תמיכת לקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מוצרי הדפסה של HP‏ - OS X v10.9 Mavericks: התקנת המדפסת ב-Mac ושימוש בה

מבוא
מסמך זה מכיל הסבר אודות אופן ההתקנה של מנהל ההדפסה ב-Mac עבור USB או חיבור רשת. מנהל ההתקן של OS X v10.9 Mavericks עבור המדפסת שברשותך זמין דרך Apple Software Update ‏(ASU). בנוסף, תוכל לבצע עבודות הדפסה בסיסיות באמצעות AirPrint מבלי להתקין מנהל התקן.
 הערה:
אם עדכנת לאחרונה את המחשב שלך ל-Mavericks ממערכת הפעלה קודמת של Mac, אין צורך שתתקין כל תוכנה נוספת. שלח עבודת הדפסה מהמחשב, ואם המדפסת מדפיסה, אין צורך שתמשיך לבצע שלבים אלה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על סימן הפלוס () לצד סוג החיבור הרלוונטי.
שאלות נפוצות
להלן רשימה של שאלות נפוצות בנוגע להתקנה ולשימוש במנהל ההדפסה שהתקנת מ-Apple Software Update.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏