteer muis- en touchpad-instellingen in de zoekresultaten.
  Afbeelding : Muis- en touchpad-instellingen
  Muis- en touchpad-instellingen
 2. Klik om het menu onder Touchpad te openen.
  Afbeelding : Het menu TouchPad openen
  Het menu TouchPad openen
 3. Selecteer een langere vertraging om de kans op het onopzettelijk verspringen van de cursor en klikken te verminderen.
  Afbeelding : Gemiddelde vertraging voor touchpad geselecteerd
  Gemiddelde vertraging voor touchpad geselecteerd
 4. Als er zich problemen blijven voordoen, verlaagt u de gevoeligheid van het TouchPad. Gebruik de informatie in het gedeelte Gevoeligheid van het TouchPad of ClickPad in Windows 8 van dit document om de gevoeligheid van het Touchpad te verminderen.
Alle TouchPad-bewegingen uit- en inschakelen in Windows 8
Als u wilt dat het TouchPad werkt zoals een standaard notebookmuis zonder de bewegingsfunctie, kunt u de desbetreffende onderdelen uitschakelen.
Alle bewegingen uitschakelen:
 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram van Synaptics-aanwijsapparaat of van een ander aanwijsapparaat in het systeemvak van Windows.
 2. Selecteer Bewegingen uitschakelen.
  Afbeelding : Bewegingen uitschakelen
  Afbeelding van taakbalkpictogram voor eigenschappen van aanwijsapparaat met Bewegingen uitschakelen gemarkeerd.
U schakelt de bewegingen weer in door Bewegingen uitschakelen te deselecteren in het pop-upmenu.
Het TouchPad of ClickPad uitschakelen
Op sommige notebooks kan het TouchPad worden uitgeschakeld door een aan/uit-knop naast het TouchPad in te drukken. Als het notebook niet over deze knop beschikt, kunt u het TouchPad uitschakelen met behulp van het venster Muiseigenschappen.
 opmerking:
Gebruik een externe muis of ander aanwijsapparaat om de aanwijzer te bedienen wanneer het TouchPad is uitgeschakeld.
U schakelt het TouchPad als volgt uit:
 1. Typ aanpassen in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Uw computer aanpassen in de zoekresultaten.
  Afbeelding : Uw computer aanpassen
  Zoeken naar Uw computer aanpassen
 2. In het venster Persoonlijke instellingen klikt u op de koppeling Muisaanwijzers wijzigen op Eigenschappen voor muis te openen.
  Afbeelding : De muisaanwijzers wijzigen
  De koppeling voor het wijzigen van muisaanwijzers in Persoonlijke instellingen
  Het scherm Eigenschappen voor muis wordt geopend.
 3. Op het tabblad Apparaatinstellingen van het venster Eigenschappen voor muis klikt u op de knop Uitschakelen om het TouchPad uit te schakelen.
  Afbeelding : Het TouchPad uitschakelen
  Afbeelding van muiseigenschappen met Uitschakelen gemarkeerd.
  Wanneer nodig kunt u het TouchPad weer inschakelen.
Probleemoplossing wanneer het TouchPad niet werkt in Windows 8
Er zijn diverse opties voor het oplossen van problemen met uw TouchPad wanneer deze niet werkt. Voer de volgende stappen uit totdat u een oplossing hebt gevonden.
 1. Sommige touchpads kunt u in- of uitschakelen door te dubbeltikken in de linkerbovenhoek van het TouchPad. Dubbeltik om het TouchPad in te schakelen, en herhaal dat om het TouchPad uit te schakelen.
  Afbeelding : Aan/uit-schakelaar van TouchPad
  Aan/uit-schakelaar van TouchPad
 2. Voer een harde reset uit met behulp van de stappen in het HP document Een harde reset of geforceerde reset uitvoeren (in het Engels). Een harde reset wist de stuurprogramma-instructies. Uw computer leest opnieuw alle instructies van de stuurprogramma's en software in het besturingssysteem waarmee enkele problemen kunnen worden opgelost.
 3. Controleer of u over de nieuwste stuurprogramma's voor uw TouchPad beschikt. Gebruik de volgende stappen om de nieuwste stuurprogramma's te installeren.
  1. Ga naar de webpagina HP drivers en downloads. Voer het modelnummer van uw computer in en klik op Start.
  2. Selecteer uw computermodel in de lijst met resultaten.
  3. Selecteer uw besturingssysteem in het vervolgkeuzemenu en klik op Volgende.
  4. Blader naar beneden om de stuurprogrammacategorie Driver - toetsenbord, muis en invoerapparaten te selecteren.
  5. Klik op de knop Downloaden naast het juiste TouchPad- of ClickPad-stuurprogramma. Het bestand wordt gedownload naar uw map Downloads
  6. Open de map Downloads en dubbelklik om het meest recente stuurprogramma te installeren. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
 4. Zet de computer terug naar een softwareconfiguratie terug waarbij het TouchPad nog werkte door het systeem te herstellen naar een tijdstip waarop het TouchPad nog correct werkte. Ga naar Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 8) (in het Engels) voor meer informatie.
Het stuurprogramma bijwerken met Windows Update
Als u een TouchPad of ClickPad nog niet kunt inschakelen op uw laptop, volg dan deze stappen om bijgewerkte software en hardwarestuurprogramma's voor uw computer met Windows 8 te zoeken en te installeren:
 1. Typ configuratiescherm in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Configuratiescherm in de zoekresultaten.
  Afbeelding : Zoekresultaten
  De charm Zoeken met Configuratiescherm geselecteerd
 2. Klik op Systeem en beveiliging.
  Afbeelding : Configuratiescherm
  Configuratiescherm met Systeem en beveiliging geselecteerd
 3. Klik op Windows Update in het venster Systeem en beveiliging.
  Afbeelding : Systeem en beveiliging
  Systeem en beveiliging met Windows Update geselecteerd
 4. Klik op een van de volgende opties, indien aanwezig, in het Windows Update-venster:
  • Belangrijke updates installeert beveiligingsupdates of updates die belangrijk voor de gezondheid van uw computer.
  • Optionele updates laat u stuurprogramma-updates of optionele updates selecteren. Het is een goed idee om optionele stuurprogramma-updates te downloaden en te installeren, met name als u de Windows-versie op uw computer hebt gewijzigd.
  Afbeelding : Windows Update
  Windows Update met belangrijke en optionele updateselecties
 5. Selecteer de updates die u wilt installeren en klik op OK.
 6. Klik op Updates installeren.
  De updates worden geïnstalleerd.
  Afbeelding : Installeer updates
  Afbeelding: Installeer updates
 7. Start de computer opnieuw op.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...