hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Het foutbericht 'Vastgelopen printmechanisme' of 'Printmechanisme is vastgelopen' wordt weergegeven bij HP Photosmart 1315 Printer

Probleem
Het bericht 'Wagen met cartridges zit vast / verhelp storing en druk op OK' wordt weergegeven op het bedieningspaneel. Een van de volgende problemen kan ook van toepassing zijn:
 • Een papierstoring
 • Het product drukt niet af
 • Het afdrukken wordt onverwachts stopgezet
De oplossingen in dit document gebruiken
De wagen met cartridges kan om verschillende redenen vastlopen, zoals obstructies in het pad van de wagen, een papierstoring, of zelfs problemen met de software van het product.
Probeer elke oplossing in dit document om het probleem van een vastgelopen wagen met cartridges op te lossen en gebruik vervolgens de stappen in deze sectie om een zelftestrapport af te drukken om te bepalen of de hardware van het product goed functioneert. Als u het probleem van de vastgelopen wagen met cartridges hebt opgelost en het product drukt een zelftestrapport af, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Druk een zelftestrapport af
 1. Druk op Menu.
 2. Druk op de rechterpijl () om het menu Tools weer te geven.
 3. Druk op de pijl omlaag () om Een testpagina afdrukken te markeren.
 4. Druk op Selecteren.
BELANGRIJK: Probeer na het uitvoeren van elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, zelfs als het probleem met die oplossing lijkt te zijn opgelost.
Oplossing één: Schakel de printer uit en vervolgens weer in
Volg de onderstaande stappen om het product uit en vervolgens weer in te schakelen.
Stap één: Schakel de printer uit en vervolgens weer in
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
Stap twee: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: Verhelp alle papierstoringen
Volg deze stappen om een papierstoring te verhelpen.
Stap één: Verwijder losse vellen papier
 1. Koppel de USB-kabel los van het product.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Verwijder al het ongebruikte papier uit de lade.
   let op:
  Verwijder op dit moment alleen het ongebruikte papier. Verwijder het vastgelopen papier niet via de voorkant van het product. Ga door met deze instructies om vastgelopen papier eerst via de achterkant van het product te verwijderen om schade aan het product te voorkomen en te vermijden dat het papier binnenin het product scheurt.
Stap twee: Verwijder al het papier vanuit de achterkant van de printer
 1. Draai het product om zodat u bij de achterkant kunt komen.
 2. Draai de knop op de achterklep en verwijder de achterklep.
  Als het product een duplexmodule heeft in plaats van een achterklep, druk dan op de twee knoppen aan de zijkanten van de duplexmodule en verwijder de duplexmodule.
  Afbeelding : Verwijder de achterklep
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep.
 3. Verwijder alle stukjes papier uit het product.
 4. Plaats de achterklep of de duplexmodule terug.
Stap drie: Verwijder vastgelopen papier uit de voorkant van de printer
Volg deze stappen om het vastgelopen papier te verwijderen via de voorkant van het product.
BELANGRIJK: Verwijder het papier heel voorzichtig. Als het papier scheurt, kan een gedeelte in de papierbaan achterblijven en het product beschadigen. Verwijder voorzichtig alle papierresten die u kunt vinden.
 1. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het product.
 2. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 3. Open de klep van de wagen met cartridges. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar het toegangsgebied te verplaatsen. Indien dit het geval is, laat deze zich naar die positie verplaatsen.
  Afbeelding : Open de klep van de wagen met cartridges
  Afbeelding van het openen van de toegangsklep van de wagen met cartridges.
 4. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het ingeschakeld is.
 5. Haal het netsnoer uit de voeding of uit het stopcontact.
   waarschuwing:
  Het netsnoer moet losgekoppeld zijn zodat u de wagen handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het gevaar te lopen een elektrische schok te krijgen.
 6. Zoek naar papier of een voorwerp dat wagen met cartridges zou kunnen tegenhouden.
   let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollers verwijdert, controleer dan of er stukjes papier op de rollers of wieltjes in het product zijn achtergebleven. Als er papierresten in het product achterblijven, dan kunnen er vaker papierstoringen optreden.
 7. Reik in het product en verplaats de wagen met cartridges met de hand.
  • Als de wagen met cartridges vastzit aan de rechterkant van het product, moet u de wagen naar de linkerkant verplaatsen.
  • Als de wagen met cartridges vastzit aan de linkerkant van het product, moet u de wagen naar de rechterkant verplaatsen.
  • Als de wagen met cartridges vastzit in het midden van het product, moet u de wagen naar de rechterkant verplaatsen.
 8. Verwijder alle losse vellen papier of obstructies die u vindt.
 9. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door hem voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 10. Sluit de toegangsklep van de wagen met cartridges.
 11. Sluit het netsnoer weer op het product en het stopcontact aan.
 12. Sluit de USB-kabel weer op het product aan.
 13. Plaats gewoon papier in de lade.
  Afbeelding : Plaats papier
  Afbeelding van papier dat in de printer wordt geplaatst.
 14. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
Stap vier: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Zorg ervoor dat de cartridges juist zijn geplaatst
Foute plaatsing of installatie van de cartridges kan ervoor zorgen dat de wagen met cartridges vastloopt. Het vastlopen van de wagen met cartridges kan ook worden veroorzaakt door het plaatsen van slechts één cartridge.
Volg deze stappen om zeker te stellen dat de cartridges goed zijn geïnstalleerd:
Stap één: De cartridges verwijderen
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Open de klep van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : Open de klep van de wagen met cartridges
  Afbeelding van het openen van de toegangsklep van de wagen met cartridges.
 3. Til de vergrendeling van één cartridge omhoog.
  Afbeelding : Open de vergrendeling van één cartridge
  Afbeelding van het openen van de vergrendeling van de cartridge
 4. Schuif de cartridge uit de wagen.
   opmerking:
  Bewaar de cartridges die u uit het product verwijderd hebt in een cartridgebescherming of een luchtdichte doos.
 5. Herhaal de stappen hierboven om de andere cartridge te verwijderen.
 6. Kijk onder en rondom de wagen met cartridges en verwijder alle mogelijke obstakels.
Stap twee: Installeer de cartridges opnieuw
 1. Houd een cartridge met het HP-logo naar boven vast.
 2. Schuif de cartridge in de bijbehorende houder en druk deze naar de achterkant van het product totdat de cartridge vastklikt.
  Afbeelding : Schuif de cartridge in de daartoe bestemde houder
  Afbeelding: de cartridge in de houder schuiven.
 3. Sluit de vergrendeling van de cartridge.
  Afbeelding : Sluit de vergrendeling
  Afbeelding van het sluiten van de vergrendeling.
 4. Herhaal de stappen hierboven om de andere cartridge te installeren.
 5. Sluit de cartridgeklep.
Stap drie: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: Pas het transmissie-onderdeel in de printer aan
Volg deze instructies om het transmissie-onderdeel in het product aan te passen.
Stap één: Pas het transmissie-onderdeel van de printer aan
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product uit te schakelen.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Open de klep van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : Open de klep van de wagen met cartridges
  Afbeelding van het openen van de toegangsklep van de wagen met cartridges.
 4. Verwijder de cartridges. Zie de sectie in dit document over het verwijderen van de cartridges.
 5. Schuif de wagen met cartridges naar de rechterkant van het product.
 6. Zoek het transmissie-onderdeel aan de linkerkant van het product.
   opmerking:
  Het transmissie-onderdeel is een plat onderdeel dat net boven het witte rolwiel rust. Het kan van zwart metaal of wit plastic zijn.
  Afbeelding : Het transmissie-onderdeel
  Foto van het transmissie-onderdeel.
 7. Draai het product om zodat u bij de achterkant kunt komen.
 8. Draai de knop op de achterklep en verwijder de achterklep.
  Afbeelding : Verwijder de achterklep
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep.
  Als het product een duplexmodule heeft in plaats van een achterklep, druk dan op de twee knoppen aan de zijkanten van de duplexmodule en verwijder de duplexmodule.
 9. Draai het product om zodat u bij de voorkant kunt komen.
 10. Druk het transmissie-onderdeel stevig naar achteren in het product terwijl u de wielen achterin het product twee keer volledig naar boven ronddraait.
 11. Laat het transmissie-onderdeel los en draai de wielen nogmaals naar boven en twee keer volledig om.
 12. Plaats de achterklep of de duplexmodule terug.
 13. Plaats de cartridges terug en maak de vergrendelingen vast.
 14. Sluit de bovenklep.
 15. Sluit het netsnoer weer aan.
 16. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
Stap twee: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Steek de stekker van de printer rechtstreeks in een wandstopcontact
Als het product is aangesloten op een stekkerblok of overspanningsbeveiliging, volg dan deze stappen om het product rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.
Stap één: Steek de stekker van de printer rechtstreeks in een wandstopcontact
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product uit te schakelen.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Koppel het netsnoer los van de voedingsmodule.
 4. Steek het netsnoer rechtstreeks in een wandstopcontact.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het product.
 6. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 7. Probeer af te drukken.
   opmerking:
  Als het product afdrukt terwijl het rechtstreeks op een wandstopcontact is aangesloten, is het mogelijk dat het stekkerblok of de overspanningsbeveiliging niet voldoende stroom levert om te kunnen printen.
Stap twee: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing zes: Voer een stroomreset uit
Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Voer een stroomreset uit
 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer aan op een wandcontactdoos.
 6. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het product.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.
 8. Probeer af te drukken.
Stap twee: Druk een zelftestrapport af
Druk een zelftestrapport af. Lees de sectie over het gebruik van deze oplossingen aan het begin van dit document.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u door naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u door naar de volgende oplossing.
  Als de zelftestpagina wordt afgedrukt, dan is het probleem van een vastgelopen wagen met cartridges opgelost. Sluit de USB-kabel aan om door te gaan met de afdruktaak.
Stap drie: Zoek meer informatie
Als u een ander probleem ondervindt, ga dan naar de HP startpagina voor de productondersteuning en zoek naar een ander document dat betrekking heeft op het probleem dat u ondervindt.
Klik met de rechtermuisknop op de koppeling Startpagina voor productondersteuning en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
 opmerking:
Als de pagina voor de verkeerde regio of in de verkeerde taal wordt weergegeven, klik dan op de link Regio - Taal in de rechterbovenhoek van uw browser. Hier kunt u de juiste regio en taal selecteren.
Contact opnemen met HP voor onderhoud in alle landen/regio's behalve Azië/Pacifisch gebied.
Als u alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd maar nog steeds problemen ondervindt met uw product, laat u het product nakijken.
Controleer uw productgarantie om na te gaan of het product nog onder de garantie valt en ga vervolgens naar Contact opnemen met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen.
Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...