hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 10, 8)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers met Windows 10 en 8.
Dit document bevat uitleg over het gebruik van en het oplossen van problemen met de functie Systeemherstel in Windows 10 en Windows 8.
Over Systeemherstel
Systeemherstel is een softwareprogramma dat beschikbaar is in alle versies van Windows 10 en Windows 8. Systeemherstel maakt automatisch herstelpunten, een geheugen van de systeembestanden en instellingen op de computer op een bepaald tijdstip. U kunt ook zelf herstelpunten maken. Wanneer u Systeemherstel gebruikt om uw computer te herstellen naar een tijdstip voordat een probleem optrad, herstelt Systeemherstel uw computer naar de bestanden en instellingen uit het herstelpunt. Dit heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden en documenten.
U kunt een systeemherstel ook ongedaan maken als door het herstel het probleem niet wordt opgelost of als het probleem erger wordt.
 opmerking:
Afhankelijk van uw versie van Windows kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document enigszins afwijken van uw situatie.
De verschillen tussen Systeemherstel en HP Recovery Manager
Systeemherstel van Microsoft wordt soms verward met Recovery Manager van HP.
 • Met Systeemherstel kunt u een verzameling Microsoft Windows-systeembestanden wijzigen naar een configuratie die op een bepaald tijdstip bestond. Uw persoonlijke gegevensbestanden, zoals e-mail, documenten en foto's, gaan hierbij niet verloren en worden niet gewijzigd.
 • Met HP Recovery Manager kunt u de volledige softwareconfiguratie van de computer herstellen naar de oorspronkelijke fabriekstoestand. Hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem (zoals Windows) opnieuw geïnstalleerd en alle andere software en persoonlijke gegevensbestanden verwijderd. Wanneer het herstel is voltooid, is alleen de software beschikbaar die oorspronkelijk bij uw computer werd geleverd. U moet aanvullende software en persoonlijke bestanden waarvan een back-up is gemaakt, opnieuw installeren.
Als de computer plotseling een probleem vertoont, voert u eerst Windows Systeemherstel uit om het probleem proberen op te lossen voordat u een volledig herstel met HP Recovery Manager uitvoert.
Systeemherstel inschakelen
Microsoft Systeemherstel is standaard ingeschakeld op de meeste, zo niet alle, HP computers die worden geleverd met Windows. Microsoft Systeemherstel kan worden uitgeschakeld en er kunnen problemen optreden als u probeert te herstellen vanaf een vorig punt. Voer de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen uw vaste schijf en klik vervolgens op Configureren .
  Afbeelding : Systeemeigenschappen
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK .
  Afbeelding : Systeembeveiliging voor schijf
   Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen geselecteerd en OK gemarkeerd
Een herstelpunt maken
Windows maakt automatisch herstelpunten met bepaalde intervallen en voorafgaand aan veel software-installaties. Voer de volgende stappen uit als u handmatig een herstelpunt wilt maken.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Klik in het venster Systeemeigenschappen op Maken .
  Afbeelding : Systeemeigenschappen
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeembeveiliging wordt geopend.
 4. Typ in het tekstveld van het venster Systeembeveiliging een beschrijvende naam voor het herstelpunt waaraan u kunt herkennen wanneer u het herstelpunt hebt gemaakt. Klik vervolgens op Maken .
  Afbeelding : Een herstelpunt maken
   Het venster Systeembeveiliging, Een herstelpunt maken
  Het herstelpunt wordt gemaakt.
  Afbeelding : Een systeemherstelpunt maken
   Het venster Systeembeveiliging met een voortgangsbalk voor het creëren van een herstelpunt
 5. Wanneer er een venster wordt weergegeven waarin staat dat het herstelpunt is gecreëerd, klikt u op Sluiten .
  Afbeelding : Bericht dat het herstelpunt is gemaakt
   Het bericht in het venster Systeembeveiliging
Uw computer herstellen wanneer Windows normaal wordt opgestart
Als de computer niet meer naar behoren werkt, kunt u deze terugzetten naar een eerder opgeslagen configuratie, toen de computer nog correct functioneerde. Voer de volgende stappen uit om de configuratie van uw computer te herstellen.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Klik op Systeemherstel .
  Afbeelding : Systeemeigenschappen
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Klik op Volgende .
  Afbeelding : Systeemherstel
   Het venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 5. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende .
  Er wordt een venster weergegeven waarin u wordt gevraagd het herstelpunt te bevestigen.
 6. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Afbeelding : Het herstelpunt bevestigen
   Het venster Systeemeigenschappen, Herstelpunt bevestigen, met Voltooien geselecteerd
 7. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Afbeelding : Waarschuwing Niet onderbreken
   De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 8. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.
Uw computer herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden opgestart
Voer de volgende stappen uit om uw computer te herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden geopend.
 1. Schakel de computer uit en wacht minstens vijf seconden terwijl de computer volledig is uitgeschakeld.
 2. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de toets F11 (ongeveer elke seconde) totdat het laadscherm van Windows wordt weergegeven.
 3. Als een taalkeuzescherm wordt geopend, selecteert u de taal die u wilt gebruiken om verder te gaan.
 4. Selecteer in het scherm Toetsenbordindeling kiezen de toetsenbordindeling die bij uw toetsenbordtype past.
  Afbeelding : Toetsenbordindeling kiezen
   Scherm Toetsenbordindeling kiezen
 5. Selecteer Problemen oplossen in het scherm Een optie selecteren.
  Afbeelding : Een optie selecteren
   Scherm Een optie selecteren met Problemen oplossen geselecteerd
 6. Klik in het scherm Problemen oplossen op Geavanceerde opties .
  Afbeelding : Problemen oplossen
   Scherm Problemen oplossen met Geavanceerde opties geselecteerd
 7. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Systeemherstel .
  Afbeelding : Geavanceerde opties
   Scherm Geavanceerde opties met Systeemherstel geselecteerd
 8. Klik op Windows 8, klik op Windows 8.1 of klik op Windows 10 als het doelbesturingssysteem.
  Afbeelding : Systeemherstel
   Scherm Systeemherstel met een doelbesturingssysteem geselecteerd
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 9. Klik op Volgende .
  Afbeelding : Venster Systeemherstel
   Venster Systeemherstel met Volgende rood omcirkeld
 10. Klik op het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende .
  Het venster Herstelpunt bevestigen wordt geopend.
 11. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.
  Afbeelding : Het herstelpunt bevestigen
   Scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien rood omcirkeld
 12. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Afbeelding : Waarschuwing Niet onderbreken
   Waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 13. Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start opnieuw.
Een herstel ongedaan maken
Volg deze stappen om het herstel ongedaan te maken en bestanden en programma's op uw computer terug te zetten naar de toestand voordat u Systeemherstel hebt gebruikt.
Voorbeeld
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Klik op Systeemherstel .
  Afbeelding : Systeemeigenschappen
   Venster Systeemeigenschappen
  Het venster Systeemherstel wordt geopend.
 4. Selecteer Systeemherstel ongedaan maken en klik op Volgende .
  Afbeelding : Systeemherstel ongedaan maken
   Scherm Systeemherstel ongedaan maken met Volgende geselecteerd
 5. Controleer of de datum en tijd correct zijn en klik vervolgens op Voltooien .
  Afbeelding : Het herstel bevestigen dat u ongedaan wilt maken
   Scherm Herstelpunt bevestigen met Voltooien geselecteerd
 6. Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart. Dit kan uw vaste schijf beschadigen en meer problemen veroorzaken. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.
  Afbeelding : Waarschuwing Niet onderbreken
   De waarschuwing die wordt weergegeven voordat u een Systeemherstel start
 7. Systeemherstel maakt het herstel ongedaan en start opnieuw.
Herstelpunten verwijderen
U kunt systeemherstelpunten verwijderen om tijdelijk meer ruimte te creëren op uw computer. U kunt ofwel alle herstelpunten verwijderen, ofwel alle herstelpunten behalve het meest recente. Het is niet mogelijk om alle herstelpunten te verwijderen behalve een bepaald herstelpunt dat niet het meest recente is. De vrije ruimte wordt weer gebruikt wanneer de computer nieuwe herstelpunten maakt.
 opmerking:
Wanneer u herstelpunten verwijdert, worden ook eerdere versies van bestanden verwijderd.
Alle herstelpunten verwijderen
Volg deze stappen als u alle systeemherstelpunten op uw computer wilt verwijderen.
 1. Klik in de taakbalk op het bureaublad met de rechtermuisknop Verkenner .
  Afbeelding : Bestandsverkenner
   Bestandsverkenner
 2. Klik in de kolom aan de linkerkant met de rechtermuisknop op Deze pc en klik vervolgens op Eigenschappen .
  Afbeelding : Met de rechtermuisknop op Deze pc klikken
   Klik met de rechtermuisknop op Deze pc en Eigenschappen geselecteerd
 3. Klik op Systeembeveiliging .
  Afbeelding : Op Systeembeveiliging klikken
   Op Systeembeveiliging klikken
 4. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel om alle huidige herstelpunten weer te geven en klik op Volgende .
  Afbeelding : Op Systeemherstel klikken
   Op Systeemherstel klikken
  Er verschijnt een lijst met alle huidige herstelpunten.
  Afbeelding : Een lijst met huidige herstelpunten
   Lijst met huidige herstelpunten
 5. Klik op Annuleren om het venster te sluiten.
 6. Klik in het venster Systeemeigenschappen op Configureren .
 7. Klik in het venster Systeembeveiliging op Verwijderen naast Alle herstelpunten voor dit station verwijderen .
  Afbeelding : Alle herstelpunten voor dit station verwijderen
   Alle herstelpunten voor dit station verwijderen
 8. Klik op Doorgaan als u hierom wordt gevraagd.
   opmerking:
  Wanneer u de herstelpunten hebt verwijderd, kunt u ze niet meer herstellen.
  Afbeelding : Doorgaan
   Doorgaan
Alle herstelpunten behalve het meest recente verwijderen
Volg deze stappen als u alle herstelpunten behalve het meest recente wilt verwijderen.
 1. Klik op het bureaublad op het pictogram van de Verkenner .
 2. Klik met de rechtermuisknop op station C: en kies Eigenschappen .
  Afbeelding : Eigenschappen van station C: weergeven
   Eigenschappen van station C: weergeven
 3. Klik in het venster Eigenschappen op Schijfopruiming .
  Afbeelding : Op Schijfopruiming klikken
   Resultaten met Schijfopruiming geselecteerd
 4. Klik op Systeembestanden opschonen .
  Het venster Schijfopruiming wordt geopend en hier wordt berekend hoeveel ruimte u kunt vrijmaken op station C: .
  Afbeelding : Op Systeembestanden opschonen klikken
   Schijfopruiming met Systeembestanden opschonen geselecteerd
 5. Ga in het venster Schijfopruiming voor Windows naar het tabblad Meer opties en klik op Opschonen in de sectie Systeemherstel en schaduwkopieën .
  Afbeelding : Op Opschonen klikken
   Meer opties met Opschonen geselecteerd
 6. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op Verwijderen .
   opmerking:
  Wanneer u de herstelpunten hebt verwijderd, kunt u ze niet meer herstellen.
  Afbeelding : Klik op Verwijderen
   Weet u zeker dat u wilt verwijderen met Verwijderen geselecteerd
Wat moet u doen wanneer Systeemherstel mislukt
Voer de volgende stappen uit als Systeemherstel geen herstelpunt kan maken of geen herstel kan uitvoeren.
Stap één: Virusbeveiliging uitschakelen
Software voor het scannen op malware kan ingebouwde beveiligingssystemen bevatten die voorkomen dat andere softwareprogramma's, waaronder Systeemherstel, de bestandsstructuur wijzigen. Wanneer Systeemherstel de bestanden van de scansoftware niet kan gebruiken, mislukt Systeemherstel en wordt het volgende bericht weergegeven:
Afbeelding : Foutbericht: Systeemherstel is niet voltooid
 Foutmelding Systeemherstel
Schakel tijdelijk de virussoftware en ingebouwde beveiliging uit om het systeem te herstellen. Volg de onderstaande instructies om dit te doen.
Voorbeeld
Voor de meeste antivirustoepassingen wordt een pictogram in het systeemvak weergegeven. Als dit het geval is, schakelt u naar de bureaubladweergave en klikt u met de rechtermuisknop op pictogram van het antivirusprogramma in het systeemvak om het scannen of de virusbescherming tijdelijk uit te schakelen. Het is een goed idee om netwerkkabels los te koppelen en de verbinding met internet te verbreken wanneer de virusbescherming is uitgeschakeld.
Stap twee: Systeemherstel inschakelen
Als Systeemherstel niet werkt, voert u de volgende stappen uit om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld en actief is.
 1. Sla alle geopende documenten op en sluit alle geopende programma's.
 2. Zoek in Windows naar herstel en open vervolgens Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.
 3. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen uw vaste schijf en klik vervolgens op Configureren .
  Afbeelding : Systeemeigenschappen
   Het venster Systeemeigenschappen met Configureren geselecteerd
  Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf wordt geopend.
 4. Klik op Systeembeveiliging inschakelen en klik op OK .
  Afbeelding : Systeembeveiliging voor besturingssysteem
   Het venster Systeembeveiliging voor lokale schijf met Systeembeveiliging inschakelen geselecteerd en OK geselecteerd
Stap drie: Een herstelpunt maken
Als er geen herstelpunt op uw computer bestaat, kan Systeemherstel niet worden voltooid. De foutmelding Er zijn geen herstelpunten op het systeemstation van uw computer gemaakt wordt weergegeven.
Afbeelding : Foutbericht: Er zijn geen herstelpunten gemaakt
 De foutmelding die wordt weergegeven wanneer er geen herstelpunten zijn gemaakt op de computer
Dit bericht geeft ook aan dat er geen gegevens zijn die kunnen worden hersteld en dat u niet naar een vorig tijdstip kunt herstellen. Het kan echter wel mogelijk zijn een herstelpunt van het huidige systeem te maken en te herstellen met de systeembestanden die momenteel op de computer staan. Hierdoor kunnen verschillende problemen worden opgelost door de bestandsstructuur opnieuw te bouwen. Volg de instructies in het gedeelte Een herstelpunt maken om een herstelpunt te maken.
Stap vier: Systeemherstel starten in het opstartscherm
Gebruik de instructies in het gedeelte Uw computer herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden opgestart om uw computer buiten de normale Windows-omgeving te herstellen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...