hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP-printers - Beperkte garantie voor inktcartridge en printkop

Dit document is van toepassing op HP inktcartridges en door de gebruiker te vervangen printkoppen.
Deze garantie is van toepassing op HP cartridges en door de gebruiker te vervangen printkoppen.
 opmerking:
Deze garantie vervangt alle eerdere garanties.
Wat door deze garantie wordt gedekt
Elke HP inktcartridge en door de gebruiker te vervangen printkop van HP is tijdens de garantieperiode gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten. Deze garantie is van toepassing op elke cartridge of door de gebruiker te vervangen printkop van HP die wordt gebruikt in het hiervoor bestemde HP of geautoriseerde OEM-afdrukapparaat (OEM = originele fabrikant van het apparaat). Raadpleeg de producthandleiding van de printer om de juiste cartridge en printkop te kiezen.
De door de gebruiker te vervangen printkoppen hebben klemmetjes die kunnen worden geopend en gesloten om het onderdeel te zekeren. Printkoppen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, vallen onder een aparte printergarantie.
Wat niet door deze garantie wordt gedekt
Deze garantie is niet van toepassing op nagevulde, gerecyclede, aangepaste, verkeerd gebruikte of vervalste cartridges of door de gebruiker te vervangen printkoppen van HP. Als defecten of schade aan cartridges of door de gebruiker te vervangen printkoppen te wijten is aan het gebruik van een niet-HP, vervallen of nagevulde cartridge, of aan het gebruik met een onbestemd HP of niet-geautoriseerd OEM-afdrukapparaat, is HP niet verantwoordelijk voor de vervangingskosten of terugbetaling van de aanschafprijs.
Duur van de garantie
Cartridges - De garantie geldt totdat de originele HP inkt op is of tot de datum 'Einde garantieperiode' (afhankelijk van wat het eerst aan de orde is).
Door de gebruiker te vervangen printkoppen - Voor alle door de gebruiker te vervangen printkoppen, met uitzondering van de 'Overige printkoppen' die hieronder worden beschreven, geldt de dekking tot de datum waarop de garantie eindigt of totdat de limiet voor gegarandeerd gebruik is bereikt (afhankelijk van wat het eerst aan de orde is). Daarnaast valt ook de originele printkop die bij de printer is geleverd onder de garantie totdat de gegarandeerde gebruikslimiet is bereikt, of tot één jaar na de datum van aankoop van de printer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, zelfs als de datum "Einde garantie" is verstreken.
Overige printkoppen:
 • * One-year/90-day-printkoppen - One-year/90-day-printkoppen zijn te herkennen aan de bijbehorende cartridges, te weten de HP cartridges 564, 364, 178, 862, 920, 922, 950 en 951. Voor printers die deze typen printkoppen gebruiken, heeft de originele, bij de printer geleverde printkop een garantie van één jaar vanaf de datum van aankoop van de printer. Vervangingsprintkoppen hebben een garantieperiode van 90 dagen of van de resterende dagen van de toepasselijke printergarantie, afhankelijk van welke van de twee het langste duurt. In tegenstelling tot andere printkoppen is de op de printkop afgedrukte datum niet de datum waarop de garantie eindigt.
 • ** One-year Installation-printkoppen - One-year Installation-printkoppen zijn te herkennen aan de bijbehorende cartridges, waaronder de HP 711 cartridges. Voor printers die van deze typen printkoppen gebruikmaken, geldt voor zowel de originele als de vervangende printkoppen een garantie van één jaar vanaf de datum van installatie.
 • HP 727-printkoppen - Voor vervangende printkoppen geldt een garantie van één jaar vanaf de datum van installatie, zolang de printkop op of voor de datum Installeren voor op de printkop is geïnstalleerd. Voor de originele printkop die bij de printer werd geleverd, geldt een garantie van één jaar vanaf de datum van aankoop van de printer, ongeacht de datum Installeren voor.
 • One-year/15.000 Page-printkoppen - One-year/15.000 Page-printkoppen (printkoppen voor één jaar/15.000 pagina's) zijn herkenbaar aan de inktcontainers die in de printkoppen worden gebruikt, waaronder de GT51- en GT52- inktcontainers. Voor deze printkoppen geldt een garantie van één jaar of 15.000 pagina's, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Limieten van gegarandeerd gebruik
Op sommige printkoppen zijn limieten voor gegarandeerd gebruik van toepassing:
 • HP 10 en 11 printkoppen:
  • Zwart: 530 ml
  • Kleur: 200 ml
 • HP 14 printkoppen:
  • Zwart: 550 ml
  • Kleur: 400 ml
 • HP 70, 72, 73 printkoppen: 1000 ml
 • HP 706 printkoppen: 1200 ml
 • HP 711 en 727 printkoppen: 4000 ml
 • HP 761 en 762 printkoppen: 1200 ml
 • HP 771 printkoppen: 1200 ml
 • HP 773 printkoppen: 1200 ml
 • HP LX600/LX610/881 printkoppen: 12 liter
 • HP 789 printkoppen: 1000 ml
 • HP 792 printkoppen: 1000 ml
 • HP 80, 81, 83, 705 printkoppen: 1000 ml
 • HP 84 printkoppen: 200 ml
 • HP 85 printkoppen:
  • Zwart: 530 ml
  • Kleur: 200 ml
 • HP 831 printkoppen: 1000 ml
 • HP 90 printkoppen: 1000 ml
 • HP 91 printkoppen: 1200 ml
 • HP 940 en HP 941 printkoppen: 560 ml
Waar de datum Einde garantieperiode kan worden gevonden
Kijk in de volgende tabel om de locatie van de datum 'Einde garantieperiode' op elk product te vinden. De datum heeft het formaat JJJJ/MM/DD of JJJJ/MM waarbij JJJJ het jaar is, MM de maand en DD de dag.
Wat HP doet
HP zal, naar goeddunken van HP, producten die defect blijken te zijn, vervangen of vergoeden.
HP Care Pack Services
Cartridges en de meeste door de gebruiker te vervangen printkoppen vallen niet onder HP Care Pack Services. Printkoppen voor sommige printers komen echter wel in aanmerking voor HP Care Pack Services. Een lijst met deze printers vindt u op Producten van HP met printkoppen die in aanmerking komen voor dekking van HP Care Pack-services.
Hoe een claim moet worden ingediend of een HP Inkjet-product kan worden geretourneerd
Als er een probleem ontstaat met een HP Inkjet-product, gaat u naar de verkoper, neemt u telefonisch contact op met klantenservice via het lokale telefoonnummer (dit nummer staat op de verpakking van het product) of klikt u op Neem contact op met HP op deze pagina voor meer opties voor ondersteuning.
Hoe wetten en regelgeving op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau worden toegepast
Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. U kunt tevens andere rechten genieten die per staat, provincie of land kunnen verschillen.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING ZIJN BOVENSTAANDE GARANTIES EXCLUSIEF EN VERSTREKT HP GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. HEWLETT-PACKARD BIEDT MET NAME GEEN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL OF BEVREDIGENDE KWALITEIT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING ZIJN DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDELEN DIE U TER BESCHIKKING STAAN. IN GEEN GEVAL ZIJN HEWLETT-PACKARD OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS. IN SOMMIGE LANDEN, STATEN OF PROVINCIES IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE TYPEN SCHADE, MET INBEGRIP VAN INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...