תמיכת לקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - מדפסות תואמות Windows 7

מסמך זה מתייחס למדפסות HP המחוברות למחשבי Windows 7.
אשר אם המדפסת של HP נתמכת במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Windows 7, וגלה אילו תוכנות ומנהלי התקן זמינים. עבור לסעיף 'תיאורים של מנהלי התקן של Windows 7 בסוף מסמך זה לקבלת מידע נוסף.
אם אתה צופה במסמך זה במחשב עם Windows 7 שמחובר למדפסת שלך, תוכל להתקין את מנהל ההתקן באמצעות אשף התקנת המדפסת של HP.
‏‎HP Printer Install Wizard מאתר באופן אוטומטי את מנהל ההדפסה הטוב ביותר עבור המדפסת של HP. הוא זמין רק עבור Windows‏ 10, 8 ו-7. הורד והפעל את Printer Install Wizard, כלי חינמי מבית HP. בעת לחיצה על קישור זה, HP Printer Install Wizard יורד באמצעות יכולות ההורדה של דפדפן האינטרנט שלך.
קרא את הסעיפים הבאים כדי לקבוע אם המדפסת שלך נתמכת על-ידי Windows 7 ובדוק את זמינות מנהל ההתקן עבור המדפסת שלך.
מדפסות ממשפחת HP Deskjet
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP Deskjet.
 • סדרת HP Deskjet 310: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 340: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 350c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 400: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 420: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 450 Mobile: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 460 Mobile: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 500: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 505j: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 505k: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 600: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 610/612c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 615c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 640/642c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 660: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 650c: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 690c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 691c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 693c: מנהל התקן של Windows Update
 • מנהל התקן של Windows Update לסדרת HP Deskjet 694c
 • סדרת HP Deskjet 695: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 697: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 710: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 712c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 720: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 722c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 810: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 812: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 815c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 816: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 820c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 830: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 832c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 840: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 840c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 841c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 842: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 843c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 843cxe: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 845c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 870: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 890c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 895c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 916c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 920c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 930: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 932c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 933c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 934c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 935c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 940c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 950: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 952c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 955c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 957c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 959c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 960c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 970c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 980c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 990c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 1010: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 1050: מנהל התקן פתרון מלא של Windows
 • סדרת HP Deskjet 1110 Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 1120c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 1125c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 1220c: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 1280: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 2130 Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 2540 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet 3050A e-All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet 3300: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 3400: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 3520: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3530: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3550: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3600: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3630 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet 3740: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3743/3744: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3745: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3748: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3840: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3910: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3920: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3930: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 3940: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 5100: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 5438: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 5440: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 5500: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 5650: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 5740: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 5850: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 5938: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 5940: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 6122: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 6127: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 6520: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 6540: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 6840: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Deskjet 6940: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 6980: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 9300: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 9600: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Deskjet 9800: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet 9860: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D1330: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D1360: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D1400: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D1500: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D1600: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet D2330: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D2360: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D2400: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D2500: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D2600: תקליטור פתרון מלא, Webpack של פתרון מלא ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D4100: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D4200: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D4300: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet D5500: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet F300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet F2100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet F2200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • ‏‎HP Deskjet F2400 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet F4100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet F4200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet F4400 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, Webpack של פתרון מלא ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet GT 5810 All-in-One Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Deskjet GT 5820 All-in-One Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת ‏‎HP DeskJet Ink Advantage 1110 Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת המדפסות HP Deskjet Ink Advantage 2020hc מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת ‏‎HP DeskJet Ink Advantage 2130 Series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן מובנה במערכת ההפעלה
 • סדרת המדפסות HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • ‏‎HP Deskjet Ink Advantage 2540 All-in-One series: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Deskjet Ink Advantage 2640 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One‏: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One‏: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP DeskJet Ink Advantage 4530 All-in-One Series: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4640 e-All-in-One‏: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP DeskJet Ink Advantage 4670 All-in-One Series: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP DeskJet Ink Advantage 5570 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ו-Windows Update
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage D730: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage F735 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage K109a: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • מדפסת HP Deskjet Ink Advantage All-in-One K209a: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • ‏‎HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4720 All-in-One Printer series - תקליטור של הפתרון המלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל ההתקן הבסיסי, ומנהל ההתקן ב-Windows Update
 • מדפסת HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2029: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • מדפסת HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2529: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
מדפסות HP ENVY
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP ENVY.
 • סדרת HP ENVY 4500 e-All-in-One‏: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP ENVY 4510 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP ENVY 4520 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP ENVY 5530 e-All-in-One‏: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP ENVY 5540 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ו-Windows Update
 • סדרת HP ENVY 5640 e-All-in-One‏: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ו- Windows Update
 • סדרת HP ENVY 5660 e-All-in-One‏: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ו- Windows Update
 • סדרת HP ENVY 7640 e-All-in-One‏: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ו- Windows Update
מדפסות Inkjet ו-Business Inkjet של HP
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP Inkjet.
 • סדרת HP 910 Inkjet All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP 915 Inkjet All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת מסדרת HP 2500c Pro: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Business Inkjet 1000: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 1100: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Business Inkjet 1200: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 2200: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 2230: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 2250: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 2280: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 2300: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Business Inkjet 2600: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Business Inkjet 2800: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Business Inkjet 3000: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Color Inkjet cp1160: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Color Inkjet cp1700: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
מדפסות HP LaserJet
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP LaserJet.
לקבלת פרטי תמיכה נוספים, עבור אל מדפסות HP LaserJet - תמיכה במנהל ההתקן והתוכנה ב-Windows 7.
מדפסות צבע LaserJet של HP‏
מדפסות HP LaserJet ומדפסות רב תכליתיות
מדפסות HP Officejet
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP Officejet.
 • סדרת HP Officejet 2620 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 3830 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet 4100 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet 4125 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet 4250 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet 4300 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 4350 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 4630 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 4650 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 5500 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet 5600 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מכשירי HP Officejet 5740 e-All-in-One series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet 6000: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet 6100 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 6200 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 6300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מדפסת HP Officejet 6500 All-in-One E709a: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • מדפסת HP Officejet 6500 Wireless All-in-One E709n: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • מכשירי e-All-in-One מסדרת HP Officejet 6810: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת המדפסות HP OfficeJet 6820 e-All-in-One - תקליטור של הפתרון המלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל ההתקן הבסיסי, ומנהל ההתקן ב-Windows Update
 • סדרת HP Officejet 7100 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter‏: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 7200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 7300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet 7400 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת המדפסות HP OfficeJet 7510 e-All-in-One בפורמט רחב: מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי, מנהל התקן של Windows Update ומנהל התקן של Windows In-OS
 • סדרת מדפסות HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת המדפסות HP Officejet 8040 e-All-in-One series: התקליטור ומנהל ההתקן של הפתרון המלא
 • מדפסת מסדרת HP OfficeJet 8600 Pro Series: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet 9100 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet d All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet g55 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet g85 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet g95 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet H470 Mobile: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet J3500 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet J3600 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet J4500 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet J4524 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet J4600 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet J4624 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet J5500 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet J5700 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet J6400 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet J4624 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet k60 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet k80 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet K7100 Color: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP OfficeJet 200 Mobile: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן בתוך מערכת ההפעלה
 • סדרה HP Officejet Pro 6230 ePrinter : תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro 6830 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8000: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8500: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet Pro 8610: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8620: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8630: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8640: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro 8660: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי, מנהל התקן בתוך מערכת ההפעלה ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי, מנהל התקן בתוך מערכת ההפעלה ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One series: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן בסיסי, מנהל התקן בתוך מערכת ההפעלה ומנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet Pro K550 Color: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet Pro K850 Color: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet Pro K5300: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet Pro K5400: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Officejet Pro K8600: מנהל התקן של פתרון מלא, תקליטור של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro L7300 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro L7400 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro L7500 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro L7600 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet Pro L7700 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Officejet r All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet v30 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Officejet v40 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
מדפסותHP Photosmart ‎
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP Photosmart.
 • סדרת HP Photosmart 130: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 140: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 230: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 240: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 320: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 330: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 370: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 375B: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 380: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 420 Portable: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 470: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 2570 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 2600 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 2700 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 3100 All-in-One: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 3200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 3300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 7150: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 7200: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 7350: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 7400: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 7520: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 7550: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 7600: מנהל התקן חלופי
 • סדרת HP Photosmart 7700: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 7800: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 7900: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 8000: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP Photosmart 8100: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 8200: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 8400: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart 8700: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A310 Compact: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A320: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A430 Portable: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת מצלמות HP Photosmart A440: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A510: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A520: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A530: מנהל התקן בסיסי לחיבור מהיר זמין להורדה
 • סדרת HP Photosmart A610: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A620: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A630: מנהל התקן בסיסי לחיבור מהיר זמין להורדה
 • סדרת HP Photosmart A640: מנהל התקן בסיסי לחיבור מהיר זמין להורדה
 • סדרת HP Photosmart A710: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart A820 Home: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • ‏‎HP Photosmart All-in-One B109a: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • ‏‎HP Photosmart All-in-One B109n Wireless: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Photosmart B8550: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C3100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4340 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4380 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4390 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4400 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4500 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4600 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, Webpack של פתרון מלא ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C4700 All-in-One: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Photosmart C5100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C5200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C5300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C5500 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C6100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C6200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C6300 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C7100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C7200 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart C8100 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D5060: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D5100: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D5300: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D5400: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D6100: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D7100: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D7200: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D7300: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D7400: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart D7500: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • ‏‎HP Photosmart Plus All-in-One B209a: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • ‏‎HP Photosmart Premium All-in-One C309a: תקליטור פתרון מלא, Webpack של פתרון מלא ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • ‏‎HP Photosmart Premium All-in-One C309g/C309n: תקליטור פתרון מלא, מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן בסיסי
 • סדרת HP Photosmart Pro B8300: מנהל התקן כלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP Photosmart Pro B8800: מנהל התקן של פתרון מלא
 • סדרת HP Photosmart Pro B9180: מנהל התקן של פתרון מלא
מדפסות HP PSC
עיין ברשימה זו לקבלת מידע על תמיכת מנהלי ההתקן של Windows 7 עבור מדפסות HP PSC.
 • סדרת HP PSC 500 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 700 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 750 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 920 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 950 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 1100: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 1200 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 1310 All-in-One: מנהל התקן של פתרון מלא ומנהל התקן Windows Update
 • סדרת HP PSC 1340 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 1350 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 1507 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP PSC 1510 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP PSC 1600 All-in-One: מנהל התקן מלא של פתרון ומנהל התקן הכלול במערכת ההפעלה
 • סדרת HP PSC 2100 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2110 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2150 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2170 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2210 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2310 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2350 All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2400 Photosmart All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
 • סדרת HP PSC 2500 Photosmart All-in-One: מנהל התקן של Windows Update
תיאורים של מנהלי התקנים של Windows 7
הסעיפים הבאים מתארים את מנהלי ההתקנים הזמינים עבור Windows 7.
תקליטור של הפתרון המלא או הורדת מנהל התקן
התקנה זו מבטיחה פונקציונליות מדפסת מלאה. ‏‎HP כוללת גם תוכנות שימושיות שיעזרו לך להפיק את מלוא התועלת מהמדפסת.
מנהל התקן בסיסי
מנהל ההתקן הבסיסי קטן יותר ממנהל ההתקן המלא וניתן להורידו במהירות. מנהל התקן זה מספק פונקציות הדפסה בסיסיות. עם זאת, עבור מדפסות רב-תכליתיות, הוא אינו מספק את התוכנה הדרושה למרבית המשתמשים לצורכי העתקה ושליחת פקס מהמחשב, ולשימוש בכל תכונות הסריקה של המדפסת.
מנהל התקן שמובנה במערכת ההפעלה
חבילת תוכנה ומנהל התקן מלאה עבור Windows 7 אינה זמינה כרגע עבור המדפסת שברשותך. עם זאת, מערכת ההפעלה Windows 7 המותקנת במחשב שלך מכילה פתרון של מנהל התקן בסיסי עבור המדפסת. בעת השימוש במנהל ההתקן הבסיסי, מאפיינים מתקדמים מסוימים של המדפסת אינם זמינים. אם המדפסת שלך כוללת חריץ לכרטיס זיכרון, באפשרותך להדפיס מתוך תוכנה ולייבא ולהציג תמונות בכרטיס זיכרון. עם מנהל התקן בסיסי זה, כמה מהלחצנים במדפסת לא פועלים וכמה מהמאפיינים המתקדמים של המדפסת אינם זמינים.
מנהל התקן של Windows Update
עם מנהל ההתקן של Windows 7, כמה מהלחצנים במוצר לא פועלים וכמה מהמאפיינים המתקדמים של המוצר אינם זמינים. עם זאת, באמצעות דרכים לעקיפת הבעיה תוכל עדיין להדפיס מתוכנה. באפשרותך גם לייבא ולהציג תמונות מכרטיס זיכרון, אם במדפסת שלך יש חריץ לכרטיס זיכרון.
מנהל התקן מבוסס מארח
מנהל ההתקן משתמש במשאבי המחשב שלך לעיבוד עבודות הדפסה, תוך שימוש בזיכרון ובכוח המעבד של המחשב.
מנהל התקן הכנס-הפעל מבוסס מארח
מנהל התקן זה מספק את EZInstall כדי לסייע בהתקנה של חיבורי USB ישירים ומציעה פונקציונליות הדפסה בסיסית. היא משתמשת במשאבי המחשב שלך לעיבוד עבודות הדפסה, תוך שימוש בזיכרון ובכוח המעבד של המחשב.
מנהל התקן הדפסה אוניברסלי
מנהל התקן זה פועל עם מגוון רחב של מוצרים של HP שעובדים ברשת ומחוברים ישירות, ונועד לפשט את המשימה של ניהול התקנים מרובים באמצעות שימוש במנהל התקן יחיד.
מנהל התקן חלופי
בשלב זה, מנהל התקן של Windows 7 עם כל המאפיינים אינו זמין עבור המדפסת שלך. עם זאת, מנהל התקן עבור מדפסת אחרת של HP פועל עם המדפסת שלך.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏